Toon items op tag: greenportvenlo

donderdag 29 april 2021 12:20

Een bedrag van 16 miljoen aan schade zweeft rond

GREENPORT - In de Limburger stond te lezen dat Ontwikkelbedrijf Greenport een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen. Directeur Ruud van Heugten heeft gedreigd deze 16 miljoen te verhalen op de gemeente Venray. Greenport is eigendom van de provincie Limburg (58,6%) en de gemeente Venlo (27,7%), Horst aan de Maas (8,3%) en Venray (5,4%).

Zestien miljoen euro is best veel geld. Dat heeft een behoorlijk effect op de boekhouding van de gemeente Venray als die dit moet betalen. Hoe zijn de risico’s verdeeld en hoe heeft de gemeente Venray zich ingedekt tegen dit risico?

Eerst even een stukje over risico = kans x effect. Dit wordt in professionele organisaties gehanteerd bij het inschatten van risico’s, zeg maar risicomanagement. Pfffff zware kost, zult u denken. Onbewust doen we allemaal aan risicomanagement. Neem nou uw auto, mooi gepoetst op de oprit, en je bent er zeer zuinig op. Zodra we de weg op gaan begint het ongemakkelijk te worden. Wat als ik tegen een paaltje rij? Toch maar verzekeren? De verzekeraar vraagt WA verzekering of all risk? Logische vraag van de trotse autobezitter is dan “wat is het verschil?”. De verzekeraar legt dan uit dat in geval van een WA verzekering alleen het paaltje is verzekerd en bij all risk ook de schade aan de auto. Dus je moet de kans gaan inschatten op een conflict met een paaltje. De lefgozer neemt risico en kiest voor de WA verzekering. Een meer risicomijdend persoon kiest voor de all risk verzekering. De maximaal onzekere onder ons verkopen dan de auto waardoor het risico is geëlimineerd. Onbewust hanteren we onderstaand modelletje.

greenport1

Het ziet er naar uit dat Ontwikkelbedrijf Greenport, samen met de het gemeentebestuur van Venray, tegen een flinke paal is gereden in Venray. De gemeenteraad van Venray heeft een stokje gestoken voor de ontwikkeling van 30 ha netto industrieterrein op de Spurkt in het Loobeekdal. Het ontwikkelbedrijf snapt daar niets van en haalt de uitstekende samenwerking met de gemeente Venray aan in de aanloop naar het beoogde besluit.

Echter de gemeenteraad kwam er steeds meer achter dat de firma list en bedrog in het spel was. Het ontwikkelbedrijf wilde gewoon 30 ha uitgeven aan wie dan ook. Of het nu een Chinees is of een Venrayer, daar hebben ze geen boodschap aan. Honderd euro per m2 lag in het verschiet. De planregels waren daar op ingericht: maximale vrijheid en de wereld was welkom.

De gemeenteraad van Venray zat in de tussentijd in hun eigen bubbel. Het moest een bedrijventerrein worden voor de Venrayse ondernemers. Niks geen XXL hallen maar kleiner verkaveld, maatwerk voor plaatselijk talent. De wethouder voedde het beeld van de gemeenteraad. Niks geen Chinezen. Quote wethouder Loonen 7 oktober 2020: “We zijn bewust toegetreden tot Greenport Venlo om eigen ontwikkelruimte voor bedrijven te krijgen. Het gaat niet om hele grote logistieke hallen van 10 hectare of meer. Op De Spurkt is plaats voor bedrijven van 1 tot 5 hectare. De verdozing is hier dus niet van toepassing”. Een advocatenkantoor die de planregels maar eens goed moest uitpluizen voor de gemeenteraad legde de werkelijkheid bloot. Er werd gemeld dat niets te beslissen viel door de gemeenteraad. Zij kon na het tekenen bij het kruisje allen nog maar toezien. Ontwikkelbedrijf Greenport was dan heer en meester op het industrieterrein.

Nadat het spel List en Bedrog niet effectief bleek kwam de fase Dreigen. Dit is binnen de gemeente Venray een beproefde strategie richting de gemeenteraad. Je neemt de gemeenteraad mee op een onomkeerbaar pad. Zodra de gemeenteraad ziet dat ze in de val zit komt het scenario Hel en Verdoemenis in stelling. De wethouder zet een stapje terug en Ruud van Heugten komt langs met de dreigbrief dat de gemeenteraad nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Een weigeringsbesluit zou gevolgen hebben. U ziet dat je met zulke vrienden geen vijanden meer nodig hebt.

Bekijk hier de dreigbrief.

Dus nu zweeft er een bedrag van 16 miljoen aan schade rond dat ergens moet landen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders staat ten dienste van de gemeenteraad en vormen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Risicomanagement valt onder het dagelijks bestuur van de gemeente. Als een college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad op het verkeerde been zet of sluipenderwijs mee neemt op een onomkeerbaar pad is deze aansprakelijk. De kans was zeer groot dat er een onacceptabel effect (16 miljoen schade) zou optreden voor de gemeenschap Venray.

Het is te hopen dat wethouder Loonen een goede all risk verzekering heeft afgesloten. Het kan niet zo zijn dat de burgers van Venray het kind van de rekening worden van dit risicogedrag.

Op 16 april stond in de Limburger dat Ontwikkelingsbedrijf Greenport een gesprek wil met de gemeenteraad Venray. Daar zal ongetwijfeld Hel en Verdoemenis deel 2 in stelling worden gebracht. Het bedrijf zal de mogelijkheid voor een bedrijventerrein op de Spurkt in het Loobeekdal open willen breken. We gaan zien of de gemeenteraad knikkende knieën gaat krijgen en zich laat intimideren. Het is in elk geval essentieel om weer een stel goede juristen in te schakelen.

1 180

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

GREENPORT - Op 16 juni 2021 heeft de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel een interessante uitspraak gedaan. Een gewaardeerde burger van Venray heeft deze zaak met interesse gevolgd en er conclusies uit getrokken. Er is immers nieuwe jurisprudentie ontstaan.

De case in Gemert-Bakel beschrijft dat er in een ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning niet zomaar kan. De appellant was van mening dat hij een overeenkomst met het college van B&W van Gemert-Bakel had. De ruimte-voor-ruimte woning was in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen, maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voorgestoken. De raad weigerde het plan op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is ongegrond verklaard. Voor de die-hards: lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 van de uitspraak.

Bekijk of download hier de 'Uitspraak 20200250/1/R2'.

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde plan Industrieterrein Spurkt ligt voor de hand en is 1 op 1 toepasbaar op deze casus. Greenport wil in overleg met de gemeenteraad van Venray. Het blijkt dat Ontwikkelbedrijf Greenport wellicht een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen. Directeur Ruud van Heugten heeft gedreigd dit te verhalen op de gemeente Venray. Greenport is eigendom van de provincie Limburg (58,6%) en de gemeente Venlo (27,7%), Horst aan de Maas (8,3%) en Venray (5,4%).
Dus Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Dus deals die een persoon of bedrijf gemaakt denkt te hebben via een college van B&W of een wethouder hebben geen waarde. De uitspraak van de bestuursrechter in de case Gemert-Bakel heeft dit nogmaals duidelijk gemaakt.

Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid en ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.

Gemeenteraad Venray, laat je niet intimideren door Greenport! Jullie zijn aan de bal. Greenport Venlo kan geen grote broek aan trekken in een gesprek met jullie laat staan de tactiek van bedreigen hanteren. Gebeurt dit toch stuur ze retour naar Venlo en indien noodzakelijk gehuld in de pek en veren.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
dinsdag 23 februari 2021 08:38

De Vriendenrepubliek

CDA-KLIEK - Door de toestanden in bestuurlijk Venray heb ik onlangs weer eens een boek op zolder afgestoft en er wat in gelezen. Het boek van Joep Dohmen is uitgegeven in 1996 en heeft de titel “De Vriendenrepubliek Limburgse kringen”. Het beschrijft hoe dat provinciale en regionale bestuurders en ambtenaren, hoofdzakelijk uit het CDA nest, zich te buiten gingen aan de geldstromen uit den Haag.
Deze geldstromen kwamen op gang na de sluiting van de mijnen. Honderden miljoenen aan guldens stroomden via diverse stromen naar Limburg. Dit om de pijn te verlichten en de klap van de mijnsluiting op te vangen. Rijksdiensten als CBS en ABP kwamen naar Limburg en schiepen banen.
De geldstromen werden via de provincie gekanaliseerd door commissies. Het CDA zat overal aan de stuurknuppels. De bestuurders en ambtenaren zogen zich als parasieten vast in deze geldstromen en deden er privé hun voordeel mee. Deze corruptie ging niet direct maar speelden zich veelal via de aannemerij af. De aannemers werden beschermd door het buiten de boot houden van concurrentie. Aanbestedingen werden gemanipuleerd waarbij veel te hoge prijzen werden geaccepteerd. Er was geen concurrentie tussen de aannemers en de opdrachten werden verdeeld. De welvaart vloeide via steekpenningen, reisjes, verbouwingen weer retour naar de bestuurders die de touwtjes in handen hadden. De corruptie zat werkelijk overal in de haarvaten van bestuurlijk Limburg.

Het verleden kan ons wat leren over het heden. De geldstromen zijn er nog steeds. Hieronder een korte selectie van de honderden projecten waarin bestuurlijk Limburg een rol speelt:

 • Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar;
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum;
 • Greenport Venlo;
 • De Maasgaard;
 • Waterhuishouding Griendtsveen;
 • Herinrichting Loobeekdal;
 • Regions4Food;
 • Etc. etc. etc.


Bestuurder prent 3De vraag is of de oude gedragingen van de bestuurders nog bestaan. De aanwijzingen zijn veelzeggend. Meest recente regenteske gedraging van een overheidsbedrijf Greenport Venlo is het naast zich neerleggen van een rechterlijke uitspraak. De Provincie Limburg, als mede-eigenaar, treedt niet op tegen de strijdige activiteit van Greenport. De Provincie is naast aandeelhouder ook nog vergunningverlener en handhaver. Ieder weldenkend mens snapt dat dat een zeer onwenselijke situatie is.
Ook al is de corruptie en manipulatie nog maar 5% van wat zich toen heeft afgespeeld, dan nog is het onacceptabel.
Publieke gelden dienen doelmatig te worden besteed. Er dient geen eurocent van de geldstromen in bestuurlijke jaszakken te belanden.
Het kan niet zo zijn dat belastingcenten opgehaald in de maatschappij belanden bij personen die allerminst recht hebben op deze centen.
Zeker in het licht van de toeslagenaffaire waar geldgebrek door onterechte belastingaanslagen mensen uiteindelijk zover heeft gedreven dat ze uit het leven zijn gestapt.

Het boek van Joep Dohmen, verplichte kost voor ieder raadslid of bestuurder.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

GREENPORT - Vandaag een uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel m.b.t. een in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning. De Raad weigerde het BP op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is (terecht) ongegrond verklaard.

Bekijk of download hier de bijlage.
Lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 (groen gemarkeerd in de marge).

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde BP Industrieterrein Loobeekdal ligt voor de hand en is m.i. 1 op 1 toepasbaar op deze casus.
Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid / ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

GREENPORT - Het is bekend dat Ontwikkelbedrijf Greenport wellicht een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen bij het niet doorgaan van industrieterrein Spurkt. Directeur Ruud van Heugten heeft aangekondigd deze schade te gaan verhalen op de gemeente Venray (dus ook burgers van Venray).

De gemeenteraad van Venray is inmiddels uitgenodigd en op bezoek geweest bij van Heugten en dus “op het matje geweest”.

Het is voor de gemeenteraad belangrijk om te doorgronden wat voor een man van Heugten is. Hij heeft de leden van de gemeenteraad immers bedreigd op 30 maart  2021. Quote: “Ik zal uw besluitvorming nauwlettend volgen en zo nodig voor de belangen van het Ontwikkelbedrijf opkomen, langs welke weg dan ook”.

In het kader van “ken uw opponenten” is er een kleine internetverkenning uitgevoerd naar de betreffende bedreiger van de gemeenteraadsleden. We moeten de beste man dus ook nauwlettend in de gaten houden. De resultaten van deze verkenning zijn hieronder weergeven. Het zijn veelal stukjes informatie met links naar interessante weblocaties en natuurlijk de vriendenrepubliek zoals die om een rechtgeaarde CDA coryfee aanwezig is. Daag de onderzoeker die in u zit eens uit. Kijk eens naar de connecties, netwerken en de belangen die in elkaar verweven zijn vanuit de verschillende posities. Zit van Heugten met Greenport in de ideale habitat om ook de belangen van de afvalvrienden te bedienen? Interessant om te volgen wat er bij de afvalcontracten op de industrieterreinen gaat gebeuren in de nabije toekomst, toch? Have fun!

Ruud (Rudolf Antonius Cornelis) van Heugten, oud-wethouder, -tweede kamerlid en -gedeputeerde CDA Noord-Brabant, heeft in Venlo logistiek gestudeerd en is werkzaam geweest bij o.a. de AVL (Afval Verwijdering Limburg) het latere Essent Milieu.

Directeur, bestuurder sinds 2017 van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo. Benoemd door gedeputeerde Twan Beurskens VVD.

Sinds 2021 ook bestuurder bij beleggingsmaatschappij Rino BV
https://drimble.nl/bedrijf/deurne/9482245/beleggingsmaatschappij-rino-bv.html

Sinds 2020 ook commissaris bij 'familiebedrijf' Ortessa Groep BV in Eindhoven waar weer 4 bedrijven onder hangen, allemaal in de afvalbranche Limburg, Brabant en België.
https://drimble.nl/bedrijf/eindhoven/47459379/ortessa-groep-bv.htm

https://www.ortessa.com/nl/onze-bedrijven/

Hij is op LinkedIn behoorlijk actief i.r.t. Rob van Gansewinkel (bestuurslid Ortessa) en de vier onder Ortessa vallende bedrijven:

 1. Van Kaathoven BV
 2. Lammertyn.net
 3. Rondo BV
 4. Valor BV


CFO Math Toonen en CEO Rob Meulendijks van Ortessa Groep BV hebben beiden een lang verleden bij het afvalbedrijf Van Gansewinkel.

Ruud van Heugten, eerder commissaris bij volgende bv’s

Tot 2009
https://drimble.nl/bedrijf/helmond/19976895/suytkade-beheer-bv.html

Tot 2006
https://drimble.nl/bedrijf/helmond/16223837/automotive-facilities-brainport-holding-nv.html

Er lopen de nodige lijntjes richting de gemeente Venlo, o.a. programmamanager Serge van Dellen die tot de aanstelling van Ruud van Heugten in 2017 bestuurder van beide bv’s was. Was eerder projectmanager en Afdelingshoofd van het Ontwikkelbedrijf van de gemeente Venlo. Werd door inmiddels gemeentesecretaris Twan Beurskens gepromoveerd tot programmamanager.

Leon Frissen, oud-tweede kamerlid, -burgemeester en -gouverneur CDA Limburg

Leonardus Johannes Petrus Maria Frissen

Commissaris bij BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo sinds 2017.

Lijntje richting Brabant als bestuurder, samen met Willem Vermeend, oud-tweede kamerlid, -staatssecretaris en -minister PvdA.
https://drimble.nl/bedrijf/waalre/20111711/2-b-financed.html

Willem Vermeend was van 2006-2013 commissaris bij de Regio Venlo Floriade 2012 BV. Leon Frissen was als burgemeester van Horst aan de Maas bij de toewijzing van de Floriade betrokken, en gaf als gouverneur van Limburg weer de aanzet tot de 3 grote campussen in Limburg.

Willem Vermeend komt als bestuurder en commissaris voor bij een waslijst van bedrijven. Hij is fiscaal jurist.

Bedrijven werden na de Floriade met provinciale financiële lokkertjes naar het Floriadeterrein gehaald om de kantoren te vullen. Feitelijk betaalden ze dan een aantal jaren geen huur. Sinds einde van de Floriade zijn wellicht tientallen miljoenen, voornamelijk vanuit de portefeuille van gedeputeerde Twan Beurskens VVD (huidig directeur/secretaris gemeente Venlo) in de ontwikkeling gepompt.

IKL zit sinds 2019 in de VillaFlora. Opening door o.a. Herman Vrehen en Hubert Mackus.
https://www.ikl-limburg.nl/nieuws/opening-locatie-ikl-en-plattelandscooperatie-op-brightlands-campus-greenport-venlo/

En Ger Driessen CDA houdt kantoor in de Innovatoren.

Afvalverwerking
https://drimble.nl/bedrijf/venlo/20157932/regio-venlo-floriade-2012-bv.html

Daar broeit (wellicht) wat met de ophaal en verwerking van afval: Van Kaathoven / Ortessa / Greenport / Ruud van Heugten

ASL: mandaat van 30 Limburgse gemeenten
https://afvalsamenwerkinglimburg.nl/ Zie bijlage vergadering 28 april:

Daarom is het doel van ASL om per 1 januari 2022 over te stappen op een andere regeling en het huidige contract met Veolia niet te verlengen.
https://www.1limburg.nl/limburg-wil-alle-huishoudelijk-afval-opnieuw-gebruiken

ASL is inmiddels in gesprek met de Greenport-campus in Venlo en de Chemelot-campus in Sittard-Geleen om na te gaan welke rol zij kunnen spelen.'
https://mlabusiness.nl/2020/12/08/van-kaathoven-biedt-bedrijven-en-gemeenten-duurzame-totaaloplossinge/

'Zoals bij het distributiecentrum van Michael Kors in Venlo. “In een magazijn van 100.000 vierkante meter mogen wij de gehele dienstverlening verzorgen”, zegt algemeen directeur Rob Meulendijks.'

Recente foute aanbesteding gemeente Roermond en Van Kaathoven
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210402_95450330
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210412_96779600

Ruud van Heugten was tot juni 2015 gedeputeerde in Brabant met de volgende portefeuille:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Land- en tuinbouw (dec 2009 - apr 2011)
 • Mobiliteit en Financiën (apr 2011 - jun 2015)


In die periode zijn veel vergunningen afgegeven aan Van Kaathoven Groep en tevens een subsidie.

Archief provincie Brabant:
https://brabant.archiefweb.eu/#search.1619885958916

De stukken van de provincie m.b.t. subsidies (en al dan niet van Heugten als portefeuillehouder) zijn niet direct te vinden. Archief gaat maar terug tot 2016.
https://www.brabant.nl/loket/subsidies/openbaar-subsidieregister

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

In het VT artikel Begint het kaartenhuis Greenport in te storten? hebt u kunnen lezen dat er een stinkdossier onder de oppervlakte lag. Inmiddels heeft de Limburger informatie gekregen van een moedige klokkenluider die dit stinkdossier nu in volle omvang aan het licht heeft gebracht. Een geheim verklaard rapport uit onderzoek van Frans Stibbe van Ivy advocaten naar de Californië-affaire is door De Limburger ingezien en de bevindingen zijn onthutsend. De provincie heeft het Limburgs parlement in het duister gehouden in de Californië-affaire.

Afbeelding doofpot 1

Afbeelding doofpot 2

Een korte samenvatting van bevindingen en conclusies van De Limburger:

