woensdag 03 maart 2021

Dwalen op het Roekenbosch

Dwalen op het Roekenbosch

HET ROEKENBOSCH - Heeft de gemeenteraad op 12 februari 2019 de verkeerde afslag genomen door in te stemmen met het voorstel “realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch” van B&W?

Ja dus!

Het besluit uit 2019 is op 24 februari 2021 door de rechter vernietigd. Een aantal eigenaren op het park hadden een rechtszaak aangespannen omdat hun belangen onevenredig geschaad zouden worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 februari 2019 was er één oppositie partij, ProVenray, die klip en klaar de risico’s van het voorgenomen besluit op tafel legde. Het juridische fundament was onvoldoende aanwezig. Vooral het belang van de Coöperatie en de gemeente zou gediend worden. Belangen van de individuele huiseigenaren op het park zouden geweld aangedaan worden. Tot 50% van geïnvesteerd vermogen zou door deze eigenaren afgeschreven moeten worden om het plannetje rond te krijgen. Georganiseerde diefstal dus. Indien dit getoetst zou worden door een onafhankelijke derde was de kans groot dat het besluit naar de prullenbak verwezen zou worden. En daar zijn we nu aanbeland.

De coalitiepartijen waren doof voor de argumenten van ProVenray en wilden de juridische risico’s van het besluit niet horen. Er is braaf getekend bij het kruisje.

Het is duidelijk waar dit prutswerk begint, nl. het college van B&W. B&W formuleert een voorstel aan de gemeenteraad dat dus juridisch discutabel was. Na aanvankelijke consensus over een oplossing voor Het Roekenbosch tussen alle stakeholders trok de Coöperatie aan de stutten en haalde deze consensus onderuit. De gemeente koos vervolgens partij voor de Coöperatie en joeg de huiseigenaren naar de rechter.

Er is op dit moment een zeer verontrustend patroon herkenbaar in Venray. B&W is niet in staat een robuust voorstel voor te leggen aan een gemeenteraad. De gemeenteraad is onvoldoende competent om de juridische risico’s een plaats te geven in de diverse dossiers. Door het hoge testosteron gehalte in het gemeenteraadoverleg worden concreet aangedragen risico’s door ProVenray als niet relevant bestempeld. Naast het geval Roekenbosch kennen we ook het geval Spurkt. Onvolledige informatievoorziening en leugens over de planregels van het betreffende industrieterrein zette de gemeente raad volledig op het verkeerde been.

De uitspraak van de verantwoordelijke wethouder op 12 februari 2019 “we hebben nu momentum en we moeten doorpakken” is wederom loos gebleken. Wederom een Waterloo met een nare nasmaak.

Hoe nu verder? Doordat B&W burgers in een hoek jaagt voelen ze zich gedwongen om naar de rechter te stappen. Dit betekent dat het leven van de betroffenen gedomineerd wordt door onzekerheid en angst. Het zal je maar gebeuren dat je de helft van de waarde van een huis moet inleveren omdat dit in een pakketje van andere belangen meegewogen moet worden. De gemeenteraad op de stoel van de vermogensplanning van burgers is geen goed plan.

Met deze uitspraak op zak is het voor de betroffenen tijd om door te pakken en rechtszaken te beginnen om de schade te verhalen op de gemeente. Net als plan de Spurkt mogen de burgers straks voor de kosten opdraaien. De vraag destijds vanuit ProVenray of de raad dit op hun geweten zouden willen hebben is niet meer relevant.
De raad heeft dit nu op hun geweten! (exclusief ProVenray, Samenwerking Venray en SP).


Het Roekenbosch