Toon items op tag: onderzoeken

dinsdag 19 januari 2021 17:12

Loonenbeek

LOOBEEKDAL - Heeft wethouder Jan L. boter op zijn hoofd? Om dit uit te zoeken is nu de gemeenteraad aan zet, want eerlijkheid duurt toch nog altijd het langst! Mocht echter de gemeenteraad in deze niet handelend optreden, zodat de waarheid in de doofpot zal verdwijnen, dan zullen velen met ons de onderste steen naar boven halen.

Toelichting bij akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

(Kenmerk: 2017_Z9396, zaaknummer: 64654, d.d. 12 juni 2020)

Verkoper: Waterschap Limburg, volmachtgever Patrick van der Broeck, dijkgraaf sedert 1 januari 2017.

Onderhandse akte aangeduid met "de koopoverenkomst" opgemaakt d.d. 17-12-2016 door Ger Driessen, dijkgraaf tot 1 januari 2017.
De notitie afrondend gesprek d.d. 15-11-2016 opgesteld door Ger Driessen hebben wij niet in kunnen zien.

Koper: Wethouder Jan Loonen en zijn echtgenote.

In totaal wordt ca. 33 ha door Jan Loonen en echtgenote aangekocht van het Waterschap Limburg voor een bedrag van
ad € 742.297,50.
Voor omvorming van landbouwgrond naar natuurterrein (kruiden-faunarijk grasland) en naar permanent grasland ontvangt koper een vergoeding ad € 383.202,65 zodat € 359.094,85 resteert.

In het kader van het project herinrichting Loobeek zal de Loobeek zodanig worden verlegd dat deze op eigendommen van koper komt te liggen.

Koper kan en gaat gebruik maken van de subsidieregeling natuur van de provincie Limburg. Deze subsidieregeling kent volgens deskundigen geen einddatum, dus zorgt voor een constante stroom van extra inkomsten voor Jan Loonen en zijn echtgenote.

De overige inkomsten bestaan uit:

  • uitrijden van 20 ton ruige stalmest per ha per jaar;
  • hooiwinning en beweiding (pachtinkomsten).


Alle kosten die betrekking hebben op de inrichting van het Loobeekdal komen voor rekening van het Waterschap.

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij akte van levering en vestiging van kwalitatieve verplichtingen

(Kenmerk: 2017-Z9396, zaaknummer: 64753, d.d. 12 juni 2020)

Verkoper: Waterschap Limburg, volmachtgever Patrick van der Broeck, dijkgraaf sedert 1 januari 2017.

Koper: Wethouder Jan Loonen

In totaal worden 2 percelen cultuurgrond aangekocht, sectie Z nummer 71 (2ha28a7ca) en sectie Z nummer 500 (2ha27a73ca) voor een bedrag ad € 227.900,- v.o.n.

Voor omvorming van landbouwgrond naar natuurterrein (kruiden-faunarijk grasland) ontvangt koper een vergoeding ad € 179.191,25 zodat € 48.708,75 resteert (namelijk € 1,07 per m2), te betalen door koper.

De overige inkomsten bestaan uit:

  • uitrijden van 20 ton ruige stalmest per ha per jaar;
  • hooiwinning en beweiding (pachtinkomsten).

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij akte van rectificatie

Zaaknummer 64654, d.d. 30 juni 2020

Deze akte van rectificatie zet de puntjes op de i met betrekking tot de levering van de ca. 33 ha zoals vermeld in de akte van levering d.d. 12 juni 2020, eveneens met zaaknumer 64654.

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij levering
(202002867, d.d. 29-09-2020)

Verkoper: Waterschap Limburg, volmachtgever Patrick van der Broeck, dijkgraaf sedert 1 januari 2017.

Koper: Jan Loonen en echtgenote.

Betreft: 3 bospercelen (Venray, Z 76, Z 151, Z 138)

Waterschap Limburg heeft deze bospercelen aangekocht van Staatsbosbeheer met als doel deze direct door te leveren aan Jan Loonen.

Staatsbosbeheer legt het Waterschap de verplichting op om de bospercelen in stand te houden, m.a.w. niet te rooien.

pdf

Download hier de Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen

 Toelichting bij levering
(Dossiernummer 2017.0055.01, d.d. 22-03-2017)

Aankoop kavels gelegen te Heide, plaatselijk bekend als Volen.

Verkoper: particulier.

Koper: Jan Loonen, gevolmachtigde: broer Toon Loonen, fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Venray.

Koopprijs € 490.000,- k.k., een kleine € 6,- per m2.

pdf

Download hier Dossiernummer 2017.0055.01/AH

 

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten