Toon items op tag: greenport

Horst - De gemeenteraad van Horst aan de Maas verlangt volledige toegang tot alle verslagen van bijeenkomsten van ontwikkelingsbedrijf Greenport BV. De raad streeft ernaar om volledige transparantie te verkrijgen over de discussies en overeenkomsten die plaatsvonden tussen Greenport en zijn aandeelhouders.

IMG 0294

Horst aan de Maas, samen met de gemeenten Venlo en Venray en de provincie, is een aandeelhouder van Greenport, dat al meer dan 400 hectare aan bedrijventerrein heeft ontwikkeld of nog zal ontwikkelen. De oppositiepartijen beweren echter dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas zeer beperkt tot geen inzicht heeft in de discussies en afspraken die plaatsvinden binnen Greenport. Dit wordt deels toegeschreven aan het regelmatige gebruik van geheimhouding.

Op dinsdagavond 12 maart 2024 werd unaniem een motie aangenomen door de vier oppositiepartijen BVNL, Hart voor Horst aan de Maas, Perspectief en VVD. Deze motie droeg het college op om inzage te verlenen in de relevante documenten.

Er is nu een voorbeeld van een gemeenteraad die geheimhouding en achterhouden van informatie niet accepteert.

Willen we dit in Venray ook of slapen we door gemeenteraad? 

 

Knipsel

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
zondag 03 december 2023 09:16

Begint het kaartenhuis Greenport in te storten?

Afbeelding1

Het werk zit erop! Tienduizend banen gecreëerd voor hoofdzakelijk buitenlandse werknemers die actief zijn in de grote logistieke megahallen. De mens als hulpmiddel binnen een vorm van moderne menshouderij ten dienste van de aandeelhouders.

Van Heugten ziet zijn werk voltooid. In totaal werd 386 hectare ontwikkeld als bedrijfsterrein, waarvan nog maar 28 hectare te koop staat. Verder is nog 75 hectare te ontwikkelen. Het is niet duidelijk of het Venrayse kruimelindustrieterreintje op de Spurkt ook nog binnen de scope van de genoemde 75 ha. valt. Oeps, sorry! Smakterheide-Noord wordt het nu genoemd vanwege de beladen naam Spurkt.

Waar is het ook al weer allemaal begonnen?

In 2011 zijn er een aantal ingrediënten in een structuurvisie genoemd die door Provincie Limburg en gemeenten in de regio werd opgesteld.

Een gebied:

 • Met uitstekende verbindingen,
 • Met mooie, ook nieuw aangelegde, natuur en landschap. Een groene omgeving waar je kunt fietsen, wandelen en sporten.
 • Waar bedrijven uit de regio ruimte vinden om te groeien én waar plek is voor nieuwe bedrijven.
 • Dat vooral zorgt voor de toekomst. Waar ook jongeren een mooie baan en toekomst vinden.
 • Een gebied waar innovatie en duurzaamheid áltijd centraal staan.

Tja, het is maar door welke bril je het ziet. Het is een feit dat de omwonenden van Greenport en de gemeenteraad van Horst aan de Maas de ontwikkelingen spuugzat zijn.

Lekker fietsen, wandelen en sporten in een groene omgeving op een industrieterrein? Jongeren een mooie baan, bedoelen we hier de jongere arbeidsmigranten? Groei voor regio bedrijven?, Ja, als je Chinese en buitenlandse investeerders ook als regionale beschouwt. De wereld is inmiddels als een dorp te zien toch? Greenport is niets meer en minder dan het pakhuis voor Duitsland. Nederland heeft dusdanig gunstige regelingen dat het veel slimmer is om een Duits pakhuis net tegen Duitsland in Nederland te hebben. Van de Achterhoek tot onder in Limburg heeft de grensregio een ernstige uitslag in de vorm van grote logistieke dozen. Innovatie en duurzaamheid als greenwashing voor pakhuizen in de reclamefolder.

Inmiddels is ook de huisvesting van al de buitenlandse werknemers een verdienmodel geworden. Niks sociale woningbouw voor de minimaal betaalde buitenlandse arbeidskrachten in noord Limburg. De zuur verdiende centjes moeten nog afgeroomd worden voor huisvestingskosten. Van Gool van Kafra Housing heeft €100.000,--, verdiend op de buitenlandse werknemers, gebruikt om de landelijke VVD kas te spekken. Pervers!

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de wens om vanaf nu de grote logistieke reuzen te weren. De laatste hectaren zijn voor kleine bedrijven uit de regio en er moet een robuuste groene buffer komen tussen Sevenum en Greenport. Dus geen schaamrandjes groen waar de mens en de aanwezige dieren het maar mee moeten doen.

Echter voor het weren van de logistieke reuzen wordt een prijs betaald!  De gemeenteraad van Horst aan de Maas lijkt dit verlies voor lief te nemen aldus een artikel in de Limburger.

Afbeelding2

De aandeelhouder Horst aan de Maas is schijnbaar het concept van grote blokkendozen op mega industrieterreinen beu.

Het wordt nu interessant om te volgen of de gemeenteraad van Horst aan de Maas terug in zijn hok wordt gestuurd door Greenport. Zeker in het licht van de doofpotstrategie rondom een corruptiegeval dat nog speelt. Een van de aandeelhouders van Californië B.V. is ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Bij Greenport zijn de gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas grootaandeelhouder. De Limburger meldde dat in 2021 toenmalig wethouder Rudy Tegels van Horst in een aandeelhoudersvergadering nog vragen stelde over mogelijke belangenverstrengeling. Die vragen werden vakkundig gepareerd door Ruud van Heugten, directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport.

De duistere miljoenendeal rond een knooppunt bij Venlo: hoe kon directeur Lodewijk Burghout van ontwikkelbedrijf Californië B.V. bijna 30 hectare grond kopen voor een vriendenprijs? 30 euro per vierkante meter was de gangbare prijs voor dergelijke grond. Burghout betaalde bij deals in 2019 en 2020 nog geen negen euro per vierkante meter. Dit is niets meer of minder dan gestolen grond.

Nu, eind november 2023, is er enige helderheid. Burghout treft Blaam door handelen met voorkennis. De commissarissen die toezicht moesten houden zaten ook fout. De aandeelhouders blijven buiten schot omdat onderzoek naar deze relatie niet binnen de onderzoeksopdracht van advocaat Frans Stibbe zat. Dit laatste is trouwens een gangbare strategie om politieke bestuurders uit de wind te houden. 

Afbeelding83

Inmiddels hebben twee benadeelde tuinders stappen ondernomen. Bij de verkoop aan Burghout zijn afspraken geschonden. De ondernemers claimen miljoenen euro’s bij Californië BV. Ze kochten zelf jaren geleden grond van het grondbedrijf. In het koopcontract stond volgens hen dat Californië BV andere kavels niet goedkoper zou verkopen dan de prijs die met de tuinders was afgesproken. Dit om een eerlijke speelveld in balans te houden.

Afbeelding42

Corruptie is misbruik maken van publieke macht voor privaat gewin. Is hier spraken van corruptie?

Voor de strafbaarheid van corruptie geldt altijd dat de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht bepalend zijn.

 • Niet-ambtelijke corruptie: Artikel 328ter Wetboek van Strafrecht
 • Ambtelijke corruptie: Artikelen 177/178 (actieve omkoping) en artikelen 363/364 (passieve omkoping) Wetboek van Strafrecht

Voegt van Heugten nu uit omdat dit nu strafrechtelijk wordt onderzocht en de aandeelhouders daarbij toch aan de beurt komen? Verlaten de ratten het zinkende schip Greenport?

We zouden door alle onfrisse praktijken de Venrayse wens om een industrieterrein van 20 hectare te ontwikkelen bijna vergeten. Dit moet ook een industrieterrein worden met kleine kavels waar geen plek is voor grote megahallen. Het weren van logistieke reuzen op de laatste terreinen van Greenport bij Sevenum zou een miljoenen verlies betekenen. Geld dit ook voor Smakterheide Noord (lees: Spurkt)? 

 

Gepubliceerd in Opinie

In het VT artikel Begint het kaartenhuis Greenport in te storten? hebt u kunnen lezen dat er een stinkdossier onder de oppervlakte lag. Inmiddels heeft de Limburger informatie gekregen van een moedige klokkenluider die dit stinkdossier nu in volle omvang aan het licht heeft gebracht. Een geheim verklaard rapport uit onderzoek van Frans Stibbe van Ivy advocaten naar de Californië-affaire is door De Limburger ingezien en de bevindingen zijn onthutsend. De provincie heeft het Limburgs parlement in het duister gehouden in de Californië-affaire.

Afbeelding doofpot 1

Afbeelding doofpot 2

Een korte samenvatting van bevindingen en conclusies van De Limburger:

 • De voormalige directeur Burghout van Californië BV heeft gebruik gemaakt van voorkennis. In zijn hoedanigheid als directeur van Californië was Burghout de enige bieder die volledig op de hoogte was van alle uitdagingen waarmee Californië te maken had. Naar recente bevindingen blijkt dat hij hier maximaal van heeft geprofiteerd. Met behulp van voorkennis wist hij beide percelen te verwerven voor bedragen die vele miljoenen euro's lager lagen dan de werkelijke waarde.
 • Het hoogste niveau van de provincie heeft besloten dat het volledige onderzoek naar de omstreden miljoenendeal strikt vertrouwelijk moet blijven. Gedeputeerde Satijn geeft aan dat hij Provinciale Staten heeft ingelicht over de gekozen aanpak. Verschillende Statenleden geven aan zich niet te herinneren dat er ooit is medegedeeld dat zij geen toegang zouden hebben tot het rapport van Stibbe. Opmerkelijk genoeg lijkt de provincie, nog voordat enig onderzoek is uitgevoerd, te accepteren dat niet alleen het rapport geheim blijft, maar dat zelfs de eindversie niet beschikbaar zal worden gesteld. Hoewel de onderzoeksopdracht door Californië BV aan Stibbe is gegeven, blijkt dat de provincie, als indirecte aandeelhouder, zich inhoudelijk intensief heeft bemoeid met het rapport. Hierbij is bepaald welke aspecten wel en niet onderzocht moesten worden, en er is uitgebreid commentaar geleverd op het concept van Stibbe’s bevindingen. De Limburger concludeert dat deze kwestie feitelijk een doelbewust opgezette doofpotconstructie betreft. In een document dat bijna niemand mag hebben, maar dat toch bij De Limburger terecht is gekomen, staat duidelijk vermeld dat de provincie wel degelijk op de verzendlijst van de onderzoeker stond.
 • Op het moment dat De Limburger officieel informeert of de provincie het concept- of eindrapport in handen heeft gekregen, luidt het antwoord dat dit niet het geval is. Wanneer echter de provinciale betrokkenheid, zoals duidelijk weergegeven in het geheime rapport, wordt aangekaart, verklaart de woordvoerder van Satijn dat enkele hooggeplaatste ambtenaren gedurende korte tijd het conceptrapport mochten lezen, maar dat zij het niet langer in hun bezit hebben. Satijn zelf beweert het rapport nooit te hebben gezien. Direct betrokkenen lijken er alles aan te doen om democratische controle te omzeilen en nieuwsgierige journalisten op afstand te houden. Meerdere insiders in de Limburgse politiek stellen dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat provincieambtenaren een politiek gevoelig document in handen hebben, er uitvoerig op reageren en dit niet delen met de verantwoordelijke gedeputeerde. Het feit blijft dat er is ingestemd met de gekozen werkwijze van geheimhouding, en het is ook duidelijk dat er pogingen zijn gedaan om buitenstaanders op afstand te houden. Het gebruik van dergelijke praktijken door de overheid of aan haar gelieerde bedrijven om eigen handelen te verbergen of vriendjes te beschermen, is laakbaar en ondermijnt het vertrouwen.
