Toon items op tag: mileu

maandag 08 februari 2021 13:37

Is Venray wel Transparant?

VENRAY TRANSPARANT - Er komen meer en meer reacties binnen bij Venray Transparant. Naast tips en aanwijzingen ook reacties dat “er eindelijk eens wat gedaan wordt”. Dit sterkt Venray Transparant in het beeld dat er behoefte is aan een platform dat zich buiten de gebaande paden begeeft.

Eerlijk is eerlijk, er komen ook berichten binnen waarin gemeld wordt dat het maar een wazig clubje wordt gevonden. “Ze moeten zich maar eens bekend maken”. Een snel onderzoekje leert dan dat het meestal personen betreft uit de politieke hoek. Men weet niet goed op wie de pijlen te richten.

Venray Transparant heeft er geen enkele moeite mee dat er met het wijsvingertje gewezen wordt. Maar als het goed is, als de vingers nog compleet zijn, wijzen er drie naar jezelf. Deze drie vingers geven altijd goede raad. Kijk eens eerst bij jezelf voordat je met het vingertje gaat wijzen.

Je zou bijvoorbeeld eens bij jezelf te raden kunnen gaan, hoe het mogelijk is dat er een voedingsbodem is ontstaan voor initiatieven als Venray Transparant? Wat gaat hier mis?

Hieronder enkele aanwijzingen die wellicht helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Hoe gaan wij bij de gemeente Venray om met belanghebbenden? De burgers mogen ervan uit gaan dat een gemeente voor de burgers actief is en het algemene belang dient. De gemeenteraad heeft zijn rol en er zijn in theorie mechanismes ingebouwd die een afgewogen beslissing zouden moeten brengen. De burgers en milieuclubs mogen zelfs hun zegje komen doen op het sprekersplein.

De werkelijkheid is dat veel plannen reeds in vergaande mate voorgekookt zijn. Dit voorkoken gebeurt door heel ander volk met eigen belangen, niet in de laatste plaats ook ambtenaren op provinciaal en gemeentelijk niveau. Burgers en milieuclubs worden in het voortraject weg gehouden omdat dit de businesscase kan schade. Dat gezeur over natuur en milieu is maar lastig. Nee milieu en natuur laten ze zelf wel even onderzoeken. De vraagspecificatie stellen ze zelf wel op en het toetsen laten ze wel even over aan de ambtenaar van de Gemeente. Vervolgens de Natuurvergunning even laten aftikken bij de provincie in de vakantieperiode.

Gevolg is dat de belangen van de businesscase worden gediend en de planbeschrijvingen verkopen ze als het dienen van het openbare belang. Er is een zeer ongezonde situatie ontstaan in Nederland. In het verleden werden Natuurontheffingen afgegeven door de ministeries. Dit is echter verlegd naar de Provincie die niet meer als neutraal en onafhankelijk orgaan kan worden gezien. De slagers keuren hun eigen vlees ten dienste van de businesscase. Als de burgers en milieuclubs nog wat willen moeten ze 1 minuut voor 12 maar naar de rechter.

Is het vreemd dat burgers de gebaande paden verlaten en constateren dat “als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan?".

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
zaterdag 25 september 2021 09:26

Uitbreidingsplan Op de Steeg Venray

VENRAY - De gemeente Venray heeft in september 2021 een woonbehoefte onderzoek geïnitieerd. De  resultaten daarvan worden gebruikt om het woonbeleid te herijken. Naast de klassieke “old skool” vragen zoals over aantal, type, prijsklasse is er een uitgebreide enquête opgesteld. In de waslijst van vragen is er welgeteld één die betrekking heeft op natuur. Vragen betreffende milieu en woonwensen om maximaal rekening te houden met klimaatverandering ontbreken volledig. Jammer, dat is een gemiste kans en een signaal dat de focus op tegengaan van klimaatverandering nog onvoldoende aanwezig is.

Het is inmiddels duidelijk dat de burgers van Venray een halt willen toeroepen aan ongebreidelde aantasting van natuurwaarden. Een verdere aantasting van het Loobeekdal voor industrie moet stoppen. Meer woningbouw in de groene long Annapark moet van de baan. Daarnaast is er de opgave om de echte belanghebbenden van Venray, de bewoners, te dienen. Waar vindt onze jeugd een betaalbare stek, waar gaan onze senioren leven als er meer zorg nodig is? Waar komt dat bomenplan nu eens van de grond? Kunnen we ruimte reserveren voor alternatieve minder schadelijke energieopwekking? Kunnen we al deze opgaven in elkaar laten vloeien in een nieuw uitbreidingsplan?

Dat kan! Uitbreidingsplan ‘Op de Steeg’ maakt meer mogelijk!

Wat moeten we inleveren als we daar een kwalitatieve uitbreiding realiseren voor onze samenleving in Venray? Het plangebied is voornamelijk in gebruik voor grootschalige industriële tuinbouw en landbouw en ecologisch gezien daardoor een relatieve woestijn voor natuurlijke planten en dieren, aangezien het bodemleven ernstig is aangetast. De kosten zullen voornamelijk in het verlies van landbouwgronden liggen. Uitbreiding en compensatie van natuurwaarden kan in het plan als toegevoegde waarde opgenomen worden. Dit kan geen probleem zijn omdat we ook 300 ha landbouwgronden hebben omgezet voor nieuwe natuur tussen Ooijen en Wanssum. De baten kunnen vele doelen dienen binnen de ambitie van de Regiovisie Noord Limburg 2040 om de “de gezondste regio” te worden. Ook het woonbeleid van de gemeente Venray kan hier tot volle bloei komen. Denkt u eens na over wat er allemaal mogelijk is als er een wijk Op de Steeg gebouwd gaat worden. Voor inspiratie zijn er al een aantal elementen benoemd in bovenstaande plaatje.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten