Toon items op tag: gemeentevenray

zondag 19 juni 2022 07:53

Uw klacht heeft onze aandacht

BESTE VENRAYNAREN,

Met regelmaat krijgen wij berichten van u, berichten waarin u uw beklag doet over hoe u wordt behandeld door het bestuurlijk management van de gemeente Venray.

U wordt bij oprechte klachten niet gehoord, nee zelfs genegeerd. Er worden u dwangsommen opgelegd, u doet er niet toe! Als burger wordt u een kopje kleiner gemaakt als u uw mond niet houdt.

Dit kan niet de bedoeling zijn. Een gemeente staat ten dienste van de burgers. Proactieve medewerking mag men verwachten.

De redactie van Venray Transparant biedt u de mogelijkheid om anoniem van u te laten horen op onze site! Komt u met uw klacht bij de gemeente niet verder deel het met ons.

Alleen de redactie kent uw naam!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Overige media
Getagged onder

De Spreidingswet die op 1 jan. 2024 van kracht is geworden heeft tot doel de provincies en de gemeenten te stimuleren om voor mei 2025 met plannen te komen ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers in het kader van de ontlasting van de overvolle grote AZC's. De provincies moeten erop toezien dat gemeenten in onderling overleg de huisvesting gaan leveren die voor de betreffende provincie is bepaald. Per gemeente is er een soort gemiddelde berekend dat als richtlijn kan fungeren. Overschrijden van dat gemiddelde kan bonussen tot € 2000,- per asielzoeker opleveren. Gemeenten kunnen dus in overleg met andere gemeenten tot kleinere of grotere aantallen komen dan dat gemiddelde.

Na de heftige protesten van de klankbordgroepen van Oostrum, Oirlo en de Brabander n.a.v. de eerder plannen van de gemeente m.b.t. flexwoningen voor asielzoekers, statushouders, vluchtelingen en woonurgenten, beloofde wethouder Martin Leenders beterschap in de vorm van meerdere locaties en een goede omgevingsdialoog teneinde draagvlak, sociale impact en zorgen beter in beeld te krijgen. Beoogd resultaat: het realiseren van duurzame en menswaardige huisvesting van asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen, woonurgenten en starters. Concreet: een AZC op 1 locatie en tijdelijke woningen voor starters, statushouders en woonurgenten op meerdere locaties.

Participatieplannen en transparantie zouden volgens de wethouder tot concrete resultaten moeten gaan leiden. Helaas is de beloofde participatie en transparantie niet als zodanig ervaren door de wijkraden. Gevolg: het opzeggen van hun vertrouwen in een goede afloop. Hieronder volgt hun brief gericht aan de gemeenteraad, in de hoop dat de raad het tij nog kan keren.

Onderstaand de brief van de dorpsraden.

Stoppen proces overleg

Stoppen proces overleg 2

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
vrijdag 01 april 2022 15:24

Venray binnenkort artikel 12 gemeente?

Onlangs viel er een brief van de gemeente Venray op de deurmat. Ik dacht leuk, de gemeente heeft wat te melden. Bij het openen van de brief stond er “aanslag gemeentelijke heffingen”. Blijkt dat de WOZ waarde van onze woning 42% hoger is bepaald dan de afgelopen jaren. Ik dacht dat kan toch niet. Er moet vast een ambtenaar met zijn hoofd op de plusknop van zijn toetsenbord zijn gevallen. Er eens een telefoontje aan gewijd om de gemeente te vragen wat er aan de hand is. Een, toch aardige, ambtenaar melde mij dat dit uit een zogenaamd taxatierapport naar voren is gekomen. De ambtenaar melde dat ze er ook niets aan kon doen, zo werkt het systeem nu eenmaal. Als ik bezwaar had kon ik dat formeel melden aan de gemeente. Dus dit werkt zoals de belastingdienst te werk gaat. Die slaan gewoon aan en als het anders zit dan moet je dat maar aantonen. Vreemd omdat we hier toch in een cultuur leven waar je pas schuldig bent als dat onomstotelijk is aangetoond. De belastingdienst en de gemeente Venray werken in dit geval andersom. Ze kunnen het niet leuker maken. De burgers krijgen gewoon aanslagen om de oren en als het niet bevalt kan je zelf gaan aantonen dat het niet klopt. Een schuldig verklaring vanuit autocratisch gedrag door overheidsinstanties in Nederland met de toeslagaffaire als absolute dieptepunt.

Enfin, de bezwaren zijn geformuleerd en een no-cure bureautje ingeschakeld om de schade te gaan beperken.

Deze grap van de gemeente komt bovenop de exorbitante verhogingen van energietarieven. Ik durf de auto bijna niet meer te nemen omdat ik mijn portemonnee leeg rij aan brandstofkosten. De overheidsbalans wordt altijd gecorrigeerd via de melkkoe zijnde de gewone burger. Die zelfde overheid verwacht daarnaast ook nog dat de burger zelf investeert in energiebesparende maatregelen om er voor te zorgen dat de aarde niet op termijn af fikt. Nu die centen zijn er bij mij niet meer na de recente belastingtechnische afroomacties.

Gaat dit veranderen? De kans is groot. De stationering van de F35 komt naderbij. Naar verwachting zullen de huizen in de gemeente Venray rap in prijs kelderen. Ook ons pandje. De F35 correctie voor de gemeente in de WOZ inkomsten zal niet mals zijn. Ook hier zal weer dezelfde reflex komen als het je niet bevalt toon je het maar aan. Nu dat moesten we maar eens gaan doen als het zover is. Ik zou Venray transparant willen vragen om na te denken over een collectief van burgers die bezwaar gaan maken op de waardedaling van de woningen. Dit met deugdelijke juridische ondersteuning waarvan de kosten ook verhaald moeten gaan worden op de overheid.  Woningen in Vredepeel, Ysselsteyn, Heide en zeker Merselo zullen onverkoopbaar worden. Dat is schade die ons wordt aangebracht en die zal verhaald moeten worden. De waardedaling zal zijn uitwerking krijgen in de WOZ de gemeente Venray heeft grote kans een artikel 12 gemeente te worden door de financiële tekorten.

Dus om in de komende jaren niet individueel uit elkaar gespeeld te worden door de overheid moeten we ons gaan verenigen om een vuist te kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat de rekening weer bij de burger van Venray terecht komt.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
Getagged onder
vrijdag 19 mei 2023 18:25

Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Een artikel op Venray Transparant trok mijn aandacht. Het ging over legaliseren en opzouten*. Het opzouten van ambtenaren die willen handhaven zal figuurlijk zijn bedoeld 😉. Toch even een  verdieping op het legaliseren door de gemeente om onder problemen uit te komen.

Het legaliseren van illegale bebouwingen en ruimtelijke veranderingen voor bedrijven kan een vernietigend effect hebben op het vertrouwen van burgers in de overheid en het rechtssysteem. Dit is omdat illegale bebouwingen vaak worden gezien als een overtreding van de wet en een schending van de rechten van andere burgers en gemeenschappen.

Wanneer bedrijven worden toegestaan om hun illegale activiteiten voort te zetten of te legaliseren, kan dit de perceptie versterken dat er sprake is van een tweedeling in de samenleving, waarbij bepaalde bedrijven privileges krijgen die niet beschikbaar zijn voor gewone burgers. Een bedrijf heeft vaak de middelen om juridische expertise in te zetten waarmee gelijk wordt gehaald. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en onrechtvaardigheid onder de bevolking, en kan het vertrouwen van burgers in de overheid ernstig ondermijnen.

Bovendien kan de legalisatie van illegale bebouwingen door bedrijven leiden tot een domino-effect, waarbij andere bedrijven het voorbeeld volgen en ook illegale activiteiten ondernemen, in de hoop dezelfde behandeling te krijgen. Dit kan leiden tot een cultuur van straffeloosheid en een gebrek aan respect voor de wet. Het lijkt erop dat we in Venray op dit punt zijn beland.

Het is daarom van cruciaal belang dat de overheid een duidelijk en consistent beleid hanteert ten aanzien van illegale bebouwingen door bedrijven en ervoor zorgt dat de wetten en voorschriften die zijn opgesteld om het publieke belang te beschermen, worden nageleefd. Dit zal helpen om het vertrouwen van burgers in Venray in de overheid en het rechtssysteem te herstellen en te behouden, en ervoor te zorgen dat alle bedrijven op gelijke voet worden behandeld.

Het overrulen van gemeentelijke instanties door hogere instanties, zoals de provincie, schaadt het vertrouwen van burgers in de politiek. Dit komt omdat het in strijd kan zijn met het principe van lokale autonomie, waarbij lokale overheden de bevoegdheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen op basis van hun specifieke behoeften en omstandigheden. Dus in geval een gemeente in zijn hok wordt gestuurd door de provincie is dat zeer schadelijk.

Als hogere instanties de beslissingen van lokale overheden herzien of tenietdoen, kan dit de indruk wekken dat lokale overheden niet in staat zijn om effectief te handelen en dat hogere instanties het beter weten. Dit kan leiden tot frustratie en ongenoegen onder burgers, die het gevoel hebben dat hun lokale overheid niet wordt gerespecteerd of serieus wordt genomen.

Als een gemeente niet handhaaft bij illegale bebouwingen en activiteiten door bedrijven kan de regelgeving dan maar het beste los gelaten worden?

Nee, het loslaten van regelgeving is geen oplossing voor het niet handhaven van de wet door de gemeente bij illegale bebouwingen en activiteiten door bedrijven. Regels en voorschriften zijn namelijk van essentieel belang voor een goed functionerende samenleving en dienen te worden nageleefd om de rechten van burgers en gemeenschappen te beschermen.

Het niet handhaven van de wet door de gemeente kan weliswaar leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid en ongelijkheid onder burgers, maar het opgeven van regelgeving zou een nog groter probleem kunnen veroorzaken. Het zou namelijk betekenen dat bedrijven vrij spel hebben om te doen wat ze willen zonder enige beperking of controle. Dit kan leiden tot misbruik van macht en middelen, wat uiteindelijk kan leiden tot schade voor burgers, gemeenschappen en het milieu.

In plaats van het loslaten van regelgeving is het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan haar wettelijke verplichtingen om de wet te handhaven. Als de huidige regelgeving niet voldoende effectief is, kan de gemeente ervoor kiezen om deze aan te passen om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van burgers en gemeenschappen. Door op deze manier de regelgeving te verbeteren en te handhaven, kan de gemeente ervoor zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden en dat de rechten van burgers en gemeenschappen worden beschermd.

Dus beste college van Burgemeester en Wethouders van Venray en niet te vergeten de gemeenteraad van Venray, waar zijn we beland in Venray? Tijd voor een rechte rug en verandering?

(*) opzouten Synoniem: ophoepelen. Synoniemen. inmaken inpekelen inzouten opkroppen.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

In een voorgaand artikel is geschreven over de plannen voor realisatie van flexwoningen te Oirlo. Dit artikel heeft onmiddellijk tot reacties geleid vanuit het dorp. Onderstaand het begeleidende schrijven bij wel een heel bijzonder alternatief op steenworp afstand van het plan tussen de Pauwweg/Oirloseweg. Zo bijzonder dat het met U gedeeld wordt.

“Beste mensen van Venray-Transparant. Bedankt voor de aandacht aan de kwestie flexwoningen. Het dorp Oirlo voelt zich overvallen. We worden buitengesloten door de politiek. Er is nagedacht voor een alternatief voor het park. Ik heb een plaatje bijgesloten. Het lijkt mij geen goed plan flexwoningen te realiseren tussen de Pauwweg en de Oirloseweg. Het is waardevolle landbouwgrond. Waar dan is de vraag! Nou, er is ruimte genoeg op Parc de Witte Vennen. Daar kunnen de ontheemden ook rust, ruimte en échte gastvrijheid vinden. Dit is waar het Park bekend om is. Dit is belangrijk omdat ontheemden van alles hebben meegemaakt. Er is ruimte zat op de Witte Vennen. Flexwoningen op de Brabander, Oostrum en in Oirlo zijn helemaal niet nodig! Plaats zat op de Witte Vennen! Ik hoop dat dit voorstel bij onze raadsleden indaalt. We pikken het niet. Het wordt eens tijd dat er juiste vragen gesteld worden”.

Venray-Transparant constateert dat er weldegelijk goede ideeën zijn bij de burgers. Sterker nog het is een kans om het maatschappelijk verantwoord ondernemen van “Parc de Witte Vennen” te etaleren.

Politiek doe er uw voordeel mee! Laten we eerlijk zijn, Parc de Witte Vennen klinkt toch veel beter dan Mosquito Park.

Alternatief flexwonen Witte Vennen

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
donderdag 13 oktober 2022 13:10

Knullig, sorry!

Beste Persdesk,

Wij ondersteunen uw stelling dat er zorgvuldig met privacy moet worden omgegaan volledig. Wij hebben dan ook onmiddellijk actie ondernomen op uw verzoek zoals verwoord in uw email hieronder. De betreffende ambtenaren zijn niet meer als zodanig te herkennen in het artikel “Dikke foei” gemeente Venray. Het beschermen van persoonsgegevens heeft de gemeente Venray hoog in het vaandel staan zo te zien. Wij ondersteunen dat van harte en mogen er vanuit gaan dat de gemeente zich ook inspant om de privacy van burgers te beschermen. Goed dat onze gemeente Venray-Transparant scherp houdt en daarmee de bedoeling van de Europese Privacywetgeving actief onder de aandacht brengt.

Persdesk

Als u het ons toestaat toch een kleine kanttekening. Zoals u wellicht weet zijn de onderzoekers van Venray-Transparant bijzonder geïnteresseerd in het wel en wee binnen de gemeente Venray. Een mooie bron van informatie is natuurlijk de website en vooral de raadsinformatie site. Toch een kleine tip! Bezoek eens navolgende informatie:

https://venray.raadsinformatie.nl/document/11748258/2/Omwonenden+Venrays+Broek+-+Brief+aan+gemeenteraad+Venray+GEANON

Voor het gemak is er een screenshot gemaakt van de opsomming van de vriendelijk groetende burgers onder deze brief. Wij nemen aan dat dit een poging is om de privacy van een aantal burgers te beschermen. Niet echt gelukt zo te zien ☹. U zult begrijpen dat er een onbehagen ontstaat of dit een eenmalige omissie is of dat dit een structureel probleem is. Wij verzoeken u dan ook de informatie-sites te bekijken en daar waar deze foutjes nog meer staan en onmiddellijk actie te ondernemen. Dit bent u ook verplicht als gemeente. Als u het niet erg vindt blijven wij nog even anoniem totdat de privacy van burgers ook daadwerkelijk beschermd is bij de gemeente Venray.

Afbeelding2

 

Ps.: wij gaan ervanuit dat Persdesk geen naam is van een persoon? Stel je voor dat we weer in de fout gaan.....

Gepubliceerd in Opinie
Getagged onder

In de vorige artikelen “Stinkdossier Loobeekdal” hebt u kunnen lezen over het handhavingsverzoek op de illegale ontgrondingen en het definitieve besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg.

De gedupeerde burgers, met schade aan huizen als gevolg van de ontgrondingen, hadden GS verzocht om te handhaven op onderstaande twee punten:

  1. Er dient door de Provincie Limburg een aanwijzing gegeven te worden aan de perceeleigenaren om alle percelen weer terug te brengen naar de oorspronkelijke terreinhoogte(n) van 1-6-2018.
  2. Er dient door de Provincie Limburg een aanwijzing gegeven te worden aan de perceeleigenaren, waarbij er door de perceeleigenaren aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om de grondwaterstanden op het perceel aan de Endepoel weer terug te brengen op het oorspronkelijke niveau van 2018.

Het besluit van GS is een slap aftreksel geworden, gezien vanuit het verzoek dat de gedupeerde burgers voor ogen hadden. GS is niet verder gekomen dan het opleggen van een last onder dwangsom. Deze last onder dwangsom moet voorkomen dat de daders wederom illegaal gaan ontgronden. De burgers moeten het verder maar uitzoeken via andere wegen, is de stelling van GS. Met de belangen van de burgers heeft GS niet veel op, zo te zien. GS verschuilt zich achter de kwestie met formaliteiten.

Uiteraard wordt er nu bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS. GS kan zich niet onder handhaving uitwerken.

De familie Loonen is van mening dat het allemaal aan anderen ligt. Er wordt zelfs gemeld dat bepaalde ambtenaren corrupt zijn! "Er is sprake van zware integriteitsschendingen bij bestuurders en ambtenaren van de diverse (semi-)overheden".

Zou het niet zo kunnen zijn dat de bedrijven in Venray misbruik maken van de incompetentie van het gemeentelijke apparaat? Door de agrarische adviesbureaus wordt aan de voorzijde van een project al bepaald dat het achteraf zeker moet worden gelegaliseerd. Bij illegale bouwsels is B&W verplicht te onderzoeken of de kwestie te legaliseren is! B&W Venray krijgt dan slappe knieën, kiest de makkelijke weg, en gaat altijd tot legalisatie over als het kan. “Pffff onze jurist zegt gelukkig dat het te legaliseren is…”

Verder in dit artikel de volledige zienswijze van de familie Loonen, inclusief het verslag van het gesprek met de Provincie d.d. 27 juli 2023. Interessante kost, omdat de familie Loonen zich in een slachtofferrol manoeuvreert. Houd hierbij in gedachte dat de ex-wethouder, de strateeg van de familie, exact weet wanneer er welke vergunningen noodzakelijk zijn. Over integer handelen gesproken.

ZienswLoon 1

ZienswLoon 2

ZienswLoon 3

ZienswLoon 4

ZienswLoon 5

ZienswLoon 6

ZienswLoon 7

ZienswLoon 8

ZienswLoon 9

ZienswLoon 10

ZienswLoon 11

ZienswLoon 12

ZienswLoon 13a

 

 

ZienswLoon 14

ZienswLoon 15

ZienswLoon 16a

ZienswLoon 17

ZienswLoon 18a

 

Gepubliceerd in Opinie