dinsdag 08 maart 2022

Maakt gemeente Venray een einde aan legaliseren als vriendendienst?

Maakt gemeente Venray een einde aan legaliseren als vriendendienst?

VENRAY - Op 19 februari jl. is er een stuk gepubliceerd in de Gelderlander. Superboeren en multimiljonair werken aan een koeienimperium. De een wil de grootste koeienboer ter wereld worden, de anderen hebben het grootste melkveebedrijf van Nederland. Op twee grote boerderijen in de Achterhoek werken ze samen: de schuwe multimiljonair Kees Koolen uit Vorden en de Limburgse familie Van Bakel die het niet altijd zo nauw lijkt te nemen met de regeltjes.

In het artikel wordt opgemerkt dat de gemeente Venray optreedt tegen de illegale  situatie op een bedrijf in Vredepeel. Een zuivelverwerking is in strijd met de bestemming en een sleufsilo en twee bassins zijn zonder vergunning gebouwd. De gemeente wil niet legaliseren en er is een dwangsom opgelegd.

Met het toenmalige gemeentebestuur hadden de Van Bakels mondelinge afspraken gemaakt en de paperassen zouden later in orde worden gemaakt. Echter de CDA wethouder en de CDA burgemeester zijn weg en de vergunning is er nog niet. Afspraken werden niet schriftelijk vastgelegd want dat ging natuurlijk altijd zo.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders vindt van belang dat regels voor iedereen gelden. Het geeft hoop dat de achterkamertjes op het gemeentehuis gesloten zijn.

Dat legaliseren veel als middel werd ingezet was natuurlijk bekend in Venray. Onderstaand een adviesnota van B en W uit 2015.

Loonen legaliseren


Verder is de case Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. bekend. Een voormalig wethouder heeft grond in bezit strak tegen deze natuurbegraafplaats en er is natuurlijk een belang dat de boekwaarde van de natuurbegraafplaats omhoog gaat door legaliseren van illegale gebouwen en het omhoog brengen van de grafdichtheid. Onderstaand een uitsnede uit de onderbouwing.

Natuurbegraafplaats legaliseren


Dat deze praktijk van illegaal doen en achteraf legaliseren niet meer getolereerd wordt is een goede zaak. Een simpele definitie van corruptie is “misbruik maken van publieke macht (politicus of ambtenaar) voor privaat gewin”. Is er in Venray nu eindelijk een einde gekomen aan legaliseren als vriendendienst?