maandag 24 januari 2022

CDA Venray “oude wijn in nieuwe zakken?”

CDA Venray “oude wijn in nieuwe zakken?”

CDA-KLIEK - CDA Venray heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen kennelijk grotendeels ontdaan van de oude garde. De oude garde zou je kunnen zien als oude wijn. De 7 kernwaardes / principes van CDA uit het verkiezingsprogramma van 2018 – 2022 komen niet echt overeen met de escapades van deze fractie in het afgelopen jaar. Zo doen we het hier, een bruisend Venray, familie en gezin, iedereen een kans , werken aan Venray en fatsoen moet je doen stonden in het vaandel. Een flitsende reclamefolder uit 2018 met aanlokkelijke vergezichten. Maar als zo vaak komt een flitsende folder niet overeen met de werkelijke agenda. Greenwashing en window dressing van de echte bedoelingen, de marketingboodschap strookt niet met haar acties op de achtergrond.

Om goed te koersen in de toekomst moet je toch echt lering trekken uit het verleden. Anne Thielen wil met het CDA weer vooruit. De Venrayse politiek schudde op haar grondvesten, het was voor haar een roerig jaar, we zijn toe aan rust en stabiliteit. Wat er dit jaar allemaal in Venray is gebeurd is heel heftig, zegt Thielen. Woorden van echte reflectie en lering uit het heftig jaar ontbreken in haar betoog.

Het CDA is in 2021 zowel landelijk, provinciaal en in Venray gigantisch door de mand gevallen. Pieter Omtzigt is uitgekotst door de partij omdat hij maar bleef doorbijten op de toeslagenaffaire. Ger Koopmans zit tot over zijn oren in de baggerindustrie. Vrehen, IKL en eigen bedrijven, lag aan het infuus van provinciale subsidies en klusjes uit het vriendennetwerk. Raymond Knops kan de geur van een ruimte-voor-ruimte deal maar niet van zich afslaan. In de nieuwe regering is overigens geen plaats meer voor Knops, een te groot integriteitsrisico waarschijnlijk. Ger Driesen en Jan Loonen die in een achterkamertje ergens in het Loobeekdal een vriendendeal afronden. Gesneuvelde CDA-ers die in het CDAvrienden Hospice toch maar weer een baantje krijgen toegeschoven..

De CDA fractie Venray zit al ongeveer sinds de laatste ijstijd in de coalitie. Een paar generaties Loonen achter elkaar in deze coalitie moeten we maar gewoon vinden? Allemaal “oude wijn”! De CDA prominenten staan met hun hoofd op de reclamefolders als uithangbord voor de maatschappij. Op de achtergrond worden plannen gesmeed en gekneed om persoonlijk en familievoordeel te halen. Het smeden en kneden gebeurt door overal te sturen in beleid en plannen.

Denk hierbij aan:

 • Maasgaard (Oostrumse Heide. Loonen “we hebben maar alvast een bos gekocht en de Volmolen kan het beste maar ergens anders gebouwd worden dan op de historische plek in het Broek net ten noorden van de Beekweg”);
 • Ruimte voor ruimte (Knops, groter persoonlijk bouwperceeltje voor hetzelfde geld?);
 • Baggervergunningen en ruimtelijke ordening (Ger Koopmans schaakt lekker mee op twee borden);
 • In het dossier St. Anna wordt niet alle cruciale info gedeeld met de gemeenteraad Venray (anterieure overeenkomst met deal zeer kostbaar voor de Venrayse samenleving);
 • Landbouwbelangen gaan standaard vóór burger en natuurbelangen (mestfabrieken, Loobeekdal, Drabbelsweg, geen schaduwwerking op raaigras en bomen in het Loobeekdal kunnen gewoon om….);
 • Boeren als natuurbeheerders in plaats van Staats Bosbeheer, Limburgs Landschap etc. (de subsidies kunnen wij boeren, lees CDA, ook goed gebruiken);
 • Har Frenken fractie Ongebouwd van het waterschap die, bij zijn min ofmeer gedwongen vertrek uit het dagelijkse bestuur, roept om een strafrechtelijk onderzoek te laten instellen op het dossier Loobeekdal;
 • Wethouder Loonen die op dat moment ook vicevoorzitter is van fractie waterbelang in het bestuur van het waterschap (overal posities bekleden om lekker mee te doen);
 • Verklaring van Roermond waarbij landbouwbelangen voorop worden gesteld aan natuur, en landschap (provincie Limburg Ger Driesen, LLTB);
 • Samen puzzelen voor de toekomst voor het stroomgebied van het Loobeekdal door gemeente Venray 2005 (en daarnaast lekker puzzelen hoe hier maximaal winst te behalen voor een melkveebedrijf);
 • Maastricht School of Management, school van vriendendiensten van wéér CDA elementen (Léon Frissen, René van der Linden, Harry van de Loo, Frits van Luxemburg, Jos Houben, Andries Houtakkers).
  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/14/maastricht-school-of-management-school-van-vriendendiensten-a4078848


Bovenstaande is een opsomming van wat bij onderzoek is komen boven borrelen uit de beerput waar toch vooral een CDA component structureel aanwezig blijkt te zijn.

De Venrayse wethouder Loonen is niet voor niets op moeten stappen. Achterkamertjesonderhandelingen met CDA vrienden is “oude wijn”. Dit is in een ver verleden al eens een keer blootgelegd door Joep Dohmen. Lees eens 'De vriendenrepubliek: Limburgse kringen'. In het voorjaar komt er een vervolg op het boek genaamd 'De vrienden reünie: Limburgse Praktijken'. Loonen zal zeker een plekkie krijgen in het nieuwe boek. Anne Thielen zal waarschijnlijk als jongste CDA prominent vermeld worden, doordat ze achter Loonen is aangesprongen. Anne houdt van rust en stabiliteit en haakt af als het heftig wordt. Ze handelt niet op zakelijke argumenten en maakt bijvoorbeeld niet een statement dat verdeel en heers politiek niet meer van deze tijd is voor CDA Venray.

Fatsoen moet je doen, stond er in het CDA verkiezingsprogramma 2018 – 2022. In de toelichting hierop vind je de kernwoorden criminaliteit in de wijken en hondenstront op de stoep. Het aanhalen van deze kleine vergrijpen leiden echter af van het grote graaien op de achtergrond. In het programma stond ook dat de burger het recht om 'uit te dagen' moet kunnen hebben (right to challenge). We kunnen stellen dat er in 2021volop gebruik van is gemaakt, maar niet op de manier die het CDA voorstond. Venray Transparant heeft een aantal dossiers boven de prut in de beerput uitgetild en daar moeten houden tot dat het te ongemakkelijk werd. Jammer dat eerst de NRC moest publiceren voordat de gemeenteraad echt jeuk kreeg en er iets moest gebeuren. De gemeenteraad is gechallenged om zich toch eens wat verder in het dossier industrieterrein Spurkt en het dossier Loobeekdal te verdiepen. Het nieuwe dossier, dossier St. Anna, is de volgende olifant in de kamer. Ook hier is het zetje dat de gemeenteraad blijkbaar nodig heeft, een publicatie in een landelijke krant (wordt trouwens aan gewerkt).

Dus Anne, deel eens jouw beeld over het jaar 2021 en ventileer wat leerpunten in plaats van emoties. Dat jaar is niet weg te poetsen met “we willen weer vooruit”. Als je hier geen ferm standpunt gaat innemen zoals een krachtig politicus moet doen, blijft de “oude wijn” de komende 4 jaar jouw olifant in de kamer. Laat zien dat je ook de “nieuwe wijn” bent waar we als burgers in Venray recht op hebben. Zorg ervoor dat de “oude zakken” op de achtergrond niet weer de voelsprieten en tengels in jouw nieuwe CDA Venray hebben. Er wordt met interesse uitgekeken naar het verkiezingsprogramma 2022 – 2026. Het zal “oude zakken” proof moeten zijn, en geen nieuw uithangbord met de onderliggende functie greenwashing en window-dressing.

Naschrift:

Op 14 januari 2022 is in “Binnenlands Bestuur” een artikel verschenen. Een wethouderonderzoek 2021 heeft aan het licht gebracht dat er 199 wethouders zijn gesneuveld. Anne Thielen was één van deze wethouders.

Thielen

https://onlinetouch.nl/binnenlandsbestuurmarketing/bb-01-2022?html=true#/14/

Uit het artikel blijkt dat Anne geen lering heeft getrokken uit de gebeurtenissen in de Venrayse politiek. De gronddeal van een wethouder waarbij deze 37 ha grond onderhands koopt van het Waterschap Limburg is voor haar géén aanleiding daar eens kritisch naar te kijken. Nauwe familiebanden en boeren die via de CDAfractie in Venray jarenlang aan de touwtjes trokken zijn voor haar heel normaal. Ze blijft heilig geloven in het gelijk van de voormalig wethouder en de oude CDA garde is voor haar blijkbaar het lichtende voorbeeld en onkreukbaar.

Anne, met het artikel in “Binnenlands Bestuur” heb je aangegeven dat je ook behoort tot de “oude wijn”. Sterker nog, er zit zelfs geen nieuwe zak om. Dit zal ook de conclusie zijn van Venrayse raadsleden buiten het CDA. Stel dat je op een of andere manier naar voren geschoven wordt voor een wethouderspost ontkom je niet aan de vragen die er toe doen. Er zullen inmiddels veel vragen zijn geformuleerd die zullen zijn geïnspireerd door jouw visie in het interview. Je steekt de kop in het zand en hebt niet door dat er olie op het vuur is gegoten. Het zal de kou niet uit de lucht hebben gehaald en daarmee bewijs je niet geschikt te zijn voor het ambt.