 • De voormalige directeur Burghout van Californië BV heeft gebruik gemaakt van voorkennis. In zijn hoedanigheid als directeur van Californië was Burghout de enige bieder die volledig op de hoogte was van alle uitdagingen waarmee Californië te maken had. Naar recente bevindingen blijkt dat hij hier maximaal van heeft geprofiteerd. Met behulp van voorkennis wist hij beide percelen te verwerven voor bedragen die vele miljoenen euro's lager lagen dan de werkelijke waarde.
 • Het hoogste niveau van de provincie heeft besloten dat het volledige onderzoek naar de omstreden miljoenendeal strikt vertrouwelijk moet blijven. Gedeputeerde Satijn geeft aan dat hij Provinciale Staten heeft ingelicht over de gekozen aanpak. Verschillende Statenleden geven aan zich niet te herinneren dat er ooit is medegedeeld dat zij geen toegang zouden hebben tot het rapport van Stibbe. Opmerkelijk genoeg lijkt de provincie, nog voordat enig onderzoek is uitgevoerd, te accepteren dat niet alleen het rapport geheim blijft, maar dat zelfs de eindversie niet beschikbaar zal worden gesteld. Hoewel de onderzoeksopdracht door Californië BV aan Stibbe is gegeven, blijkt dat de provincie, als indirecte aandeelhouder, zich inhoudelijk intensief heeft bemoeid met het rapport. Hierbij is bepaald welke aspecten wel en niet onderzocht moesten worden, en er is uitgebreid commentaar geleverd op het concept van Stibbe’s bevindingen. De Limburger concludeert dat deze kwestie feitelijk een doelbewust opgezette doofpotconstructie betreft. In een document dat bijna niemand mag hebben, maar dat toch bij De Limburger terecht is gekomen, staat duidelijk vermeld dat de provincie wel degelijk op de verzendlijst van de onderzoeker stond.
 • Op het moment dat De Limburger officieel informeert of de provincie het concept- of eindrapport in handen heeft gekregen, luidt het antwoord dat dit niet het geval is. Wanneer echter de provinciale betrokkenheid, zoals duidelijk weergegeven in het geheime rapport, wordt aangekaart, verklaart de woordvoerder van Satijn dat enkele hooggeplaatste ambtenaren gedurende korte tijd het conceptrapport mochten lezen, maar dat zij het niet langer in hun bezit hebben. Satijn zelf beweert het rapport nooit te hebben gezien. Direct betrokkenen lijken er alles aan te doen om democratische controle te omzeilen en nieuwsgierige journalisten op afstand te houden. Meerdere insiders in de Limburgse politiek stellen dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat provincieambtenaren een politiek gevoelig document in handen hebben, er uitvoerig op reageren en dit niet delen met de verantwoordelijke gedeputeerde. Het feit blijft dat er is ingestemd met de gekozen werkwijze van geheimhouding, en het is ook duidelijk dat er pogingen zijn gedaan om buitenstaanders op afstand te houden. Het gebruik van dergelijke praktijken door de overheid of aan haar gelieerde bedrijven om eigen handelen te verbergen of vriendjes te beschermen, is laakbaar en ondermijnt het vertrouwen.
 • Uit het eindrapport komt naar voren dat voormalig directeur Burghout aanzienlijk meer misbruik heeft gemaakt van voorkennis en belangenverstrengeling dan aanvankelijk bekend was. Hij diende op kosten van Californië vergunningen in voor zijn eigen bedrijf. Zonder overleg met de commissarissen gaf Burghout namens Californië opdrachten voor de taxatie van grond die hij zelf wilde aankopen. Hij informeerde een notaris onvolledig over het verkoopproces en verkreeg zo juridisch groen licht voor de verkoopprocedure. Burghout minimaliseerde de biedingen van concurrenten en verzweeg het feit dat hij al een vergunning had voor zonnepanelen op kavel 16, terwijl het verkoopproces nog gaande was. Het is overduidelijk dat Lodewijk Burghout persoonlijk voordeel heeft gehaald uit de grondtransactie. Andere bieders brachten hogere biedingen uit voor de percelen 5 en 16 dan Burghout. Als gevolg van deze onregelmatigheden werd Burghout in 2020 bijna op staande voet ontslagen.
 • Ruud van Heugten's betrokkenheid trekt eveneens de aandacht. Voorheen bekleedde hij de functie van directeur bij Greenport Venlo en was hij vanuit die positie aandeelhouder van Californië. Jan Hulsen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, raadpleegde Van Heugten regelmatig als klankbord. Volgens Hulsen was Van Heugten volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hulsen deelde ook informatie over de misstappen en belangenverstrengeling van directeur Burghout met hem. Desondanks greep Van Heugten niet in; hij keurde de grondtransacties goed en rechtvaardigde ze later tijdens de aandeelhoudersvergadering van Greenport. Bovendien blijkt dat Van Heugten een discutabele rol heeft gespeeld bij de verkoop van kavel 16 in 2020.
 • Commissaris Jan Hulsen maakt zich zorgen. Hij vraagt zich af hoe om te gaan met Burghout en Roeffel en wat te doen als de situatie escaleert. Van Heugten probeert hem gerust te stellen en adviseert Hulsen om zich geen zorgen te maken. Als Roeffel bij Van Heugten klaagt, belooft deze onmiddellijk Hulsen te waarschuwen. Het feit dat Roeffel via Etriplus voor Greenport werkt en Van Heugten daar de leiding heeft, biedt Hulsen de nodige bescherming. Van Heugten stemt ook meteen in met de verkoop van kavel 16 aan Burghout. Roeffel besluit de kwestie niet verder aan te kaarten, zodat Van Heugten niet hoeft in te grijpen.

In deze kwestie is duidelijk geworden dat voormalig directeur Burghout van Californië BV op significante wijze misbruik heeft gemaakt van voorkennis en belangenverstrengeling. Het eindrapport onthult diverse misstanden, zoals het indienen van vergunningen op naam van Californië voor zijn eigen bedrijf en het verstrekken van opdrachten voor grondtaxatie zonder overleg met commissarissen. Burghout heeft een notaris onvolledig geïnformeerd over het verkoopproces, waardoor hij juridische goedkeuring kreeg voor de verkoopprocedure. Bovendien heeft hij biedingen van concurrenten gebagatelliseerd en cruciale informatie over de verkoop van kavel 16 verzwegen. Ook valt op dat voormalig directeur Burghout aantoonbaar heeft geprofiteerd van de grondtransactie, waarbij andere bieders hogere bedragen boden voor percelen 5 en 16.

Daarnaast is de rol van Ruud van Heugten, voorheen directeur van Greenport Venlo, opvallend. Hij was goed op de hoogte van de situatie, maar greep niet in en keurde de grondtransacties goed. De provincie lijkt actief betrokken te zijn geweest bij het geheime rapport, waarbij gekozen werd voor geheimhouding en het buiten de deur houden van democratische controle en nieuwsgierige journalisten. Dit heeft geleid tot een opzettelijk gecreëerde doofpotconstructie. Het feit dat het volledige onderzoek naar de miljoenendeal nooit openbaar mag worden en de provincie zelfs de eindversie niet krijgt, onderstreept de ondoorzichtige gang van zaken. Deze praktijken schaden het vertrouwen in de overheid en aan haar gelieerde bedrijven.

Geachte Gouverneur Roemer van de provincie Limburg,

Na grondige analyse van de recente kwestie rondom Californië BV, willen wij u het volgende advies voorleggen. Het is evident dat de voormalige directeur, Burghout, aanzienlijk misbruik heeft gemaakt van voorkennis en belangenverstrengeling, wat heeft geleid tot ernstige misstanden in de grondtransacties. Deze kwestie werpt ook een schaduw op de rol van Ruud van Heugten, de voormalige directeur van Greenport Venlo, en de betrokkenheid van de provincie op bestuurlijk niveau en op ambtelijk niveau, bij het geheime rapport.

Het dossier heeft alle kenmerken van corruptie en dat is strafbaar. De Rijksrecherche kan u daarbij ondersteunen. Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (mogelijk) strafbaar gedrag van ambtenaren. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het lekken van vertrouwelijke informatie, het vervalsen van documenten of het vragen of aannemen van geld of diensten (omkoping).

Om het vertrouwen van het publiek te herstellen en volledige transparantie te waarborgen, raden wij de volgende stappen aan:

 • Onafhankelijk Onderzoek: Initieer een onafhankelijk onderzoek naar de handelingen van Burghout, Van Heugten en andere betrokkenen. Dit onderzoek moet zich richten op mogelijke schendingen van wet- en regelgeving, alsmede de rol van de provincie, gemeenten en andere aandeelhouders in dit geheel.
 • Volledige Openbaarmaking: Zorg ervoor dat het volledige onderzoeksrapport openbaar wordt gemaakt, inclusief alle relevante feiten en bevindingen. Dit bevordert transparantie en versterkt het vertrouwen van het publiek.
 • Aanscherpen Toezichtsmechanismen: Herzie en versterk de toezichtsmechanismen om belangenconflicten en misbruik van voorkennis in de toekomst te voorkomen. Implementeer duidelijke protocollen voor transparantie en rapportage.
 • Verantwoordelijkheid Nemen: Indien uit het onderzoek blijkt dat personen verantwoordelijk zijn voor wangedrag, neem dan passende maatregelen en overweeg juridische stappen waar nodig.
 • Heroverweging van Geheimhouding: Heroverweeg het beleid ten aanzien van geheimhouding om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de principes van goed bestuur en de belangen van het publiek dient.

Dit advies is bedoeld om recht te doen aan de ernst van de situatie en de integriteit van het Limburgs bestuur te waarborgen. Bij een vermoeden van corruptie is er een aangifteplicht voor ambtenaren dus ook u Gouverneur. Dit valt onder de algemene aangifteplicht (artikel 160 van het wetboek van Strafvordering) en specifieke aangifteplicht voor openbare colleges en ambtenaren (artikel 162 uit het wetboek van Strafvordering).  We vertrouwen erop dat u deze aanbevelingen serieus zult nemen en actie onderneemt in het belang van een transparante en ethische bestuurspraktijk. Mest de zaak uit en als de ratten het schip niet zelf verlaten help deze dan een handje.

Met hoogachting,

Venray-Transparant

 

Gepubliceerd in Opinie