woensdag 16 februari 2022

Vliegbasis De Peel, komt er nu toch actie?

Vliegbasis De Peel, komt er nu toch actie?

VLIEGBASIS DE PEEL - Na uitgebreide reportages in weekblad Peel & Maas komen er nu toch signalen dat een aantal fracties in de Venrayse gemeenteraad zich zorgen maakt. En terecht! De effecten van de reactivering van vliegbasis De Peel zullen niet mals zijn. Voor dorpen die direct in de aanvliegroutes van de basis liggen zal dit ontwrichtend blijken. De nieuwe basisschool die in Merselo gebouwd wordt heeft nu al een forse overschrijding van de bouwkosten. Zodra er gevlogen wordt zal de geluidsisolatie niet afdoende blijken en kan er wederom gerenoveerd worden. Dubbele isolatiebarrières zullen nodig zijn om zodoende de kinderen te beschermen. De ventilatiesystemen zullen dusdanig moeten worden ontworpen dat daar geen geluid binnen kan dringen. De school ligt in het dorp dus u mag invullen wat dit voor de overige bewoners betekent.

Defensie weet dat de basis met de gestationeerde F35’s onredelijke geluidsoverlast gaat brengen. Een quote uit Omgevingsonderzoek naar de reactivering van vliegbasis De Peel “Zij wonen allemaal in de directe omgeving van de vliegbasis, dus in een straal van 10 kilometer van de vliegbasis”. Ook Venray zelf valt binnen deze contour en er zullen leefbaarheidsproblemen komen. De geluiden van de F35’s zullen de praatjes op de terrassen in Venray vaak onmogelijk maken. Kiezen mensen nog wel voor Venray om te wonen en leven als er minder luidruchtige alternatieven zijn?

Kortom het wordt tijd dat de Venrayse gemeenteraad proactiever wordt. Verschillende burgerinitiatieven roeren de trom. Het houdt de mensen serieus bezig, het wordt als een bedreiging ervaren en de politiek zal hier serieus aandacht aan moeten gaan schenken. De werkgroep http://www.stopvliegbasisdepeel.nl roert zich jaren met informatievoorziening en feitenverzameling en luid de klok.

Een voorbeeld kan worden genomen aan de gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad is daar geïnformeerd over de reactivering militaire luchthaven De Peel. De betreffende raadsinformatiebrief is te raadplegen op onderstaande webadres.

https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/31d30dd3-1ca9-47d1-ac55-0224871a8616

Dus gemeenteraad Venray “kom in actie en bescherm uw burgers!”