 • Uit het eindrapport komt naar voren dat voormalig directeur Burghout aanzienlijk meer misbruik heeft gemaakt van voorkennis en belangenverstrengeling dan aanvankelijk bekend was. Hij diende op kosten van Californië vergunningen in voor zijn eigen bedrijf. Zonder overleg met de commissarissen gaf Burghout namens Californië opdrachten voor de taxatie van grond die hij zelf wilde aankopen. Hij informeerde een notaris onvolledig over het verkoopproces en verkreeg zo juridisch groen licht voor de verkoopprocedure. Burghout minimaliseerde de biedingen van concurrenten en verzweeg het feit dat hij al een vergunning had voor zonnepanelen op kavel 16, terwijl het verkoopproces nog gaande was. Het is overduidelijk dat Lodewijk Burghout persoonlijk voordeel heeft gehaald uit de grondtransactie. Andere bieders brachten hogere biedingen uit voor de percelen 5 en 16 dan Burghout. Als gevolg van deze onregelmatigheden werd Burghout in 2020 bijna op staande voet ontslagen.
 • Ruud van Heugten's betrokkenheid trekt eveneens de aandacht. Voorheen bekleedde hij de functie van directeur bij Greenport Venlo en was hij vanuit die positie aandeelhouder van Californië. Jan Hulsen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, raadpleegde Van Heugten regelmatig als klankbord. Volgens Hulsen was Van Heugten volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hulsen deelde ook informatie over de misstappen en belangenverstrengeling van directeur Burghout met hem. Desondanks greep Van Heugten niet in; hij keurde de grondtransacties goed en rechtvaardigde ze later tijdens de aandeelhoudersvergadering van Greenport. Bovendien blijkt dat Van Heugten een discutabele rol heeft gespeeld bij de verkoop van kavel 16 in 2020.
 • Commissaris Jan Hulsen maakt zich zorgen. Hij vraagt zich af hoe om te gaan met Burghout en Roeffel en wat te doen als de situatie escaleert. Van Heugten probeert hem gerust te stellen en adviseert Hulsen om zich geen zorgen te maken. Als Roeffel bij Van Heugten klaagt, belooft deze onmiddellijk Hulsen te waarschuwen. Het feit dat Roeffel via Etriplus voor Greenport werkt en Van Heugten daar de leiding heeft, biedt Hulsen de nodige bescherming. Van Heugten stemt ook meteen in met de verkoop van kavel 16 aan Burghout. Roeffel besluit de kwestie niet verder aan te kaarten, zodat Van Heugten niet hoeft in te grijpen.

In deze kwestie is duidelijk geworden dat voormalig directeur Burghout van Californië BV op significante wijze misbruik heeft gemaakt van voorkennis en belangenverstrengeling. Het eindrapport onthult diverse misstanden, zoals het indienen van vergunningen op naam van Californië voor zijn eigen bedrijf en het verstrekken van opdrachten voor grondtaxatie zonder overleg met commissarissen. Burghout heeft een notaris onvolledig geïnformeerd over het verkoopproces, waardoor hij juridische goedkeuring kreeg voor de verkoopprocedure. Bovendien heeft hij biedingen van concurrenten gebagatelliseerd en cruciale informatie over de verkoop van kavel 16 verzwegen. Ook valt op dat voormalig directeur Burghout aantoonbaar heeft geprofiteerd van de grondtransactie, waarbij andere bieders hogere bedragen boden voor percelen 5 en 16.

Daarnaast is de rol van Ruud van Heugten, voorheen directeur van Greenport Venlo, opvallend. Hij was goed op de hoogte van de situatie, maar greep niet in en keurde de grondtransacties goed. De provincie lijkt actief betrokken te zijn geweest bij het geheime rapport, waarbij gekozen werd voor geheimhouding en het buiten de deur houden van democratische controle en nieuwsgierige journalisten. Dit heeft geleid tot een opzettelijk gecreëerde doofpotconstructie. Het feit dat het volledige onderzoek naar de miljoenendeal nooit openbaar mag worden en de provincie zelfs de eindversie niet krijgt, onderstreept de ondoorzichtige gang van zaken. Deze praktijken schaden het vertrouwen in de overheid en aan haar gelieerde bedrijven.

Geachte Gouverneur Roemer van de provincie Limburg,

Na grondige analyse van de recente kwestie rondom Californië BV, willen wij u het volgende advies voorleggen. Het is evident dat de voormalige directeur, Burghout, aanzienlijk misbruik heeft gemaakt van voorkennis en belangenverstrengeling, wat heeft geleid tot ernstige misstanden in de grondtransacties. Deze kwestie werpt ook een schaduw op de rol van Ruud van Heugten, de voormalige directeur van Greenport Venlo, en de betrokkenheid van de provincie op bestuurlijk niveau en op ambtelijk niveau, bij het geheime rapport.

Het dossier heeft alle kenmerken van corruptie en dat is strafbaar. De Rijksrecherche kan u daarbij ondersteunen. Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (mogelijk) strafbaar gedrag van ambtenaren. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het lekken van vertrouwelijke informatie, het vervalsen van documenten of het vragen of aannemen van geld of diensten (omkoping).

Om het vertrouwen van het publiek te herstellen en volledige transparantie te waarborgen, raden wij de volgende stappen aan:

 • Onafhankelijk Onderzoek: Initieer een onafhankelijk onderzoek naar de handelingen van Burghout, Van Heugten en andere betrokkenen. Dit onderzoek moet zich richten op mogelijke schendingen van wet- en regelgeving, alsmede de rol van de provincie, gemeenten en andere aandeelhouders in dit geheel.
 • Volledige Openbaarmaking: Zorg ervoor dat het volledige onderzoeksrapport openbaar wordt gemaakt, inclusief alle relevante feiten en bevindingen. Dit bevordert transparantie en versterkt het vertrouwen van het publiek.
 • Aanscherpen Toezichtsmechanismen: Herzie en versterk de toezichtsmechanismen om belangenconflicten en misbruik van voorkennis in de toekomst te voorkomen. Implementeer duidelijke protocollen voor transparantie en rapportage.
 • Verantwoordelijkheid Nemen: Indien uit het onderzoek blijkt dat personen verantwoordelijk zijn voor wangedrag, neem dan passende maatregelen en overweeg juridische stappen waar nodig.
 • Heroverweging van Geheimhouding: Heroverweeg het beleid ten aanzien van geheimhouding om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de principes van goed bestuur en de belangen van het publiek dient.

Dit advies is bedoeld om recht te doen aan de ernst van de situatie en de integriteit van het Limburgs bestuur te waarborgen. Bij een vermoeden van corruptie is er een aangifteplicht voor ambtenaren dus ook u Gouverneur. Dit valt onder de algemene aangifteplicht (artikel 160 van het wetboek van Strafvordering) en specifieke aangifteplicht voor openbare colleges en ambtenaren (artikel 162 uit het wetboek van Strafvordering).  We vertrouwen erop dat u deze aanbevelingen serieus zult nemen en actie onderneemt in het belang van een transparante en ethische bestuurspraktijk. Mest de zaak uit en als de ratten het schip niet zelf verlaten help deze dan een handje.

Met hoogachting,

Venray-Transparant

 

Gepubliceerd in Opinie