Toon items op tag: joepdohmen

zaterdag 11 juni 2022 11:56

Catch and Kill

De provincie heeft tijdelijk een meldpunt over vermeende onregelmatigheden op het gebied van bestuurscultuur en integriteit geopend. Daar kunnen mensen zich opnieuw melden die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun eerdere melding door de commissie die de bestuurscultuur in Limburg tussen 2011 en 2021 heeft onderzocht. In totaal ging het toen om 286 meldingen afkomstig van 144 personen. Het Limburgs Parlement had op 1 april jl. via een motie erop aangedrongen om ontevreden melders alsnog de gelegenheid te geven te worden gehoord. Daarop heeft gouverneur Roemer besloten tot 31 mei mensen die zich onvoldoende gehoord voelen de mogelijkheid te bieden opnieuw hun melding bij de provincie te doen. Daarbij zullen zoveel mogelijk de bestaande procedures worden toegepast. Het gaat dan om de klachtenregeling en de regeling integriteit. De gouverneur ziet daarbij toe op een goed verloop van het proces. Even terug in de tijd. Op vrijdag 28 januari jl. had gouverneur Emile Roemer, als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, het eindrapport van de Commissie Bestuurscultuur in ontvangst genomen. Het rapport had de titel ‘Engelen bestaan niet’. Een hoofdconclusie werd getrokken dat er geen systematisch patroon van omvangrijke integriteitsschendingen in Limburg. En evenmin zijn er zaken aan het licht gekomen die mogelijk tot strafrechtelijke vervolgingen kunnen leiden. Dus 286 meldingen en niets aan de hand? Dit is natuurlijk belachelijk. Hebben we hier een gevalletje ‘Catch and Kill’? Catch and Kill is een term die gebruikt wordt om informatie af te vangen en daarna vakkundig het gebruik ervan te elimineren. Veel meldingen kwamen uit onmacht. Had het bestuur beter uitleg gegeven over hoe de besluitvorming was gegaan, was er wellicht niets aan de hand geweest, zo werd gesteld. Dus dat een wethouder grondzaken van de gemeente Venray onderhands 37 ha grond koopt van het Waterschap tegen een vriendenprijs als privépersoon, kan worden uitgelegd? Welnu, de bestuurder die dit gaat doen moet nog opstaan. Leg het eens uit op een manier zodat de burger en de collega boer die ook interesse had in die grond het nog snapt. Als waterschapsbelastingbetaler en sponsor van dit succesverhaal voor de betreffende wethouder hebben we daar recht op. Het Limburgs Parlement heeft dus op 1 april via een motie aangedrongen om ontevreden melders alsnog de gelegenheid te geven te worden gehoord. Inmiddels schijnt de teller weer op 80 zaken te staan. Mensen maken flink gebruik van meldpunt provincie om integriteitskwesties opnieuw te laten bekijken. Blijkbaar is het uitleggen van besluitvormingsprocessen niet echt goed gelukt. De onmacht is onverminderd aanwezig en gezien de grote hoeveelheid meldingen is er daadwerkelijk wat aan de hand. Inmiddels is ook een nieuw boek van de verslaggevers Joep Dohmen en Paul van der Steen beschikbaar gekomen. In dit boek staan veel schimmige praktijken in Limburg beschreven en onderbouwd. Het is tevens in begrijpelijke taal gepresenteerd. Deze heren nemen wel de moeite om zaken te onderzoeken zoals het moet. Hier kunnen onze bestuurders een voorbeeld aan nemen. Gouverneur Emile Roemer heeft een exemplaar van het boek in ontvangst genomen tijdens een boekpresentatie te Horst. Wellicht helpt dit Roemer om toch maar eens deugdelijk onderzoek te laten doen. Hij wil met de provincie vooruit! Dat kan dus alleen op vaste grond met gesloten dossiers die niet meer kunnen na-pruttelen vanuit een beerput. Venray-Transparant is het ter ore gekomen dat er ook vanuit de gemeente Venray wederom meldingen zijn gedaan. Een tweede poging van ‘Catch and Kill’ zal niet worden geaccepteerd. Roemer heeft toegezegd zich persoonlijk te verdiepen in de meldingen. Belofte maakt schuld en er wordt met interesse uitgekeken naar zijn bevindingen.
Gepubliceerd in Ingezonden stuk