woensdag 18 augustus 2021

Samenwerkingsakkoord 7 fracties gemeente Venray – deel 1 van 3

Samenwerkingsakkoord 7 fracties gemeente Venray – deel 1 van 3

VENRAY - We zijn in Venray aanbeland in het post-CDA tijdperk. Door onderzoek en lobby van de buitenwacht is het de gemeenteraad duidelijk geworden dat ze niet echt weten wat er zoal speelt. Bij industrieterrein Spurkt is ze zand in de ogen gestrooid en in het Loobeekdal hebben opportunisten hun slag kunnen slaan. De gemeenteraad bleek niet echt “in control”.

Op dit moment is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de 7 fracties. Het CDA is na een aantal beschamende vertoningen buiten de deur gezet. Kortom, een ontwikkeling die hoop geeft op een politiek die echt waarde gaat toevoegen aan het welzijn van de burgers in Venray.

Waarheen leidt de weg? Het moge duidelijk zijn dat de leefbaarheid van onze planeet in een rap tempo achteruit holt. Dat er een serieuze klimaatverandering plaats vindt is geen onderwerp meer van debat. Het IPCC heeft onlangs een samenvatting gepresenteerd waaruit de navolgende conclusies zijn getrokken:

 • De klimaatverandering is ongekend groot, groter dan in de duizenden jaren hiervoor.
 • Het is overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. Dat heeft in de hele wereld nu al grote veranderingen veroorzaakt in de atmosfeer, in de oceanen, het gebied rond de noordpool en natuurgebieden.
 • Het is duidelijker geworden dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Verdere opwarming leidt tot nog grotere veranderingen in het klimaat: intensere en frequentere hittegolven, meer hittegolven in de oceanen, meer en vaker zware regen, vaker droogte, meer zware tropische cyclonen, steeds minder ijs op de noordpool en afname van de permafrost.
 • De beste schatting voor het opwarmende effect van de uitstoot van broeikasgassen door de mens is 3 graden, met minimaal 2 graden en maximaal 5 graden
 • Sommige gevolgen van klimaatverandering dreigen in eeuwen of zelfs duizenden jaren niet te keren te zijn. Dat geldt vooral voor veranderingen in de oceanen, de ijskappen en het zeeniveau.
 • Klimaatverandering kan op korte termijn en regionale schaal variaties vertonen. Op de grootschalige klimaatverandering heeft dat geen effect, maar het is wel belangrijk om met die variaties rekening te houden.
 • Er zijn vijf nieuwe 'emissiescenario's' uitgewerkt. Bij alle scenario's blijft de temperatuur tot ongeveer 2050 stijgen. Deze eeuw stijgt de temperatuur meer dan 1,5 tot 2 graden, tenzij de uitstoot van broeikasgassen heel sterk beperkt wordt.
 • Bij verdere opwarming zullen de gevolgen overal op aarde groter worden. De gevolgen zullen bij 2 graden groter zijn dan bij 1,5 graad en nog groter en uitgebreider als het nog meer opwarmt. Gebeurtenissen met een kleine kans, zoals het instorten van een ijskap, plotselinge veranderingen in de oceaanstromingen, gecombineerde weersextremen of een aanzienlijk grotere opwarming kunnen niet uitgesloten worden en moeten meegenomen worden in de beoordeling van de risico's.
 • Als we de klimaatverandering willen beperken, is het op z'n minst nodig om netto nul CO2 uit te stoten.

Klimaatverandering wordt niet meer gezien als linkse hobby van bomenknuffelaars die dit thema gebruiken om de businesscase van de kapitalisten dwars te zitten.

Een zeer krachtig grafiekje uit de jaren 80 van de Exxon spreekt boekdelen. In deze grafiek is destijds in 1980 de verwachte CO2 toename geprojecteerd. Daarnaast is toen geschat wat dit voor de gemiddelde temperatuurstijging zou betekenen. De blauwe lijn is de werkelijke meting van het CO2 gehalte in de aardse atmosfeer tot 2020. De rode punten geeft de ontwikkeling van de gemiddelde gemeten temperatuur stijging sinds de jaren sinds 1960. De olie maatschappijen wisten toen exact wat de ontwikkeling van temperatuurstijging als gevolg van de koolstofdioxide uitstoot zou worden. De wetenschappers in dienst van Exxon hebben goed werk geleverd destijds. Hun zorgen gingen uit naar wat het gebruik van fossiele brandstoffen ging betekenen. Hoe zou de aardse atmosfeer er verder op gaan reageren? Kortom, er waren zorgen over onze planeet, ruimteschip aarde waarvan er geen 2e versie is binnen het bereik van homo sapiens.

Exxon 1960https://twitter.com/i/status/1410634276123516930

Echter in de fossiele industrie werd heel veel geld verdiend. Met de nagenoeg gratis opgeslagen zonne-energie in de vorm van kolen, gas en olie werd de boodschap van de Exxon wetenschappers snel gesmoord. Het geld klotste tegen de plinten op en er was (en is nog steeds) genoeg om via een lobby de politiek te kopen. Ook genoeg geld om alle tegengeluiden over milieu en de zorgen hierover te elimineren. Dit door een politiek van fake news en demoniseren van het tegengeluid. Zelfs het gratis dumpen van het afvalproduct CO2 in de aardse atmosfeer werd in stand gehouden. Gratis vervuilen en er nog flink geld aan verdienen ook. Het geld werd onder meer gebruikt om innovatie van alternatieven te smoren. Zodra er een milieuvriendelijker alternatief werd gepatenteerd werd het gewoon weggekocht. Catch en Kill wordt dat genoemd. Alles om de fossiele business case te beschermen.

Het is inmiddels duidelijk wat er onbeschermd is. Dat is de habitat van de mens. Moeder aarde interesseert het geen biet hoe het met ons en onze leefomgeving gaat. Er is op deze planeet toevallig een heel dun laagje waarin zich wat leven heeft kunnen ontwikkelen. De mens is op dit moment een experiment aan het uitvoeren in dit laagje. Door de atmosfeer vol te pompen met koolstofdioxide, methaan, stikstof is het aan het experimenteren met het huis van de mensheid en alles wat er nog verdere rondloopt, kruipt en vliegt.
Het leefbare laagje reageert op deze manipulatie van de mens door temperatuur stijging. De energie is grotendeels opgeslagen in de grootste accu’s die deze planeet heeft nl. de oceanen. Deze reageren op dit moment heftig door zwaardere stormen. Ook Nederland merkt de effecten. 40 graden Celsius is in 2020 aangetipt en moesson-achtige regen in het maasstroomgebied zijn de voorboden van wat nog meer gaat komen.

Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een "klimaatnoodgeval".

https://www.nu.nl/klimaat/6148266/14000-wetenschappers-waarschuwen-na-onderzoek-klimaatactie-nu-echt-nodig.html.

De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de "overexploitatie van de aarde" tegen te gaan.

De wetenschappers hebben 31 "vitale tekenen" over de toestand van de aarde bestudeerd. Ze namen onder meer de hoeveelheid ontbossing, broeikasgassen, extreem weer en de dikte van permanent ijs onder de loep. Achttien tekenen zouden zich op negatieve recordhoogte of -laagte bevinden.

Ondanks een dip vanwege de coronapandemie bereikte het aandeel methaan en koolstofdioxide in de lucht in 2021 een recordhoogte, schrijven de wetenschappers. Het ijs rond Groenland en Antarctica is op zijn dunst en smelt 31 procent sneller dan in 2006.

Volgens de wetenschappers "stapelt het bewijs zich op dat meerdere kritische klimaatgrenzen bijna zijn bereikt of zelfs overschreden". Ze roepen overheden op tot actie over te gaan met klimaatbeleid en klimaatonderwijs.

Wetenschappers stellen klimaatbeleid op zes hoofdlijnen voor:

 1. Stoppen met fossiele brandstoffen
 2. Het fors terugbrengen van de uitstoot van vervuilende stoffen
 3. Ecosystemen moeten worden hersteld
 4. De mens moet overgaan op een plantaardig dieet
 5. Het aantal mensen op aarde zou niet meer mogen groeien
 6. De wereld zou moeten afstappen van het streven naar economische schaalvergroting

Op wereldschaal leven we in Nederland op een postzegel formaat en in Venray nog kleiner. Nederland is echter zeer kwetsbaar. Veel van het oppervlak is geleend van de zee. Veel gebied ligt onder zeeniveau. Iedere overheid dus ook in Venray heeft de verplichting om bij elke handeling na te denken wat dit voor het klimaat en daarmee onze leefomgeving betekend.