Toon items op tag: nieuwejurisprudentie

GREENPORT - Op 16 juni 2021 heeft de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel een interessante uitspraak gedaan. Een gewaardeerde burger van Venray heeft deze zaak met interesse gevolgd en er conclusies uit getrokken. Er is immers nieuwe jurisprudentie ontstaan.

De case in Gemert-Bakel beschrijft dat er in een ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning niet zomaar kan. De appellant was van mening dat hij een overeenkomst met het college van B&W van Gemert-Bakel had. De ruimte-voor-ruimte woning was in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen, maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voorgestoken. De raad weigerde het plan op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is ongegrond verklaard. Voor de die-hards: lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 van de uitspraak.

Bekijk of download hier de 'Uitspraak 20200250/1/R2'.

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde plan Industrieterrein Spurkt ligt voor de hand en is 1 op 1 toepasbaar op deze casus. Greenport wil in overleg met de gemeenteraad van Venray. Het blijkt dat Ontwikkelbedrijf Greenport wellicht een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen. Directeur Ruud van Heugten heeft gedreigd dit te verhalen op de gemeente Venray. Greenport is eigendom van de provincie Limburg (58,6%) en de gemeente Venlo (27,7%), Horst aan de Maas (8,3%) en Venray (5,4%).
Dus Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Dus deals die een persoon of bedrijf gemaakt denkt te hebben via een college van B&W of een wethouder hebben geen waarde. De uitspraak van de bestuursrechter in de case Gemert-Bakel heeft dit nogmaals duidelijk gemaakt.

Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid en ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.

Gemeenteraad Venray, laat je niet intimideren door Greenport! Jullie zijn aan de bal. Greenport Venlo kan geen grote broek aan trekken in een gesprek met jullie laat staan de tactiek van bedreigen hanteren. Gebeurt dit toch stuur ze retour naar Venlo en indien noodzakelijk gehuld in de pek en veren.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten