maandag 26 juli 2021

Herinrichting Loobeekdal – hoe we weer gefopt worden

Herinrichting Loobeekdal – hoe we weer gefopt worden

LOOBEEKDAL - Venray Transparant heeft verder onderzoek gedaan naar de herinrichting van het Loobeekdal.

De herinrichting is opgeknipt in twee fases nl:

1 – Deelgebied Haag - Weverslo
2 – Deelgebied Broek - Spurkt

Het is gebleken dat in het deelgebied Broek - Spurkt veel maatschappelijk geld is gebruikt bij het optimaliseren van het gebied voor de boeren. Vergelijk het eindbeeld Haag - Weverslo en Broek - Spurkt eenvoudig door eens door de twee gebieden te fietsen of te wandelen. Google Earth is hiervoor een alternatief achter de computer. Het is nu bekend dat er door elementen gewacht is op het project om maximaal persoonlijk profijt te halen uit dit maatschappelijke project. De natuur en natuurlijk de waterschapsbelasting betaler zijn kind van de rekening. U kunt eenvoudig zelf eens kijken wat de verschillen zijn tussen de eerste fase van het project Haag - Weverslo en Broek - Spurkt.

Om het U wat makkelijke te maken zijn er wat plaatjes uitgewerkt van het gebied op de Spurkt. Plaatjes zeggen vaak meer dan praatjes.

Een korte toeklichting per plaatje.

De actuele eigendomsverhoudingen op de Spurkt kunt u zien in navolgende plaatje. U ziet de eigendommen van een agrariër, Greenport B.V. en het Waterschap gemarkeerd met een kleurtje. Greenport B.V. heeft al een aantal gronden op eigen risico verworven in het voormalige plangebied Industrieterrein Spurkt. Dit project is gestrand in de Venrayse gemeenteraad.

Eigendomsverhoudingen Spurkt juli 2021Het plaatje “Bestemmingsplan natuurinrichting Spurkt” geeft aan wat er volgens de vastgestelde bestemming moet worden ingericht. Dit is dus een verplichting waarmee de Venrayse Gemeente raad heeft ingestemd.

Bestekstekening herinrichting Spurkt
In het plaatje “Bestekstekening herinrichting Spurkt” is weergegeven hoe dat het Waterschap heeft voorgeschreven dat de aannemer het gebied ter hoogte van Spurkt moet inrichten. Dit lijkt natuurlijk grotendeels op het bestemmingsplan.

Bestekstekening herinrichting Spurkt
In het plaatje “Werkelijk gebruik natuurstukken Spurkt juli 2021” is te zien dat het hele gebied dat natuurwaarden zou krijgen zoals kruidenrijk grasland vol staat met mais. Verbijsterend is dat ook de percelen U 138 en U 331 in eigendom van het Waterschap vol staat met mais. Er zal wel weer een 32 punten eisenlijst liggen van het waterschap om deze agrariër te faciliteren. Beschamend!

Werkelijk gebruik natuurstukken Spurkt juli 2021