Toon items op tag: voedselzekerheid

VENRAY - In deel 1 heeft U kunnen lezen dat klimaatverandering een dramatisch effect zal gaan hebben op de burgers van de wereld dus ook van de gemeente Venray. De aarde stevent af op negatieve veranderingen als gevolg van menselijke activiteiten.

In een ideale wereld is er harmonie tussen de elementen People, Planet en Prosperity.

Een korte WIKI uitleg over deze elementen.

People Planet Profit, (ook wel: de drie P's) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst, markt), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.

De drie P's worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd het woord profit vervangen door prosperity (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Anno 2021 is het wel duidelijk dat de duurzaamheid ver te zoeken is. De wetenschappers die de afgelopen 60 jaar de noodklok hebben geluid zijn nu ronduit in paniek. Hun wetenschappelijk werk is in die jaren vakkundig gepareerd door de lobby vanuit de ondernemer met als gereedschap de politiek. Profit voor de aandeelhouders en hebzucht bracht zoveel geld dat de Planet en daarmee de People onderschikt werden bevonden.

Inmiddels zijn de superrijken nu ook in paniek en bouwen op afgelegen plekken voorzieningen waar ze het wellicht wat langer kunnen uithouden. Een aantal kijkt buiten de aarde en hebben raketjes gebouwd waarmee ze als vlooien wellicht straks de dans kunnen ontspringen. Dus de profiteurs zijn ook in paniek, en terecht.

Het is heel eenvoudig. Zonder Planet met een voor de mens geschikt habitat zijn er geen People en al zeker geen Prosperity. Een van de ontwikkelingen tijdens deze afbraak zal regressie zijn. Regressie als gevolg van de klimaat verandering is al volop aanwezig. De aanzwellende stromen vluchtelingen uit Afrika en Zuid-Amerika naar het rijkere noorden zijn de symptomen.

Een ander symptoom dat deze regressie volop in gang is is het tempo van uitsterven van insecten, dieren en planten. De achteruitgang van natuur vindt met een ongekende snelheid plaats. Steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mensen wereldwijd. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Volgens een aantal wetenschappers is het nog niet te laat om de zaak te keren, maar alleen als er wereldwijd actie wordt ondernomen: van lokaal tot mondiaal niveau. Door ingrijpende en blijvende veranderingen kan de natuur wereldwijd nog steeds worden beschermd en hersteld.

Dus ook op lokaal niveau dient actie te worden ondernomen en wel onmiddellijk. Een taak voor de nieuwe gemeenteraad vanaf komende jaar en in aanloop daar naar toe de huidige 7 fracties.

Als opwarmer voor deel 3 kunt u het artikel op https://www.duurzaamnieuws.nl/ipcc-ontwijkt-de-echte-ongemakkelijke-waarheid-we-redden-het-niet/ eens lezen.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten