dinsdag 18 mei 2021

De gemeenteraad van Venray is nu aan de bal

De gemeenteraad van Venray is nu aan de bal

LOOBEEKDAL - In de kranten heeft u onlangs kunnen lezen dat het Waterschap Limburg de transacties met de familie Loonen heeft laten onderzoeken. Bureau Hoffmann heeft zijn rapport aan het waterschap overhandigd. Ger Driessen heeft destijds wethouder Loonen en zijn familie bevoordeeld bij grondtransacties en de directe onderhandelingen tussen Loonen en Driessen zijn als niet integer gekwalificeerd. Waterschap Limburg gaat geen uitspraken doen of wethouder Loonen integer is gezien het dossier. Het waterschap vindt dit een onderdeel van het Berenschot onderzoek en de gemeenteraad van Venray zal hier een oordeel over moeten vellen.

Als het rapport van Hoffmann doorgelezen wordt kan men constateren dat wethouder Loonen de onderhandelingen heeft gevoerd voor de familie. De wethouder pet was daarbij duidelijk af, de familiepet was op en het onderste uit de kan werd geëist. Kennelijk had het Waterschap niet de macht om te onteigenen en deze situatie is door Loonen zeer effectief uitgebuit om de onderhandelingen te traineren in de wetenschap dat de tijdsdruk voor het Waterschap hoog was. Dit is dus gewoon chantage. Het Waterschap had overigens ook gewoon kunnen besluiten de Loobeek te laten voor wat die was op Loonen territorium.

Echter Ger Driessen vond het nodig om wethouder Loonen en de maatschap van zijn broer Wim ruimhartig te belonen voor hun onderhandelingsstrategie. Dit dus over de rug van de waterschapsbelastingbetaler.

Wat verder wellicht onbekend is bij de gemeenteraad van Venray is dat zij ook hebben meegewerkt aan bestemmingplan Beek 1. Hierbij waren bezittingen van wethouder Loonen en partner betrokken. Het betreft Bestemmingsplan Beek 1 e.o. Merselo van 30 juni 2015, bekijk of download deze hier.

De opdrachtgever voor de ruimtelijke onderbouwing is de Mts. W.J.W.J. Loonen waarvan vertegenwoordigend rechtspersoon J.A.M. Loonen. In dit plan wordt de koppeling gemaakt met de herinrichting van het Loobeekdal met 34 ha. gronden als aanleiding voor het veranderen van het bestemmingsplan.

Het merkwaardige is dat de client de te realiseren natuurlijke graslanden in eigen gebruik wenst te houden en zelf te gaan exploiteren. Omdat het beheren van natuurlijke graslanden middels de begrazing door rundvee een aparte bedrijfsdiscipline is wil cliënt een aparte bedrijfslocatie hiertoe oprichten. De client is de Mts. W.J.W.J. Loonen waarvan vertegenwoordigend rechtspersoon J.A.M. Loonen. Voor de genoemde 34 ha. grond die wordt genoemd is in een onderhandse koopovereenkomst opgemaakt d.d. 17 december 2016 door Ger Driessen, waarnemend dijkgraaf op dat moment. De akte van levering is pas gepasseerd op 12 juni 2020 door dijkgraaf Patrick van der Broeck. De ontvanger was J.W.G.M. Loonen en niet de genoemde client de Mts. W.J.W.J. Loonen waarvan vertegenwoordigend rechtspersoon J.A.M. Loonen.

De gemeente Venray heeft in 2015 besloten medewerking te verlenen aan het bestemmingsplan Beek 1 op basis van de ruimtelijke onderbouwing. Dit ver voor de datum van de onderhandse koopovereenkomst van 17 december 2016 en de uiteindelijke levering aan en de levering op 12 juni 2020.

Uiteindelijk word het plan uitgevoerd en wordt een langgevelboerderij in eigendom van J.W.G.M. Loonen gesplitst en wordt aan de overkant van de weg een bedrijfswoning opgericht voor J.A.M. Loonen. De bedrijfswoning is niet omringt door graslanden in bezit van de Mts. Loonen maar die van J.W.G.M. Loonen. Wethouder Loonen is in dit dossier volledig in de schaduw gebleven voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is de kans ontnomen hier vragen over te kunnen stellen.

Deze kwestie geeft aan dat er ook binnen de gemeente Venray zeer willige medewerking was aan wethouder Loonen en zijn familie. Hoe kan het dat een onderbouwing gebaseerd is op een mogelijke ontwikkeling in de toekomst?

Dus de gemeenteraad zal na oplevering van het rapport door Berenschot een oordeel moeten gaan vellen over de integriteit van een wethouder. Daarbij zal ook nadrukkelijk de gang van zaken m.b.t. bestemmingsplanwijziging Beek 1 moeten worden beoordeeld. Sinds het gedwongen aftreden van het provinciale bestuur n.a.v. de Herman Vrehen-affaire en de komst van interim-gouverneur Johan Remkes is er in Limburg een andere wind gaan waaien. De ex-minister heeft een reputatie om zonder aanziens des persoons orde op zaken te stellen en dat is hij met zijn meldpunt integriteitsschending ook hier van plan. Dit zal ongetwijfeld onprettige consequenties hebben voor van corruptie en belangenverstengeling verdachte CDA-ers zoals Jan Loonen , Ger Driessen en Patrick van de Broeck. Luc Winants en Patrick van de Broeck hebben sowieso iets om goed over na te denken in hun hoedanigheid als lid van de Stuurgroep Integriteit Limburg. In het gunstigste geval hebben beiden zitten te slapen. Waarschijnlijker is dat zij een oogje hebben dichtgeknepen of de ogen hebben gesloten voor onverkwikkelijke zaken.

De tijd is rijp voor verandering. Denk in kansen gemeenteraad, want nu kunnen jullie het roer omgooien en afscheid nemen van de knellende jas die al veel te lang onverkwikkelijk zaken heeft gesmoord binnen de gemeente. Laat de burgers van Venray eens zien dat jullie weer vrijuit durven te ademen!