Nieuwsfeiten

Nieuwsfeiten

De Spreidingswet die op 1 jan. 2024 van kracht is geworden heeft tot doel de provincies en de gemeenten te stimuleren om voor mei 2025 met plannen te komen ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers in het kader van de ontlasting van de overvolle grote AZC's. De provincies moeten erop toezien dat gemeenten in onderling overleg de huisvesting gaan leveren die voor de betreffende provincie is bepaald. Per gemeente is er een soort gemiddelde berekend dat als richtlijn kan fungeren. Overschrijden van dat gemiddelde kan bonussen tot € 2000,- per asielzoeker opleveren. Gemeenten kunnen dus in overleg met andere gemeenten tot kleinere of grotere aantallen komen dan dat gemiddelde.

Na de heftige protesten van de klankbordgroepen van Oostrum, Oirlo en de Brabander n.a.v. de eerder plannen van de gemeente m.b.t. flexwoningen voor asielzoekers, statushouders, vluchtelingen en woonurgenten, beloofde wethouder Martin Leenders beterschap in de vorm van meerdere locaties en een goede omgevingsdialoog teneinde draagvlak, sociale impact en zorgen beter in beeld te krijgen. Beoogd resultaat: het realiseren van duurzame en menswaardige huisvesting van asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen, woonurgenten en starters. Concreet: een AZC op 1 locatie en tijdelijke woningen voor starters, statushouders en woonurgenten op meerdere locaties.

Participatieplannen en transparantie zouden volgens de wethouder tot concrete resultaten moeten gaan leiden. Helaas is de beloofde participatie en transparantie niet als zodanig ervaren door de wijkraden. Gevolg: het opzeggen van hun vertrouwen in een goede afloop. Hieronder volgt hun brief gericht aan de gemeenteraad, in de hoop dat de raad het tij nog kan keren.

Onderstaand de brief van de dorpsraden.

Stoppen proces overleg

Stoppen proces overleg 2

Horst - De gemeenteraad van Horst aan de Maas verlangt volledige toegang tot alle verslagen van bijeenkomsten van ontwikkelingsbedrijf Greenport BV. De raad streeft ernaar om volledige transparantie te verkrijgen over de discussies en overeenkomsten die plaatsvonden tussen Greenport en zijn aandeelhouders.

IMG 0294

Horst aan de Maas, samen met de gemeenten Venlo en Venray en de provincie, is een aandeelhouder van Greenport, dat al meer dan 400 hectare aan bedrijventerrein heeft ontwikkeld of nog zal ontwikkelen. De oppositiepartijen beweren echter dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas zeer beperkt tot geen inzicht heeft in de discussies en afspraken die plaatsvinden binnen Greenport. Dit wordt deels toegeschreven aan het regelmatige gebruik van geheimhouding.

Op dinsdagavond 12 maart 2024 werd unaniem een motie aangenomen door de vier oppositiepartijen BVNL, Hart voor Horst aan de Maas, Perspectief en VVD. Deze motie droeg het college op om inzage te verlenen in de relevante documenten.

Er is nu een voorbeeld van een gemeenteraad die geheimhouding en achterhouden van informatie niet accepteert.

Willen we dit in Venray ook of slapen we door gemeenteraad? 

 

Knipsel

In een voorgaand artikeltje zijn de verschillen in bouwgrondprijzen van de bouwkavels op Annahaeghe transparant gemaakt. Van een 15-tal percelen waren de vierkante meter prijzen uitgewerkt en er waren opmerkelijke verschillen te zien. Er zijn een aantal reacties binnen gekomen en één daarvan was “pas op met zo maar wat percelen kiezen en daar conclusies aan verbinden”. Dat klopt natuurlijk. De percelen waren zo goed als willekeurig gekozen en op deze percelen zijn verschillende typen woningen verrezen. Kans op een appels met peren vergelijk dus.

Dus maar weer aan de slag en een peren met peren vergelijk gemaakt. Op Annahaeghe is een type woning uitgekozen en verder uitgediept. Er zijn 12 percelen waarop woningtype type “Stuifduin” zijn, of worden, gebouwd. Het woningtype “Stuifduin” is beschreven in een verkoopbrochure dat te vinden is op onderstaande internetadres.

ANNAHAEGHE: WONEN IN HÉT PARK

In de brochure is ook aangegeven op welke specifieke percelen dit type woning wordt gebouwd. Hieronder de resultaten van het onderzoekje. Opmerkelijk zijn de verschillen in de gerekende m2 prijzen voor het jaar 2021. De verdere analyse en conclusies laten we deze keer over aan u als lezer.

Tabel Stuifduin

Tabel 1

Tabel 2

Venray-Transparant heeft met het plaatsen van de artikelen over ANNAHAEGHE nogal wat stof doen opwaaien. De grote verschillen in grondprijzen zijn merkwaardig, maar zijn wel degelijk feitelijk en kraakhelder. Dat hier nadere uitleg aan de betreffende kopers noodzakelijk is lijkt ons duidelijk.

In dit artikeltje wederom een kwestie met een CDA-geur (sorry Anne wij kunnen er ook niets aan doen).  De inkt van het boek “De Vriendenreünie” (Dohmen, van der Steen) is amper droog en er is alweer materiaal voor een volgend boek. Wat kwam er zoal voorbij in de afgelopen tijd?

Laten we starten bij de rechtszaak van Raymond Knops – nu kamerlid voor het CDA – tegen Joep Dohmen. Knops spande vorig jaar een bodemprocedure aan tegen journalisten van de twee kranten, vanwege berichtgeving over een door hem aangekochte woning in het Limburgse Horst. Het CDA-Kamerlid richtte vooral zijn pijlen op NRC-redacteur Joep Dohmen. De twee kranten onthulden in 2020 dat Knops bij de grondaankoop voor zijn woonboerderij door de wethouders bevoordeeld werd. Knops zou meer grond toegewezen hebben gekregen dan andere kopers en zou een grotere boerderij hebben mogen bouwen dan volgens gemeentelijke regels was toegestaan. Dat laatste was tegen een ambtelijk advies in. Volgens Knops klopten die aantijgingen niet en vond zich ten onrechte beschuldigd van financiële bevoordeling. De rechterlijke uitspraak houdt in dat Knops op bijna alle punten in het ongelijk is gesteld. De kranten mochten schrijven dat hij bevoordeeld is, alleen het bedrag dat door de journalisten werd genoemd, tienduizenden euro’s, is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd.

Ger Koopmans (CDA) was van 2014 tot en met begin 2021 de zonnekoning van het provinciehuis. Een grondtransactie tussen baggerbedrijf Teunissen en de provincie Limburg riep nieuwe vraagtekens op over de rol van ex-gedeputeerde Ger Koopmans. Een enquêtecommissie boog zich over mogelijke belangenverstrengelingen van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans. De onderzochte transactie werd volgens NRC in 2016 gesloten en was onderdeel van de gebiedsontwikkeling tussen Ooijen en Wanssum. De provincie had de 40 hectare grond kunnen onteigenen van eigenaar Teunissen Zand en Grint. Dit bedrijf is gelieerd aan Terraq en werken samen onder Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM). Maar in plaats van een onteigening kreeg het bedrijf een aantal percelen in Grubbenvorst en Lottum. Die grondruil versterkte de positie van Teunissen en Terraq in dat gebied, wat hun kansen om daar in de toekomst zand te winnen vergroot. Bij baggerbedrijf Terraq had Koopmans jarenlang een bijbaan als commissaris. Aan de gesprekken in Gedeputeerde Staten (GS) over dat project deed Koopmans mee, wat in strijd was met de provinciale gedragscode. Artikelen en vragen hierover leidden uiteindelijk tot de parlementaire enquête waarvan de conclusies eind januari dit jaar werden gepresenteerd. Hoofdconclusie: geen belangenverstrengeling.

Wat betreft de heren Knops en Koopmans is echter onlangs een email uit 2015 vrijgegeven door de Provincie Limburg, na een WOB-verzoek door NRC. Deze mail werd als ´bijvangst´ gepresenteerd bij de presentatie van het onderzoeksrapport, en niet meegenomen in de conclusies. In deze mail worden beide heren gevraagd waar geld overgemaakt kan worden om het CDA te sponsoren. De vraagsteller was Bert van den Bercken. Bert van den Bercken was zowel parttime directeur bij de Limgroup BV in Horst aan de Maas van 2000 t/m 2017 als (nog steeds) parttime directeur bij Terraq in Venlo sinds 2000.

Er wordt dus gewoon via email adressen van de Tweede Kamer en de Provincie gevraagd waar het geld vanuit Terraq en Limgroup naar kan worden overgemaakt. De donatie aan het CDA zal vanaf 2015 jaarlijks vloeien, het rekeningnummer van CDA is Bert bekend. Onderstaand de bewuste email. 

20150127 E mail inz sponsoring CDA Geredigeerd

Als u het voorgaande gelezen hebt dan kunnen we de kern uit elkaar trekken in feiten en aannames. Vervolgens kunnen we er wat stellingen aan koppelen.

Feiten:

 • Bert van den Bercken heeft Ger Koopmans en Raymond Knops gevraagd waar er sponsorgeld over gemaakt kan worden naar een CDA kas;
 • Deze vraag is over een zakelijk, provinciaal en tweede kamer-emailadres verlopen;
 • Ger Koopmans en Raymond Knops hebben om sponsoring gevraagd;

Aannames:

 • Terraq en/of Limgroep hebben daadwerkelijk het CDA gesponsord en zullen dit aannemelijk over meerdere jaren hebben volgehouden;
 • Terraq heeft een goede deal gemaakt. In 2015 gesponsord en in 2016 bevrijd van 40 ha onteigening in het gebied Ooijen-Wanssum. Teunissen en Terraq hebben hun positie versterkt

Venray Transparant neemt nu de vrijheid een aantal stellingen te poneren:

 • Sponsoring door Terraq is in dit geval zowel belangenverstrengeling als netwerkcorruptie.;
 • De mail is bij de provincie en gouverneur Emile Roemer bekend. Passiviteit in actie is wederom kenmerkend voor onze bestuurders bij de provincie Limburg;
 • De gemeenteraad van Horst aan de Maas is nu aan zet in de case Raymond Knops. De uitspraak van de rechter is klip en klaar hij heeft voordeel behaald;
 • Corruptie loont in Limburg.

Pittige stellingen en wij vragen u als lezer om een reactie. Gaan we hier te ver en hebben we nu te maken met laster en smaad? 

Zoals bekend is een deel van ons St Annapark ingeruild voor woningbouw. We waren eens benieuwd hoeveel daar een perceeltje bouwgrond kost. Er is een steekproefje gedaan en een overzichtje gemaakt van de diverse prijzen. Daarin komen behoorlijke verschillen uit de m2 prijzen naar voren. In elk geval kunnen we de eigenaar van Parklaan 17 feliciteren. Daar is de laagste m2 prijs betaald van de hele wijk zo te zien. Op Parklaan 15 zit de eigenaar die het meeste kwijt is geweest per m2 grond. Buren van elkaar maar dus een heel verschil!

In de steekproef zijn 15 percelen bekeken.

Steekproef St Anna huisnummers

In onderstaande tabel is de kwestie nog eens verder uitgewerkt. Naast perceel/adres informatie is de het perceeloppervlak en perceelprijs (bron: kadaster) weergegeven. Dit is verder uitgewerkt in een prijs per m2. De verschillen kunnen dan worden uitgerekend met als uitgangspunt Parklaan 17. Parklaan 15 heeft dus €154,-- meer per m2 betaald dan Parklaan 17. Omgerekend naar een meerprijs op perceel 15 is dit meer dan een halve ton€.

Tabel steekproef 15 uitgebreid

In onderstaande plaatje is het nog eens in een grafiekje in beeld gebracht. Parklaan 17 is spekkoper met de meeste m2 voor de laagste prijs. Parklaan 15, de buren, hebbend de hoofdprijs betaald voor de grond. De minste m2 tegen de hoogste m2 prijs. 

Graph m2 m2

Wie kan ons helpen met een verklaring of heeft daar een mening over? Graag reacties aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het blijkt dat Waterschap Limburg nooit 37 ha aan gronden in het Loobeekdal onderhands had mogen verkopen aan een privé persoon. Dit blijkt uit een uitspraak in de zogenaamde Didam-zaak onlangs door de Hooge Raad eind november 2021 (ECLI:NL:2021:1778). De naleving van het gelijkheidsbeginsel wordt geweld aangedaan.

Het ministerie heeft een fact-sheet opsomming uitgebracht en deze is op onderstaand webadres te vinden:

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/grondbeleid/documenten/publicaties/2022/01/10 /factsheet-uitgifte-van-onroerende-zaken-en-het-biedenvan-gelijke-kansen

De fact-sheet geeft inzicht in het arrest en gaat in op de gevolgen hiervan voor overheidslichamen en marktpartijen. Het arrest van de Hoge Raad heeft consequenties voor de wijze waarop en voorwaarden waaronder overheidslichamen onroerende zaken kunnen verkopen. Een overheidslichaam kan niet langer onroerende zaken (gebouwd of ongebouwd) exclusief aan één partij te koop aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken.

De fact-sheet is ter hand genomen en geprojecteerd op de onderhandse verkoop van gronden in het Loobeekdal. In het project herinrichting is door het Waterschap besloten om het instrument van onteigening voor gronden t.b.v. deze herinrichting niet in te zetten. Het moest met de (CDA-) mantel der vriendenliefde gebeuren.

Even een uitstapje naar het Land van Cuijk. Daar blijk dat een voormalig CDA (inderdaad wederom CDA) wethouder de cel wacht vanwege gesjoemel met gemeenschapsgeld. De oud-wethouder van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert hangt gevangenisstraf boven het hoofd. Vanwege fraude met subsidie en het plegen van valsheid in geschrifte rond de vermeende verhuizing van het varkensbedrijf van zijn familie. De rechters rekenen het de voormalig wethouder zwaar aan dat hij wethouder was toen de subsidiefraude zich afspeelde.

‘Zeker van iemand die de publieke zaak dient, mag worden verwacht op een integere wijze met publieke middelen om te gaan.’

https://www.gelderlander.nl/land-van-cuijk/cel-dreigt-voor-oud-wethouder-mill-wegens-gesjoemel-met-gemeenschapsgeld~a7f3635b/

Binnen het door CDA gedomineerde Waterschap Limburg en tot voor kort de gemeente Venray wordt het niet op integere wijze omgaan met publieke middelen heel anders bekeken. Diegene die de publieke zaak dient bij een gemeente mag gewoon zeer goedkoop, als privé persoon, gronden van een publieke dienst als het Waterschap kopen. Onderhands nog wel! Geen enkel probleem, geen enkele vraag wordt gesteld. Bij integer handelen wordt een geheel eigen invulling gekozen die zeker niet het publiek dient.

De Didam uitspraak gaat daar een stokje voor steken in de toekomst en de uitspraak heeft gevolgen voor recente cases.

Verder met de case Loobeekdal. In de Didam fact-sheet zijn een 15 tal vragen en antwoorden gegeven.  Met name de onderstaande punten zijn interessant om te belichten:

 • Wat heeft de Hoge Raad geoordeeld in het Didam-arrest?
 • Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte?
 • Wat betekent het arrest voor reeds verkochte en geleverde onroerende zaken?

Wat heeft de Hoge Raad geoordeeld in het Didam-arrest?

Quote uit fact-sheet – “Bij de verkoop van onroerende zaken moet een overheidslichaam mededingingsruimte bieden.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen (overweging 3.1.4 van het arrest). Een overheidslichaam dient dit beginsel in acht te nemen bij een beslissing met wie en onder welke voorwaarden het een overeenkomst sluit tot verkoop van een aan hem toebehorende onroerende zaak”.

Commentaar: in bovenstaande quote uit de fact-sheet staan de spelregels genoemd. Het is bekend dat er meer gegadigden waren voor de betreffende 37 ha grond. Deze zijn buitenspel gehouden en hebben geen enkele kans gehad. Dit klemt met het recht op mededinging. Waterschap Limburg heeft een discutabele weg gekozen om een CDA-wethouder te bevoordelen.

Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte?

Quote uit fact-sheet – “Uit het arrest volgt dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. De Hoge Raad oordeelt dat dit dus ook geldt voor de beslissing met wie en onder welke voorwaarden het overheidslichaam een overeenkomst tot verkoop van een aan hem toebehorende onroerende zaak sluit.

Gelet op deze algemene formulering dient er terdege rekening mee te worden gehouden dat het arrest ook van belang kan zijn voor andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht- en opstalrechten, maar ook persoonlijke gebruiksrechten zoals huur, ruil, bruikleen, pacht en andere (aan de ontwikkeling en realisatie van) vastgoed gerelateerde overeenkomsten zoals publiek-private samenwerkingsovereenkomsten waarin dergelijke rechten worden vergeven.

De precieze reikwijdte van het arrest zal zich uiteindelijk moeten uitkristalliseren in de jurisprudentie”.

Wat betekent het arrest voor reeds verkochte en geleverde onroerende zaken?

Quote uit fact-sheet – “Het ligt op dit moment niet voor de hand dat overeenkomsten waarin de door de Hoge Raad voorgestane mededingingsruimte destijds niet is geboden alsnog zonder meer nietig of vernietigbaar zouden zijn. Een en ander zal steeds mede afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij zal aannemelijk een rol kunnen spelen dat de verplichting voor overheidslichamen om bij gronduitgifte mededingingsruimte te bieden, voor veel partijen als een nieuwe ontwikkeling wordt gezien”.

Commentaar: hier bieden de specifieke omstandigheden ruimte om in het geval Loobeek onderhandse verkopen ongedaan te maken. De Loobeekdal deal is zo beladen en er is een geur van vriendendiensten aanwezig dat strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt.

Op 3 november 2021 heeft het dagelijkse bestuur Har Frenken aangepakt. Er lagen beschuldigingen dat Frenken niet integer gehandeld zou hebben. Aanleiding was een onderzoek naar de aankoop van een stuk grond door de vrouw van Frenken. Onlangs is gebleken dat Frenken valselijk beschuldigd is en het dagelijks bestuur heeft z’n excuses aangeboden.

Frenken zelf beschouwde de kwestie als een afrekening. Volgens hem had dat te maken met een uit de hand gelopen conflict met dijkgraaf Patrick van der Broeck over de Loobeekdeal. Frenken vond dat de dijkgraaf van der Broeck niet de aangewezen persoon was om als portefeuillehouder integriteit op te treden in een onderzoek naar de gang van zaken rond het Loobeek project in Venray. Van der Broeck was daar eerder als wethouder in Venray en gedeputeerde bij betrokken zo zegt Frenken.

Har Frenken heeft tijdens de vergadering geroepen dit een extern onderzoek te licht is. In de kwestie Loonen / Driessen gronddeal is er volgens Frenken informatie achter gehouden. Wat hem betreft moet het OM starten met strafrechtelijk onderzoek. Dit is dan ook noodzakelijk om alle feiten echt boven tafel te krijgen. Een onderzoek door Hoffmann waarbij het dagelijkse bestuur de gelegenheid heeft gegrepen op afbakening (zodat de echte stank niet boven komt) is absoluut onvoldoende.

Op basis van een strafrechtelijk onderzoek en spiegeling op de Didam uitspraak zou de onderhandse (vrienden-) deal 37 ha onder de loep genomen kunnen worden. Dit zou door het waterschap georganiseerd kunnen worden. Het heeft “de lerende organisatie” hoog in het vaandel. Ook zou een benadeelde in de gronddeal aangifte kunnen doen en afdwingen dat de onderhandse grondverkoop terug wordt gedraaid en er alsnog mededingend verkocht wordt.

Loonen gronden 1017 Z9396

VENRAY - Op 19 februari jl. is er een stuk gepubliceerd in de Gelderlander. Superboeren en multimiljonair werken aan een koeienimperium. De een wil de grootste koeienboer ter wereld worden, de anderen hebben het grootste melkveebedrijf van Nederland. Op twee grote boerderijen in de Achterhoek werken ze samen: de schuwe multimiljonair Kees Koolen uit Vorden en de Limburgse familie Van Bakel die het niet altijd zo nauw lijkt te nemen met de regeltjes.

In het artikel wordt opgemerkt dat de gemeente Venray optreedt tegen de illegale  situatie op een bedrijf in Vredepeel. Een zuivelverwerking is in strijd met de bestemming en een sleufsilo en twee bassins zijn zonder vergunning gebouwd. De gemeente wil niet legaliseren en er is een dwangsom opgelegd.

Met het toenmalige gemeentebestuur hadden de Van Bakels mondelinge afspraken gemaakt en de paperassen zouden later in orde worden gemaakt. Echter de CDA wethouder en de CDA burgemeester zijn weg en de vergunning is er nog niet. Afspraken werden niet schriftelijk vastgelegd want dat ging natuurlijk altijd zo.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders vindt van belang dat regels voor iedereen gelden. Het geeft hoop dat de achterkamertjes op het gemeentehuis gesloten zijn.

Dat legaliseren veel als middel werd ingezet was natuurlijk bekend in Venray. Onderstaand een adviesnota van B en W uit 2015.

Loonen legaliseren


Verder is de case Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. bekend. Een voormalig wethouder heeft grond in bezit strak tegen deze natuurbegraafplaats en er is natuurlijk een belang dat de boekwaarde van de natuurbegraafplaats omhoog gaat door legaliseren van illegale gebouwen en het omhoog brengen van de grafdichtheid. Onderstaand een uitsnede uit de onderbouwing.

Natuurbegraafplaats legaliseren


Dat deze praktijk van illegaal doen en achteraf legaliseren niet meer getolereerd wordt is een goede zaak. Een simpele definitie van corruptie is “misbruik maken van publieke macht (politicus of ambtenaar) voor privaat gewin”. Is er in Venray nu eindelijk een einde gekomen aan legaliseren als vriendendienst?

VENRAY - Na de recente verontrustende berichten over het aantal gemeenten in Nederland zonder rekenkamer, vroeg ik mij hoe het is gesteld in Venray. Hier blijkt reeds geruime tijd een rekenkamer te functioneren en wel sinds 2007. Vanaf eind 2019 bestaat dit orgaan nog slechts uit twee externe leden, Lex van Drooge uit Lochem en Judith Hendrikx uit Den Bosch.

Taak en missie
De Gemeentewet formuleert de taak als volgt: "De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur (…)". De rekenkamer zelf beschouwt het als haar missie om “via gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, het presteren van de gemeente helpen te verbeteren en daarmee het publiek vertrouwen te bevorderen.”.

Budget
Het budget dat ze jaarlijks te besteden hebben is al enige jaren € 49.000,-, hetgeen sowieso bestaat uit ongeveer €15.000,- aan vaste kosten zoals secretariaat, reiskosten en presentiegelden. Resteert een magere €34.000,- voor onderzoek dat vaak ook nog wordt uitbesteed. Met het grote aantal mogelijke onderwerpen waaruit in overleg met het presidium een keuze gemaakt wordt, ligt het voor de hand dat er zo veel op de plank blijft liggen dat je je kunt afvragen of dit orgaan haar taak daadwerkelijk kan waarmaken. Zo zal ongevraagd advies over zaken die op een bepaald moment duidelijk om nader onderzoek vragen niet of nauwelijks aan bod (kunnen) komen.

Onderzoeksvormen
Dit kan in de vorm van ex-post-onderzoek waarbij zaken worden onderzocht die in het verleden hebben gespeeld. Echter ook onderzoek om de raad te ondersteunen bij een goed doordachte besluitvorming rond een actueel onderwerp (ex-ante-onderzoek) is een mogelijkheid.

Gemiste kansen
Zo had de Venrayse rekenkamer zich nadrukkelijker kunnen of moeten mengen in kwesties waarbij, zoals in haar taakomschrijving aangegeven, de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in het geding was. Voorbeelden hiervan zijn: de privé grondspeculaties van wethouder Loonen en zijn belangenverstrengeling, resulterend in de beschamende Loobeekdeal. Of de ware aard van plannen m.b.t. het bedrijventerrein de Spurkt. Of de begroting van projectplan Oostrumsche Heide voortijdig kunnen ontmaskeren als het zoveelste gouden project voor grondverzetbedrijf Maessen, die tientallen miljoenen rijker zou zijn geworden als de anonieme onderzoekers van Venray-Transparant niet de ware aard van de plannen zouden hebben aangekaart bij belangengroepen en bepaalde raadsleden. De handelwijze van dit grondverzetbedrijf, met name als het gaat om het opvullen van grindgaten, zou zeker een nader onderzoek verdienen, aangezien het landelijk maar al te vaak voor komt dat hiervoor vervuild specie wordt gebruikt dat op den duur leidt tot grondwatervergiftiging met alle gevolgen voor de landbouw en de drinkwatervoorziening. Of, last but not least, de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Venray en Landgoed St. Anna B.V. en Renschdael Groep C.V. kunnen openbaren waardoor de gemeenteraad op de hoogte zou zijn geweest van de werkelijke geldstromen.

Actuele actiepunten
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen van de laatste twee jaar zou je verwachten dat de rekenkamer met spoed bepaalde opdrachten m.b.t. grondbeleid heeft gekregen. In zekere zin is dat ook wel zo, want in overleg met het presidium is besloten nader onderzoek te doen naar het grondbeleid van de gemeente Venray. De rekenkamer start dit onderzoek op in 2022. In het verslag van de presidiumvergadering van 31 jan. 2022 blikt rekenkamervoorzitter Judith Hendrikx terug op de periode vanaf eind 2019 en vraagt tevens om suggesties voor onderzoek, interessante cases m.b.t. actiepunt Grondbeleid. Er wordt geopperd bedrijventerreinen en woningbouw. Heel vaag allemaal. Een heel concrete vraag die schreeuwt om antwoorden is: welke fouten heeft het gemeentebestuur gemaakt in verband met de Loobeekdeal, bedrijventerrein de Spurkt, projectplan Oostrumsche Heide en last but not least het Annapark? Als de rekenkamer met een dergelijke bezetting en begroting zo’n opdracht niet aankan, dan kan het toch op zijn minst een start hiermee maken en in overleg met de gemeenteraad aangeven hoe op korte termijn het doel bereikt kan worden. Uiteindelijk gaat het toch om het optimaal functioneren van het bestuur. Het blijft echter behelpen en dus zal het uiteindelijk toch vooral van de gemeenteraad moeten komen.

De beperkingen van de gemeenteraad
Bij het uitoefenen van hun taak, het controleren van B&W, worden de raadsleden gehinderd door de beperkte tijd die zij beschikbaar hebben voor een taak die de laatste jaren steeds lastiger is geworden doordat het rijk steeds meer zaken heeft gedelegeerd naar de gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat het gemeentebestuur, ondersteund door talrijke juristen en andere beleidsambtenaren, onvoldoende weerwoord krijgt en te weinig wordt gecontroleerd. Hoe dat in Venray heeft geleid tot het wanbeleid van de laatste jaren moge onderhand duidelijk zijn. De enige oplossing is de gemeenteraadsleden meer betaalde tijd te geven om hun taak naar behoren uit te voeren. In de praktijk betekent dit minimaal een verdubbeling van hun huidige tijd en bezoldiging en dit zou betaald moeten worden door een evenredig bedrag aan ambtenaren te ontslaan en dan met name uit de sector die de ondersteuning vormt van B&W. Het verleden heeft maar al te vaak aangetoond dat B&W, gesteund door een overvloed aan ambtelijke ondersteuning, de raad heeft overdonderd met juridisch zwaar beladen documenten waarvan de werkelijke aard maar zelden werd doorzien. Aldus zijn diverse dubieuze zaken onterecht goedgekeurd.

VLIEGBASIS DE PEEL - Na uitgebreide reportages in weekblad Peel & Maas komen er nu toch signalen dat een aantal fracties in de Venrayse gemeenteraad zich zorgen maakt. En terecht! De effecten van de reactivering van vliegbasis De Peel zullen niet mals zijn. Voor dorpen die direct in de aanvliegroutes van de basis liggen zal dit ontwrichtend blijken. De nieuwe basisschool die in Merselo gebouwd wordt heeft nu al een forse overschrijding van de bouwkosten. Zodra er gevlogen wordt zal de geluidsisolatie niet afdoende blijken en kan er wederom gerenoveerd worden. Dubbele isolatiebarrières zullen nodig zijn om zodoende de kinderen te beschermen. De ventilatiesystemen zullen dusdanig moeten worden ontworpen dat daar geen geluid binnen kan dringen. De school ligt in het dorp dus u mag invullen wat dit voor de overige bewoners betekent.

Defensie weet dat de basis met de gestationeerde F35’s onredelijke geluidsoverlast gaat brengen. Een quote uit Omgevingsonderzoek naar de reactivering van vliegbasis De Peel “Zij wonen allemaal in de directe omgeving van de vliegbasis, dus in een straal van 10 kilometer van de vliegbasis”. Ook Venray zelf valt binnen deze contour en er zullen leefbaarheidsproblemen komen. De geluiden van de F35’s zullen de praatjes op de terrassen in Venray vaak onmogelijk maken. Kiezen mensen nog wel voor Venray om te wonen en leven als er minder luidruchtige alternatieven zijn?

Kortom het wordt tijd dat de Venrayse gemeenteraad proactiever wordt. Verschillende burgerinitiatieven roeren de trom. Het houdt de mensen serieus bezig, het wordt als een bedreiging ervaren en de politiek zal hier serieus aandacht aan moeten gaan schenken. De werkgroep http://www.stopvliegbasisdepeel.nl roert zich jaren met informatievoorziening en feitenverzameling en luid de klok.

Een voorbeeld kan worden genomen aan de gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad is daar geïnformeerd over de reactivering militaire luchthaven De Peel. De betreffende raadsinformatiebrief is te raadplegen op onderstaande webadres.

https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/31d30dd3-1ca9-47d1-ac55-0224871a8616

Dus gemeenteraad Venray “kom in actie en bescherm uw burgers!”

CDA-KLIEK - CDA Venray heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen kennelijk grotendeels ontdaan van de oude garde. De oude garde zou je kunnen zien als oude wijn. De 7 kernwaardes / principes van CDA uit het verkiezingsprogramma van 2018 – 2022 komen niet echt overeen met de escapades van deze fractie in het afgelopen jaar. Zo doen we het hier, een bruisend Venray, familie en gezin, iedereen een kans , werken aan Venray en fatsoen moet je doen stonden in het vaandel. Een flitsende reclamefolder uit 2018 met aanlokkelijke vergezichten. Maar als zo vaak komt een flitsende folder niet overeen met de werkelijke agenda. Greenwashing en window dressing van de echte bedoelingen, de marketingboodschap strookt niet met haar acties op de achtergrond.

Om goed te koersen in de toekomst moet je toch echt lering trekken uit het verleden. Anne Thielen wil met het CDA weer vooruit. De Venrayse politiek schudde op haar grondvesten, het was voor haar een roerig jaar, we zijn toe aan rust en stabiliteit. Wat er dit jaar allemaal in Venray is gebeurd is heel heftig, zegt Thielen. Woorden van echte reflectie en lering uit het heftig jaar ontbreken in haar betoog.

Het CDA is in 2021 zowel landelijk, provinciaal en in Venray gigantisch door de mand gevallen. Pieter Omtzigt is uitgekotst door de partij omdat hij maar bleef doorbijten op de toeslagenaffaire. Ger Koopmans zit tot over zijn oren in de baggerindustrie. Vrehen, IKL en eigen bedrijven, lag aan het infuus van provinciale subsidies en klusjes uit het vriendennetwerk. Raymond Knops kan de geur van een ruimte-voor-ruimte deal maar niet van zich afslaan. In de nieuwe regering is overigens geen plaats meer voor Knops, een te groot integriteitsrisico waarschijnlijk. Ger Driesen en Jan Loonen die in een achterkamertje ergens in het Loobeekdal een vriendendeal afronden. Gesneuvelde CDA-ers die in het CDAvrienden Hospice toch maar weer een baantje krijgen toegeschoven..

De CDA fractie Venray zit al ongeveer sinds de laatste ijstijd in de coalitie. Een paar generaties Loonen achter elkaar in deze coalitie moeten we maar gewoon vinden? Allemaal “oude wijn”! De CDA prominenten staan met hun hoofd op de reclamefolders als uithangbord voor de maatschappij. Op de achtergrond worden plannen gesmeed en gekneed om persoonlijk en familievoordeel te halen. Het smeden en kneden gebeurt door overal te sturen in beleid en plannen.

Denk hierbij aan:

 • Maasgaard (Oostrumse Heide. Loonen “we hebben maar alvast een bos gekocht en de Volmolen kan het beste maar ergens anders gebouwd worden dan op de historische plek in het Broek net ten noorden van de Beekweg”);
 • Ruimte voor ruimte (Knops, groter persoonlijk bouwperceeltje voor hetzelfde geld?);
 • Baggervergunningen en ruimtelijke ordening (Ger Koopmans schaakt lekker mee op twee borden);
 • In het dossier St. Anna wordt niet alle cruciale info gedeeld met de gemeenteraad Venray (anterieure overeenkomst met deal zeer kostbaar voor de Venrayse samenleving);
 • Landbouwbelangen gaan standaard vóór burger en natuurbelangen (mestfabrieken, Loobeekdal, Drabbelsweg, geen schaduwwerking op raaigras en bomen in het Loobeekdal kunnen gewoon om….);
 • Boeren als natuurbeheerders in plaats van Staats Bosbeheer, Limburgs Landschap etc. (de subsidies kunnen wij boeren, lees CDA, ook goed gebruiken);
 • Har Frenken fractie Ongebouwd van het waterschap die, bij zijn min ofmeer gedwongen vertrek uit het dagelijkse bestuur, roept om een strafrechtelijk onderzoek te laten instellen op het dossier Loobeekdal;
 • Wethouder Loonen die op dat moment ook vicevoorzitter is van fractie waterbelang in het bestuur van het waterschap (overal posities bekleden om lekker mee te doen);
 • Verklaring van Roermond waarbij landbouwbelangen voorop worden gesteld aan natuur, en landschap (provincie Limburg Ger Driesen, LLTB);
 • Samen puzzelen voor de toekomst voor het stroomgebied van het Loobeekdal door gemeente Venray 2005 (en daarnaast lekker puzzelen hoe hier maximaal winst te behalen voor een melkveebedrijf);
 • Maastricht School of Management, school van vriendendiensten van wéér CDA elementen (Léon Frissen, René van der Linden, Harry van de Loo, Frits van Luxemburg, Jos Houben, Andries Houtakkers).
  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/14/maastricht-school-of-management-school-van-vriendendiensten-a4078848


Bovenstaande is een opsomming van wat bij onderzoek is komen boven borrelen uit de beerput waar toch vooral een CDA component structureel aanwezig blijkt te zijn.

De Venrayse wethouder Loonen is niet voor niets op moeten stappen. Achterkamertjesonderhandelingen met CDA vrienden is “oude wijn”. Dit is in een ver verleden al eens een keer blootgelegd door Joep Dohmen. Lees eens 'De vriendenrepubliek: Limburgse kringen'. In het voorjaar komt er een vervolg op het boek genaamd 'De vrienden reünie: Limburgse Praktijken'. Loonen zal zeker een plekkie krijgen in het nieuwe boek. Anne Thielen zal waarschijnlijk als jongste CDA prominent vermeld worden, doordat ze achter Loonen is aangesprongen. Anne houdt van rust en stabiliteit en haakt af als het heftig wordt. Ze handelt niet op zakelijke argumenten en maakt bijvoorbeeld niet een statement dat verdeel en heers politiek niet meer van deze tijd is voor CDA Venray.

Fatsoen moet je doen, stond er in het CDA verkiezingsprogramma 2018 – 2022. In de toelichting hierop vind je de kernwoorden criminaliteit in de wijken en hondenstront op de stoep. Het aanhalen van deze kleine vergrijpen leiden echter af van het grote graaien op de achtergrond. In het programma stond ook dat de burger het recht om 'uit te dagen' moet kunnen hebben (right to challenge). We kunnen stellen dat er in 2021volop gebruik van is gemaakt, maar niet op de manier die het CDA voorstond. Venray Transparant heeft een aantal dossiers boven de prut in de beerput uitgetild en daar moeten houden tot dat het te ongemakkelijk werd. Jammer dat eerst de NRC moest publiceren voordat de gemeenteraad echt jeuk kreeg en er iets moest gebeuren. De gemeenteraad is gechallenged om zich toch eens wat verder in het dossier industrieterrein Spurkt en het dossier Loobeekdal te verdiepen. Het nieuwe dossier, dossier St. Anna, is de volgende olifant in de kamer. Ook hier is het zetje dat de gemeenteraad blijkbaar nodig heeft, een publicatie in een landelijke krant (wordt trouwens aan gewerkt).

Dus Anne, deel eens jouw beeld over het jaar 2021 en ventileer wat leerpunten in plaats van emoties. Dat jaar is niet weg te poetsen met “we willen weer vooruit”. Als je hier geen ferm standpunt gaat innemen zoals een krachtig politicus moet doen, blijft de “oude wijn” de komende 4 jaar jouw olifant in de kamer. Laat zien dat je ook de “nieuwe wijn” bent waar we als burgers in Venray recht op hebben. Zorg ervoor dat de “oude zakken” op de achtergrond niet weer de voelsprieten en tengels in jouw nieuwe CDA Venray hebben. Er wordt met interesse uitgekeken naar het verkiezingsprogramma 2022 – 2026. Het zal “oude zakken” proof moeten zijn, en geen nieuw uithangbord met de onderliggende functie greenwashing en window-dressing.

Naschrift:

Op 14 januari 2022 is in “Binnenlands Bestuur” een artikel verschenen. Een wethouderonderzoek 2021 heeft aan het licht gebracht dat er 199 wethouders zijn gesneuveld. Anne Thielen was één van deze wethouders.

Thielen

https://onlinetouch.nl/binnenlandsbestuurmarketing/bb-01-2022?html=true#/14/

Uit het artikel blijkt dat Anne geen lering heeft getrokken uit de gebeurtenissen in de Venrayse politiek. De gronddeal van een wethouder waarbij deze 37 ha grond onderhands koopt van het Waterschap Limburg is voor haar géén aanleiding daar eens kritisch naar te kijken. Nauwe familiebanden en boeren die via de CDAfractie in Venray jarenlang aan de touwtjes trokken zijn voor haar heel normaal. Ze blijft heilig geloven in het gelijk van de voormalig wethouder en de oude CDA garde is voor haar blijkbaar het lichtende voorbeeld en onkreukbaar.

Anne, met het artikel in “Binnenlands Bestuur” heb je aangegeven dat je ook behoort tot de “oude wijn”. Sterker nog, er zit zelfs geen nieuwe zak om. Dit zal ook de conclusie zijn van Venrayse raadsleden buiten het CDA. Stel dat je op een of andere manier naar voren geschoven wordt voor een wethouderspost ontkom je niet aan de vragen die er toe doen. Er zullen inmiddels veel vragen zijn geformuleerd die zullen zijn geïnspireerd door jouw visie in het interview. Je steekt de kop in het zand en hebt niet door dat er olie op het vuur is gegoten. Het zal de kou niet uit de lucht hebben gehaald en daarmee bewijs je niet geschikt te zijn voor het ambt.

VLIEGBASIS DE PEEL - Het is 2024. Dat lijkt ver weg, maar het volgende dreigt dan werkelijkheid te worden:
Je zit op je terras met vrienden en je moet voor de 3e keer stoppen met praten vanwege de herrie…
De juf op school stopt met lesgeven aan de kinderen vanwege de herrie…
Toeristen van 'de Vers' zeggen na een bezoek: Volgende keer ergens anders vanwege de herrie"…
Kind van 7 jaar komt om 10 uur ‘s avonds naar beneden en zegt: "Ik kan niet slapen bij deze herrie"…

Hoezo herrie in 2024?
Voorzichtig en zonder teveel geluid te maken, probeert het Ministerie van Defensie “vliegbasis de Peel” weer te openen. Het was 30 jaar een slapende luchthaven, zoals dat mooi heette. Och, er vloog wel eens een vliegtuig of een helikopter en er was wel eens een oefening. Niemand in ons dorp, die zich daar echt aan stoorde.
Als het aan het ministerie van defensie ligt gaat dat veranderen. De militaire luchthavens in Soesterberg, Twente en Valkenburg (Zuid Holland) werden in 2006 gesloten. Voorzichtigheidshalve werden de 'geluidsrechten' van vliegbasis de Peel gehandhaafd. De vergunning werd verlengd. Niemand, die zich daar toen druk over maakte, want er werd toch niet gevlogen…… tot nu……

Het Ministerie van Defensie kocht voor 5 miljard euro maar liefst 46 F-35-toestellen (er kunnen er nog wat bij komen) die worden verdeeld over Volkel, Leeuwarden en De Peel. De Peel krijgt er twaalf. Daarnaast staan in Arizona (VS) permanent enkele Nederlandse F35-jagers gestationeerd.
De eerste 15 toestellen zijn aangekomen in Leeuwarden. Hoe dat daar bevalt? Daarover direct meer …

De 24 volgende F-35’s komen naar vliegbasis Volkel. Volkel heeft niet genoeg 'geluidruimte' en dus staat gepland dat 12 toestellen op de nu slapende luchthaven de Peel geplaatst gaan worden en hier gaan starten en landen.
Alle inwoners van ons dorp hebben wel eens gehoord over de herrie die de oude F-16 toestellen maken in Mill en de dorpen daaromheen. Alle huizen, die lawaaioverlast hebben door deze overvliegende vliegtuigen zijn voor geluid geïsoleerd. Dat is mooi, maar als je buiten op je terras zit heb je daar niet zoveel aan.
En wat nu helemaal onbegrijpelijk maar wel waar is: die oude F-16 toestellen maken veel minder herrie dan de nieuwe F-35 toestellen. En dat anno 2021, terwijl iedereen spreekt over allerlei milieuzaken, koopt onze regering toestellen die niet minder, maar méér kabaal maken…..
De bedachte oplossing van het ministerie: laat die straaljagers maar oefenen in Leeuwarden en beneden de rivieren.

vliegbasis de peel 2Wat gaat dit betekenen?
Gedurende 3 maal 6 weken - dat zijn dus 126 dagen per jaar - kan er gevlogen worden tussen zonsopgang en ‘s avonds 24.00 uur.
In die 18 weken kunnen de toestellen 1800 'sorties' maken, dat betekent 1800 keer opstijgen en 1800 keer landen.
Er vanuit gaande dat er in het weekend niet gevlogen wordt, betekent het dat we in 2024 40 keer per dag een F-35 zullen horen landen of opstijgen en dat gedurende een derde deel van het jaar.

De landingsbaan van het vliegveld De Peel ligt in noordoostelijke richting. Richting Vierlingsbeek en Overloon dus. Afhankelijk van de wind, zullen de vliegtuigen over die dorpen opstijgen of landen. Gezien de ervaringen met Leeuwarden zal dus in een groot gebied, naar verluidt tot wel dertig kilometer vanaf de Peel, het opstijgen en landen te horen zijn. En ons dorp ligt maar een paar kilometer van de Peel verwijderd!

Het Noorse Ørland ontving in 2017 de eerste JSF’s, waarna de hel losbrak, zei locoburgemeester Hans Kristian Norset destijds: “Inwoners kwamen in opstand,130 woningen werden gesloopt omdat tegen dat onvoorstelbare kabaal niet op te isoleren viel, duizend woningen werden wel geïsoleerd. Hoe kan dat? Klopten de rekenmodellen niet, sloten de beslissers de ogen voor de cijfers, stonden er wat komma’s en punten verkeerd?”

De dorpen in de omgeving van Leeuwarden hebben er in 2021 ook al van mogen proeven. In de Friese Stentor in mei dit jaar zegt een inwoner van het dorpje Cornjum dat ook vlak bij vliegbasis Leeuwarden ligt: “Ramen trillen in de kozijnen, autoalarmen gaan af en de hond vlucht als de JSF overkomt.” Niet alleen van de herrie worden de inwoners volgens de krant horendol. “Het geluid is daarbij angstaanjagend.”

Op 16 december meldt Omroep Friesland het volgende over het F-35-geweld: “Kinderen spelen niet meer buiten, huisgenoten verstaan elkaar niet meer, lessen op school kunnen niet doorgaan, hinder bij thuiswerkers, overlast én toenemende boosheid, gegoochel met cijfers en data door de vliegbasis, veel klachten uit dorpen die verder weg liggen van de Friese vliegbasis, de roep van een Leeuwardens wethouder om een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de dreunende herrie.” En dan moet het overgrote deel van de peperdure daar nog arriveren.

Zijn de vergunningen voor de Peel al rond? Nee, nog niet. Door Defensie wordt er in alle stilte aan verder gewerkt.
Weliswaar werden er vanuit noord-Limburg en oost-Brabant bij de eerste aanvraag ruim 600 bezwaren ingediend. Dat geeft aan dat de werkelijkheid langzaam door begint te dringen. Het Ministerie heeft in een reactie aangegeven dat deze bezwaren nauwelijks kans van slagen maken. Voor wie daar meer van wil weten: bekijk de reactienota van het Ministerie op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/downloads/publicaties/2021/12/13/reactienota-luchthavenbestluit-de-peel

De volgende stap is de Milieu Effect Rapportage die nu door Defensie opgesteld moet worden. Het woord zegt het al. In deze rapportage zullen de effecten van de reactivering van vliegbasis de Peel op de diverse milieu-onderwerpen onderzocht moeten worden.

Meer weten?
De website van de werkgroep die alle informatie over de heropening verzamelt: http://www.stopvliegbasisdepeel.nl
Je kunt je ook aanmelden voor de bureninformatie per mail vanuit defensie: stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Conclusie
2024 lijkt nog ver weg, maar het wordt hoog tijd dat de inwoners van Overloon en de andere omliggende dorpen, de dorpsraad en zeker ook onze nieuwe gemeente Land van Cuijk alles in het werk gaan stellen om deze ellende tegen te houden.
Dit wordt een niet te onderschatten bedreiging voor ons mooie nu nog rustige Overloon en omliggende dorpen! Als deze plannen van het Ministerie van Defensie doorgaan wordt de leefbaarheid van ons dorp niet alleen bedreigd, maar totaal verziekt. Laten we voorkomen dat ons dat als Overloon (en gemeente Land van Cuijk en Noord Limburg) overkomt. Laten we samen een vuist vormen, want nog steeds geldt: ‘Samen sterk!’

Mocht je nog twijfelen over de urgentie: praat eens met mensen, die in Mill wonen of werken en vermenigvuldig hun verhaal met minstens twee.

VENRAY - Neem je eigen Tiny House mee en voor een plekkie wordt gezorgd! Dit zou zo maar eens de “wilde woonideeën” invulling van onze wethouder Jan Jenneskens kunnen zijn (DL 21-12-2021, Venray ook in voor ‘wilde woonideeën’). Out of the box moet het in Venray en dwars denken zingt al door het dorp. Durven, denken, doen is het credo!

Naast uitbreidingsplan Op de Steeg nu ook Tiny Town Venray. Waar zouden we nu zonder al te veel natuurimpact een wijk van Tiny Houses kunnen laten landen? Op het St Servaas terrein natuurlijk! Hier is nog een heel stuk braak terrein wat snel ingericht zou kunnen worden voor het plaatsen van Tiny Houses. Er is zelfs ruimte voor een voedselbos en er is zelfs plek voor een eigen moestuintje.

tiny town venray
Waar zorgt Jan voor:

 • Een stevige platte fundering 10 * 12 meter waarop jouw Tiny House neergezet kan worden;
 • Een aansluiting voor water en elektriciteit en een persriooltje voor de output van het huisje;
 • Een centrale warmtepomp op aardwarmte;
 • Een contractje met regelement voor het recht op verblijf van jouw Tiny House voor 15 – 20 jaar op deze mooie plek (huisjesmelkers worden buiten de deur gehouden!);

Waar zorg jij voor:

 • Een Tiny House geschikt voor het plaatsen op een vlakke ondergrond 10 * 12 meter;
 • Een Tiny House dat op water en elektriciteit draait plug and play (een gasaansluiting is niet meer van deze tijd!).

Kijk moeilijker hoeft het niet te zijn. Het tijdelijke concept moet redelijk eenvoudig te realiseren zijn. Venray werk mee aan complexen van Tiny Houses voor buitenlandse werknemers dan moet het voor eigen volk toch zeker flitsend te regelen zijn, toch? Met een “wilde wethouder” en een raad die “out of the box” denkt komen we al een eind 😉.

tiny town venray3tiny town venraytiny town venray tiny town venray Afbeelding4

ST. ANNAPARK - In dit artikel meer over de anterieure overeenkomst (grondexploitatieovereenkomst) tussen de gemeente Venray en Landgoed St. Anna B.V. en Renschdael Groep C.V. hierna te noemen als “De Exploitant”. Dit artikel is een vervolg op de “De uitverkoop van het st Annapark aan Renschdael”. Nogmaals dank aan Venray Transparant voor het beschikbaar stellen van het platform.

Bekend is dat de Exploitant vrij spel heeft gekregen van de gemeente Venray om ruimhartig en vrijblijvend het St. Annapark te verbouwen. Aan de basis van de ontmanteling van dit groene park ligt een zogenaamde anterieure overeenkomst.

Allereerst even een zijstapje naar een andere anterieure overeenkomst. Afgelopen jaar, 2020, trachtte toenmalig wethouder Loonen middels een wazig verhaal en een anterieure overeenkomst tussen de gemeente Venray en het Ontwikkelbedrijf Greenport de gemeenteraad te misleiden. De beeldvorming over de 32 ha industrieterrein van de raad werd van de kaart geveegd door een second opinion van een Advocatenkantoor. De ogen van de gemeenteraad werden geopend en de verontwaardiging over wat de overeenkomst werkelijk juridisch inhield was groot. Géén industrieterrein voor plaatselijke ondernemers. De deuren werden wagenwijd opengezet voor grote mega fabriekshallen en de gemeenteraad had in feite niets meer te vertellen.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen een gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, industrieterreinen, natuur, schone leefomgeving of de hoogte van de belastingen. In de gemeenteraad zitten mensen die het volk vertegenwoordigen en dit doen ten dienste van de samenleving. Mensen met een dubbele pet en achterkamertjes belangen horen hier niet in thuis.

In de gemeente Venray beschouwde het door het CDA gedomineerde college van B&W de gemeenteraad als een hobbel die genomen moest worden.

Bij dossier de Spurkt is de anterieure overeenkomst aan de raad voorgelegd. Logisch, omdat dit een essentieel stuk is om als raad gefundeerde beslissingen te kunnen nemen al dan niet met een beetje juridische hulp.

Dat het nog doller kan toont de kwestie St Anna. In een voorgaand artikel “De uitverkoop van het st Annapark aan Renschdael” (de Glijpartij) heeft u kunnen lezen dat het pad om de Exploitant vrij spel te geven in het park zorgvuldig geplaveid is.

Ook hier ligt een anterieure overeenkomst aan de basis van de deal tussen de gemeente en de Exploitant. Deze overeenkomst is echter zorgvuldig bij de gemeenteraad weggehouden door het toenmalige college van B&W. Waarom? Is dit een geval van obstructie? Een anterieure overeenkomst is toepasbaar bij een structuurvisie. De structuurvisie, 12 mei 2009 vastgesteld door de gemeenteraad, is op 23 mei 2017 ingetrokken en tegelijk vervangen door een Ambitiedocument d.d. 18 mei 2015. Zou het niet zomaar kunnen zijn dat de grondslag om een anterieure overeenkomst toe te passen hiermee ook zou vervallen?

De overeenkomst is eens tegen het licht gehouden en men komt tot opmerkelijke conclusies.

De gemeente neemt voor haar rekening een éénmalige bijdrage voor een tegemoetkoming gedeeltelijke publieke toegankelijkheid: groot €400.000,--. Dit voor beheer en onderhoud van het publieke deel. Dus de Exploitant koopt van van Gogh en wij mogen aan het onderhoud meebetalen? Deze betaling is inmiddels gedaan door de gemeente.

Saillant detail is dat van Gogh over 2008 – 2018 elk jaar €800.000,-- subsidie heeft opgestreken om het St. Annapark te onderhouden. Met een budget van €6.000.000,-- zou het park er toch perfect bij moeten liggen en waarom dan nog €400.000,-- gemeenschapsgeld spenderen?

De gemeente neemt voor haar rekening de aanpassing/aansluiting van het Exploitatiegebied op de Noordsingel á €500.000,--

De Exploitant draagt €1.151.522,-- af aan de gemeente af bestaande uit:

 • Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling €476.875,--
 • Bijdrage bovenwijkse voorzieningen €572.500,--
 • Gemeentelijke plankosten €102.147,--


Alhoewel het substantiële bedragen lijken is het voor de Exploitant een schijntje. Het is bij lange na niet wat er moet worden betaald door de Exploitant. Sterker nog, op grond van de afdeling Grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening (afdeling 6.4) zijn overheden verplicht om de kosten van de uitvoering van ruimtelijke plannen te verhalen op initiatiefnemers van bouwplannen. Het gaat hoofdzakelijk om de kosten van de aanleg van publieke voorzieningen als straten, pleinen en parken en specifiek bijvoorbeeld de aansluiting op de Noordsingel. Daarnaast gaat het om de plankosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, juridisch advies en voorbereiding en toezicht op uitvoering (VTU).

Het Besluit ruimtelijke ordening bevat een lijst van werken en werkzaamheden waarvan de kosten via een exploitatieplan op de aanvragers van een omgevingsvergunning voor het bouwen worden verhaald (artikelen 6.2.3, 6.2.4 en 6.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening). De plankosten zijn daar een onderdeel van (artikel 6.2.4 onderdelen a en g tot en met j van het Besluit ruimtelijke ordening). Het betreft in hoofdzaak de kosten van de inzet van het gemeentelijk apparaat.

T.b.v. het doorrekenen van te verhalen plankosten is het Rekenmodel dat hoort bij de Regeling plankosten exploitatieplan 2017, versie 2021 beschikbaar voor ambtenaren.

Zo zijn er ca. 115 woningen voorzien door de Exploitant. De eerste 80 zijn op dit moment in realisatie. Normaal gesproken worden door de gemeente Venray kosten in rekening gebracht bij de nieuwbouw van een woning in de eigen tuin of door een particulier/project ontwikkelaar. Bijvoorbeeld als uw zoon of dochter ergens in Venray een huis bouwt op een eigen kavel kost dat ca. 28.000,-- euro. Dit bedrag is het totaal van de hieronder vermelde kosten:

 • Bijdrage bovenwijkse voorzieningen €2.500,--
 • Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen €2.500,--
 • Vaststelling bestemmingsplan €8.000,--
 • Leges bouwvergunning €6.500,--
 • Ambtelijke kosten €8.500,--


Op 115 woningen is dit dus een totaalbedrag van €3.220.000,--. Dit bedrag had bij de gemeente binnen moeten komen om de grondexploitatieplannen binnen Venray niet verliesgevend te maken.

Bij een verdere bestudering van de overeenkomst is er een uiterst merkwaardige deal onder Artikel 9: “Kosten van de grondexploitatie” opgenomen. Zelfs de €1.151.522,-- hoeft niet aan de gemeente betaald te worden indien de Exploitant kan aantonen de ruimtelijke ontwikkeling zelf te compenseren. Er dienen bescheiden aangeleverd te worden waarmee de Exploitant aantoont de bedoelde compensatie tegen de kosten €1.151.522,-- te realiseren. Volgende uitermate gunstige deal is dat, indien na vijf jaar blijkt dat het totaal door de Exploitant bestede kosten lager is dan de €1.151.522,--, dit verschil aan de gemeente vergoed moet worden. Te weinig en te laat dus. Er zullen weer ambtenarenuren en juridische kosten worden gemaakt om dit te kunnen beoordelen. Ook het bedrag voor plankosten van €102.147,-- is verdacht laag. Een bedrag van €2.000.000,-- zal dichter bij de waarheid liggen. Het dossier St Anna loop al vele jaren en er is zeer veel tijd ingestopt van ambtenaren en adviesbureaus op kosten van de Venrayse burgers. Hier zal een transparante berekening geleverd moeten worden waarin het totaalbedrag onderbouwd wordt. Door de contract-technische constructie zullen ook in de komende jaren ambtenarenuren geconsumeerd worden. Wie betaalt dat? Is de eindafrekening geborgd?

De gemeente Venray is gewillig op de rug gaan liggen voor een projectontwikkelaar. Het heeft er alle schijn van dat de projectontwikkelaar de overeenkomst zelf heeft geschreven. De NOTA GRONDBELEID GEMEENTE VENRAY 2016 is volledig ter zijde geschoven om de Exploitant te behagen. Venray heeft gestrooid met publiek geld.

Het is ongelofelijk dat de gemeenteraad niet inhoudelijk is geïnformeerd over de inhoud van de Anterieure Overeenkomst. Er had dan getoetst kunnen worden of er bijvoorbeeld ook nog aanbestedingsregels van kracht zouden kunnen zijn.

Het eindbeeld van de plannen van de Exploitant is nu zichtbaar. Een volgende serie woningen zit in de planning en 6 luxe appartementen staan in de etalage. Wat heeft nu de gemiddelde burger in Venray aan “het nieuwe St Annapark”?

 • Heeft de Venrayse burger die op een waakvlammetje de winter door moet komen als gevolg van de exploderende energieprijzen er wat aan?
 • Heeft de Venrayse burger die op dit moment in de mangel van de zorgtoeslagaffaire zit er wat aan?
 • Heeft onze zoon of dochter die graag een betaalbare starterswoning wil hier wat aan?
 • Hoe worden straks de exploitatieverliezen weer afgewenteld? Op de burger die een woning wil bouwen op een eigen perceeltje of verhogen van de WOZ?
 • Zijn er belangen gediend waar St. Anna vroeger een sterk merk in was nl. zorg voor de medemens?
 • Heeft de gemeente hier de directe belangen van al haar inwoners gediend of toch die van de “gelukkigen” die zich daar een huis of appartement kunnen veroorloven.
 • Wordt er onderscheid gemaakt tussen ondernemers? Er worden ondernemers jarenlang aan het lijntje gehouden en getraineerd door de gemeente en voor de echte vrienden gaat de medewerkingsdeur vol open.


Dus samengevat, waar vindt u dat de balans ligt of doorslaat richting de belangen van alle inwoners van de gemeente Venray of naar de belangen van de Exploitant? In totaal zouden de burgers van Venray wel eens €6.120.000,-- bijgedragen kunnen hebben aan St. Anna. GEWELDIG!

Oproep aan de gemeenteraad van Venray. Ga toch maar eens die belangrijke vragen stellen over dit dossier. Zet er toch maar weer een jurist op om het volledig te gaan begrijpen. Is dit weer een geval dat heel behendig langs de hobbel gemeenteraad is geleid en waarbij de dienst aan de samenleving ver te zoeken is?

LOOBEEKDAL - Het zal u niet ontgaan zijn maar er is weer rumoer in het Loobeekdal. Een aantal burgers hebben aan de bel getrokken over de vernieling van een landschapselement nabij de wijk Buitenkamers in het Loobeekdal. Struiken en bomen, waaronder een grote inlandse eik, zijn omgezaagd.

Ook Venray Transparant heeft berichtjes gekregen over deze kwestie. Kan dat zo maar en moet er niet ingegrepen worden?

Inmiddels heeft D66 artikel 38 vragen gesteld aan het college van B&W van Venray. De verantwoordelijke wethouder Cor Vervoort zal er mee aan de slag moeten. Wat Venray Transparant betreft is het duidelijk. De grond waarop de vernieling heeft plaatsgevonden heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming en ‘Waarde-ontwikkelingszone groen’.

Knipsel bestemmingsplan

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan met marker waar de vernieling heeft plaatsgevonden.

De bestemming ‘Agrarisch met waarden’ kan van toepassing zijn in combinatie met/of de dubbelbestemmingen ‘Waarde-beekdal’ en ‘Waarde-ontwikkelingszone groen’.

In deze gevallen zijn de gronden tevens bestemd voor behoud, ontwikkeling en versterking van:

- de aanwezige landschappelijke waarden, in het bijzonder van het esdorpenlandschap en de beekdalen;
- bestaande natuurwaarden al dan niet in combinatie met agrarisch gebruik;

dan wel voor de bescherming van de natuurwaarden die verbonden zijn aan een vochtig milieu, landschapswaarden alsmede behoud van kwelgebieden welke een belangrijk onderdeel vormen van het hydrologisch systeem en voor de bescherming en de ontwikkeling van de potentiële natuur- en landschapswaarden in het gebied.

Ook in deze laatste gevallen geldt een omgevingsvergunningplicht voor het verwijderen van bomen en struiken dan wel voor het aanleggen van leidingen.

Bij het illegaal kappen van bomen/houtopstanden kan door de gemeente op verschillende manieren handhavend worden opgetreden. Er kan bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk tegen worden opgetreden, maar ook strafrechtelijk. Strafrechtelijke vervolging is mogelijk op grond van de Wet economische delicten (Wed), waarin wordt gesteld dat het handelen in strijd met de gemeentelijke regels (de APV) een overtreding is. Hiervoor moet wel aangifte bij de politie zijn gedaan.

De straffen die staan op het overtreden van de gemeentelijke regels met betrekking tot houtkap zijn niet mis. In geval van een overtreding loop je het risico op ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van ten hoogste 20.250 euro. Daarnaast betekent het woordje ‘of’ in deze context ‘en/of’. Los van de strafrechtelijke vervolging staat in de gemeentelijke APV vaak een herbeplantingsplicht opgenomen voor het geval er illegaal is gekapt. De waarde en omvang van de te herbeplante bomen wordt bepaald aan de hand van hetgeen door de illegale houtkap teniet is gedaan. Dit moet worden betaald door degene die de overtreding heeft begaan.

Dus we gaan nu eens kijken uit welk hout onze wethouder is gesneden. Onze indruk nu is dat hij van duurzaam Loobeek-eikenhout is gemaakt. Hij zal alle opties in het vuur willen houden. Om ook de optie strafrechtelijke vervolging open te houden is even aangifte doen bij de politie op z’n plaats. We hebben te maken met een heet ter daad geval waarbij de daders exact geïdentificeerd moeten worden om strafrechtelijk niet vast te lopen.

LOOBEEKDAL - In een voorgaande artikel op Venray-Transparant d.d. 26 augustus heeft u het navolgende kunnen lezen, quote:

“Echter wat de leden in de diverse fracties van het algemeen bestuur vroeger ongetwijfeld van hun pappies en mammies hebben geleerd is dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Dan blijft de wond pruttelen er blijft er een onbestemd gevoel over”.

Venray-Transparant riep op om uit de belangenbubbel te treden omdat het waterschap niet is gediend bij het bedienen van politieke vrienden, zakenvriendjes en lobbyclubs. Het staat ten dienste van de maatschappij!

Nieuwe ontwikkelingen geven nu aan dat het bestuur zichzelf uit de tent aan het vechten is. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van het Waterschap Limburg stelt dat het voltallige dagelijks bestuur heeft aangegeven verdere samenwerking met bestuurslid Har Frenken (Fractie Ongebouwd) niet meer te zien zitten. Dat gebeurde allemaal tijdens een vergadering op woensdagavond 3 november jl. van het algemeen bestuur van het waterschap.

Aanleiding was een onderzoek naar de aankoop van een stuk grond door de vrouw van Frenken. Frenken zelf beschouwt de kwestie als een afrekening. Volgens hem had dat te maken met een uit de hand gelopen conflict met dijkgraaf Patrick van der Broeck over de Loonenbeekdeal.

Frenken vond dat de dijkgraaf van der Broeck niet de aangewezen persoon was om als portefeuillehouder integriteit op te treden in een onderzoek naar de gang van zaken rond het Loobeek project in Venray. Van der Broeck was daar eerder als wethouder in Venray en gedeputeerde bij betrokken, zo zegt Frenken. Har Frenken heeft daarop aangegeven op te stappen omdat hij geen knip voor de neus waard zou zijn als hij dat niet deed.

Binnen het waterschap worden er dus over en weer meldingen gedaan aan Remkens via het meldpunt Misstanden van de Provincie. Vervelend voor Remkens omdat hij nu een andere veel lucratievere schnabbel heeft bij de vorming van een regering. Dat geneuzel in Limburg is nu even niet meer interessant. De tijd dat hij hier in Limburg zou moeten besteden aan het uitmesten van bijvoorbeeld het waterschap heeft hij natuurlijk niet meer.

Echter het zaadje is geplant en ook van der Broeck is nu aangeschoten wild. Het Algemene Bestuur heeft besloten een extern onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken.

Er is door Marc Breugelmans van Fractie Waterbelang (lees CDA) wel als voorwaarde meegegeven dat het onderzoek niet te lang mag duren. Een kort Hoffmannetje of Berenschotje is schijnbaar voldoende om de onderste stenen in de beerput budgetvriendelijk te laten liggen.

Har Frenken heeft tijdens de vergadering geroepen dit een extern onderzoek te licht is. In de kwestie Loonen / Driessen gronddeal is er volgens Frencken informatie achter gehouden. Wat hem betreft moet het OM aan de bak.

De zachte heelmeesters (lees het algemeen en dagelijks bestuur) doen hun best om de wond te smoren en af te dekken. De stinkende wond pruttelt echter lekker door.

Wat Venray-Transparant betreft moet het onderzoek nog breder om het waterschap grondig uit te mesten. Onderzoek ook alle belangen van de bestuurders via een gericht onderzoek naar alle nevenfuncties die de bestuurders in het Dagelijkse en Algemene bestuurder.

Lees als opwarming eerst eens navolgende artikel van De Groene Amsterdammer https://www.groene.nl/artikel/we-werken-gewoon-heel-goed-samen

Een (gratis) voorzetje even gegoogeld ter inspiratie aan de bestuurders bij het waterschap (of Johan als hij nog interesse heeft). Dit over een willekeurige bestuurder van het waterschap waarbij de website van het waterschap geenmbezoldigde nevenfuncties meldt, maar heeft hij die werkelijk niet?

Jan Houwen is zo een bestuurder. Algemeen bestuurder Jan Houwen heeft bij Waterschap Limburg geen bezoldigde nevenfuncties opgegeven:
https://www.waterschaplimburg.nl/bestuur/algemeen-bestuur-0/samenstelling/janhouwen/

Houwen zelf is directeur van het vrij grote advies- en ingenieursbureau Volantis in Venlo. Dat bureau is zeker geen onbekende van het Waterschap Limburg. Volantis doet een datamanagementproject voor het Waterbedrijf Limburg, een volle dochter van het waterschap. Daarnaast vraagt Houwen namens zijn bedrijf ook vergunningen aan voor klanten.

Volantis https://drimble.nl/bedrijf/venlo/19575084/volantis-groep-bv.html
Volantis Groep BV is ook een deelneming van Houwen Management BV. Kantoor in het Campusgebouw Innovatoren Greenport.

https://drimble.nl/bedrijf/venray/9476717/houwen-management-bv.html

U ziet, als er een beetje moeite gedaan wordt kan er veel Transparant gemaakt worden....

VENRAY - In een voorgaande artikel heeft u de vraag kunnen lezen of de Provincie Limburg natuurcriminaliteit kan worden verweten. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een bevestigend antwoord. In een artikel van de Limburger (14 oktober jl.) was te lezen dat miljoenen euro’s voor nieuwe natuur naar andere zaken (lees ook zakken) zijn gegaan.

Die informatie werd aan Provinciale Staten onthouden. Doordat het geld anders werd besteed, is veel minder natuur aangelegd dan eerder met het Rijk was afgesproken.

In principe is er dan diefstal gepleegd op de natuurwaarden die gerealiseerd zouden moeten zijn. Blijkbaar interesseert de betreffende bestuurders de natuur en daarmee ook de habitat van de mensen in Limburg niets.

Door toedoen van de mens verkeert de biodiversiteit in een crisis. Door ontbossing, industriële landbouw, veeteelt, en visserij neemt de diversiteit van planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. Ook in Venray is dit proces continue in gang.

In Limburg worden nog steeds beslissingen genomen waarbij de natuur als sluitpost fungeert. Telkens gaat er met de kaasschaafmethode een stukje natuurwaarde verloren. Denk hierbij aan het St. Annapark waar in een oase van rust een woonwijk wordt geplempt. De volgende serie woningbouw in het St. Annapark is al weer aan de horizon.verschenen.

Artikel Limburger

De door de Venrayse natuurliefhebbers gekoesterde stadsdassen kunnen dan definitief opkrassen. De kaasschaaf blijft z’n werk doen. Elke keer weer is er wel weer een reden waarom er toch maar weer een stukje natuurwaarde moet wijken voor mensen, maar voornamelijk voor de belangen van zakenmensen. De beslissing om een park te gaan gebruiken voor woningbouw wordt niet meer ter discussie gesteld. Eerst wordt het plan gemaakt en daarna het verhaal gespind om het te verantwoorden en recht te praten wat krom is. Een alternatief met minder natuurschade wordt niet meer onderzocht.

De gemeente Venray heeft in het kader van natuurcompensatie ook een dikke laag boter op het hoofd. Neem de compensatieopgave voor het industrieterrein Smakterheide. Een hoop kabaal via een convenant en een intentieovereenkomst waarin de stichting Das & Boom, de Provincie en de gemeente Venray het hebben over de inpassing van beschermde diersoorten zoals de Geelgors, de Patrijs en de Dassen.

Zie ook St. Anna een Convenant en St. Anna intentie overeenkomst

Das & Boom heeft de andere twee partijen, de Provincie en de gemeente, binnen het convenant in 2019 gewezen op de achterstallige compensatie. De gemeenteraad van Venray heeft op 9 december 2019 een brief gehad dat er een handhavingsverzoek is ingediend bij de provincie.

Eind 2021 is er dus niets bereikt. De firma Renschdael is de bouw van de volgende serie woningen aan het inplannen. Ditmaal gaan er wederom bomen en stukken groen van het park en daarmee leefgebied van de dieren en insecten op in woningbouw. Met de rust tijdens de nachtelijke uren en de relatieve rust overdag is het gedaan. Het is fijn voor de mensen die zich daar een woning kunnen
veroorloven, maar kan dat niet ergens anders zonder aantasting van de laatste stukjes groen binnen de bebouwde kom?

De uitspraak van wethouder Lei Heldens in een krantenartikel van 3 oktober 2002 dat het noordelijke deel van St. Anna voor eeuwig groen blijft is hol gebleken. De opvolgers in het gemeentelijke circus hebben lak aan geschiedenis en draaien als een blad aan de boom. We blijven vrolijk middels de kaasschaafmethode natuurwaarden uitleveren aan projectontwikkelaars.

Ook het bestemmingsplan Smakterheide waarin een deel de bestemming “natuur” heeft als compensatie voor de aanleg van het industrieterrein blijkt in Venray maar een losse flodder. De industrie is er uiteraard geland maar de enkelbestemming natuur is grotendeels in gebuik in strijd met het bestemmingsplan. Op dit moment staan er waspeen en pioenrozen op de percelen met de enkelbestemming Natuur. Voorgaande jaren waren het mais en aardappelen volgens Boer & Bunder.

Provinciale natuurcriminaliteit 1
Bekijk ook: Ruimtelijke Plannen en Boeren & Bunder

Welke weg nu te gaan in dit geval? Logisch lijkt onmiddellijk aankloppen bij de Provincie voor geld om de compensatie voor Smakterheide daadwerkelijk uit te voeren. De landbouwers die strijdig met het bestemmingsplan pioenrozen en waspeen telen moeten ruimhartig worden uitgekocht om de natuurschuld in te lossen. De diefstal door de Provincie van het “nieuwe natuur geld” en de diefstal van gemeente Venray op de compensatieverplichting moet ongedaan worden gemaakt.

VLIEGBASIS DE PEEL - Na een paar decennia wil Defensie vliegbasis de Peel weer uit zijn slapende toestand halen en er permanent F-35 toestellen stationeren. Naast vliegen met de de F-35 zal het een hele trits aan andere activiteiten ontketenen. Denk aan vrachtvliegtuigen, drones, helikopters etc.

OOIJEN-WANSSUM - Een aantal jonge onderzoeksjournalisten van De Correspondent hebben onderzoek gedaan naar de natuurmoraal binnen de Provincie Limburg. Ze waren getipt dat het in het Limburgse natuurgebied Ooijen-Wanssum helemaal mis dreigde te gaan. Bedroevende conclusies werden getrokken. De provincie heeft er geen enkele moeite mee zich aan verantwoordelijkheden te onttrekken. Natuur wordt gezien als bijzaak, als kostenpost.

Enkele citaten uit de Correspondent:

“Bleker en Koopmans schroefden de ambitie voor nieuw aan te leggen natuur ook terug van 700.000 naar 600.000 hectare, schoven de deadline vooruit van 2018 naar 2027 en kortten het budget van ongeveer 600 naar minder dan 200 miljoen euro per jaar. De aanname was dat provincies natuur efficiënter konden aanleggen en beheren. In Limburg betekende dit dat de oorspronkelijke doelstelling van 3.400 terugging naar 2.600 hectare”.

“In de provincie is het natuurbeleid de afgelopen jaren een hoofdpijndossier. Lees daar ook bij NRC over. Dit voorjaar viel het college naar aanleiding van de onthullingen van NRC Handelsblad over hoe een voormalige CDA-gedeputeerde provinciale natuursubsidies via een natuurorganisatie naar zijn eigen bv sluisde. Subsidies waar tot een aantal jaar geleden niet de provincie maar de Dienst Landelijk Gebied over ging”. 

“Ger Koopmans, het Kamerlid dat er samen met Henk Bleker voor gezorgd had dat voortaan de provincies verantwoordelijk werden voor het natuurbeleid, werd in 2014 gedeputeerde van Financiën in Limburg”.

De strategie gevoerd door de CDA-ers:

 • Als provincie zelf nauwelijks geld bijleggen;
 • De subsidiekraan dichtdraaien;
 • Gecompenseerde natuur aftrekken van de opgave.


Er is een dikke 300 ha cultuurlandschap met een eigen biotoop totaal omgebouwd naar deze zogenaamde “nieuwe natuur”. Kritische noten van de natuurliefhebbers omtrent het beheer van Ooijen-Wanssum zowel tijdens de uitvoering van het project als op dit moment worden steevast gepareerd met “dit is nieuwe natuur, dus niet mekkeren”.  Dus de bestaande natuurwaarden met haar beschermingsniveau werden gewoon op de schop genomen en afgevoerd. In dit geval letterlijk. Er is 300 ha teelaarde afgegraven en met het bodemleven en al afgevoerd. Dus de dieren die van het bodemleven afhankelijk waren moesten het maar uitzoeken. Dit was uiteraard de goedkoopste methode en uiteindelijk komen we weer uit waar het altijd om draait, namelijk geld.

Het propagandabureau (lees afdeling public relations) van het projectbureau heeft uitstekend werk geleverd. De kritiek is continu gesmoord en de lintjesknippers konden hun ritueel doorvoeren. Let wel, doelstelling hoogwaterveiligheid en een betere verkeerssituatie voor Wanssum zijn prima. Maar in dit geval zijn bestaande natuurwaarden niet gecompenseerd maar gewoon vervangen door schraal leeg ganzenleefgebied. Er mag geen maas-heg of boom wortelen want dat zal de doorstroming beperken. Wederom is de biodiversiteit het slachtoffer. Op dit moment is het beheer nog steeds niet aanbesteed en de partij Staatsbosbeheer is huiverig voor overname. Een u raad het al, delen worden nu gewoon geklepeld en het bodemleven krijgt er nog steeds van langs. Zo goedkoop als mogelijk dus...

Voor het volledige artikel: https://decorrespondent.nl/12724/in-limburg-zie-je-zo-makkelijk-komt-een-provincie-onder-afspraken-over-natuur-uit/1866753894104-59384ab3

 

VENRAY - De gemeente Venray heeft in september 2021 een woonbehoefte onderzoek geïnitieerd. De  resultaten daarvan worden gebruikt om het woonbeleid te herijken. Naast de klassieke “old skool” vragen zoals over aantal, type, prijsklasse is er een uitgebreide enquête opgesteld. In de waslijst van vragen is er welgeteld één die betrekking heeft op natuur. Vragen betreffende milieu en woonwensen om maximaal rekening te houden met klimaatverandering ontbreken volledig. Jammer, dat is een gemiste kans en een signaal dat de focus op tegengaan van klimaatverandering nog onvoldoende aanwezig is.

Het is inmiddels duidelijk dat de burgers van Venray een halt willen toeroepen aan ongebreidelde aantasting van natuurwaarden. Een verdere aantasting van het Loobeekdal voor industrie moet stoppen. Meer woningbouw in de groene long Annapark moet van de baan. Daarnaast is er de opgave om de echte belanghebbenden van Venray, de bewoners, te dienen. Waar vindt onze jeugd een betaalbare stek, waar gaan onze senioren leven als er meer zorg nodig is? Waar komt dat bomenplan nu eens van de grond? Kunnen we ruimte reserveren voor alternatieve minder schadelijke energieopwekking? Kunnen we al deze opgaven in elkaar laten vloeien in een nieuw uitbreidingsplan?

Dat kan! Uitbreidingsplan ‘Op de Steeg’ maakt meer mogelijk!

Wat moeten we inleveren als we daar een kwalitatieve uitbreiding realiseren voor onze samenleving in Venray? Het plangebied is voornamelijk in gebruik voor grootschalige industriële tuinbouw en landbouw en ecologisch gezien daardoor een relatieve woestijn voor natuurlijke planten en dieren, aangezien het bodemleven ernstig is aangetast. De kosten zullen voornamelijk in het verlies van landbouwgronden liggen. Uitbreiding en compensatie van natuurwaarden kan in het plan als toegevoegde waarde opgenomen worden. Dit kan geen probleem zijn omdat we ook 300 ha landbouwgronden hebben omgezet voor nieuwe natuur tussen Ooijen en Wanssum. De baten kunnen vele doelen dienen binnen de ambitie van de Regiovisie Noord Limburg 2040 om de “de gezondste regio” te worden. Ook het woonbeleid van de gemeente Venray kan hier tot volle bloei komen. Denkt u eens na over wat er allemaal mogelijk is als er een wijk Op de Steeg gebouwd gaat worden. Voor inspiratie zijn er al een aantal elementen benoemd in bovenstaande plaatje.

LOOBEEKDAL - Petje af voor de fractie van D66-Venray. Ze hebben vragen gesteld over de inrichting en beheer in het Loobeekdal, lees ze hier.

Kernvraag van D66 was “krijgen we in het Loobeekdal (op termijn) ook de natuurwaarden en het landschap tot stand gebracht zoals die volgens het goedgekeurde plan tot stand zouden moeten komen?” Zijn de doelen behaald? Het bestemmingsplan met planregels en doelen is door de gemeenteraad Venray op 30 oktober 2018 vastgesteld.

D66 heeft zorgen omdat het Waterschap, in bepaalde gevallen in achterkamertjes, afspraken heeft moeten maken bij boeren die het onderste uit de kan wilden. Klemmen deze afspraken met de eindbeelden zoals vastgesteld in het bestemmingsplan?

Venray Transparant heeft al eerder aangehaald dat de enige partij die hun doelen hebben gehaald een aantal melkveebedrijven in het Loobeekdal zijn. In het Venrays Broek zijn bosjes gesloopt ten dienste van het melkveebedrijf Loonen. Op de Spurkt zijn een aantal broekbosjes gesloopt te dienste van het melkveebedrijf van Raaij. In de afspraken met het waterschap staat dat er door de boeren absoluut geen schaduwwerking geduld wordt op het raaigras. Daar gaat het gewenste eindbeeld voor een R5 type beek!

Een uitsnede uit het D66 stuk: Typisch voor een R5-dergelijk beektype is de ligging in een half open landschap, een veelal (grotendeels) beschaduwde beek, waarbij houtopstanden langs de beek zorgen voor structuren langs de loop. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. In het Provinciaal Natuurbeheerplan (2018) zijn de na te streven doelen op perceelniveau weergegeven op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De Loobeek zelf is aangewezen als Natuurbeek en de omliggende percelen als goudgroene natuurzones, zilvergroene natuurzones en bronsgroene landschapszones, afhankelijk van de ligging.

De beantwoording van de vragen van D66 is een aanfluiting. De ambtenarenafdeling “Smoren en kaatsen van de bal” van de gemeente Venray heeft een beschamend stuk beantwoording door B&W opgesteld. Dit rond de tijd dat wethouder Loonen zijn biezen kon pakken. De beantwoording kan als minachting van D66 en de burgers van Venray worden bestempeld.

Het voorstel van Venray Transparant is dan ook om de opdracht nogmaals weg te leggen bij de afdeling Technasium van het Raayland college. De opdracht aan de leerlingen zou dan kunnen zijn: “zoek de 10 verschillen in de herinrichting van het Loobeekdal tussen Weverslo-Haag en Broek-Spurkt en spiegel dit vervolgens aan de streefbeelden en einddoelen voor de inrichting van het Loobeekdal”.

Venray Transparant is er van overtuigd dat er dan een heldere, eerlijke en oprechte beantwoording van de vragen tot stand komt. Wellicht dat we dan toch een vorm van ‘checks and balances’ krijgen waarop we in Venray recht op hebben. De tijd dat de gemeenteraad een rad voor de ogen wordt gedraaid (bijv. case industrieterrein Spurkt) en daarna onmachtig is om de werkelijkheid te toetsten moet maar eens voorbij zijn. Onze kinderen moeten tenslotte met het Loobeekdal de toekomst in.

VENRAY - In deel 1 en 2 heeft u kunnen lezen in wat voor deplorabele staat de habitat van de mens op deze planeet is. Er ligt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de bestuurders van lokaal tot mondiaal niveau.

Als we niet rap alle energie gaan stoppen in het behoud van een gezonde leefomgeving op deze aarde gaat het niet goed aflopen. Ook op lokaal niveau zoals in Venray kunnen we deze verantwoordelijkheid niet afschuiven.

Er werd lang naar uitgekeken, nu is het er: een nieuw rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Uit het rapport blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. Hieronder een snelkoppeling naar het IPCC rapport.

Een van de plaatjes uit het rapport is hieronder weergegeven. Een radicale vermindering van broeikasgassen kan ons behoeden van verdere temperatuurstijging. Rond 2040 zou de zaak ten goede moeten kantelen.

Plaatje IPCC CO2 temp


Eén van de strategiestukken waarin de gemeente Venray zijn visie op Prosperity (voorspoed en welzijn) fundeert is de ‘Regiovisie Noord Limburg 2040’. De kern is dat Noord Limburg de “gezondste regio” wil zijn.

https://gezondsteregio.nl/wp-content/uploads/Regiovisie-Noord-Limburg-2040.pdf


De gezondheid van onze regio wordt daarbij gedragen door zes pijlers:

 1. Ondernemen en innoveren: Gezond ondernemen
 2. Vitaal en gezond: Gezond zijn en gezond blijven
 3. Toerisme en Leisure: Gezond leven
 4. Landelijk gebied: Gezonde leefomgeving
 5. Mobiliteit en logistiek: Gezond verbinden
 6. Energie en klimaat: Gezond leefklimaat

De regiovisie is een geweldig vergezicht maar heeft grote kans dat het een beschrijving is van Utopia als we niet oppassen. De visie heeft een horizon tot in 2040. Vanaf nu tot dan hebben we een kans om de opwarming en de vervuiling van de aarde te keren. Deze opgave moet als een filter over de ‘Regiovisie Noord Limburg 2040’ gaan functioneren.

Dus bij de regiomissie en regiovisie moet een strategie gehanteerd worden door de gemeenteraad. Deze strategie is dat bij alle ontwikkelingen binnen de gemeente Venray de effecten op opwarming van de aarde en verlies van habitat en biodiversiteit afgewogen worden. Dit houdt in dat vanaf maart komend jaar mensen in de gemeenteraad moeten plaats nemen die dit snappen.

Dat het een serieuze uitdaging wordt is wel duidelijk. Om de strategie in werking te zetten dienen de vragen anders gesteld te worden en de afwegingen vanuit een ander perspectief te gebeuren. Deze vragen zijn belangrijk om door de bla-bla-verhalen van de ontwikkelaars te prikken.

Voorbeelden:

 • Moeten we het oude postkantoor wel afbreken? Afbraak en daarna nieuwbouw geeft een grote CO2-(negatief voor de opwarming van de aarde) en stikstofuitstoot ( negatief voor de biodiversiteit);
 • Moeten we nog wel een 6e zand/grindput op de Oostrumsche Heide willen. Wederom 15 jaar de natuur overhoop en een heel grote CO2- en stikstofuitstoot bij graven, verwerken, afvoeren grondstoffen en aanvoeren specie, en weer afwerken van het gebied;
 • Moeten we het ziekenhuis op de Merseloseweg wel afbreken en ergens anders weer bouwen? Dubbele uitstoot door afbreken en weer bouwen… Daarna weer huizen bouwen op de lege plek is weer CO2 & stikstof. Maak er desnoods appartementen in….
 • Ca. 40% van de woningen wordt bewoond door één persoon. Kunnen de we regels versoepelen zodat het aantrekkelijk wordt om deze woningen effectiever te gebruiken? Scheelt woningnood en woningbouw met de bijkomende uitstoot;
 • Kunnen we soepeler omgaan met herbruikbare tijdelijke woningen? Het neerzetten van een zorgunit bij een woning is inmiddels geaccepteerd. Kunnen we ook voor jongeren iets bedenken dat ze op weg worden geholpen zonder de molensteen van financiering rond de nek;
 • Moeten we nog nieuwe industrieterreinen willen? De CO2 en stikstof voetafdruk door bouw en gebruik is gigantisch;
 • Indien er absolute noodzaak is voor bouwen moeten we dat dan op kwetsbare plekken zoals beekdalen? Kunnen we hiervoor nu ecologisch minder waardevolle gebieden gebruiken die daarbij ecologisch worden ontwikkeld (denk aan bijvoorbeeld Hedsveld driehoek Heide, Veltum, Leunen)?;
 • Moeten we nog wel meewerken aan landbouw en veeteelt concepten waarvan de afstand tot de consument groot is? De logistieke CO2 footprint voor aanvoer van stoffen zoals bijvoorbeeld soja en transport naar consumenten wereldwijd is niet duurzaam;
 • Moeten we wel meewerken aan door de bevolking gesubsidieerde mestverwerkingen of moeten we sturen op het verminderen van de meststromen? Bovendien zorgen grote aantallen koeien voor grote uitstoot van methaan, een schadelijker broeikasgas dan CO2;
 • Moeten we in Venray niet eens biologisch landbouw fors gaan stimuleren en landbouw waarbij het gebruik van grote hoeveelheden water, kunstmest, pesticiden en herbiciden schering en inslag is ontmoedigen;
 • Gaan we de natuur nu serieus beschermen en afbraak stoppen door géén 2e woonwijk in het St Annapark te dulden en industrieterrein Smakterheide nu eindelijk eens compenseren resultaat CO2 binding door aanplant en zorgen dat de groene long St Annapark niet verder wordt aangetast;

Veel vragen en de lijst kan verder uitgebreid worden met de juiste bril op (lees: minder opwarming en minder vervuiling door de juiste beslissingen). Er is veel winst te behalen door beter te benutten van wat we al hebben en de juiste vragen te stellen of we wel iets moeten willen. Hiervoor zal de overheid ook regelgeving moeten aanpassen om het mogelijk te maken. Zijn er dan toch activiteiten of ontwikkelingen noodzakelijk die een CO2 en/of stikstof verhoging betekenen dient in het betreffende plan meteen de compensatie geregeld te worden. CO2 en stikstof zijn afvalproducten waarbij de vervuiler moet betalen.

De gemeenteraad van Venray krijgt een behoorlijke verantwoordelijkheid de komende jaren. Met de juiste mensen zal dit gaan lukken.

VENRAY - In deel 1 heeft U kunnen lezen dat klimaatverandering een dramatisch effect zal gaan hebben op de burgers van de wereld dus ook van de gemeente Venray. De aarde stevent af op negatieve veranderingen als gevolg van menselijke activiteiten.

In een ideale wereld is er harmonie tussen de elementen People, Planet en Prosperity.

Een korte WIKI uitleg over deze elementen.

People Planet Profit, (ook wel: de drie P's) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst, markt), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.

De drie P's worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd het woord profit vervangen door prosperity (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Anno 2021 is het wel duidelijk dat de duurzaamheid ver te zoeken is. De wetenschappers die de afgelopen 60 jaar de noodklok hebben geluid zijn nu ronduit in paniek. Hun wetenschappelijk werk is in die jaren vakkundig gepareerd door de lobby vanuit de ondernemer met als gereedschap de politiek. Profit voor de aandeelhouders en hebzucht bracht zoveel geld dat de Planet en daarmee de People onderschikt werden bevonden.

Inmiddels zijn de superrijken nu ook in paniek en bouwen op afgelegen plekken voorzieningen waar ze het wellicht wat langer kunnen uithouden. Een aantal kijkt buiten de aarde en hebben raketjes gebouwd waarmee ze als vlooien wellicht straks de dans kunnen ontspringen. Dus de profiteurs zijn ook in paniek, en terecht.

Het is heel eenvoudig. Zonder Planet met een voor de mens geschikt habitat zijn er geen People en al zeker geen Prosperity. Een van de ontwikkelingen tijdens deze afbraak zal regressie zijn. Regressie als gevolg van de klimaat verandering is al volop aanwezig. De aanzwellende stromen vluchtelingen uit Afrika en Zuid-Amerika naar het rijkere noorden zijn de symptomen.

Een ander symptoom dat deze regressie volop in gang is is het tempo van uitsterven van insecten, dieren en planten. De achteruitgang van natuur vindt met een ongekende snelheid plaats. Steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mensen wereldwijd. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Volgens een aantal wetenschappers is het nog niet te laat om de zaak te keren, maar alleen als er wereldwijd actie wordt ondernomen: van lokaal tot mondiaal niveau. Door ingrijpende en blijvende veranderingen kan de natuur wereldwijd nog steeds worden beschermd en hersteld.

Dus ook op lokaal niveau dient actie te worden ondernomen en wel onmiddellijk. Een taak voor de nieuwe gemeenteraad vanaf komende jaar en in aanloop daar naar toe de huidige 7 fracties.

Als opwarmer voor deel 3 kunt u het artikel op https://www.duurzaamnieuws.nl/ipcc-ontwijkt-de-echte-ongemakkelijke-waarheid-we-redden-het-niet/ eens lezen.

LOOBEEKDAL - Afgelopen week 19 augustus is bekend geworden dat de fracties Lokaal Limburg en 50Plus in het algemeen bestuur hun steun aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg beëindigen. Drie partijen zijn ontevreden over de evaluatie van een omstreden gronddeal van het waterschap met de Venrayse ex-wethouder Jan Loonen en zijn familie in 2016. Op de website van het waterschap wordt geen enkele melding gemaakt van dit feit. Blijkbaar wordt dit niet als nieuws gezien.

Het CDA heeft in het algemeen bestuur 14 van de 30 posities. De drie bovengenoemde partijen en VVD hebben getracht het Loobeekdal stinkdossier verder transparant te maken. Er is uit het onderzoek van Hoffmann vastgesteld dat:

 • wethouder en grootgrondbezitter Loonen persoonlijk is bevoordeeld;
 • de deal niet transparant is tot stand gekomen, maar in achterkamertjes.

Graph waterschap
Een motie van treurnis rond 7 juli ingediend door de drie partijen en oppositiepartij VVD werd vakkundig gesmoord door het door het CDA gedomineerde dagelijkse bestuur. Loonen en Driessen zouden wel eens hun tanden kunnen laten zien en een juridische aanklacht kunnen indienen, werd gevreesd.

Meer argumenten had het CDA bolwerk binnen het Waterschap niet nodig. Streep eronder en doorgaan….

Echter wat de leden in de diverse fracties van het algemeen bestuur vroeger ongetwijfeld van hun pappies en mammies hebben geleerd is dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Dan blijft de wond pruttelen er blijft er een onbestemd gevoel over. Dat is nu het geval.

Een paar voorbeelden:

 • In mei 2021 wordt gemeld dat De VVD-fractie in het algemeen bestuur van Waterschap Limburg een melding gaat maken bij het nieuwe integriteitsmeldpunt dat waarnemend gouverneur Remkes heeft opgericht. De VVD is niet tevreden en zelfs geschokt over de manier waarop het debat over de kwestie Loonen is gevoerd.
 • Er is een constante druk van onderzoeksjournalisten die exact weten dat de onderste steen nog lang niet boven is.
 • De onderzoeksopdracht uitgezet door het waterschap aan recherchebureau Hoffmann is beperkt gehouden. Deze tactiek wordt doorzien en beschouwd als een vorm van minachting richting de burger.
 • De burger dossiers die aanleiding hebben gegeven tot de onderzoeken zijn allemaal doorgezet naar het integriteitsmeldpunt van waarnemend gouverneur Remkes waarvan verwacht wordt dat die niet dezelfde moraal heeft als het Waterschap.
 • Het imago van het waterschap als instrument voor watervraagstukken heeft een flinke deuk opgelopen bij de burgers, die de zaak voor een groot deel financieren middels waterschapsbelasting.

Het is tijd dat het waterschap uit zijn bubbel treedt. Het waterschap is niet gediend bij het bedienen van politieke vrienden en lobbyclubs. Het staat ten dienste van de maatschappij. Het dient zich daarnaar te gaan gedragen. Bij de integriteit van dit instituut worden nu grote vraagtekens gezet door de burgers. De burger is niet blind en eist bij integriteitsvraagstukken uitzoekwerk tot op de bodem. Het is 100% duidelijk dat het inrichten van het Loobeekdal voor melkveehouders al vóór 2010 is begonnen door deze lobby (dossier “de verdwijnbosjes”).

Een juridische aanklacht door Loonen/Driessen zou een geweldige impuls geweest zijn om verder klaarheid te schenken in dit dossier. Dat het door het CDA gedomineerde bestuur dit risico niet wilde lopen is een gemiste kans en het dossier Loobeek ettert door omdat er politieke besluitvorming in het spel is en geen zakelijke besluitvorming.

Tijd voor verandering! Moet de politiek verdwijnen uit Waterschappen? Deel uw gedachten hierover met Venray Transparant.

LOOBEEKDAL - Integriteit Drie partijen zijn ontevreden over de evaluatie van een omstreden gronddeal van het waterschap met de Venrayse ex-wethouder Jan Loonen en zijn familie in 2016.

De fracties Lokaal Limburg en 50Plus in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg beëindigen hun steun aan het dagelijks bestuur. De Fractie Bedrijven overweegt dit. Ze zijn ontevreden over de evaluatie van een omstreden gronddeal van het waterschap met de Venrayse ex-wethouder Jan Loonen en zijn familie in 2016 en botsen steeds opnieuw met de CDA-macht.

NRC publiceerde begin dit jaar over de overeenkomst rond het opnieuw laten meanderen van de Loobeek bij Venray, waarover Loonen en waarnemend dijkgraaf Ger Driessen (bekenden van elkaar via het CDA) ook onder vier ogen onderhandelden. Wethouder annex grootgrondbezitter Loonen werd daarbij persoonlijk bevoordeeld, concludeerde recherchebureau Hoffmann in mei in een onderzoek in opdracht van het dagelijks bestuur. De deal was bovendien weinig transparant, te haastig gesloten en tot stand gekomen zonder voldoende checks and balances. Het handelen was echter niet in strijd met de toenmalige integriteitsregels van het waterschap.

Niet integer gehandeld

De drie en oppositiepartij VVD wilden op een vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap op 7 juli een motie van treurnis indienen. Het dagelijks bestuur vond de tekst daarvan gevaarlijk, omdat het noemen van de naam van Loonen en van toenmalig waarnemend dijkgraaf Ger Driessen tot een juridische aanklacht wegens smaad zou kunnen leiden. De partijen namen die waarschuwing niet erg serieus, maar pasten toch de tekst van de motie aan. Het bleef nu bij een zin waarin werd vastgesteld dat rond de gronddeal moreel niet integer was gehandeld. Uiteindelijk stemden alleen de vier indieners voor de motie.

Het stoort de fracties bovendien dat ze op 7 juli ook geen steun kregen voor een voorstel om te komen tot een onafhankelijke Rekenkamer, die het dagelijks bestuur mee kan controleren. Daarnaast bestaat er ergernis over laat geïnformeerd worden over een miljoenentekort bij het Waterschapsbedrijf Limburg, een dochter van het waterschap Limburg.

Ongepast

De drie fracties wilden kort na de vergadering van 7 juli al hun steun aan het dagelijks bestuur opzeggen. Vanwege het hoogwater wat toen volgde, vonden ze dat echter ongepast en hebben ze tot nu gewacht.

Het wegvallen van de steun van de drie heeft heen grote consequenties voor het dagelijks bestuur. Dat kan nog altijd rekenen op een ruime meerderheid in het algemeen bestuur. Alleen al Waterbelangen, een mantelorganisatie van het CDA (Loonen is vicevoorzitter van de stichting erachter), beschikt over veertien van de dertig zetels.

Loonen is inmiddels geen wethouder meer in Venray. Na een onderzoek van Bureau Berenschot in opdracht van die gemeente verloor hij eind juni de steun van de raad en stapten hij en een partijgenote uit het college van B en W.

Bron: NRC, door Paul van der Steen & Joep Dohmen

VENRAY - We zijn in Venray aanbeland in het post-CDA tijdperk. Door onderzoek en lobby van de buitenwacht is het de gemeenteraad duidelijk geworden dat ze niet echt weten wat er zoal speelt. Bij industrieterrein Spurkt is ze zand in de ogen gestrooid en in het Loobeekdal hebben opportunisten hun slag kunnen slaan. De gemeenteraad bleek niet echt “in control”.

Op dit moment is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de 7 fracties. Het CDA is na een aantal beschamende vertoningen buiten de deur gezet. Kortom, een ontwikkeling die hoop geeft op een politiek die echt waarde gaat toevoegen aan het welzijn van de burgers in Venray.

Waarheen leidt de weg? Het moge duidelijk zijn dat de leefbaarheid van onze planeet in een rap tempo achteruit holt. Dat er een serieuze klimaatverandering plaats vindt is geen onderwerp meer van debat. Het IPCC heeft onlangs een samenvatting gepresenteerd waaruit de navolgende conclusies zijn getrokken:

 • De klimaatverandering is ongekend groot, groter dan in de duizenden jaren hiervoor.
 • Het is overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. Dat heeft in de hele wereld nu al grote veranderingen veroorzaakt in de atmosfeer, in de oceanen, het gebied rond de noordpool en natuurgebieden.
 • Het is duidelijker geworden dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Verdere opwarming leidt tot nog grotere veranderingen in het klimaat: intensere en frequentere hittegolven, meer hittegolven in de oceanen, meer en vaker zware regen, vaker droogte, meer zware tropische cyclonen, steeds minder ijs op de noordpool en afname van de permafrost.
 • De beste schatting voor het opwarmende effect van de uitstoot van broeikasgassen door de mens is 3 graden, met minimaal 2 graden en maximaal 5 graden
 • Sommige gevolgen van klimaatverandering dreigen in eeuwen of zelfs duizenden jaren niet te keren te zijn. Dat geldt vooral voor veranderingen in de oceanen, de ijskappen en het zeeniveau.
 • Klimaatverandering kan op korte termijn en regionale schaal variaties vertonen. Op de grootschalige klimaatverandering heeft dat geen effect, maar het is wel belangrijk om met die variaties rekening te houden.
 • Er zijn vijf nieuwe 'emissiescenario's' uitgewerkt. Bij alle scenario's blijft de temperatuur tot ongeveer 2050 stijgen. Deze eeuw stijgt de temperatuur meer dan 1,5 tot 2 graden, tenzij de uitstoot van broeikasgassen heel sterk beperkt wordt.
 • Bij verdere opwarming zullen de gevolgen overal op aarde groter worden. De gevolgen zullen bij 2 graden groter zijn dan bij 1,5 graad en nog groter en uitgebreider als het nog meer opwarmt. Gebeurtenissen met een kleine kans, zoals het instorten van een ijskap, plotselinge veranderingen in de oceaanstromingen, gecombineerde weersextremen of een aanzienlijk grotere opwarming kunnen niet uitgesloten worden en moeten meegenomen worden in de beoordeling van de risico's.
 • Als we de klimaatverandering willen beperken, is het op z'n minst nodig om netto nul CO2 uit te stoten.

Klimaatverandering wordt niet meer gezien als linkse hobby van bomenknuffelaars die dit thema gebruiken om de businesscase van de kapitalisten dwars te zitten.

Een zeer krachtig grafiekje uit de jaren 80 van de Exxon spreekt boekdelen. In deze grafiek is destijds in 1980 de verwachte CO2 toename geprojecteerd. Daarnaast is toen geschat wat dit voor de gemiddelde temperatuurstijging zou betekenen. De blauwe lijn is de werkelijke meting van het CO2 gehalte in de aardse atmosfeer tot 2020. De rode punten geeft de ontwikkeling van de gemiddelde gemeten temperatuur stijging sinds de jaren sinds 1960. De olie maatschappijen wisten toen exact wat de ontwikkeling van temperatuurstijging als gevolg van de koolstofdioxide uitstoot zou worden. De wetenschappers in dienst van Exxon hebben goed werk geleverd destijds. Hun zorgen gingen uit naar wat het gebruik van fossiele brandstoffen ging betekenen. Hoe zou de aardse atmosfeer er verder op gaan reageren? Kortom, er waren zorgen over onze planeet, ruimteschip aarde waarvan er geen 2e versie is binnen het bereik van homo sapiens.

Exxon 1960https://twitter.com/i/status/1410634276123516930

Echter in de fossiele industrie werd heel veel geld verdiend. Met de nagenoeg gratis opgeslagen zonne-energie in de vorm van kolen, gas en olie werd de boodschap van de Exxon wetenschappers snel gesmoord. Het geld klotste tegen de plinten op en er was (en is nog steeds) genoeg om via een lobby de politiek te kopen. Ook genoeg geld om alle tegengeluiden over milieu en de zorgen hierover te elimineren. Dit door een politiek van fake news en demoniseren van het tegengeluid. Zelfs het gratis dumpen van het afvalproduct CO2 in de aardse atmosfeer werd in stand gehouden. Gratis vervuilen en er nog flink geld aan verdienen ook. Het geld werd onder meer gebruikt om innovatie van alternatieven te smoren. Zodra er een milieuvriendelijker alternatief werd gepatenteerd werd het gewoon weggekocht. Catch en Kill wordt dat genoemd. Alles om de fossiele business case te beschermen.

Het is inmiddels duidelijk wat er onbeschermd is. Dat is de habitat van de mens. Moeder aarde interesseert het geen biet hoe het met ons en onze leefomgeving gaat. Er is op deze planeet toevallig een heel dun laagje waarin zich wat leven heeft kunnen ontwikkelen. De mens is op dit moment een experiment aan het uitvoeren in dit laagje. Door de atmosfeer vol te pompen met koolstofdioxide, methaan, stikstof is het aan het experimenteren met het huis van de mensheid en alles wat er nog verdere rondloopt, kruipt en vliegt.
Het leefbare laagje reageert op deze manipulatie van de mens door temperatuur stijging. De energie is grotendeels opgeslagen in de grootste accu’s die deze planeet heeft nl. de oceanen. Deze reageren op dit moment heftig door zwaardere stormen. Ook Nederland merkt de effecten. 40 graden Celsius is in 2020 aangetipt en moesson-achtige regen in het maasstroomgebied zijn de voorboden van wat nog meer gaat komen.

Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een "klimaatnoodgeval".

https://www.nu.nl/klimaat/6148266/14000-wetenschappers-waarschuwen-na-onderzoek-klimaatactie-nu-echt-nodig.html.

De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de "overexploitatie van de aarde" tegen te gaan.

De wetenschappers hebben 31 "vitale tekenen" over de toestand van de aarde bestudeerd. Ze namen onder meer de hoeveelheid ontbossing, broeikasgassen, extreem weer en de dikte van permanent ijs onder de loep. Achttien tekenen zouden zich op negatieve recordhoogte of -laagte bevinden.

Ondanks een dip vanwege de coronapandemie bereikte het aandeel methaan en koolstofdioxide in de lucht in 2021 een recordhoogte, schrijven de wetenschappers. Het ijs rond Groenland en Antarctica is op zijn dunst en smelt 31 procent sneller dan in 2006.

Volgens de wetenschappers "stapelt het bewijs zich op dat meerdere kritische klimaatgrenzen bijna zijn bereikt of zelfs overschreden". Ze roepen overheden op tot actie over te gaan met klimaatbeleid en klimaatonderwijs.

Wetenschappers stellen klimaatbeleid op zes hoofdlijnen voor:

 1. Stoppen met fossiele brandstoffen
 2. Het fors terugbrengen van de uitstoot van vervuilende stoffen
 3. Ecosystemen moeten worden hersteld
 4. De mens moet overgaan op een plantaardig dieet
 5. Het aantal mensen op aarde zou niet meer mogen groeien
 6. De wereld zou moeten afstappen van het streven naar economische schaalvergroting

Op wereldschaal leven we in Nederland op een postzegel formaat en in Venray nog kleiner. Nederland is echter zeer kwetsbaar. Veel van het oppervlak is geleend van de zee. Veel gebied ligt onder zeeniveau. Iedere overheid dus ook in Venray heeft de verplichting om bij elke handeling na te denken wat dit voor het klimaat en daarmee onze leefomgeving betekend.

VLIEGBASIS DE PEEL - Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Het aantal militaire vluchten neemt daardoor toe. Maar door de sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg heeft Defensie slechts weinig ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Daarom is heropening van vliegbasis De Peel gewenst.
Om weer te kunnen vliegen vanaf De Peel, bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor.
Het luchthavenbesluit beschrijft:
· welke activiteiten op de luchthaven worden uitgevoerd;
· welke vliegtuigen, helikopters, drones etc. mogen vliegen;
· hoe vaak en wanneer er gevlogen mag worden;
· welke beperkingen er gelden, bijvoorbeeld voor woningbouw en hoogbouw en andere activiteiten vlakbij de luchthaven.
Voor het luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapportage (MER). De MER beschrijft welke gevolgen de voorgenomen activiteiten hebben voor het milieu en voor omwonenden.
Op 13 januari hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het bijbehorende milieueffectrapport gepubliceerd. Van 15 januari tot en met 25 februari 2021 konden hierover zienswijzes ingediend worden. Dit heeft de gemeente Venray op 22 februari 2021 gedaan.
In de zienswijze staan natuurlijk belangrijke punten. Eén van de belangrijke is daarbij “gezondheidseffecten” voor de burgers van Venray. Het is inmiddels duidelijk dat er significante geluidsoverlast in Venray maar ook in omliggende gemeenten zal optreden. De F-35 maakt plat gezegd een klereherrie en veroorzaakt laagfrequente trillingen die tot in de organen zijn te voelen. We kennen de F16. Als die in het luchtruim boven Venray aan het oefenen waren hoefde je niet te gaan slapen. De vroegere F15, de vliegende kachelpijp met vleugeltjes, gaf ook vervelende geluidsoverlast. Dat ding moest vanwege de kleine vleugeltje zeer hard vliegen om überhaupt in de lucht te blijven.
Na een paar decennia willen ze vliegbasis de Peel weer uit zijn slapende toestand halen en er weer permanent F-35 stationeren. En dat is andere koek. Naast de F-35 zal het een hele trits aan andere activiteiten ontketenen. Denk aan vrachtvliegtuigen, drones, helikopters etc.
In het noorden van Nederland vliegt de F-35 inmiddels rond. In oktober 2019 landden de eerste nieuwe gevechtsvliegtuigen op Vliegbasis Leeuwarden. Er wordt nu getraind met de toestellen. De mensen daar worden er niet gelukkig van en er wordt behoorlijke overlast ervaren. Het geluid veroorzaakt stress en slapeloosheid in Friesland. Verder zijn er ook klachten van ver buiten Leeuwarden. zoals Blessum, Deinum en Lekkum. Ook een groot deel van de respondenten uit Harlingen, 41 procent, spreekt van "zeer erge overlast". Ruim 61 procent van de ondervraagde inwoners uit Holwerd, dat wat noordelijker ligt, vindt het geluid vervelend. Vertaald in de situatie rondom de Peel denk dan aan Horst, Helmond en Boxmeer. In de gemeente Venray gaat dus iedereen overlast krijgen.
Zo'n 30 procent van de in de bovengenoemde noordelijke plaatsen levende mensen zegt dat het dagelijks leven negatief wordt beïnvloed door het geluid. Sommigen voelen zich beperkt in hun bewegingsvrijheid. In de zomer buiten zitten met visite en een gesprek voeren is vaak niet mogelijk. Kinderen en dieren schrikken van het geluid. Ook is thuiswerken volgens de respondenten soms lastig door het harde geluid. Bovendien heeft de overlast ook psychisch zijn weerslag.
Dit alles ligt dus ook voor Venray in het verschiet. Gelukkig laat de gemeente Venray onderzoek doen. Om de effecten op de gezondheid van mensen te bepalen worden er vaak metingen gedaan. Rondom de basis Leeuwarden wordt al enige tijd gemeten hoeveel geluid de toestellen van Defensie precies maken. Microfoons rond de militaire vliegbases meten de hoeveelheid decibels. De metingen geven omwonenden inzicht in de geluidsniveaus en ook de luchtmacht heeft er wat aan, zegt een woordvoerder.
Deze metingen zijn natuurlijk van belang maar dekken maar één deel van het verhaal. De aanvullende metingen doen de mensen namelijk zelf. Mensen zelf zijn vaak de beste sensoren waarop je kan vertrouwen. Bijvoorbeeld het aantal longontstekingsgevallen door fijnstof uit verkeer, industrie en in Venray ook veehouderijen. Percentage slapeloosheid bij luchthavens is er ook een.
Dus de gemeente Venray heeft een unieke kans om te onderzoeken in het noorden van het land. Er wordt een real-time experiment uitgevoerd op een deel van de Nederlandse bevolking waaruit lering getrokken kan worden voor Venray.

Interessante links:
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensieterreinen/de-peel
- https://www.venray.nl/file/29543/download
- https://nos.nl/artikel/2385231-geluidsoverlast-in-friesland-flink-toegenomen-door-f-35
- https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1067292-f-35-verstoort-het-leven-van-friezen-stress-slapeloosheid-en-visite-onmogelijk
- https://eenvandaag.avrotros.nl/item/domper-voor-defensie-jsf-maakt-veel-meer-herrie-dan-verwacht-wat-gevolgen-kan-hebben-voor-het-aantal-vluchten/
- https://www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/algemeen/85494/venray-vraagt-visser-om-medewerking-voor-onderzoek-vliegbasis-d

CDA-KLIEK - Op dinsdag 30 juni is “The Perfect Storm” gepasseerd voor CDA Venray. Er is flinke averij. Wethouder Loonen is door de gemeenteraad de laan uitgestuurd. Wethouder Thielen is hem spontaan gevolgd. De burgemeester kreeg een motie van wantrouwen aan de broek. De coalitie is geklapt. Het einde van een aan slijtage onderhevig CDA nest in Limburg?

Bureau Berenschot had het onderzoeksrapport naar de handelwijze van wethouder Loonen in het Loobeekdal opgeleverd. Het is gebleken dat wethouder Loonen zich verslikt heeft in het onderste uit de kan. Drie momenten van belangenverstrengeling zijn opgetekend door Berenschot. Deze momenten hadden allemaal te maken met de 32 punten “Sinterklaaslijst”. Dit is de eisenlijst van Loonen waaraan het Waterschap en daarnaast de gemeente Venray heel ruimhartig invulling heeft gegeven. Hier wilde de Familie Loonen het onderste uit de kan. Wethouder Loonen heeft daarbij een leidende rol gespeeld. Er is met Ger Driessen onderhandeld zonder ambtelijke ondersteuning. In een achterkamertje dus. Driessen heeft nu indirect dezelfde stempel gekregen als Loonen. Hij is geen integer persoon en belangenverstrengeling vindt hij geen probleem .

Venray Transparant is er van overtuigd dat de corruptie veel dieper zit. Er lopen nu aanvullende onderzoeken naar systeem corruptie. Bij het Waterschap is verdere informatie opgedoken die buiten het Hoffmann onderzoek is gehouden. De VVD fractie binnen het algemeen bestuur van het waterschap pikt dat niet. Het dossier is inmiddels ook bij het meldpunt bestuurscultuur Limburg binnen geschoven. Remkes kan er mee aan de slag.

Terug naar de raadsvergadering van 30 juni. Het is duidelijk dat de fracties begrepen hebben wat er gaande is in Limburg. Bij CDA Venray is het kwartje duidelijk nog niet gevallen.

Wethouder Loonen pleitte zich compleet en schaamteloos vrij op basis van het Berenschot rapport. Belangenverstrengeling en het vergeten te melden van zijn functie binnen Waterbelang vond hij kleinigheden. De woordvoerder van de CDA fractie putte zich uit in argumenten om aan te tonen dat de wethouder niets te verwijten viel. Als klap op de vuurpijl gaf wethouder Thielen aan dat ze zich onveilig voelde binnen het ontstane klimaat. Ze gaf aan dat dit klimaat in Venray vooral door anderen is geschapen.

In een interview met L1 na het event in de gangen van het gemeentehuis deed burgemeester Winants ook nog een duit in het zakje. Hij had als gevolg van zijn onvermurwbare vertrouwen in Loonen een schot voor de boeg gekregen van de gemeenteraad. Een motie van afkeuring was zijn deel. De reporter vroeg hem of hij dit als kras op zijn ziel ervaarde. Dit was onzin, vond hij, deze motie was maar een futiliteit. Hij wees hem feitelijk af. De gemeenteraad zal dit met gefronste wenkbrauwen hebben aanschouwd.

Al met al een beschamende vertoning door het CDA. Geen enkele zelfreflectie of vragen waarom de situatie was ontstaan.

Als we er iets positiefs uit moeten halen is het wel dat er uitstekend lesmateriaal is ontstaan voor communicatiedeskundigen en psychologen. De opname van de raadsvergadering en de opnames door L1 kunnen uitstekend gebruikt worden voor trainingen en presentaties. Verder somde L1 kristalhelder op waar wethouder Loonen bevoordeeld is. Compensatiegronden kreeg hij in factor 2,1 de andere boeren met factor 1,2. Het is niet vreemd dat de andere boeren in het Loobeekdal “zich genaaid voelen”. Loonen is superieur bediend en de overige boeren zijn met de standaard vergoedingen het bos in gestuurd.

Door de zwaar defensieve houding van het CDA hebben ze wellicht de hoop dat ze als slachtoffer worden gezien. De wereld is echter veranderd en de burgers van Venray weten echt wel wat er speelt. Onlangs trok de adviescommissie onder leiding van Herman Kaiser (oud- burgemeester van Arnhem en Roermond) ook die conclusie. Hij onderzocht in opdracht van het CDA Limburg de bestuurscultuur van de afdeling. Aanleiding vormde de reeks van integriteitsaffaires met hoofdrollen voor christendemocraten.

De adviescommissie van Kaiser meldt, “Het Limburgse CDA moet af van de opvatting dat alles wat niet verboden is, toegestaan is. De partij dient een halt toe te roepen aan het stapelen en vervlechten van (neven-) functies door volksvertegenwoordigers en bestuurders. Bovendien moet er ruimte komen voor interne kritiek, elkaar willen en durven tegenspreken”. De interne cultuur moet veranderen. „Nu durft men elkaar niet af te vallen”, constateert Kaiser. „Je hebt elkaar altijd nog een keer nodig. Dat is geen cultuur waarin integriteit kan gedijen.”

De vertoning door CDA Venray tijdens de raadsvergadering staat haaks op de richting die de partij volgens Kaiser uit moet. Kaiser zou CDA Venray ongetwijfeld classificeren als " een klef kliekje". Het leeft in een reeds vergane bubbel. De wereld is veranderd, ook voor het CDA, en deze fossiele gedragingen moeten tot het verleden gaan behoren.

Waar is het ook al weer begonnen? Het stinkdossier werd geopend door een aantal burgers die bij de Peel & Maas binnenstapten met bijzondere Loobeekdal-informatie. Het klopte niet wat daar gebeurde. Een wethouder die als privé persoon 37 ha grond koopt. Er werden vragen gesteld. De gemeenteraad van Venray had op dat moment geen enkel besef van wat er allemaal in dat Loobeekdal gebeurde. Ondanks dat de CDA fractie het als framing bestempelde is er toch een onderzoek opgestart.

Ondertussen ging het goed mis op provinciaal en landelijk niveau. Een reeks van integriteitsaffaires met hoofdrollen voor christendemocraten, leidde tot het aftreden van het volledige Limburgse provinciebestuur. De achterbakse behandeling van kamerlid Pieter Omtzigt door het landelijke CDA bestuur stortte het CDA in een identiteitscrisis. Kortom het CDA vertoont in de hele kolom van landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek systeemrot.

Naast het nodeloos verkwisten van gemeenschapsgelden aan landbouwinrichting heeft er nog een ramp plaatsgevonden in het Loobeekdal en dat is de schade aan de natuur. Het Loobeekdal is ooit door een Venrayenaar beschreven als een mooie vrouw die onder de gecultiveerde landbouw eenheidsworst ligt verborgen. Dit is na de herinrichting helaas niet meer het geval. De mooie vrouw is geëgaliseerd en door het aanbrengen van drainages kapot getrokken ter hoogte van de veebedrijven.

Is er ook goed nieuws? Zeker! Het is de uitgelezen kans om afscheid te gaan nemen van de oude arrogante regentenpolitiek in Venray. De boeren in het Loobeekdal hebben de angst voor het CDA Venray van zich afgeworpen en hebben zich geroerd. Komend jaar zijn er verkiezingen en het is tijd voor verandering. Aan het voornamelijk bedienen van ondernemers met XXL hallen, strontverwerking, megastallen, zandafgravingen, windmolens moet een halt worden toegeroepen. Mens, gezondheid en milieu moeten leidend worden. Leefklimaat, duurzame landbouw met natuurversterking en betaalbare woningbouw voor onze jeugd waarbij de opportunisten en graaiers buiten de deur worden gehouden.

VENRAYS BROEK - Venray Transparant heeft onlangs de hand weten te leggen op een rapport van Dassenwerkgroep Venray-Horst geschreven als reactie op de plannen van Bodemzorg Limburg, sinds 2020 eigenaar van het Venrays Broek, om aldaar een zonnepark te vestigen. Venray Transparant staat volledig achter de bezwaren die beschreven worden in het rapport. Vandaar dat we overgegaan zijn tot plaatsing van een samenvatting ervan.

Bodemzorg Limburg heeft SWECO, een internationaal bureau dat duurzame samenlevingen en steden van de toekomst zegt te ontwerpen en ontwikkelen, een rapport laten opstellen. Daarin worden een aantal zaken aanmerkelijk rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. SWECO hecht groot belang aan de aanwezigheid van de dassen op de voormalige stort. Er moet terdege rekening gehouden worden met de burcht en de leefomgeving. Op de overzichtsplaatjes staan dan ook bosjes die in vroegere plannen voor het Loobeekdal als stapstenen moesten dienen waarlangs dieren zich konden verplaatsen en beschut konden verblijven. Kennelijk is het SWECO ontgaan dat deze bosjes het veld hebben moeten ruimen om plaats te maken voor nog meer kale en uitgestrekte raaigrasvlaktes rondom het melkvee bedrijf van Mts. Loonen. Op de begeleidende foto’s zijn deze vlaktes ook zichtbaar en worden daar beschreven als “karakteristiek”.

De effecten van de zonnepanelen en stromen op het huidige foerageergebied zijn ongewenst. Het landschapselement bestaande uit het biotoop op de stort is nu extra essentieel om de burchtlocatie in stand te houden.

De veranderingen waarmee de dassen ter plekke te maken krijgen betekenen nogal wat voor hen. Waarom dat zo is:

 • Dassen hebben een conservatieve leefstijl, en kunnen zich maar langzaam aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het wegnemen van beschikbare percelen/foerageergebieden, wissels en territoriumgrenzen is een hele aanslag.
 • Dassen zijn voornamelijk afhankelijk van een bestaand patroon van geursporen om zich te kunnen oriënteren in hun territorium. Hierdoor zijn ze erg gevoelig voor ingrepen in hun leefgebied.
 • Dassen staan aan de top van de voedselpiramide, waardoor ze gevoelig zijn voor alle veranderingen van het voedselaanbod in die piramide. Het ontnemen van grote oppervlaktes foerageergebied is desastreus. Regenwormen, de belangrijkste voedselbron van dassen, zijn weg door afsluiting zodat deze voedselbron steeds moeilijker te bemachtigen is. Het benodigd gevarieerd voedselpakket binnen hun territorium is ernstig verstoord.
 • Er moeten voldoende (lijnvormige) landschapselementen (bijvoorbeeld houtwallen en hagen) aanwezig zijn, waarlangs dassen zich kunnen verplaatsen tussen burcht en foerageergebied, die schuilplekken bieden en waarmee ze zich kunnen oriënteren. Omdat een das tijdens de voortplantingsperiode (december tot en met juni) aan de kraamburcht gebonden is, is het voor het garanderen van de voortplantingsfunctie van die kraamburcht noodzakelijk, dat er in de directe nabijheid voldoende voedsel beschikbaar is. De optimale voortplantingsmogelijkheden van een dassenfamilie zijn van cruciaal belang om te kunnen overleven. Voor de lokale gunstige staat van instandhouding zijn de foerageermogelijkheden binnen een straal van 500 meter dus van groot belang. Zodra er overal hekken en beperkingen worden geplaatst nabij de burchten, wordt dit een probleem.

De veranderingen die we kunnen verwachten:

- Vegetatie en microklimaat
1. Verandering van de vegetatie als gevolg van schaduwwerking onder de panelen.
2. Verandering van de vegetatie als gevolg van verandering waterhuishouding.
3. Verandering van de vegetatie als gevolg van een verandering van het microklimaat.

- Fysische agentia bij zonneparken
1. Toename van de temperatuur in de bodem rondom kabels van het zonnepark.
2. Magneetvelden rondom kabels van het zonnepark .
3. Elektrische stromen door de grond.

Conclusie

Op grond van veranderingen in vegetatie, vochtigheid en temperatuur moet rekening worden gehouden met een verandering van de bodemsamenstelling en (micro-)organismen in de bodem bij een zonnepark.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat veel dieren ook kleine spanningen in de bodem of bij objecten opmerken. Dat kan er toe leiden dat dieren een dergelijk gebied mijden.

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de drempelwaarden waarbij dieren stromen en/of magnetische velden opmerken en daar hun gedrag op aanpassen. Er moet wel terdege rekening mee worden gehouden dat er diersoorten zijn waarvoor geldt dat een zonnepark on- geschikt is als habitat, ook als dat soorten betreft die voor de bouw van dat zonnepark in dat gebied voorkwamen. Bij een ruimtelijke afweging moet dus rekening worden gehouden met deze effecten.

Tenslotte nog enkele aanbevelingen

Aanbevelingen voor ruimtelijke ingrepen aan overheidsinstanties (Bron: Das en Boom)

 • Overheidsinstanties moeten bij de afweging van mensenbelangen en dassenbelangen in dassenleefgebied uitgaan van het streven de das in een lokaal gunstige staat van instandhouding te brengen en te houden en dassenleefgebied tegen aantasting te beschermen.
 • Het streven de lokale dassenpopulatie in een gunstige staat van instandhouding te behouden betekent, dat verslechteringen in elk territorium van dassenfamilies voorkomen moeten worden.
 • Bij ruimtelijke ingrepen in dassenleefgebied moet altijd een natuurtoets plaatsvinden.
 • Binnen een straal van 500 meter van een dassenhoofdburcht moet voldoende primair foerageergebied (bemest grasland) beschikbaar en toegankelijk zijn. 
 • Alleen wanneer er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang, er geen alternatieve mogelijkheden zijn en de negatieve gevolgen van een ruimtelijk ingreep niet kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd, kan een dassenfamilie worden verhuisd.
 • Om de significante sterfte door verkeer in de dassenpopulatie beheersbaar te houden, moeten er bij alle nieuwe wegen en waterwegen, die leefgebied doorsnijden, verkeersvoorzieningen worden aangebracht (voorkomen versnippering van het leef- gebied).
 • Bij grote knelpunten (meerdere slachtoffers op één locatie) moeten ook bij bestaande wegen en waterwegen verkeersvoorzieningen worden aangebracht.
 • Bestaande dassenvoorzieningen zoals rasters en tunnels moeten functioneel blijven middels het plegen van noodzakelijk onderhoud (o.a. voorkomen dichtgroeien toegangsroutes), het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en door het waarborgen van de toegankelijkheid. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Mitigerende en compenserende maatregelen, die in ontheffingen worden opgelegd, moeten functioneel zijn op het moment dat de das deze voorzieningen moet gaat gebruiken.
 • Bij regulier onderhoud rond dassenburchten moet de ecologische functionaliteit gewaarborgd blijven door de daarvoor noodzakelijke landschapselementen als bomen en hagen ruim (minimaal 50 meter) rond de burcht te behouden.

LOOBEEKDAL - De fracties Bedrijven, VVD, 50PLUS en Lokaal-Limburg binnen het Waterschap hebben op 13 mei vragen gesteld aan het dagelijks bestuur. In een eerder artikel “Vrienden van Loonenbeek” heeft u kunnen lezen dat er € 375.692,10 doorgeschoven was aan de familie Loonen. Het dagelijks bestuur van het Waterschap is niet compleet geweest en heeft aanvullende informatie verstrekt aan de bovengenoemde partijen. De € 375.692,10 is niet correct het moet € 409.792,10 zijn.
Onderstaand de begeleidende email van Keulers van het Waterschap aan de fracties.

Van: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 08:03
Onderwerp: Aanvullende beantwoording artikel 35-vragen over betrokkenheid van dhr. Loonen bij Waterbelang / aanvullende vragen m.b.t. casus Loobeekdal en de deal met Loonen c.s.
Aan de leden van het algemeen bestuur en de burgercommissieleden
Beste dames en heren,
Onder verwijzing naar onderstaande mail en de daarbij behorende bijlagen, treft u hierbij nog een aanvullende beantwoording aan van het dagelijks bestuur.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Erik Keulers
secretaris-directeur

Bekijk of download hier de aanvullende informatie.

Blijkbaar heeft het onderzoek van Berenschot in opdracht van de gemeenteraad nog een lade losgetrokken bij het Waterschap. Het Algemeen bestuur heeft maar snel een briefje geschreven om vooral niet de schijn van toedekken te wekken. Waarom is er meer geld geschoven? Lees hieronder en laat u verbijsteren.

Op 3 november 2016 is er een reactie gegeven door het waterschap op de 32 punten eisenlijst van de Loonens, binnen het Waterschap de Sinterklaaslijst genoemd.
Betreffende punt 26 wordt aangegeven dat de Loonens het Bouwvlak met circa 1 ha netto gaat uitbreiden. De natuurontwikkeling in het Loobeekdal wordt door de gemeente Venray gewaardeerd als tegenprestatie voor de uitbreiding van het bouwvlak zodat geen andere ruimtelijke tegenprestatie hiervoor noodzakelijk wordt geacht.
Reactie Waterschap: Niet akkoord. WMP is bereid bij de gemeente te informeren. De eis staat volledig los van het project herinrichting Loobeekdal en kan door WMP niet worden beïnvloed.
In het afrondend gesprek d.d. 5 november 2016 met de familie Loonen-Muijsers/Maatschap Loonen waarbij de 32 eisenlijst is doorgenomen is reeds een andere formulering te ontdekken. Er is namelijk een afspraak gemaakt:
WMP is bereid bij de gemeente in een separaat schrijven hun opvatting kenbaar te maken. De invulling van de vraag (lees eis voor de Loonens) kan door WMP niet worden bepaald. Maar is des gemeente.
In de brief van het dagelijks bestuur aan de 15 juni 2021 fracties Bedrijven, VVD, 50PLUS en Lokaal-Limburg staat de wekelijkheid te lezen nl.
Punt 26: Met betrekking tot de door gemeente Venray aan maatschap Loonen gevraagde financiële compensatie voor het uitbreiden van het bouwvlak, is afgesproken dat Waterschap Limburg, gemeente Venray en maatschap Loonen ieder 1/3 gedeelte voor hun rekening nemen. Dit impliceert voor het waterschap kosten ter grootte van € 20.500.
Conclusie is dat Sinterklaas toch is langsgekomen. Ook interessant is dat volgens Waterschap de twee afspraken op 19 juni 2019 zijn gemaakt. Toen was Jan Loonen lid bestuur Stichtingen Waterbelang. Waterschap schrijft eerder dat men dit niet hoefde te melden omdat tijdens de transacties Jan Loonen toen geen bestuurslid was. Bij deze afspraken was hij dit dus wel.

Bekijk of download hier de sinterklaas mail.
Bekijk of download hier de afsprakenlijst 32 punten.

Hieronder een reactie op de kwestie van één van de fractieleden:
“Nogmaals, er valt weinig terug te draaien want dit zijn allemaal zaken die reeds hebben plaatsgevonden, maar Ger Driessen en Jan Loonen zouden zich als maatschappelijke bestuurders met een voorbeeldfunctie moeten schamen”.

Al met al een verbijsterende gang van zaken. Het trieste is dat “zich schamen” schijnbaar niet voorkomt in het woordenboek van de CDA bestuurders als er wat te graaien valt.

GREENPORT - Op 16 juni 2021 heeft de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel een interessante uitspraak gedaan. Een gewaardeerde burger van Venray heeft deze zaak met interesse gevolgd en er conclusies uit getrokken. Er is immers nieuwe jurisprudentie ontstaan.

De case in Gemert-Bakel beschrijft dat er in een ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning niet zomaar kan. De appellant was van mening dat hij een overeenkomst met het college van B&W van Gemert-Bakel had. De ruimte-voor-ruimte woning was in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen, maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voorgestoken. De raad weigerde het plan op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is ongegrond verklaard. Voor de die-hards: lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 van de uitspraak.

Bekijk of download hier de 'Uitspraak 20200250/1/R2'.

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde plan Industrieterrein Spurkt ligt voor de hand en is 1 op 1 toepasbaar op deze casus. Greenport wil in overleg met de gemeenteraad van Venray. Het blijkt dat Ontwikkelbedrijf Greenport wellicht een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen. Directeur Ruud van Heugten heeft gedreigd dit te verhalen op de gemeente Venray. Greenport is eigendom van de provincie Limburg (58,6%) en de gemeente Venlo (27,7%), Horst aan de Maas (8,3%) en Venray (5,4%).
Dus Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Dus deals die een persoon of bedrijf gemaakt denkt te hebben via een college van B&W of een wethouder hebben geen waarde. De uitspraak van de bestuursrechter in de case Gemert-Bakel heeft dit nogmaals duidelijk gemaakt.

Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid en ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.

Gemeenteraad Venray, laat je niet intimideren door Greenport! Jullie zijn aan de bal. Greenport Venlo kan geen grote broek aan trekken in een gesprek met jullie laat staan de tactiek van bedreigen hanteren. Gebeurt dit toch stuur ze retour naar Venlo en indien noodzakelijk gehuld in de pek en veren.

LOOBEEKDAL - Inmiddels is het duidelijk dat veelal CDA vriendendiensten een belangrijke rol hebben gespeeld bij de inrichting van een bepaald stuk Loobeekdal. Ca. 2,5 kilometer van het waterschapproject herinrichting Loobeekdal is ingericht voor de optimalisatie van een melkveebedrijf. In de eisenlijst met 32 punten al eerder gepubliceerd op de website hebt u kunnen lezen wat er door de Loonens met de wethouder voorop uit het vuur is gesleept.

Het is inmiddels ook duidelijk dat Jan Loonen via Waterbelang ook weer aan de stuurknuppel zit. Waterbelang is gelieerd aan het CDA. De fracties Bedrijven, VVD, 50PLUS en Lokaal-Limburg binnen het waterschap hebben vragen gesteld en inmiddels antwoorden gekregen. Uit de beantwoording van de vragen kunnen we afleiden dat het dagelijks bestuur antwoorden over de kwestie Loonen en zijn positie binnen Waterbelang mijdt als de pest. Het dagelijks bestuur voelt zich niet verantwoordelijk daar al te veel over de vinden. Dat is toch echt iets voor Waterbelang zelf. Het waterschap kijkt nu vooruit en vooral niet meer in de achteruitkijkspiegel.

Het dagelijks bestuur meldt wel dat Jan Loonen ten tijde van de transacties/onderhandelingen geen bestuurder was binnen Waterbelang. Hiermee insinueert het waterschap dat de relatie echt niet gevonden kan worden. Echter ten tijde van de akte en , wellicht nog veel belangrijker, ten tijde van de vaststellingsovereenkomst in 2019 wel. Dit is op een moment tot stand gekomen dat Loonen wel degelijk bestuurder was. Uit KvK-gegevens blijkt dat Jan Loonen sinds 2018 lid is van het bestuur van de stichtingen achter Waterbelang. U ziet, op alle fronten worden de belangen van de Loonens behartigd en het waterschap verschuilt zich achter formele regels. Sterker nog, er waren geen regels om betrokkenheid te melden en dan kijken we binnen het waterschap gewoon de andere kant op.

U vindt hier de relevante documenten:
- Beantwoording artikel 35 vragen Bedrijven VVD 50Plus en Lokaal Limburg
- Bijlage 1 Overzicht transacties Loonen art 35 vragen
- Bijlage 2 Getekend cultuurtechnisch plan

Dat er in de vaststellingsovereenkomst merkwaardige zaken zijn opgenomen blijkt. Er worden door het waterschap “drainagekosten” afgekocht. Het bedrag volgens de begroting van het waterschap á €222.352,50 wordt aan de maatschap overgemaakt. Daarnaast wordt nog een begroot bedrag van €150.502,00 overgemaakt voor het ophogen van percelen. In feite ontneemt het waterschap zich hiermee het instrument om doelmatig te werken middels een aanbesteding waarop in concurrentie werkzaamheden worden aanbesteed. Het is in feite een directe onderhandse aanbesteding aan de firma Loonen die op de stoel van de aannemer gaat zitten. De zak geld is betaald maar is er ook een check op doelmatige besteding en is er binnen het bestek gewerkt? De zak geld kan natuurlijk ook ideaal zijn geweest om meer infra aan te leggen dan door het waterschap bedoeld.

De drainage is in feite ook een ondergrondse beregeningsinstallatie. Vanuit een op afstand bestuurbare pompinstallatie wordt water uit het afleidingskanaal naar twee ontvangstputten gepompt. Deze liggen zo ver van de nieuwe Loobeek dat serieuze vragen rijzen over de relatie met de herinrichting van de Loobeek. De Loobeek ligt ter hoogte van het melkveebedrijf ongeveer in de zelfde lijn als de oorspronkelijke beek. Er liggen enkel wat meer kronkels in , wat het onwaarschijnlijk maakt dat de grondwaterhuishouding significant is gewijzigd. Dit kan in dat geval geen argument geven om tonnen aan euro’s richting de familie Loonen te schuiven om negatieve effecten te mitigeren.
Wat hebben we er als maatschappij voor terug? 2,5 km kronkelende beek met een beetje kruidenrijk grasland waarop absoluut geen schaduwwerking wordt geduld. Poelen en natte hoekjes zo kenmerkend voor een beekdal zijn taboe voor de Loonens. De diepere ondergrond is kapot getrokken en de voor de natuur o zo belangrijke schijnwaterspiegels zijn vernietigd. De enkele bomen die her en der nog staan zullen op termijn wel mysterieus verdwijnen.

Waar ging het project van het waterschap ook al weer over? In het “Ontwerp projectplan Waterwet Loobeek - Deelgebied Venraysch Broek” is te lezen:
“De beek voldoet niet aan de ecologische doelstellingen Natuurbeek en KRW. In 2009 is dan ook een ontwerp-inrichtingsplan opgesteld voor het Loobeekdal als eerste aanzet voor de herinrichting van de beek. Binnen het beekdalgedeelte Venraysch Broek is de Loobeek aangewezen als ecologische verbindingszone, maar ook deze natuurdoelstelling is vooralsnog niet bereikt. De herinrichting is er dan ook op gericht om de ecologische kwaliteit in en langs de beek te verbeteren”.

Conclusie is dan ook dat we heel weinig Loobeek hebben gekregen voor heel veel geld. De Loonens hebben heel veel bedrijf gekregen voor heel weinig geld.

 

LOOBEEKDAL - Onlangs is het Hoffmann rapport waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek met betrekking tot de grondtransacties Waterschap Limburg en wethouder Jan Loonen. Omdat er geen integriteitsregels waren konden ze ook niet worden geschonden. Het leek wel of het Waterschap blij was met het resultaat. Wel had “het beter gekund” en “nooit meer op deze manier”.

Jan Loonen heeft niet alleen al de jaren dat het Loobeekdal project speelt achter de knoppen gezeten maar heeft ook privépersoon of namens Maatschap Loonen onderhandeld met het Waterschap. De waarschijnlijk integere bestuurders blijken volgens het Hoffmann rapport grote moeite te hebben gehad met de onderhandelingstactiek en de eisen die door Jan Loonen werden gesteld. Waarnemend dijkgraaf Ger Driessen veel minder, er was immers “toch genoeg geld”. Hij vergat er waarschijnlijk bij te zeggen dat dit gemeenschapsgeld was. Hadden andere grondbezitters in het Loobeekdal minder gekregen waardoor de pot voor degene die het langst wachtte en tegenstribbelde het vetst gevuld was. Dit in combinatie met een bevriende Dijkgraaf lijkt het kip met de gouden eieren.

Uit het mailverkeer, aantekeningen en andere documenten die op de website van het Waterschap raadpleegbaar zijn blijkt Jan Loonen niet alleen een harde onderhandelaar maar blijkt hij ook andere grondeigenaren in het Loobeekdal een loer te willen draaien. Het lijkt (voorzichtig uitgedrukt) ook dat het bestuur van het Waterschap ook voor de gek gehouden wordt. Raar dat hier nog niemand iets in de openbaarheid over gezegd heeft.

Jan Loonen vraagt aan Waterschap om lage druk op gronden in de omgeving te creëren om het pachten van gronden door Loonen niet in prijs op te drijven.
Zie hiervoor 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage H - Mailwisseling juli 2012 (AVG).
Wat wordt bedoeld met lage druk? Wil hij dat de buren van Maatschap Loonen niet te veel moeten betalen voor grond die ze aankopen van het Waterschap of wil hij op andere wijze de waarde van deze gronden verminderen, bijvoorbeeld door ze af te waarderen. Wellicht op het eerste gezicht fijn voor de eigenaren maar duidelijk is dat dit alleen maar uit eigen belang is ingegeven. Een lage pachtprijs is het doel. Als wethouder grondzaken, plattelandszaken lijkt dit niet door een hoge moraliteit te zijn ingegeven.
Daarnaast zou later wanneer zijn koopprijzen bepaald werden de al eerder toegepaste – dus lagere – prijzen opnieuw gehanteerd worden. Zo leverde die zogenaamde druk op grondprijzen direct (bij koop) en indirect (bij pacht) voordeel op.

Jan Loonen is geen agrariër maar doet wel alsof!
Zie ook: 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage N - Voorstel 09-09-2016 (AVG).
Zie hiervoor ook: 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage R - 32 punten overeenkomst (AVG) (1) en met name punt 1. Waterschap wil na het zogenaamde “Pact van Roermond” in zee gaan met agrariërs in het Loobeekdal. Grond kopen en verkopen en ook vergoedingen voor lagere waarden van de gronden.
Het lijkt dat ook het waterschapsbestuur hier om de tuin geleid wordt en wel door het waterschap zelf. Tijdens de onderhandelingen lijkt op 9-9-2016 alle grond naar Maatschap Loonen te gaan. Echter daarna komt Jan Loonen nog met eis dat het ook naar hem en zijn vrouw gaat. Toch wel een vreemde gang van zaken, Jan Loonen en zijn vrouw zijn geen agrariër.

Het bestuur van het Waterschap is hier (bewust?) niet van op de hoogte gebracht of als dit al zo zou zijn niet transparant. Pas in de aktes van levering kwamen Jan en zijn echtgenote officieel ten tonele. Pact van Roermond en de wil van Waterschap om de boeren erbij te betrekken en grond te geven wordt hier met voeten getreden. Particulieren hadden toch geen kans om deze gronden te verwerven, echte agrariërs waren kansloos en hoe zou de prijs zijn geweest voor een particulier? Door alleen te zeggen dat je misschien zelf vleeskoeien wil laten grazen op deze gronden maakt je nog geen boer. Alweer een mes in de rug van de buren?
Hoe zit het trouwens met alle subsidies die hij later ontvangt, gelden deze ook voor niet agrariërs?

Jan Loonen wil groen blauwe diensten naar het project toe trekken.
Zie ook: 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage H - Mailwisseling juli 2012 (AVG).
Het waterschap wil hem daarbij helpen en vraagt hierbij zelf de hulp van Jan.
Als je bedenkt dat deze diensten goed gesubsidieerd worden en wij dit dus allemaal meebetalen, zal men samen wel goed hun best hebben gedaan. Het rapport van Hoffmann en de veel besproken 32 puntenlijst spreken verder voor zich.

Naast de meer dan gewoonlijke bevoordeling in geld en gronden nog wel een paar aandachtspuntjes. Als deze niet door Berenschot worden opgepakt, misschien omdat dit niet binnen de opdracht valt, is het aan de politiek om dit op te pakken waarbij hoor en wederhoor niet vergeten mag worden.

Opmerkingen bij het rapport:

blz 9, laatste zin: 'Uit gesprekken werd bekend dat grondverwervers van het WL nooit het vereiste taxatierapport voor de transactie zelf opstellen'. Vooral het woord 'vereiste' valt op. Het is niet alleen normaal maar ook vereist dat er tevoren getaxeerd wordt. En liefst door een deskundige en onafhankelijke persoon. Het lijkt er op dat dit dus helemaal niet is gebeurd.

blz 10, halverwege: 'Dupont heeft verklaard dat hij de 32 puntenlijst destijds niet heeft gezien. Een medewerker Waterschap twijfelt of deze punten bij het secretariaat ter inzage hebben gelegen. Dit betekent dat de inzageprocedure dus niet correct is gevolgd. Ger Driessen heeft het in de Limburger over wel 12 ogen die hebben meegekeken. Maar dus niet deze.

Blz 29 Jan Loonen suggereert aan Waterschap om gronden niet naar Staatsbosbeheer maar naar Agrariërs te laten gaan. Hij had ambities om vleeskoeien te laten grazen. Wordt Jan Loonen en zijn echtgenote nu verder als agrariër gezien gelijk aan de andere agrariërs die wel interesse kunnen hebben in gronden? Wel erg makkelijk en tegelijk een excuus om met hem te kunnen onderhandelen? N.B. zouden de subsidies die later in beeld komen ook aan een niet Agrariër worden verleend?

Bij de 32 punten (Loonen kreeg in minsten 75% van de gevallen zijn zin). Hierbij enkele opmerkingen.

Punt 12, Nieuwe brug inclusief toegangsweg. Was dit noodzakelijk of is dit een extraatje? Hoe was het besluitvormingsproces hiervoor bij de gemeente? Heeft men dit bij gemeente moeten regelen, aanvragen etc. Vergunningen etc.?

Punt 18, Weg Boterpot aan openbaarheid onttrekken. Besluit moet door gemeente worden genomen. Wat is invloed Waterschap hierbij geweest en hebben ze verteld dat dit met Loonen is afgesproken? Heeft Jan Loonen kenbaar gemaakt bij de gemeente dat hij bij de onderhandelingen hierover betrokken was en zich afzijdig gehouden (als dat al zou kunnen) van de besluitvorming?

Punt 19, De maatschap Loonen gaat het bouwvlak uitbreiden met 1 ha. Men wil dat het Waterschap dit eventjes regelt. Dit kon niet maar hoe is het hier verder gegaan richting gemeente? Waterschap zal brief schrijven aan gemeente om haar opvatting duidelijk te maken. Benieuwd of deze brief in het onderzoek nog opduikt?

Punt 25, De toe te delen grond al vanaf januari 2017 ter beschikking. Leuk voordeel omdat nu ook al mest kan worden uitgereden, gras worden geoogst etc. Waarschijnlijk gaat men dus ook gebruiken zonder dat de bestemming al is aangepast. Met Ger Driessen/Waterschap werden afspraken gemaakt om 20 ton mest uit te rijden per ha. Heel vreemd en bij de behandeling bestemmingsplan Loobeekdal door een ambtenaar zelfs ongewenst genoemd.

Verder is ook het bestemmingsplan Beek 1 gerealiseerd met o.a. de argumentatie dat Jan Loonen met het idee speelde om zelf nog eens te starten als ondernemer (houden van mestvee. Zie ook de mail van Jan Loonen van 2 juli 2012 aan Waterschap. Hier stelt hij als eis: Planalogische medewerking met de uitbreiding melkveebedrijf Beek 1 met vleesveestal en bedrijfswoning. Hij was er dus al veel eerder mee bezig. Was Jan bij het schrijven van deze mail vergeten dat hij wethouder is van dezelfde gemeente Venray die moet beslissen over de bestemmingswijziging?

Wat blijkt is dat bij de 32 eisen regelmatig een gemeentelijke bevoegdheid of taak om de hoek komt: opmerkingen over bouwblok, afsluiten openbare weg, opknappen openbare weg, brug, reststukken, kapvergunning, etc, etc. Het gaat om een veelheid gemeente-gerelateerde zaken. Deze dienen allereerst verzameld en in kaart gebracht. Daarna gaat het om het vervolg: hoe is over deze zaken door Loonen, Waterschap, Provincie, Maasgaard en Gemeente gecorrespondeerd. Alle stukken, mails, etc. verdienen volledige openbaarheid. Pas daarna is een gedegen oordeel over de juiste of onjuiste toepassing van regels mogelijk. Gelukkig heeft Jan Loonen maximale medewerking toegezegd: hij mag zijn correspondentie inleveren. Op de thans voorliggende beperkte hoeveelheid stukken van 1 partij (enkel nog het Waterschap) kan geen gedegen oordeel worden gebaseerd. Goed werk heeft tijd nodig.

Ook is er behoefte aan openbaarheid rond de zeer vele bijbanen van Jan Loonen tussen 2010 en heden. Die openbaarheid kan duidelijk maken waar en wanneer Loonen in welke hoedanigheid aan tafel zat. De lijst is misschien onvolledig maar het is een gemeentelijk stuk dat op basis van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) kan worden opgevraagd. Zo bleek Jan Loonen vice-voorzitter te zijn van de CDA gerelateerde Waterbelangpartijen, waar hij zelf nog als lijstduwer optrad. Gevolg is een slager die zijn eigen vlees keurt.

Voordat de Loobeek weer ging kronkelen had Jan zijn schaapjes al op het droge. Als hij na zijn afscheid als wethouder toch nog vee in het Loobeekdal laat grazen zullen dit ongetwijfeld gouden kalveren zijn.

LOOBEEKDAL - Een van de vergaderstukken tijdens de AB vergadering (12 mei jl.) van Waterschap Limburg over het integriteitsrapport van onderzoeksbureau Hoffman bevat de door WL geaccordeerde lijst van eisen van de Loonens. Deze lijst is het voor de Loonens uiterst succesvolle eindproduct van jarenlang traineren van de onderhandelingen met het toenmalige waterschap WPM. WPM wilde het Loobeekdalproject progressie laten maken en de Loonens wisten dat zij met de percelen die zij in bezit hadden in het Loobeekdal strategisch konden onderhandelen, daarbij gebruikmakend van de tijdsdruk waarmee WPM opgescheept zat. De voordelen die de Loonens hiermee uiteindelijk uit het vuur hebben gesleept, in goed overleg met waarnemend dijkgraaf Ger Driessen, zouden wel eens tegen de € 2.000.000,- kunnen lopen. Een precieze berekening laat nog even op zich wachten. Bijna 2 miljoen aan gemeenschapsgeld is op deze manier terechtgekomen bij een familie van meedogenloze onderhandelaars, waaronder een wethouder Grondzaken, zonder dat B&W en de gemeenteraad van Venray hun ook maar een strobreed in de weg legden.

Bekijk hier de wensenlijst van de Loonens
en hier de definitieve versie.

LOOBEEKDAL - In de kranten heeft u onlangs kunnen lezen dat het Waterschap Limburg de transacties met de familie Loonen heeft laten onderzoeken. Bureau Hoffmann heeft zijn rapport aan het waterschap overhandigd. Ger Driessen heeft destijds wethouder Loonen en zijn familie bevoordeeld bij grondtransacties en de directe onderhandelingen tussen Loonen en Driessen zijn als niet integer gekwalificeerd. Waterschap Limburg gaat geen uitspraken doen of wethouder Loonen integer is gezien het dossier. Het waterschap vindt dit een onderdeel van het Berenschot onderzoek en de gemeenteraad van Venray zal hier een oordeel over moeten vellen.

Als het rapport van Hoffmann doorgelezen wordt kan men constateren dat wethouder Loonen de onderhandelingen heeft gevoerd voor de familie. De wethouder pet was daarbij duidelijk af, de familiepet was op en het onderste uit de kan werd geëist. Kennelijk had het Waterschap niet de macht om te onteigenen en deze situatie is door Loonen zeer effectief uitgebuit om de onderhandelingen te traineren in de wetenschap dat de tijdsdruk voor het Waterschap hoog was. Dit is dus gewoon chantage. Het Waterschap had overigens ook gewoon kunnen besluiten de Loobeek te laten voor wat die was op Loonen territorium.

Echter Ger Driessen vond het nodig om wethouder Loonen en de maatschap van zijn broer Wim ruimhartig te belonen voor hun onderhandelingsstrategie. Dit dus over de rug van de waterschapsbelastingbetaler.

Wat verder wellicht onbekend is bij de gemeenteraad van Venray is dat zij ook hebben meegewerkt aan bestemmingplan Beek 1. Hierbij waren bezittingen van wethouder Loonen en partner betrokken. Het betreft Bestemmingsplan Beek 1 e.o. Merselo van 30 juni 2015, bekijk of download deze hier.

De opdrachtgever voor de ruimtelijke onderbouwing is de Mts. W.J.W.J. Loonen waarvan vertegenwoordigend rechtspersoon J.A.M. Loonen. In dit plan wordt de koppeling gemaakt met de herinrichting van het Loobeekdal met 34 ha. gronden als aanleiding voor het veranderen van het bestemmingsplan.

Het merkwaardige is dat de client de te realiseren natuurlijke graslanden in eigen gebruik wenst te houden en zelf te gaan exploiteren. Omdat het beheren van natuurlijke graslanden middels de begrazing door rundvee een aparte bedrijfsdiscipline is wil cliënt een aparte bedrijfslocatie hiertoe oprichten. De client is de Mts. W.J.W.J. Loonen waarvan vertegenwoordigend rechtspersoon J.A.M. Loonen. Voor de genoemde 34 ha. grond die wordt genoemd is in een onderhandse koopovereenkomst opgemaakt d.d. 17 december 2016 door Ger Driessen, waarnemend dijkgraaf op dat moment. De akte van levering is pas gepasseerd op 12 juni 2020 door dijkgraaf Patrick van der Broeck. De ontvanger was J.W.G.M. Loonen en niet de genoemde client de Mts. W.J.W.J. Loonen waarvan vertegenwoordigend rechtspersoon J.A.M. Loonen.

De gemeente Venray heeft in 2015 besloten medewerking te verlenen aan het bestemmingsplan Beek 1 op basis van de ruimtelijke onderbouwing. Dit ver voor de datum van de onderhandse koopovereenkomst van 17 december 2016 en de uiteindelijke levering aan en de levering op 12 juni 2020.

Uiteindelijk word het plan uitgevoerd en wordt een langgevelboerderij in eigendom van J.W.G.M. Loonen gesplitst en wordt aan de overkant van de weg een bedrijfswoning opgericht voor J.A.M. Loonen. De bedrijfswoning is niet omringt door graslanden in bezit van de Mts. Loonen maar die van J.W.G.M. Loonen. Wethouder Loonen is in dit dossier volledig in de schaduw gebleven voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is de kans ontnomen hier vragen over te kunnen stellen.

Deze kwestie geeft aan dat er ook binnen de gemeente Venray zeer willige medewerking was aan wethouder Loonen en zijn familie. Hoe kan het dat een onderbouwing gebaseerd is op een mogelijke ontwikkeling in de toekomst?

Dus de gemeenteraad zal na oplevering van het rapport door Berenschot een oordeel moeten gaan vellen over de integriteit van een wethouder. Daarbij zal ook nadrukkelijk de gang van zaken m.b.t. bestemmingsplanwijziging Beek 1 moeten worden beoordeeld. Sinds het gedwongen aftreden van het provinciale bestuur n.a.v. de Herman Vrehen-affaire en de komst van interim-gouverneur Johan Remkes is er in Limburg een andere wind gaan waaien. De ex-minister heeft een reputatie om zonder aanziens des persoons orde op zaken te stellen en dat is hij met zijn meldpunt integriteitsschending ook hier van plan. Dit zal ongetwijfeld onprettige consequenties hebben voor van corruptie en belangenverstengeling verdachte CDA-ers zoals Jan Loonen , Ger Driessen en Patrick van de Broeck. Luc Winants en Patrick van de Broeck hebben sowieso iets om goed over na te denken in hun hoedanigheid als lid van de Stuurgroep Integriteit Limburg. In het gunstigste geval hebben beiden zitten te slapen. Waarschijnlijker is dat zij een oogje hebben dichtgeknepen of de ogen hebben gesloten voor onverkwikkelijke zaken.

De tijd is rijp voor verandering. Denk in kansen gemeenteraad, want nu kunnen jullie het roer omgooien en afscheid nemen van de knellende jas die al veel te lang onverkwikkelijk zaken heeft gesmoord binnen de gemeente. Laat de burgers van Venray eens zien dat jullie weer vrijuit durven te ademen!

VENRAY TRANSPARANT - Welnu, daar kunnen we kort over zijn. Venray-Transparant is een “symptoom”.
Als u zich een beetje verdiept heeft in deze club zult u ontdekken dat ze redelijk ongezouten kritiek levert op thema’s waarmee iets aan de hand is of waar er gewoon iets niet klopt zoals bij het Loobeekdal dossier. De klok wordt geluid, er wordt aan de boom geschud, we hebben een duidelijke opinie!

Venray Transparant (VT) is een reactie op de meer en meer haperende “checks and balances” binnen de lagere overheden zoals de Provincie, het Waterschap en met name de gemeente. De gemeenteraad van Venray is bijvoorbeeld is niet meer bij machte om de complexe dossiers te doorgronden. Industrieterrein Spurkt is hier een goed voorbeeld van, want zonder de inbreng van de op het laatste moment ingeschakelde juristen had de raad weinig verweer gehad tegen de plannen. De complexiteit ervan biedt opportunisten zoals wethouder Loonen de kans om een eigen agenda te hanteren.

Voor de gewone burger, zoals de mensen achter VT, is het vaak oppervlakkig zichtbaar dat er gewoon iets niet klopt. Er stinkt iets maar men kan niet goed duiden waar. In het Loobeekdal hoor je bijvoorbeeld zeggen “deze familie is ons altijd één of twee stappen voor”.

VT staat niet op zich. Er een zeer opvallende beweging gaande in Venray. In de Peel & Maas van woensdag 12 mei is dit nog eens zeer goed verwoord door Henk Baltussen. De instanties, groepen, werkgroepen en anoniemen die het niet meer pikken zijn niet meer op twee handen te tellen. Een duidelijkere aanwijzing dat er iets gaande is is er niet.

Bij het luiden van de klok zijn er voor de klokkenluider grote risico’s. Klokkenluiders worden geroemd en zijn vervolgens een tijdje later berooid en uitgekotst. Bij het aan de kaak stellen van een misstand zie je meteen de smoormechanismen op gang komen: een fractievoorzitter die bij zijn commentaar op een rapport meteen “framing” roept. Ironisch genoeg is zijn slogan “Door echt te luisteren naar wat er leeft, bereikt ik voor Venray het meest”. Een wethouder die naar de politie stapt om aangifte te doen van smaad. Een burgermeester die met de rest van de wethouders vierkant achter hun wethouder gaan staan en probeert om de plaatselijke pers te intimideren. Fractieleden die zelf maar eens op pad gaan in het Loobeekdal en dan laten optekenen in de krant dat de mensen daar wellicht wat laf zijn om zich publiek uit te spreken of jaloers dat een bepaalde familie zo goed kan onderhandelen.

Het wordt tijd dat we ons met z’n allen eens achter de oren krabben en gaan onderzoeken wat er nu echt waar is. Het waterschap heeft zijn ei gelegd: Ger Driessen heeft wethouder Loonen bevoordeeld en niet zo'n beetje ook. Wie de vergadering op 12 mei van het Algemeen Bestuur heeft gevolgd kon horen dat de boodschap tandenknarsend werd gebracht en met een uiterste poging om het zo gunstig mogelijk te presenteren. Een rekensommetje van het totale voordeel voor de familie Loonen vonden de meeste fracties niet nodig. Gouverneur Remkes zal hier korte metten mee maken. De onderste eurocent moet boven! Zo moet het voortaan altijd gaan.

Dus de meest efficiënte manier om van VT af te komen is ervoor te zorgen dat er niets meer is om de klok over te luiden. Dus gewoon een overheid die voor de samenleving werkt en niet voor de vrienden binnen een vriendenrepubliek.

INDUSTRIETERREIN SMAKTERHEIDE - Onlangs heeft de gemeenteraad een advies gekregen van Das&Boom. De aanleiding is bizar. Het blijkt dat er nooit een deugdelijke compensatie van de vernietigde natuurwaarden heeft plaatsgevonden voor industrieterrein Smakterheide. Samen met het feit dat de das steeds verder het St. Annapark wordt uitgedrukt door woningbouw extra pijnlijk. Door de lokale dassenwerkgroep wordt gesteld dat in Venray natuurcompensatie alleen op papier wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan is de compensatie voor de dassen bij de zandput van Maessen op de Oostrumsche heide. De ingreep in het dassenleefgebied is al een paar jaar gaande. Pas vanaf 2026 is de compensatie ingericht met wat fruitboompjes. Voordat die vrucht gaan dragen en wat gaat betekenen voor de dassen zijn we weer jaren verder. Er gaan nu eindelijk stemmen op in de gemeenteraad dat natuurcompensatie bij plannen vóóraf gerealiseerd moet zijn. Dit is de enigste effectieve stok achter de deur voor de gemeenteraad!

Hieronder het advies van Marc Moonen van Das&Boom (gratis en voor niets!).

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat de benodigde natuurcompensatie welke onderdeel uitmaakte van het bestemmingsplan Smakterheide (18-6-2013) nog steeds niet in zijn geheel is aangelegd.


Omdat de plannen al weer van 8 jaar geleden dateren hieronder een kort overzicht van de plannen.


Tijdens de uitwerking van de plannen Smakterheide II (uitbreiding industrieterrein Smakterheide I) en de Brabander (uitbreiding woonwijk) werd duidelijk dat er om deze plannen te kunnen realiseren rekening gehouden zou moeten worden met de natuurwaarden binnen en nabij die gebieden. Met de plannen werden de leefgebieden van de das, de patrijs en de geelgors aangetast. In overleg met Das en Boom is gekeken hoe het gebied tussen de Brabander en Smakterheide II meer geschikt gemaakt zou kunnen worden voor deze soorten. Dit gebied ten westen van de Ambachtstraat wordt kortweg het landschapspark genoemd. Dit is uitgewerkt in het Masterplan landschapspark Smakterheide II en in het Convenant Landschapspark Smakterheide II. In deze plannen zijn compenserende en mitigerende maatregelen vastgelegd.


De inrichting van het landschapspark had tot doel het behouden van een groene corridor tussen het bedrijventerrein Smakterheide en eventuele uitbreidingsplannen van de Brabander en het compenseren van leefgebied voor das, patrijs en geelgors. Deze soorten hebben hun leefgebied of een deel van hun leefgebied in agrarisch landschap. Ze hebben baat bij landschapselementen als hagen en struwelen om langs de kunnen migreren dan wel als broedplaats.


Het inrichtingsplan voor het landschapspark bestond uit de aanleg van een aantal hagen, zowel noord-zuid, als oost-west georiënteerd, de aanleg van een compensatiebos en behoud van het open agrarische karakter als leefgebied voor das, patrijs en geelgors. Daarnaast zouden een aantal dassenvoorzieningen zoals dassentunnels, dassenrasters worden aangelegd en maatregelen voor het voorkomen van doorgaand verkeer over het Makkenpad. Langs de Ambachtstraat zou een haag aangelegd worden van noord naar zuid langs de oostrand van het landschapspark. Hierop aansluitend zouden zes oost-west georiënteerde hagen worden aangeplant.


Het gehele landschapspark zou bestemming Natuur krijgen. Het meest zuidelijke deel zou bestemming Boa krijgen


De dassenvoorzieningen (dassentunnels en –rasters) onder de Overloonseweg en Nieuwe Overloonseweg zijn inmiddels aangelegd (zie afbeelding 1). De noord-zuid haag aan de oost-zijde van het landschapspark is ook aangelegd. Verder zijn vier van de zes oost-west georiënteerde hagen gerealiseerd. Twee hagen zijn (nog) niet gerealiseerd omdat de grond niet in eigendom van de gemeente is, en de eigenaren geen medewerking willen verlenen. Het gehele landschapspark heeft inderdaad de bestemming Natuur gekregen (zie afbeelding 1) maar hoe rijmt een manege (deelgebied 1 op afbeelding 1) en intensieve akkerbouw waaronder lelieteelt (deelgebied 3 en deelgebied 6, afbeelding 1) zich met deze bestemming.


Het compensatiebos is een ander verhaal. Het plan was om compensatie van bos, elders uit de gemeente hier te laten landen. Het betreft hier dus geen compensatie vanuit bedrijventerrein Smakterheide of de wijk Brabander. Tot op heden heeft dergelijk compensatie op andere locaties plaatsgevonden en is dit bos nog niet aangelegd. Stichting Das&Boom heeft aangegeven in een gesprek met dhr. Erik-Jan Kikkert dat de aanleg van een bos een verbetering zou zijn voor het foerageergebied van de das (ten opzichte van de huidige situatie namelijk akker) maar dat de aanleg van een fijnmazig hagenpatroon de voorkeur had boven de aanleg van bos. Jan-Erik Kikkert deelt deze mening. Het zou dus goed zijn als bos gecompenseerd zou kunnen worden door de aanleg van hagen. Overigens wordt dit gebied met bestemming Bos ook jaar in jaar uit intensief gebruikt als akkerbouwgebied (mais of aardappelen) of als tuinbouwgebied (lelies)


De inrichting van de deelgebieden 6 en 7 waar volgens het bestemmingsplan nog een paar oost-west georiënteerde hagen aangelegd dienen te worden kan gecombineerd worden met de noodzakelijke compensatie van het verlies aan foerageergebied door de aanleg van woningen in het St. Annapark. Das&Boom heeft hier in het verleden al een compensatie/inrichtingsplan opgesteld maar die is nooit van de grond gekomen. In plaats daarvan heeft de Rensdaelgroep adviesbureau Econsultancy in de arm genomen. De compensatie opgave berekent door Econsultancy steekt schril af met die van Das&Boom. Reden hiervoor is dat Econsultancy uitgaat van een gebied zoals dat er in 2020 bijlag. Dit bestond toen voor een groot deel uit braakliggend terrein en een schapenweide. Voor het braakliggend terrein compenseert Econsultancy 0%, want niet aantrekkelijk voor de das, voor de schapenweide moet 120% worden gecompenseerd. Dit is natuurlijk geen juiste manier van het berekenen van de compensatie opgave. In 2019 is namelijk vooruitlopend op de woningbouw een groot deel van de bossen rondom de burcht gekapt. Dit bosgebied was primair foerageergebied. Dat dient natuurlijk ook voor 120% gecompenseerd te worden. Eerst voor de das belangrijk gebied kappen, dat braak laten liggen en vervolgens aangeven dat dat braakliggende terrein niet interessant is voor de das kan natuurlijk niet. Om die reden geeft Econsultancy aan dat een groot deel van de compensatie gevonden kan worden in het verlengen van het raster aan de Nieuwe Overloonseweg waardoor de berm van deze weg voor de das bereikbaar wordt. Dit gebied is natuurlijk voor de das niet interessant door de schrale ondergrond. Das&Boom ziet een deel van de compensatie juist in het kleinschalig maken van de percelen direct ten oosten en noorden van de dassenburcht gelegen in het bosje aan de Overloonseweg Percelen 6 en 7.


Op afbeelding 1 zijn een aantal deelgebieden aangegeven. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat de bestemming en het huidig grondgebruik is (Bron: Boer & Bunder)


1. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Grasland en boomgaard;

2. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Manege met paardenweides (te intensief gebruik waardoor op grote delen zandvlaktes zijn ontstaan);
3. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Akkerland met divers jaarlijks gebruik waaronder mais, bospeen, lelies en aardappelen;
4. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Grasland (niet in landbouwkundig gebruik);
5. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Grasland (landbouwkundig gebruik);
6. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Akkerland met divers jaarlijks gebruik waaronder mais, lelies en aardappelen;
7. Bestemming: Bos. Grondgebruik: divers jaarlijks gebruik waaronder mais, lelies en aardappelen

DB compensatieplan Smakterheide april 2021

Afbeelding 1:
Roze ballon = dassenburcht
Groene lijn = aanwezige compensatiehaag
Rode lijn = dassenraster/hekwerk
Blauwe lijn = dassentunnel
Oranje lijn = grens bestemming Natuur/Bos

Resumerend

 • De gemeente heeft de verplichting om alle compensatiemaatregelen op basis waarvan een bedrijvenpark gerealiseerd mocht worden te realiseren. Dit betekent dat de nog niet gerealiseerde hagen alsnog worden aangelegd.
 • De gemeente is het met Das&Boom eens dat de aanleg van hagen in het compensatiegebied een meerwaarde heeft boven de aanleg van bos
 • Gezien bovenstaande dient de gemeente in deelgebied 7 (bestemming Bos) dit gebied in te richten met een fijnmazig netwerk van hagen (als compensatie voor gekapt bos elders)
 • De percelen 6 en 7 kunnen nog kleinschaliger gemaakt worden door de aanleg van hagen ter compensatie aan verlies foerageergebied woningbouw St. Anna.
 • De gemeente dient niet meer te gedogen dat in percelen met een bestemming Natuur en Bos grondgebruik plaatsvindt dat geen enkele natuurwaarde heeft (paardenbakken en akkers)GREENPORT - In de Limburger stond te lezen dat Ontwikkelbedrijf Greenport een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen. Directeur Ruud van Heugten heeft gedreigd deze 16 miljoen te verhalen op de gemeente Venray. Greenport is eigendom van de provincie Limburg (58,6%) en de gemeente Venlo (27,7%), Horst aan de Maas (8,3%) en Venray (5,4%).

Zestien miljoen euro is best veel geld. Dat heeft een behoorlijk effect op de boekhouding van de gemeente Venray als die dit moet betalen. Hoe zijn de risico’s verdeeld en hoe heeft de gemeente Venray zich ingedekt tegen dit risico?

Eerst even een stukje over risico = kans x effect. Dit wordt in professionele organisaties gehanteerd bij het inschatten van risico’s, zeg maar risicomanagement. Pfffff zware kost, zult u denken. Onbewust doen we allemaal aan risicomanagement. Neem nou uw auto, mooi gepoetst op de oprit, en je bent er zeer zuinig op. Zodra we de weg op gaan begint het ongemakkelijk te worden. Wat als ik tegen een paaltje rij? Toch maar verzekeren? De verzekeraar vraagt WA verzekering of all risk? Logische vraag van de trotse autobezitter is dan “wat is het verschil?”. De verzekeraar legt dan uit dat in geval van een WA verzekering alleen het paaltje is verzekerd en bij all risk ook de schade aan de auto. Dus je moet de kans gaan inschatten op een conflict met een paaltje. De lefgozer neemt risico en kiest voor de WA verzekering. Een meer risicomijdend persoon kiest voor de all risk verzekering. De maximaal onzekere onder ons verkopen dan de auto waardoor het risico is geëlimineerd. Onbewust hanteren we onderstaand modelletje.

greenport1

Het ziet er naar uit dat Ontwikkelbedrijf Greenport, samen met de het gemeentebestuur van Venray, tegen een flinke paal is gereden in Venray. De gemeenteraad van Venray heeft een stokje gestoken voor de ontwikkeling van 30 ha netto industrieterrein op de Spurkt in het Loobeekdal. Het ontwikkelbedrijf snapt daar niets van en haalt de uitstekende samenwerking met de gemeente Venray aan in de aanloop naar het beoogde besluit.

Echter de gemeenteraad kwam er steeds meer achter dat de firma list en bedrog in het spel was. Het ontwikkelbedrijf wilde gewoon 30 ha uitgeven aan wie dan ook. Of het nu een Chinees is of een Venrayer, daar hebben ze geen boodschap aan. Honderd euro per m2 lag in het verschiet. De planregels waren daar op ingericht: maximale vrijheid en de wereld was welkom.

De gemeenteraad van Venray zat in de tussentijd in hun eigen bubbel. Het moest een bedrijventerrein worden voor de Venrayse ondernemers. Niks geen XXL hallen maar kleiner verkaveld, maatwerk voor plaatselijk talent. De wethouder voedde het beeld van de gemeenteraad. Niks geen Chinezen. Quote wethouder Loonen 7 oktober 2020: “We zijn bewust toegetreden tot Greenport Venlo om eigen ontwikkelruimte voor bedrijven te krijgen. Het gaat niet om hele grote logistieke hallen van 10 hectare of meer. Op De Spurkt is plaats voor bedrijven van 1 tot 5 hectare. De verdozing is hier dus niet van toepassing”. Een advocatenkantoor die de planregels maar eens goed moest uitpluizen voor de gemeenteraad legde de werkelijkheid bloot. Er werd gemeld dat niets te beslissen viel door de gemeenteraad. Zij kon na het tekenen bij het kruisje allen nog maar toezien. Ontwikkelbedrijf Greenport was dan heer en meester op het industrieterrein.

Nadat het spel List en Bedrog niet effectief bleek kwam de fase Dreigen. Dit is binnen de gemeente Venray een beproefde strategie richting de gemeenteraad. Je neemt de gemeenteraad mee op een onomkeerbaar pad. Zodra de gemeenteraad ziet dat ze in de val zit komt het scenario Hel en Verdoemenis in stelling. De wethouder zet een stapje terug en Ruud van Heugten komt langs met de dreigbrief dat de gemeenteraad nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Een weigeringsbesluit zou gevolgen hebben. U ziet dat je met zulke vrienden geen vijanden meer nodig hebt.

Bekijk hier de dreigbrief.

Dus nu zweeft er een bedrag van 16 miljoen aan schade rond dat ergens moet landen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders staat ten dienste van de gemeenteraad en vormen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Risicomanagement valt onder het dagelijks bestuur van de gemeente. Als een college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad op het verkeerde been zet of sluipenderwijs mee neemt op een onomkeerbaar pad is deze aansprakelijk. De kans was zeer groot dat er een onacceptabel effect (16 miljoen schade) zou optreden voor de gemeenschap Venray.

Het is te hopen dat wethouder Loonen een goede all risk verzekering heeft afgesloten. Het kan niet zo zijn dat de burgers van Venray het kind van de rekening worden van dit risicogedrag.

Op 16 april stond in de Limburger dat Ontwikkelingsbedrijf Greenport een gesprek wil met de gemeenteraad Venray. Daar zal ongetwijfeld Hel en Verdoemenis deel 2 in stelling worden gebracht. Het bedrijf zal de mogelijkheid voor een bedrijventerrein op de Spurkt in het Loobeekdal open willen breken. We gaan zien of de gemeenteraad knikkende knieën gaat krijgen en zich laat intimideren. Het is in elk geval essentieel om weer een stel goede juristen in te schakelen.

1 180

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kunnen constateren dat er toch kritische noten geuit worden over de plannen om de illegale zaken op Natuurbegraafplaats Weverslo te legaliseren. In de publicatie van dinsdag 2 februari 2021 op deze website heeft u kunnen lezen dat het op zijn minst gefronste wenkbrauwen op zou moeten leveren.

De Limburger heeft op 10 april gemeld dat ProVenray en D66 toch moeite hebben met de welwillendheid van ons college van B&W. Klakkeloos legaliseren en dus belonen van fout gedrag is voor deze partijen blijkbaar een brug te ver.

weverslo krantenknipsel
Op 13 april jl. is er door een buurtbewoner ingesproken op het sprekersplein van de gemeente Venray. De tekst is verspreid en ook bij Venray Transparant terecht gekomen. Buiten de beladen geschiedenis voor de buurtbewoners waren de vragen opvallend. Ze waren rondom het thema contractbreuk geformuleerd. En daar wordt natuurlijk de spijker op de kop geslagen. Het verzoek aan de gemeenteraad en het college van B&W was om die vragen te beantwoorden zonder “ja maar” of “nee want”. Gewoon recht door zee met ja of nee.

De vragen leidden uiteindelijk naar de hoofdvraag uit het betoog, namelijk: Hebben we hier met de alom bekende Limburgse bestuurscultuur te maken? Zitten er onder de dienst die dit college van B&W aan Weverlo BV wil leveren nog wederdiensten verstopt?

Venray Transparant heeft de vragen aan dit artikel toegevoegd. Wij moedigen u aan u aan om deze vragen zelf eens met ja of nee te beantwoorden. Oordeelt u zelf en indien u er behoefte aan heeft laat ons weten wat u er van denkt!

Er wordt verwezen naar licence to operate en contractbreuk. Een korte uitleg.

Licence to operate: Term die aangeeft dat een bepaalde activiteit langdurig geaccepteerd wordt door de desbetreffende lokale gemeenschap en eventuele andere belanghebbende partijen. Vaak gaat het om de mate waarin het milieu en de leefomgeving door het project worden beïnvloed.

Contract: Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekenende partijen zich aan moeten houden. Denk hierbij aan een bestemmingsplan op basis van een projectbesluit met planregels.

De vragen zijn rondom het thema “contractbreuk” geformuleerd. Probeert u deze eens met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden zoals de gemiddelde burger dit ook doet.

 • Is een bestemmingsplan (en de daarmee samenhangende planregels) een contract tussen de samenleving en in dit geval Natuurbegraafplaats Weverslo BV (ook wel “licence to operate” genoemd)?
 • Is het gedogen van illegale bebouwing op de begraafplaats zonder ingrijpen van het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Venray, een vorm van contractbreuk?
 • Is het gedogen van allerlei cultuurprogramma’s en activiteiten een vorm van contractbreuk?
 • Is het wegkijken door de gemeente bij de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met het gemeentelijke handhavingsbeleid dat we met z’n allen hebben afgesproken?
 • Is het gedogen door de gemeente van de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met onze ambtenaren, onze mensen met de poten in de modder, die toezicht moeten houden op basis van handhavingsbeleid?
 • Er zijn mensen begraven die gekozen hebben voor een natuurbegraafplaats zonder fratsen vanuit ideologische overwegingen, bijvoorbeeld zo min mogelijk natuurdruk of CO2 voetafdruk rondom de begrafenis. Is het gedogen van zaken strijdig met de planregels zoals bebouwing, cultuurprogramma’s een contractbreuk met de mensen die er begraven zijn?
 • Is het 100% verhogen van de grafdichtheid een contractbreuk met de mensen die daar eeuwige rust hebben gevonden? Deze mensen hebben mede op basis van het karakter van de begraafplaats en dus planinrichting met planregels een graf gekocht. Is met deze mensen besproken dat de grafdichtheid omhoog gaat in de toekomst of worden hier afspraken geweld aangedaan?
 • Is de lustrumviering op de begraafplaats in 2019, met in het cultuurprogramma onder meer een beeldenexpositie, strijdig met de planregels en dus contractbreuk?
 • De begraafplaats zou een aanvulling zijn op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen in Venray. Is de bovengenoemde beeldenexpositie langs een wandelpad over de begraafplaats en het aanpalende perceel van wethouder Loonen niet meer iets voor ons Odapark? Plegen we hier moreel contractbreuk met het Odapark?
 • Is het gedogen van bebouwingen, en activiteiten binnen een cultuurprogramma op de begraafplaats strijdig met de planregels een symptoom van de bestuurscultuur die binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray heerst?
 • Is de welwillendheid van het College om een ondernemer te belonen voor fout gedrag een symptoom van de discutabele bestuurscultuur binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray?
 • Is er, gezien het gedrag van de BV, grote kans op herhaling van contractbreuk, of in strafrechttermen, recidive na een nieuw projectbesluit (doorgaan met eigenbelangen strijdig met het nieuwe bestemmingsplan)?

De inspreker heeft gevraagd om het morele kompas te gebruiken bij dit dossier. Het zijn pittige vragen maar het helpt waarschijnlijk wel om eerst eens een goed beeld neer te zetten van wat hier speelt. Leest u ook het voorgaande artikel, van 2 februari 2021, nog eens over de begraafplaats.

HET ROEKENBOSCH - Zoals in het vorige gepubliceerde stuk “Dwalen op het Roekenbosch” te lezen was heeft de rechter gehakt gemaakt van een besluit. Het betrof een besluit voor een omgevingsvergunning uit 2019 betreffende een afbouwscenario van het park Roekenbosch.

Een aantal eigenaren op het park Roekenbosch hadden een rechtszaak aangespannen. Hun belangen zouden onevenredig geschaad worden door dit besluit. In 2029 zal het park weer terug gegeven worden aan de natuur (of een investeerder natuurlijk die weer vrolijk door gaat met nieuwe huisjes 😉). De rechter zag de onevenredige schade aan de belangen van de bezwaarmakers en verwees het besluit naar de prullenbak.

Download hier het document 'de Gerechtelijke uitspraak omgevingsvergunning Roekenbosch'

Men zou mogen verwachten dat het college van burgemeester en wethouders het schaamrood op de kaken zou staan. Heel passend zou zijn om met een bloemetje in de hand excuses aan te gaan bieden in Blitterswijck. Dit zou ook passend zijn vanuit de bijbelse waarden waarvan de CDA-leden van dit college van burgemeester en wethouders op de hoogte dienen te zijn, zoals “als gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Daarna zou er een hartig woordje gesproken moeten worden met de juristen van de gemeente Venray. ProVenray, Samenwerking Venray en SP zagen in 2019 duidelijk de juridische haken en ogen in het voorgenomen besluit. Schijnbaar is de juridische afdeling van de gemeente Venray niet in staat juridische risico’s te identificeren. De risico’s zijn destijds door de bovengenoemde fracties op een presenteerblaadje aangeleverd. Onnozel en onder leiding van de verantwoordelijke wethouder, Jan Loonen, is de gemeenteraad het bos in gestuurd. Dit op de wankele juridische basis zoals gebleken.

Op 2 maart 2021 stuurt het college van B&W een raadsinformatie brief aan de gemeenteraad. De brief heeft als onderwerp “Update voortgang afbouw park het Roekenbosch”. Als je deze brief doorleest is het net of dat het de normaalste zaak van de wereld is dat de gemeente Venray in de positie zit waarin ze nu verkeert. Onder een aantal koppen, achtergrond, actualiteit, verantwoordelijkheden Roekenbosch Ontwikkeling/OTTO/KAFRA/Wonen Limburg wordt weer recht geschreven wat krom is.

Download hier het document 'de RIB Afbouw vakantiepark Het Roekenbosch'

In de betreffende brief worden de belanghebbende Roekenbosch Ontwikkeling/OTTO/KAFRA/Wonen Limburg separaat benoemd. De bezwaarmakers bij de rechter worden aangeduid als “enkele eigenaren van huisjes”. Arrogantie ten top! Wederom een beschamende vertoning van de gemeente die ten dienste zou moeten staan van al haar inwoners.

De betreffende raadsinformatiebrief is ook bij de getroffen huiseigenaren terecht gekomen. De eigenaren voelden zich wederom bedreigd door de brief van het college van B&W. Er werd geconstateerd dat de raadsinformatiebrief aan alle kanten rammelde:

“Allereerst schrokken wij van de toonzetting van de brief . Een dergelijke toonzetting begrijpen wij niet. Het gaat hier alleen over een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant die overigens niet eens verrassend is. We worden weer eens geconfronteerd met het feit dat de gemeenteraad voorzien wordt van halve waarheden, verdraaiingen en ontkenningen”.

Download hier het document 'Raad RIB 2 maart 2021 totaal'

Net voor het presidium van 15 maart 2021 gaat de gemeente Pro Forma in beroep tegen het besluit van de rechter. Hiermee wordt de gemeenteraad en in het bijzonder ProVenray, Samenwerking Venray en SP even de middelvinger getoond. De gemeenteraad wordt de kans ontnomen om vragen te stellen voordat er beroep wordt ingesteld. Als dit in een normaal bedrijf zou gebeuren zou de wereld te klein zijn.

Echter ProVenray, Samenwerking Venray en SP Venray laten zich niet kisten en hebben middels een brief vragen onder artikel 38 van het Reglement van Orde gesteld. De inhoudt van deze brief is onder aan dit artikel integraal weergegeven.

Waar zijn we in Venray aanbeland?

 • Een gemeenteraad die onvolledig en kwalitatief onder de maat wordt geïnformeerd door het college:
 • Een gemeenteraad die niet openstaat voor kritisch kanttekeningen van oppositiepartijen;
 • Een college van B&W die ongegeneerd en schaamteloos “power play” blijft spelen richting de gemeenteraad en de huiseigenaren;


Het gaat niet echt lekker in Venray, tijd voor gemeenteraadverkiezingen en natuurlijk uitgebreide excuses aan de betreffende burgers!

------------------------------------------------------------


Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray conform artikel 38 van het Reglement van Orde Betreft: Vernietiging omgevingsvergunning Roekenbosch door rechtbank Geacht college,

Op 24 februari vernietigde de rechtbank Oost-Brabant de omgevingsvergunning voor het Roekenbosch waartoe de raad op 12 februari 2019 heeft besloten. U bent hiervoor, zowel voor als na het genomen besluit, voor gewaarschuwd. U heeft de gemeenteraad, onze inwoners en de eigenaren van de huisjes die niet met de Roekenbosch Ontwikkeling BV in zee gingen destijds voorgehouden dat het, indien nodig met ondersteuning vanuit de provincie, juridisch goed geregeld zou worden. Nu blijkt dat een groep mensen zonder juridische bijstand zowel bij de bezwaarcommissie in juni 2020 als bij de rechtbank in het gelijk zijn gesteld. Volgens degenen die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen bevat de raadsinformatiebrief halve waarheden, verdraaiingen en ontkenningen. Hierop voelden deze mensen zich geroepen om een reactie op deze raadsinformatiebrief te schrijven die wij als gemeentebestuur hebben mogen ontvangen. Over de uitspraak van de rechtbank, de raadsinformatiebrief en de reactie van degenen die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen hebben we de volgende vragen:

 1. Wat hebben de diverse zaken, zowel in aanloop naar als na afloop van het besluit van 12 februari 2019 ons als gemeente tot nu toe onder meer aan dwangsommen en proceskosten gekost?
 2. U geeft aan dat door enkele huiseigenaren bezwaar is gemaakt tegen het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Om hoeveel eigenaren gaat het precies?
 3. In de raadsinformatiebrief wordt niet vermeld dat de uitspraak gaat om het vernietigen van de omgevingsvergunning. Klopt het dat het hier gaat om een uitspraak aangaande het vernietigen van de omgevingsvergunning? Zo ja waarom wordt niet vermeld in de RIB?
 4. Ik de raadsinformatiebrief wordt niet vermeld dat er de komende 6 maanden geen nieuwe arbeidsmigranten of woonurgenten op het park gehuisvest mogen worden. Kunt u aangeven of er inderdaad de komende 6 maanden geen nieuwe arbeidsmigranten of woonurgenten gehuisvest mogen worden? En als dit inderdaad het geval is, wat zijn dan de risico’s voor gemeente Venray?
 5. Een overheid is er voor alle burgers. Ook voor burgers die het niet eens zijn met diezelfde overheid. Bent u het met ons eens dat uw zinnen die starten met “Feit is….”, waarmee u aangeeft dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, door burgers als onnodig kwetsend kan worden opgevat en het beter was geweest te schrijven over “wij zijn van mening dat…”?
 6. Voor het verkrijgen van een ontheffing van de provincie voor uw plan moet u nu rekening houden met het belang van de eigenaren van huisjes niet zijnde de Roekenbosch Ontwikkeling BV. Welke stappen gaat u vanaf nu ondernemen om hieraan te voldoen?
 7. Moet deze ontheffing na besluitvorming door Gedeputeerde Staten ook voorgelegd worden aan Provinciale Staten?
 8. Welke financiële risico’s loopt de gemeente nu de rechtbank de omgevingsvergunning heeft vernietigd en een voorlopige voorziening heeft getroffen?
 9. Welke financiële risico’s loopt de gemeente nu de eigenaren van huisjes niet zijnde de Ontwikkeling BV naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in een civiele rechtszaak tegen de gemeente schade gaan claimen?
 10. Mogen wij als gemeenteraad de overeenkomsten die de gemeente met de Ontwikkeling BV, Wonen Limburg en Kafra / Otto Workforce heeft gesloten omtrent het Roekenbosch inzien? Zo nee, waarom niet?
 11. U liet de raad destijds weten (toen het plan Roekenbosch voorlag) dat het juridisch allemaal goed zou komen, mede dankzij de ondersteuning van de provincie die u achter de hand had. Wat is daar aan veranderd?
 12. Klopt het dat de combinatie huisvesting arbeidsmigranten met recreatie niet mogelijk c.q. toegestaan is? Zo nee, waarom niet?
 13. Klopt het dat de gevolgde procedure voor de huisvesting van de woonurgenten juridisch niet kan? Zo nee, waarom niet?
 14. Overweegt u hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank? Zo ja, bent u voornemens om deze of een andere juridische vervolgstap slechts te nemen na overleg en/of instemming met de gemeenteraad?

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor geldende termijn.

Venray, 15 maart 2021
Lizzy Bruno, ProVenray
Martin Leenders, Samenwerking Venray
Jan Hendrix, SP Venray

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 en 2 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In de schaduwbegroting van Venray Transparant is duidelijk gemaakt dat er flinke bedragen rond gaan in ontgrondingen en het storten van specie op de Oostrumsche Heide.

In deel 3 gaan we verder in op de benaming “specie”. In de 6e ontgronding, de Maasgaard ontgronding, is er ruimte voor ca. 676.000 m3 specie. Wat is dat eigenlijk ,specie? Het klinkt niet echt gevaarlijk en een beetje als grondstof of bouwstof. Echter specie als aanvulling van diepe ontgrondingen is verre van grondstof. Het spul is ergens over als afvalstof en wordt tijdens het transport naar de ontgronding omgedoopt tot specie. Wie een beetje op internet speurt kan constateren dat Nederland een afvoerputje van vervuilde baggerspecie vanuit het buitenland aan het worden is. 

WUR vervuilde specie

Voor het afvoeren en storten van specie wordt stortgeld gevraagd. Dus stortgeld innen en dan zo goedkoop mogelijk dumpen levert de meeste winst op. Het spul word dus tot 10 – 11 meter diep in de aarde gestort en zit in het eerste grondwaterpakket. Met deze wetenschap wordt het al wat griezeliger.

Afvalstoffen worden in de 1e watervoerende laag gestort. Dit is dus al lang aan de hand op de Witte Vennen en in de visvijvers van ’t Alvertje. Een paar miljoen ton afval zal inmiddels gestort zijn in de Witte Vennen en Oostrumsche Heide.

De 1e watervoerende laag op de Oostrumsche Heide zit tussen het maaiveld en de kleilaag op ca. 20 meter diepte onder maaiveld. Het is bekend dat het winter- en zomerpeil in de visvijvers van ’t Alvertje zeer fluctueert. Tussen het zomerpeil en winterpeil zit zo maar anderhalve meter. Buiten dat de sportvissers dit kunnen zien in de zomer wordt het ook gemeten in een aantal ondiepe grondwater meetputten van het waterschap (bron: www.dinoloket.nl).

De grootste oorzaak van de grote fluctuatie tussen het zomer en winterpeil is de intensieve beregening van de landbouwpercelen rondom de ontgrondingsputten. Het gebied is zeer interessant voor delfstoffen zoals zand en grind. Zand en grind zijn echter ook zo lek als een mandje en de vijvers van ‘t Alvertje en de diepere gestorte lagen worden als het ware leeg getrokken door de beregeningsputten. Naast de geforceerde grondwaterstroming is er ook nog een natuurlijke. Het 1e watervoerende pakket stroomt af naar de Maas, dus richting Wanssum.

U voelt het al een beetje aankomen, afval, grondwaterstromingen, beregeningsputten: dat kan niet goed gaan. Specie kan veel giftige stoffen, onder andere zware metalen, pesticiden, sulfaat en cyanide bevatten.

Hoogste tijd om de ontgrondingsvergunning van de provincie Limburg eens grondig te bestuderen. De provincie zal in zijn vergunningsvoorwaarden moeten borgen dat er geen grondwatervervuiling optreedt. Vervuild grondwater dat via de beregeningsputten op de gewassen komt en daarmee in onze voedselketen belandt moeten we niet willen.

Wie de meest recent afgegeven ontgrondingsvergunning van de Provincie met kenmerk DOC-00110748 zaaknummer 2020-203398 bestudeert zal ontgoocheld raken. In de vergunning staat geen enkele voorschrift om zeker te stellen dat het grondwater niet vervuild raakt. De kwaliteit en kwantiteit  van de uitgaande vermarktbare delfstoffen moet worden geregistreerd. Deze registratie moet jaarlijks worden overhandigd aan afdeling Handhaving en Monitoring van de provincie Limburg. Voor controle op de ingaande afval-/speciestromen is geen enkele voorschrift opgenomen.  In de vergunning staat tevens vermeld dat er een voorschrift uit een vorige vergunning vervalt en er specie van elders aangevoerd mag worden. Wordt Venray hierbij afvoerputje van vervuilde specie uit de wijde omgeving?

Dus als we naar de case kijken kunnen we constateren dat:

 • een ondernemer met een recycling bedrijf waaruit niet bruikbare geconcentreerde afvalstromen komen een put heeft waar hij ongecontroleerd specie in kan dumpen;
 • politieke krachten in Venray aansturen op een verdere “Maasgaard” ontgronding op de Oostrumsche Heide in de wetenschap dat daar in principe ongehinderd gedumpt kan worden.


Venray Transparant is heel benieuwd naar de verdediging van dit onzalige plan. Gaat de gemeenteraad van Venray weer braaf tekenen bij het kruisje?

MonsterputtenVerder een welgemeend advies. Het kan zo zijn dat de ondernemer zich keurig aan de wet heeft gehouden en er van vervuiling geen sprake is. Echter, vertrouwen is goed maar controle is beter. Daar zijn meestal de voorschriften in een vergunning voor bedoeld. Zo te zien hecht de provincie Limburg geen waarde aan een controle. Dit hoeft de gemeente Venray echter niet te beletten in zijn verantwoordelijkheden. De gemeente kan zelf zorgdragen dat er geen vervuiling optreedt en de volksgezondheid gevaar loopt. In onderstaande figuur staan 4 posities waar de gemeente Venray een bemonsteringsput tot ca. 12 meter beneden maaiveld kan laten aanleggen. Hiermee kan de gemeente toetsen of er geen grondwatervervuiling aanwezig is. 

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In het Projectvoorstel Oostrumsche Heide versie 29 juni 2018 (geactualiseerd 6 augustus 2020) staat een lachwekkende raming van kosten en opbrengsten. Deze raming zou dan een Maasgaard bijdrage van € 290.000,-- rechtvaardigen.

Indien de geplande 13 ha ontgronding doorgerekend wordt met de kengetallen uit de ontgrondingsvergunning van de 5e visvijver van ’t Alvertje komt men op de navolgende volumes:

 • 48.802 m3 teelaarde;
 • 183.144 m3 dekzand;
 • 508.446 m3 ophoogzand;
 • 406.781 m3 beton/metselzand;
 • 61.023 m3 grind;
 • 244.093 m3 niet vermarktbare reststroom.


Afbeelding1De opbrengsten van de vermarktbare delen, ophoogzand, beton/metselzand, grind, teelaarde en stortgelden voor specie zijn ca. € 25 miljoen euro. Indien de begrote kosten uit de Maasgaard begroting van € 4,2 hierop in mindering worden gebracht is er een dikke € 20 miljoen te halen voor de ondernemer. In de Maasgaard projectomschrijving is geen enkele aanwijzing opgenomen dat er niet 10 tot 11 meter diep wordt ontgrond.

Er wordt ca. 976.251 m3 aan delfstof afgevoerd en er wordt ca. 676.251 m3 specie aangevoerd. Het totaal aantal transporten, gerekend met de 25 m3 capaciteit van het type vrachtauto van de huisaannemer, is 66.100 stuks. De CO2 voetafdruk is gigantisch en dat krijgen we met wat zonnepanelen niet meer gecorrigeerd.

De huidige ontgronding van put 5 voor ’t Alvertje loopt niet met het tempo dat vooraf ingeschat is. De ontgrondingsvergunning is van 2020 verlengd tot 31-12-2025. Dan is er nog een jaar nodig waarbinnen het geheel afgewerkt wordt als visvijver.

Indien de nieuwe ontgronding in 2025 start, zal deze met eenzelfde tempo als put 5 zeker doorlopen tot 2035 voordat er weer rust komt in het gebied. Er is grote kans dat de put nog langer open blijft liggen omdat er grenzen in zicht zijn voor de ongebreidelde groei.

Dus tot 2035-2040 is er grote onrust in het gebied van de Oostrumsche Heide. Er zou een stukje vroegere heide terug moeten komen. Zeg maar een stapje van 150 jaar terug in de tijd. Waarom 150? Waarom niet 200 of 300 jaar terug? Landschappen zijn onderhevig aan ingrepen door de mens. Dit is rondom Venray al eeuwen aan de gang. Terug naar een heidegebied voor de Oostrumsche Heide is natuurlijk een utopie. De Flora en Fauna die nu daar in balans is met z’n omgeving wordt wederom geweld aangedaan omdat er meer delfstoffen nodig zijn en de mens streeft naar een plukje oude weemoed.

Advies aan de Venrayse gemeenteraad. Laat je niet om de tuin leiden door een Maasgaardverpakking. Het gaat gewoon om een nieuwe put voor het winnen van delfstoffen. Laat je niet het metselzand in de ogen strooien en realiseer je dat de Oostrumsche Heide weer zeer lang op z’n kop staat.

Afbeelding3Verder is het wenselijk dat er wat verder gekeken wordt naar de relaties in dit spel. Het is duidelijk dat het Maasgaard project Oostrumsche Heide bijzonder warm wordt ondersteund door elementen binnen de gemeente. Er wordt een huisaannemer in een bevoordeelde positie gemanoeuvreerd die concurrentie en gezonde marktwerking buiten de deur houdt. Dit is een ongezonde situatie en het is verleidelijk om te gaan denken dat de wederzijdse belangen ergens anders liggen dan in de Maasgaard doelen. Een Maasgaardproject met zwakke argumenten inzetten om tot een grote ontgronding te komen waar vele miljoenen mee gemoeid zijn riekt naar winstbejag, belangenverstrengeling en corruptie. Het verdient een diepgaand onderzoek naar de ware redenen waarom dit gebied is uitverkoren.

Afbeelding4Spendeer de €290.000,00 in het gebied zoals het er nu bij ligt, liefst aan biodiversiteit bevorderende maatregelen. Jaag niet alle dieren en insecten die er nu leven weg om ze te vervangen door heideminnende dieren. Dat hebben we daar al te veel gedaan.
    


HET ROEKENBOSCH - Heeft de gemeenteraad op 12 februari 2019 de verkeerde afslag genomen door in te stemmen met het voorstel “realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch” van B&W?

Ja dus!

Het besluit uit 2019 is op 24 februari 2021 door de rechter vernietigd. Een aantal eigenaren op het park hadden een rechtszaak aangespannen omdat hun belangen onevenredig geschaad zouden worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 februari 2019 was er één oppositie partij, ProVenray, die klip en klaar de risico’s van het voorgenomen besluit op tafel legde. Het juridische fundament was onvoldoende aanwezig. Vooral het belang van de Coöperatie en de gemeente zou gediend worden. Belangen van de individuele huiseigenaren op het park zouden geweld aangedaan worden. Tot 50% van geïnvesteerd vermogen zou door deze eigenaren afgeschreven moeten worden om het plannetje rond te krijgen. Georganiseerde diefstal dus. Indien dit getoetst zou worden door een onafhankelijke derde was de kans groot dat het besluit naar de prullenbak verwezen zou worden. En daar zijn we nu aanbeland.

De coalitiepartijen waren doof voor de argumenten van ProVenray en wilden de juridische risico’s van het besluit niet horen. Er is braaf getekend bij het kruisje.

Het is duidelijk waar dit prutswerk begint, nl. het college van B&W. B&W formuleert een voorstel aan de gemeenteraad dat dus juridisch discutabel was. Na aanvankelijke consensus over een oplossing voor Het Roekenbosch tussen alle stakeholders trok de Coöperatie aan de stutten en haalde deze consensus onderuit. De gemeente koos vervolgens partij voor de Coöperatie en joeg de huiseigenaren naar de rechter.

Er is op dit moment een zeer verontrustend patroon herkenbaar in Venray. B&W is niet in staat een robuust voorstel voor te leggen aan een gemeenteraad. De gemeenteraad is onvoldoende competent om de juridische risico’s een plaats te geven in de diverse dossiers. Door het hoge testosteron gehalte in het gemeenteraadoverleg worden concreet aangedragen risico’s door ProVenray als niet relevant bestempeld. Naast het geval Roekenbosch kennen we ook het geval Spurkt. Onvolledige informatievoorziening en leugens over de planregels van het betreffende industrieterrein zette de gemeente raad volledig op het verkeerde been.

De uitspraak van de verantwoordelijke wethouder op 12 februari 2019 “we hebben nu momentum en we moeten doorpakken” is wederom loos gebleken. Wederom een Waterloo met een nare nasmaak.

Hoe nu verder? Doordat B&W burgers in een hoek jaagt voelen ze zich gedwongen om naar de rechter te stappen. Dit betekent dat het leven van de betroffenen gedomineerd wordt door onzekerheid en angst. Het zal je maar gebeuren dat je de helft van de waarde van een huis moet inleveren omdat dit in een pakketje van andere belangen meegewogen moet worden. De gemeenteraad op de stoel van de vermogensplanning van burgers is geen goed plan.

Met deze uitspraak op zak is het voor de betroffenen tijd om door te pakken en rechtszaken te beginnen om de schade te verhalen op de gemeente. Net als plan de Spurkt mogen de burgers straks voor de kosten opdraaien. De vraag destijds vanuit ProVenray of de raad dit op hun geweten zouden willen hebben is niet meer relevant.
De raad heeft dit nu op hun geweten! (exclusief ProVenray, Samenwerking Venray en SP).


Het Roekenbosch

OOSTRUMSCHE HEIDE - Maasgaard heeft een projectvoorstel geschreven waarin onderstaande doelbeschrijving is opgenomen:
“Doel van het project Oostrumsche Heide is het ontwikkelen en versterken van een recreatief natuurgebied. Hierdoor ontstaat een robuust natuurgebied van ruim 60 hectare in eigendom en beheer van één partij. In het gebied wordt een ontgronding gerealiseerd voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling”.

Indien dit projectvoorstel slaagt, zal er een samenwerkingsverband ontstaan tussen een publieke instantie en een plaatselijke commerciële partij. Zo te zien zal er publiek geld gespendeerd worden om de businesscase rond te krijgen.

Opvallend is de stelling dat “een ontgronding gerealiseerd wordt voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling”. Deze stelling is natuurlijk ter discussie te stellen. De ontgronding wordt gerealiseerd om de behoefte aan grondstoffen te dienen en om als stortpunt te gebruiken voor niet bruikbare stoffen aangeduid als specie. Beide stromen zijn commercieel interessant.

Het plangebied is hieronder weergegeven:
Kenmerkend voor het gebied zijn de grote zand/grind winputten. Links in het gebied is de voormalige zandwinput gebruikt om een vakantiepark te creëren. Rechtsboven in het gebied zijn de voormalige putten in gebruik bij Visvereniging ’t Alvertje. De vijfde put is in afwerking en zal ook als visvijver gebruikt gaan worden. In de projectbeschrijving van Maasgaard wordt wederom aangelegd om zand/grind winputten toe te staan. Voor de 5e visvijver is in 2011 een toelichting geschreven als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing Toelichting Projectbesluit (“Visvijver Ericaweg Oirlo” t_NL.IMRO.0984.PRB09029-va01).

In de toelichting van 2011 is klare taal gebruikt.

De initiatiefnemer Maessen Grondverzet bv is voornemens om de visvijver “Het Wanssums Ven” uit te breiden door grondstofwinning. Hiermee wordt ingespeeld op de verdere ontwikkeling van bouwprojecten in de gemeente Venray. Het plangebied grenst aan het huidige concessiegebied. Het project voorziet in de gewenste behoefte aan grondstoffen voor diverse projecten in de omgeving, waaronder de bedrijventerreinen in ontwikkeling Hulst II en Smakterheide III.

Oostrumsche Heide1De zand/grindput die als 5e visvijver voor ’t Alvertje gaat dienen is op eigen kracht door de betreffende aannemer geëxploiteerd. Er is zand/grind tot tegen de Venlo klei op ca 20 meter – maaiveld afgevoerd. Er is specie aangevoerd om de putdiepte weer op ca. 4 – 5 meter te brengen.
Voorafgaande aan de zandwinning is er een gedegen grondonderzoek uitgevoerd waar bodemopbouw en eventuele grond/grondwatervervuilingen in kaart zijn gebracht. De bodemopbouw was commercieel interessant en de zandzuigers zijn er gekomen.

Er moet vanuit gegaan worden dat ook op de ingaande speciestromen een gedegen controlemechanisme van toepassing is geweest om te voorkomen dat er vervuilde materialen zijn gestort.

De huidige ontwikkeling is merkwaardig. Waarom moet er een publiek private samenwerking zijn om de zand/grindwinning in het gebied verder uit te breiden? De ondernemer heeft bewezen zand/grind winputten op eigen kracht te kunnen exploiteren. Waarom moeten er publieke gelden gespendeerd worden?

Is het Maasgaard project het middel of kapstok om buiten het concessiegebied verder te gaan met zand/grindwinning?
In het project van Maasgaard wordt herstel naar een heideachtig gebied in het vooruitzicht gesteld. Is dit niet gewoon een utopie? Het oorspronkelijke heidegebied is al compleet verbouwd in de loop der tijd.

Een groot oppervlak is vervangen door water en met de put van Maasgaard zal dit alleen maar toenemen. De bodem is verzadigd met stoffen die het ontwikkelen van heidegebied nagenoeg kansloos maken. In het gebied van het vakantiepark en de visvijvers is de bezoekdruk door mensen al zeer hoog. Moet het tussenliggende stuk ook nog drukker worden? De nu aanwezige flora en fauna zit echt niet te wachten op meer mensenactiviteit. Die wil gewoon met rust gelaten worden.

In een volgende deel zal onder meer verder ingegaan worden op de cijfertjes. Klopt de businesscase van de ondernemer wel en welke partijen hebben belang om er publiek geld in te stoppen?

Kunt u ons helpen om meer inzicht te krijgen, laat het ons weten.

VENRAY TRANSPARANT - Er komen meer en meer reacties binnen bij Venray Transparant. Naast tips en aanwijzingen ook reacties dat “er eindelijk eens wat gedaan wordt”. Dit sterkt Venray Transparant in het beeld dat er behoefte is aan een platform dat zich buiten de gebaande paden begeeft.

Eerlijk is eerlijk, er komen ook berichten binnen waarin gemeld wordt dat het maar een wazig clubje wordt gevonden. “Ze moeten zich maar eens bekend maken”. Een snel onderzoekje leert dan dat het meestal personen betreft uit de politieke hoek. Men weet niet goed op wie de pijlen te richten.

Venray Transparant heeft er geen enkele moeite mee dat er met het wijsvingertje gewezen wordt. Maar als het goed is, als de vingers nog compleet zijn, wijzen er drie naar jezelf. Deze drie vingers geven altijd goede raad. Kijk eens eerst bij jezelf voordat je met het vingertje gaat wijzen.

Je zou bijvoorbeeld eens bij jezelf te raden kunnen gaan, hoe het mogelijk is dat er een voedingsbodem is ontstaan voor initiatieven als Venray Transparant? Wat gaat hier mis?

Hieronder enkele aanwijzingen die wellicht helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Hoe gaan wij bij de gemeente Venray om met belanghebbenden? De burgers mogen ervan uit gaan dat een gemeente voor de burgers actief is en het algemene belang dient. De gemeenteraad heeft zijn rol en er zijn in theorie mechanismes ingebouwd die een afgewogen beslissing zouden moeten brengen. De burgers en milieuclubs mogen zelfs hun zegje komen doen op het sprekersplein.

De werkelijkheid is dat veel plannen reeds in vergaande mate voorgekookt zijn. Dit voorkoken gebeurt door heel ander volk met eigen belangen, niet in de laatste plaats ook ambtenaren op provinciaal en gemeentelijk niveau. Burgers en milieuclubs worden in het voortraject weg gehouden omdat dit de businesscase kan schade. Dat gezeur over natuur en milieu is maar lastig. Nee milieu en natuur laten ze zelf wel even onderzoeken. De vraagspecificatie stellen ze zelf wel op en het toetsen laten ze wel even over aan de ambtenaar van de Gemeente. Vervolgens de Natuurvergunning even laten aftikken bij de provincie in de vakantieperiode.

Gevolg is dat de belangen van de businesscase worden gediend en de planbeschrijvingen verkopen ze als het dienen van het openbare belang. Er is een zeer ongezonde situatie ontstaan in Nederland. In het verleden werden Natuurontheffingen afgegeven door de ministeries. Dit is echter verlegd naar de Provincie die niet meer als neutraal en onafhankelijk orgaan kan worden gezien. De slagers keuren hun eigen vlees ten dienste van de businesscase. Als de burgers en milieuclubs nog wat willen moeten ze 1 minuut voor 12 maar naar de rechter.

Is het vreemd dat burgers de gebaande paden verlaten en constateren dat “als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan?".

LOOBEEKDAL - Het verhaal is puur fictief, maar zou zo kunnen passen in de huidige tijd. Enige projectie van het verhaal op een werkelijke situatie, is voor verantwoordelijkheid van de lezer!

WAARSCHUWING: het verhaal kan als schokkend worden ervaren door mensen die de financiële eindjes maar amper aan elkaar kunnen knopen!

De wethouder
De wethouder keek uit over zijn eindeloze grasvlakten ergens in 2014. In de verte was zijn neefje gras aan het maaien op een van zijn percelen voor de koeien op het bedrijf van z’n broer. De gronden had hij in 2008 samen met zijn vrouw aangekocht van zijn schoonvader. Binnen het pakket dat was aangekocht, zat ook een langgevel boerderij en aan de overkant van de weg een paar stallen met sleufsilo’s voor opslag van maaisel.

De wethouder was onrustig. Hij had weet van de aanstaande plannen van het waterschap om de beek in het beekdal weer te laten meanderen. Een andere broer zat in de commissie beekherstel, had informatie uit eerste hand en kon een beetje sturen en schuren aan het beleid. Ook de branche organisatie LLTB was in stelling om de belangen van de agrariërs te behartigen. De politieke vrienden binnen het waterschap hadden hem al een paar keer toegefluisterd wat er aanstaande was.

De familie van de wethouder was al heel lang verweven met een prominente politieke partij binnen het gemeentelijke apparaat, die ook al heel lang in de coalitie zat. De broer die in de commissie beekherstel zat was ook nog eens toevallig fractievoorzitter van “hun” politieke partij binnen de gemeente. Hij zet zich ook altijd keihard in voor de samenleving binnen de gemeente. Zijn credo luidt dan ook:

gemeente faciliterende partner


De wethouder las het credo van zijn broer nog eens. Van vroeger uit had hij altijd al met de paplepel ingegoten gekregen dat je je “kansen moet je pakken als ze voorbij komen”. Het voordeel van de politieke partij en wethouder zijn, is dat je beleidsmatig kan sturen en daarmee de kansen ook nog eens kan vergroten.

Kortom, hij moest eens gaan praten met de ambtenaar.

De ambtenaar
De ambtenaar zit aan zijn bureau. Hij heeft over een half uurtje een gesprek met de wethouder. Ze zijn toevallig ook nog eens naamgenoten en dat geeft toch altijd een vertrouwd gevoel. Een paar weken ervoor hadden ze al een gesprek gehad over een langgevel boerderij in het beekdal. De wethouder wilde graag weten wat er zoal mogelijk zou zijn met dit pandje. Zijn idee was om het bestaande bouwvlak te wijzigen en één bedrijfswoning te verplaatsen naar de overzijde van de weg. De andere oorspronkelijke bedrijfswoning, de langgevelboerderij, zou dan afgesplitst kunnen worden van het agrarische bedrijf en een groot deel van de boerderij is dan beschikbaar voor een 3e woning. Geniaal, van 1 naar 3 woningen in één gang!

In de nieuwe bedrijfswoning aan de overzijde van de weg zou dan het neefje, zoon van de broer, kunnen gaan wonen. De ambtenaar was het roerend eens met de motivatie dat het neefje zich dan beter kon concentreren op het beheren van de graslanden middels begrazing door rundvee. Er is echt een aparte bedrijfslocatie voor nodig 😉. Vanuit de nieuwe bedrijfswoning kon die bij wijze van spreken het gras zien groeien op de percelen van de wethouder in het beekdal.

De ambtenaar zag echter één probleem, de wensen konden niet gerealiseerd worden op basis van het geldende bestemmingsplan.

De ambtenaar en de wethouder namen afscheid, waarbij de ambtenaar toezegde te gaan onderzoeken of er een slinger aan te geven was.

Een tijdje na het gesprek belde de ambtenaar verheugd op dat er een kapstok was gevonden om het plan toch een kans te geven. Een van zijn medewerkers had recent een cursus “ritselen en regelen op gemeentelijk niveau” bijgewoond. Een van de onderwerpen was het zogenaamde “postzegelplan”.

"Wat is nu een weer een postzegelplan", vroeg de wethouder? Nu dat zal ik je uitleggen zei de ambtenaar. “Een postzegelplan is een bestemmingsplan, maar kent (vrijwel) geen verschillende elementen met onderlinge samenhang: het gaat om één, hooguit enkele percelen. Andere namen voor het postzegelplan, zijn een partiële herziening, een detailplan of een gedeeltelijke herziening. De procedure voor een postzegelplan is verder geheel hetzelfde als die voor een bestemmingsplan”.

Geweldig!, de wethouder had meteen een beter humeur. Ik zal meteen de stukken voor de onderbouwingen van het ontwerpbestemmingsplaan gaan schrijven. De wethouder had zelf een agrarisch adviesbureautje en kon zelf wel wat stukken in elkaar typen.

De ambtenaar gaf wel de tip mee om een ander adviesbureautje in te schakelen, die de stukken dan op hun briefpapier zouden zetten. Daarnaast gaf de ambtenaar aan dat het wellicht niet handig was dat de wethouder zelf de aanvraag ging doen. Beter was het om dit door het neefje te laten doen. Het college van B&W moet immers geen vervelende vragen hoeven stellen over politiek- of maatschappelijke kwesties of over integriteit gaan zeuren. De ambtenaar schatte zelfs de kans hoog in dat ze niet langs die gemeenteraad hoefden.

De wethouder was verbluft over zoveel inzicht. En iedereen maar denken dat de topambtenaren in Brussel zitten. Nu dat klopt echt niet, want we hebben er ook een paar binnen de gemeente!

Niet lang daarna heeft de ambtenaar de stukken met de onderbouwingen van het adviesbureautje gekregen en heeft er een net B&W voorblad bij gemaakt. Hij heeft in de stukken geen links kunnen ontdekken naar de wethouder, en het neefje staat natuurlijk veraf van de wethouder.

Het college van burgemeester & wethouders
In februari 2015 heeft het college van B&W overleg. Onderwerp in het overleg was onder meer een ontwerpbestemmingsplan van de gewenste wijzigingen rondom een langgevelboerderij in een beekdal.

De ijverige ambtenaar had de stukken al voorbereid en had warempel ook nog wat advies toegevoegd.

Hij stelt aan het college van B&W voor om:

 1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Langevelboerderij
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Langevelboerderij


De burgemeester brengt het punt Langevelboerderij te sprake. Iedereen weet dat de wethouder daar een mooie slag kan slaan, er wordt gewillig meegewerkt en de lastige vragen blijven uit. Het besluit is positief. De wethouder onthoudt zich van de beraadslagingen en besluitvorming op dit punt. Stel je voor dat er mensen zijn die er wat van kunnen gaan denken ook!

Mooi dacht de wethouder. Als dat niet een mooi stukje teamwork was, dan wist hij het ook niet meer. Nu moest het dossier nog even langs de Commissie Wonen, ergens tegen de zomervakantie, maar dat zou wel een aftikactie worden.

Het Waterschap
De Wethouder keek uit over zijn eindeloze grasvlakten ergens in 2016. In de verte was zijn neefje gras aan het maaien op een van zijn percelen voor de koeien op het bedrijf van z’n broer. In een ooghoek zag hij het autootje van het Waterschap aan komen rijden. De wethouder had een afspraak met het Waterschap over wat gronden. De wethouder had zijn zinnen gezet op een dikke 35ha. grasland/natuur nog in bezit van het Waterschap. Hij zou ook wat van zijn huidige graslanden moeten omturnen in natuur. Het neefje had twee ton € betaald voor de stallen en sleufsilo’s aan de overkant. Hij kon zijn bedrijfswoning gaan bouwen. Voor het afgesplitste deel verwachte hij een kleine 3 ton € te kunnen vangen. Een half miljoen beschikbaar, al met al een mooi bedragje om eens te kijken hoe ver hij kon komen met de afdeling grondzaken van het Waterschap. De koffie stond klaar op de keukentafel en de wethouder was van plan om er met het gestrekte been in te gaan.

De twee ambtenaren grondzaken waren een beetje verbijsterd vertrokken bij de wethouder. De wethouder had een absurd lage prijs geboden en dit moesten ze gaan rapporteren aan de verantwoordelijke hogere ambtenaar. Een tweede verrassing stond ze te wachten, de hogere ambtenaar vond het allemaal prima en was schijnbaar heel comfortabel met de prijs. Het moet niet gekker worden zeiden ze tegen elkaar.

De wethouder
De Wethouder keek uit over zijn eindeloze grasvlakten. In de verte was zijn neefje gras aan het maaien voor de koeien op het bedrijf van z’n broer. Een paar dagen terug had hij te horen gekregen dat het Waterschap akkoord was met zijn bod. Hij moest nog wat lachen toen hij terug dacht aan de verbijsterde gezichten van de ambtenaren die bij hem aan de keukentafel zaten. Die wisten naar alle waarschijnlijkheid nog niet hoe er hier in de provincie zaken gedaan worden. De vrienden binnen het waterschap hadden natuurlijk laten vallen waar de harde € grens per m2 lag. Hij had er nog een eurocent op gezet om zijn goede wil te tonen.

Zijn gedachte gingen terug naar de jeugd. Zijn favoriete programma was destijds The A-Team. Kolonel John "Hannibal" Smith was de sigaar-rokende leider van het team. Hij kreeg de bijnaam Hannibal omdat hij een briljant strateeg was. Hij was het grote brein achter de plannen om de missies tot een succesvol einde te brengen. Een van zijn favoriete uitspraken is dan ook “I love it when a plan comes together”.

Exact, dat Hannibal gevoel, had de wethouder nu ook.

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kennis genomen van de vragenbrief d.d. 25 januari 2021 van ProVenray aangaande de Natuurbegraafplaats Weverslo B.V.

Deze case past binnen het aandachtsgebied van Venray Transparant. Wat gebeurt hier eigenlijk?

Weverslo B.V. heeft plannen om bouwwerken en parkeerplaatsen te legaliseren en de grafdichtheid op de begraafplaats te verhogen. Het plan is vastgelegd in “toelichting BPJanslusr11Heide NL.IMRO.0984.BP20009-on01” nu in procedure.
Even terug in de tijd. College van B&W heeft in oktober 2011 ingestemd met een natuurbegraafplaats zonder “franje”. Hoofdkenmerken daarvan waren, géén bebouwingen toegestaan en een grafdichtheid van max. 100 graven per ha. Dit was overeen gekomen met de buurtbewoners die destijds fel verzet hebben gepleegd. Na aanpassingen van het plan zonder “franje” was het een acceptabele aanvulling op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen binnen de gemeente Venray. Venray heeft immers al een bosbegraafplaats met voorzieningen en een crematorium op de Boschhuizen. De buurt kon leven met de planregels vastgelegd in het huidige bestemmingsplan voor de begraafplaats.

In de inleiding van de plantoelichting 2020 opgesteld door de B.V. staat geschreven “Na de ingebruikname van de natuurbegraafplaats heeft de initiatiefnemer enige bouwwerken opgericht en werkzaamheden uitgevoerd (aanleg parkeerplaats) welke niet binnen de geldende planologische regeling (projectbesluit 2012) passen. Derhalve is in overleg met de gemeente Venray besloten om een actueel bestemmingsplan op te stellen. Op deze manier wordt de bestemming ter plekke en het gebruik als natuurbegraafplaats planologisch geregeld en wordt het projectbesluit omgevormd tot een volwaardig bestemmingsplan. Daarnaast worden zo de bestaande situatie (met de bebouwing en parkeerplaatsen) en de uitbreiding van het toegestane aantal graven per hectare juridisch geborgd”.

De bewoording in de bovenstaande inleiding geeft aan dat de plannen van de B.V. en de gemeente reeds verstrengelt zijn. Samengevat, de bouwwerken moeten gelegaliseerd worden en de grafdichtheid moet omhoog.

Het huidige college van B&W is schijnbaar van zins de basis van het besluit van het college in 2011 terzijde te zetten.

In de brief van ProVenray aan het college van B&W staan een aantal vragen die betrekking hebben op wethouder Loonen. Deze vragen zijn hieronder weergegeven:

 1. Klopt het dat wethouder Loonen zijn bosgrond ter beschikking heeft gesteld ter viering van het tweede lustrum van Natuurbegraafplaats Weverslo?
 2. Klopt het dat Natuurbegraafplaats Weverslo onderhoudswerkzaamheden verricht op de aangrenzende bosgrond van wethouder Loonen?

De eigendomssituatie is in bovenstaande afbeelding (figuur) weergegeven.

In de plantoelichting staat verder een onderbouwing waarom het plan volgens de B.V. aangepast zou moeten worden.

Zakelijk gezien betekent dit volgens Venray Transparant dat door het legaliseren van de illegale bebouwingen en het verhogen van de grafdichtheid de boekwaarde van de B.V. enorm zal stijgen.

Deze waardestijging zal afstralen op percelen die in de toekomst een logische planuitbreiding bieden.

Het huidige college van B&W is volgens de inleiding in de plantoelichting al verstrengelt in het plan. Althans de initiatiefnemer geeft deze indruk in zijn inleiding van de plantoelichting. Wethouder Loonen schijnt nog meer verstrengelt te zijn door zijn welwillendheid om een perceel in eigendom van hem beschikbaar te stellen voor activiteiten van de begraafplaats. Venray Transparant is het roerend eens met ProVenray om hier gerichte vragen over te stellen. Bijvoorbeeld het gedogen en niet handhaven op een vigerend bestemmingsplan geeft heel verkeerde signalen af naar de burgers maar ook naar onze ambtenaren belast met toezichthoudende en handhavende taken.

In het beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving worden drie kernpunten benoemd door het college van B&W van Venray. Deze drie kernpunten vormen het fundament onder het handhavingsbeleid:

 • Vergunningen verlenen: een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die zonder toestemming verboden
 • Toezichthouden: toezicht op de naleving van wet- en
 • Handhaving: controle op de naleving van wet- en regelgeving en het afdwingen van het doen naleven van deze


Het geheel overziende zou men de indruk kunnen krijgen dat iemand in een machtspositie misbruik maakt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval mogelijk voor wederdiensten of als vriendendienst.

Venray Transparant heeft niet de bedoeling om stuitend of grievend te zijn richting de burgers die al een emotionele band hebben met de begraafplaats. De uitvaartsector doet uitstekend werk in het uithanden nemen van noodzakelijke handelingen rondom het afscheid van een geliefde.

In de 10 jaar dat de begraafplaats open is zijn er al veel mensen begraven. Mensen die wellicht om principiële redenen van “geen franje” en een “lage grafdichtheid” hebben gekozen voor Natuurbegraafplaats Weverslo. De vraag of dat de gewenste franje en hogere grafdichtheid een contractbreuk is met de principes van deze mensen moet toch gesteld worden.

Venray Transparant wenst het College van B&W en de gemeenteraad veel wijsheid in deze case.


+ een verhelderend stukje rekenwerk

LOOBEEKDAL - Sinds de berichtgeving over grondtransacties in het Loobeekdal tussen privé-persoon Jan Loonen en het Waterschap Limburg in NRC, waarin de wethouder grondzaken onder meer beticht wordt van handelen met voorkennis, belangenverstrengeling en schending van de integriteitscode, is er veel gebeurd en gepubliceerd. Het presidium van de gemeenteraad, onmiddellijk bijeengeroepen door burgemeester Winants, besloot op basis van de toen beschikbare kennis om Jan Loonen niet te schorsen, maar wel een extern onafhankelijk onderzoek op te starten. De uitkomst van dit onderzoek is echter naar verwachting pas kort voor de zomer bekend. Al die tijd kan Loonen gewoon aanblijven alsof er niets aan de hand is, terwijl de aktes gepubliceerd op deze website toch overduidelijk aantonen dat hij als wethouder grondzaken en als grootgrondbezitter het Waterschap Limburg naar zijn hand heeft gezet. Het eindresultaat is dat Waterschap Limburg 37 hectare grond die het zelf kocht van Provincie, Staatsbosbeheer, gemeente Venray en particulieren, doorverkocht aan Loonen. Hierbij kreeg Loonen meteen ruim een half miljoen euro terug wegens afwaardering van de grond, gemeenschapsgeld dat Waterschap Limburg zelf had kunnen houden als ze de gronden niet hadden doorverkocht en zelfs hadden kunnen inzetten bij de onteigening van de gronden die reeds in het bezit waren van Loonen. Daarnaast ontving en ontvangt Loonen ook nog eens een jaarlijkse subsidie (ook gemeenschapsgeld!) van de Provincie i.v.m. natuurontwikkeling, terwijl hij ook nog eens de mogelijkheid had en heeft om jaarlijks 20 ton ruige stalmest per hectare te laten dumpen, hooi te oogsten en de gronden te verpachten. Al met al een geweldige bron van inkomsten voor Jan Loonen (zie Kengetallen onderaan dit artikel).
Kortom, waarom zouden we moeten wachten op de formele uitslag van het onderzoek, als de raadsleden in feite al voldoende bewijs tot hun beschikking hebben om te concluderen dat Loonen onrechtmatig heeft gehandeld en dus om Loonen weg te sturen.
Het meest verbazingwekkende is eigenlijk dat hij nog niet uit eigen beweging is opgestapt.

Kengetallen:


Marktprijs landbouwgrond / cultuurgrond: ca. € 5,- tot € 6,- p/m²

Kostprijs betaald door Jan Loonen aan Waterschap Limburg : € 1,07 p/m²

Opbrengst ruige stalmest per hectare p/jr : € 208,-

Geliberaliseerde pacht € 990,- per hectare p/jr (prijs Gemeente Venray, vrije prijs voor periodes korter dan 6 jaar)

Pachtprijs Zuidelijk Veehouderijgebied € 580,- per hectare p/jr (prijs Gemeente Venray, pachtduur langer dan 6 jaar)

De jaarlijkse uitkering vanuit het Provinciaal Natuurbeheerplan en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg (SKNL) bedraagt € 182,39 per hectare (bron: BIJ12)

 

Totale opbrengst per hectare per jaar:

Ruige stalmest € 208,-
Pacht (gemiddeld) € 785,-
SKNL-subsidie € 182,39
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Totaal belastingvrij € 1175,39 per hectare per jaar.


Even rekenen:

1 hectare faunarijk grasland kost Jan Loonen € 10.700,-

Belastingvrije opbrengst per hectare € 1175,39 *

Netto rendement per hectare per jaar is 11%.


Overig:

Voor aanleg en herstel van kruiden en faunarijk grasland bedraagt de eenmalige subsidie (maximaal) €15.000,- per hectare (bron: BIJ12).

* dit geldt niet alleen voor de 37 hectare aangekocht van Waterschap Limburg maar ook voor alle overige reeds eerder door Jan Loonen van derden aangekochte percelen gelegen in het Loobeekgebied.

VENRAY TRANSPARANT - In onderstaand hoofdstuk “Venray” staat beschreven hoe de Piëlhazen moeten lopen en in het hoofdstuk “Transparant” staat hoe sommige Piëlhazen werkelijk lopen. Lopen ze op het verkeerde spoor, dan biedt het wettelijke kader handvaten de zaak weer op het goede spoor te krijgen.

venray
Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken maar ook minder leuke taken zoals handhaven.

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit is het college van B&W, waarbij de burgemeester voorzitter is van dit college. De burgemeester heeft ook eigen taken en bevoegdheden. Tevens is hij voorzitter van de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze ook samen welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen.

De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de kandidaat vervolgens tot wethouder. De gemeenteraad controleert het werk van de wethouder. Vindt de raad dat de wethouder zijn of haar werk niet goed doet? Dan kan dit ertoe leiden dat de wethouder de laan uit wordt gestuurd.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, industrieterreinen of de hoogte van de belastingen.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. Het individuele gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Zij/hij heeft haar/zijn voelsprieten in de samenleving en weet wat er speelt.

Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.

In onderstaande prent is het geheel nog een keer weergegeven:

gemeente functioneren
Tot zo ver de theorie. De werkelijkheid is vaak complexer en er zijn zeer veel ingrediënten die het raderwerk van een gemeente kunnen aantasten.

transparant
Veel burgemeesters vertrekken vroegtijdig. Door een regen van vonken die tijdens de nieuwjaarsnacht over heel het dorp vliegen, liefdesaffaires met ambtenaren, wethouders die de burgemeester niet meer pruimen, verschillen in inzicht, druk niet verenigbaar met waar ze voor staan, doofpot praktijken en intimidatie van verslaggevers etc. etc. Het is blijkbaar een risicovolle baan die ruimschoots opvang biedt in wachtgeldregelingen.

Voor wethouders geldt dit wellicht nog meer dan voor burgemeesters. Er is zelfs een heus jaarlijks dossier van gesneuvelde wethouders. Over 2019 waren dat er 126! Door botsende bestuursstijlen, verstoorde verhoudingen, klappende coalities, incompetentie, corruptie etc. etc.

In de gemeenteraad gaat het vaak mis door coalitiebreuken, versplintering van politieke landschappen etc.
Kortom, het is al een wonder dat de constructie een raadstermijn van 4 jaar doorstaat zonder schade.
Feit is dat de hele constructie bemand c.q. bevrouwd wordt door mensen. Mensen staan aan verleidingen bloot die kunnen ontaarden in opportunisme of zelfs corruptie.

Opportunisme is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd (Wiki).

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst (Wiki).
Uitgaande van het goede maar rekening houdend met het tegenovergestelde omarmt Venray-Transparant het uitgangspunt vertrouwen is goed maar controle is beter. Er zijn in Venray te veel signalen die wijzen op een falend gemeentelijk apparaat. Zijn de “checks and balances” nog effectief?

Het zal de meeste mensen binnen Venray niet ontgaan zijn dat het rammelt in het gemeentelijke apparaat. Er spelen een aantal zaken die het goed functioneren van het apparaat op de proef stellen. Hieronder zijn een 5-tal cases beschreven (zonder de intentie te hebben compleet te zijn!):

 1. Een wethouder is groot voorstander van een industrieterrein in het Loobeekdal ter hoogte van de Spurkt. Hij blijkt tijdens het proces, om uiteindelijk een positief raadsbesluit te bewerkstelligen, de raad op het verkeerde been gezet te hebben. De raad is op onderdelen van het plan voorgelogen.
 2. Een burgemeester heeft met de “fluwelen handschoen” voorkomen dat het weeknieuwsblad Peel & Maas een artikel publiceert. De NRC heeft vervolgens voorgedaan hoe het wel moet en laat in dat proces weten hoe de NRC tegen persvrijheid aankijkt. De burgemeester verdedigt zich door te stellen dat hij niet heeft gezegd dat het publiceren niet mocht. De hoofdredacteur en een journalist van Peel & Maas hebben in het nummer van donderdag 14 januari uit de doeken gedaan hoe zij het ervaren hebben. Is het feitenonderzoek ingesteld door de gemeenteraad hiermee niet klaar?
 3. Een wethouder koopt in het Loobeekdal 37 ha grond van het Waterschap "na stevige gesprekken tussen de wethouder en het waterschap aan de keukentafel”. Vinden we dit allemaal normaal? Hoe verhoudt zich dat tot het belang van de inwoners? Sponsoren de burgers van Venray dit soort fratsen via de waterschapsbelasting?
 4. Een wethouder stuurt zijn broer op 22 maart 2017 op pad om namens hem
  gronden op ’t Volen in Heide te verwerven. Dezelfde dag worden percelen verkocht aan andere bewoners op ’t Volen. Balletje balletje met percelen. Is deze grondhandel ten dienste, of in het belang, van de Venrayse samenleving? Is de bijklussende wethouder niet met de verkeerde dingen bezig
 5. In 2020 stelt een wethouder een aanpalend bosperceel ter beschikking aan Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. De begraafplaats bestond 10 jaar en dat moest gevierd worden. Na onderhoud in het bos van de wethouder is er een wandelpad aangelegd. Daarnaast was er een beeldenexpositie uitgestald. Minder dan een half jaar daarna is het college van B&W van zins illegale voorzieningen te legaliseren en een hogere grafdichtheid toe te staan. Naast belonen van slecht gedrag door de B.V. gaat de boekwaarde van de B.V. enorm omhoog. Welke belangen worden hier gediend?


Kortom er zijn veel zaken die het functioneren van de gemeente aan een stresstest onderwerpen. Gelukkig heeft de gemeenteraad de gereedschappen om te handelen. Het is nu de vraag op welk moment dat de gemeenteraad concludeert tot hier en niet verder. De belangen van de burgers staan hier voorop. Transparantie helpt om de onderste steen boven te krijgen.

LOOBEEKDAL - Heeft wethouder Jan L. boter op zijn hoofd? Om dit uit te zoeken is nu de gemeenteraad aan zet, want eerlijkheid duurt toch nog altijd het langst! Mocht echter de gemeenteraad in deze niet handelend optreden, zodat de waarheid in de doofpot zal verdwijnen, dan zullen velen met ons de onderste steen naar boven halen.

Toelichting bij akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

(Kenmerk: 2017_Z9396, zaaknummer: 64654, d.d. 12 juni 2020)

Verkoper: Waterschap Limburg, volmachtgever Patrick van der Broeck, dijkgraaf sedert 1 januari 2017.

Onderhandse akte aangeduid met "de koopoverenkomst" opgemaakt d.d. 17-12-2016 door Ger Driessen, dijkgraaf tot 1 januari 2017.
De notitie afrondend gesprek d.d. 15-11-2016 opgesteld door Ger Driessen hebben wij niet in kunnen zien.

Koper: Wethouder Jan Loonen en zijn echtgenote.

In totaal wordt ca. 33 ha door Jan Loonen en echtgenote aangekocht van het Waterschap Limburg voor een bedrag van
ad € 742.297,50.
Voor omvorming van landbouwgrond naar natuurterrein (kruiden-faunarijk grasland) en naar permanent grasland ontvangt koper een vergoeding ad € 383.202,65 zodat € 359.094,85 resteert.

In het kader van het project herinrichting Loobeek zal de Loobeek zodanig worden verlegd dat deze op eigendommen van koper komt te liggen.

Koper kan en gaat gebruik maken van de subsidieregeling natuur van de provincie Limburg. Deze subsidieregeling kent volgens deskundigen geen einddatum, dus zorgt voor een constante stroom van extra inkomsten voor Jan Loonen en zijn echtgenote.

De overige inkomsten bestaan uit:

 • uitrijden van 20 ton ruige stalmest per ha per jaar;
 • hooiwinning en beweiding (pachtinkomsten).


Alle kosten die betrekking hebben op de inrichting van het Loobeekdal komen voor rekening van het Waterschap.

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij akte van levering en vestiging van kwalitatieve verplichtingen

(Kenmerk: 2017-Z9396, zaaknummer: 64753, d.d. 12 juni 2020)

Verkoper: Waterschap Limburg, volmachtgever Patrick van der Broeck, dijkgraaf sedert 1 januari 2017.

Koper: Wethouder Jan Loonen

In totaal worden 2 percelen cultuurgrond aangekocht, sectie Z nummer 71 (2ha28a7ca) en sectie Z nummer 500 (2ha27a73ca) voor een bedrag ad € 227.900,- v.o.n.

Voor omvorming van landbouwgrond naar natuurterrein (kruiden-faunarijk grasland) ontvangt koper een vergoeding ad € 179.191,25 zodat € 48.708,75 resteert (namelijk € 1,07 per m2), te betalen door koper.

De overige inkomsten bestaan uit:

 • uitrijden van 20 ton ruige stalmest per ha per jaar;
 • hooiwinning en beweiding (pachtinkomsten).

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij akte van rectificatie

Zaaknummer 64654, d.d. 30 juni 2020

Deze akte van rectificatie zet de puntjes op de i met betrekking tot de levering van de ca. 33 ha zoals vermeld in de akte van levering d.d. 12 juni 2020, eveneens met zaaknumer 64654.

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij levering
(202002867, d.d. 29-09-2020)

Verkoper: Waterschap Limburg, volmachtgever Patrick van der Broeck, dijkgraaf sedert 1 januari 2017.

Koper: Jan Loonen en echtgenote.

Betreft: 3 bospercelen (Venray, Z 76, Z 151, Z 138)

Waterschap Limburg heeft deze bospercelen aangekocht van Staatsbosbeheer met als doel deze direct door te leveren aan Jan Loonen.

Staatsbosbeheer legt het Waterschap de verplichting op om de bospercelen in stand te houden, m.a.w. niet te rooien.

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij levering
(Dossiernummer 2017.0055.01, d.d. 22-03-2017)

Aankoop kavels gelegen te Heide, plaatselijk bekend als Volen.

Verkoper: particulier.

Koper: Jan Loonen, gevolmachtigde: broer Toon Loonen, fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Venray.

Koopprijs € 490.000,- k.k., een kleine € 6,- per m2.

pdf

Download hier Dossiernummer 2017.0055.01/AH

 

Jerusalem

Binnenkort meer hierover.