Toon items op tag: plangebied

zaterdag 25 september 2021 09:26

Uitbreidingsplan Op de Steeg Venray

VENRAY - De gemeente Venray heeft in september 2021 een woonbehoefte onderzoek geïnitieerd. De  resultaten daarvan worden gebruikt om het woonbeleid te herijken. Naast de klassieke “old skool” vragen zoals over aantal, type, prijsklasse is er een uitgebreide enquête opgesteld. In de waslijst van vragen is er welgeteld één die betrekking heeft op natuur. Vragen betreffende milieu en woonwensen om maximaal rekening te houden met klimaatverandering ontbreken volledig. Jammer, dat is een gemiste kans en een signaal dat de focus op tegengaan van klimaatverandering nog onvoldoende aanwezig is.

Het is inmiddels duidelijk dat de burgers van Venray een halt willen toeroepen aan ongebreidelde aantasting van natuurwaarden. Een verdere aantasting van het Loobeekdal voor industrie moet stoppen. Meer woningbouw in de groene long Annapark moet van de baan. Daarnaast is er de opgave om de echte belanghebbenden van Venray, de bewoners, te dienen. Waar vindt onze jeugd een betaalbare stek, waar gaan onze senioren leven als er meer zorg nodig is? Waar komt dat bomenplan nu eens van de grond? Kunnen we ruimte reserveren voor alternatieve minder schadelijke energieopwekking? Kunnen we al deze opgaven in elkaar laten vloeien in een nieuw uitbreidingsplan?

Dat kan! Uitbreidingsplan ‘Op de Steeg’ maakt meer mogelijk!

Wat moeten we inleveren als we daar een kwalitatieve uitbreiding realiseren voor onze samenleving in Venray? Het plangebied is voornamelijk in gebruik voor grootschalige industriële tuinbouw en landbouw en ecologisch gezien daardoor een relatieve woestijn voor natuurlijke planten en dieren, aangezien het bodemleven ernstig is aangetast. De kosten zullen voornamelijk in het verlies van landbouwgronden liggen. Uitbreiding en compensatie van natuurwaarden kan in het plan als toegevoegde waarde opgenomen worden. Dit kan geen probleem zijn omdat we ook 300 ha landbouwgronden hebben omgezet voor nieuwe natuur tussen Ooijen en Wanssum. De baten kunnen vele doelen dienen binnen de ambitie van de Regiovisie Noord Limburg 2040 om de “de gezondste regio” te worden. Ook het woonbeleid van de gemeente Venray kan hier tot volle bloei komen. Denkt u eens na over wat er allemaal mogelijk is als er een wijk Op de Steeg gebouwd gaat worden. Voor inspiratie zijn er al een aantal elementen benoemd in bovenstaande plaatje.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten