Toon items op tag: integriteitsaffaires

donderdag 08 juli 2021 20:31

The perfect storm

CDA-KLIEK - Op dinsdag 30 juni is “The Perfect Storm” gepasseerd voor CDA Venray. Er is flinke averij. Wethouder Loonen is door de gemeenteraad de laan uitgestuurd. Wethouder Thielen is hem spontaan gevolgd. De burgemeester kreeg een motie van wantrouwen aan de broek. De coalitie is geklapt. Het einde van een aan slijtage onderhevig CDA nest in Limburg?

Bureau Berenschot had het onderzoeksrapport naar de handelwijze van wethouder Loonen in het Loobeekdal opgeleverd. Het is gebleken dat wethouder Loonen zich verslikt heeft in het onderste uit de kan. Drie momenten van belangenverstrengeling zijn opgetekend door Berenschot. Deze momenten hadden allemaal te maken met de 32 punten “Sinterklaaslijst”. Dit is de eisenlijst van Loonen waaraan het Waterschap en daarnaast de gemeente Venray heel ruimhartig invulling heeft gegeven. Hier wilde de Familie Loonen het onderste uit de kan. Wethouder Loonen heeft daarbij een leidende rol gespeeld. Er is met Ger Driessen onderhandeld zonder ambtelijke ondersteuning. In een achterkamertje dus. Driessen heeft nu indirect dezelfde stempel gekregen als Loonen. Hij is geen integer persoon en belangenverstrengeling vindt hij geen probleem .

Venray Transparant is er van overtuigd dat de corruptie veel dieper zit. Er lopen nu aanvullende onderzoeken naar systeem corruptie. Bij het Waterschap is verdere informatie opgedoken die buiten het Hoffmann onderzoek is gehouden. De VVD fractie binnen het algemeen bestuur van het waterschap pikt dat niet. Het dossier is inmiddels ook bij het meldpunt bestuurscultuur Limburg binnen geschoven. Remkes kan er mee aan de slag.

Terug naar de raadsvergadering van 30 juni. Het is duidelijk dat de fracties begrepen hebben wat er gaande is in Limburg. Bij CDA Venray is het kwartje duidelijk nog niet gevallen.

Wethouder Loonen pleitte zich compleet en schaamteloos vrij op basis van het Berenschot rapport. Belangenverstrengeling en het vergeten te melden van zijn functie binnen Waterbelang vond hij kleinigheden. De woordvoerder van de CDA fractie putte zich uit in argumenten om aan te tonen dat de wethouder niets te verwijten viel. Als klap op de vuurpijl gaf wethouder Thielen aan dat ze zich onveilig voelde binnen het ontstane klimaat. Ze gaf aan dat dit klimaat in Venray vooral door anderen is geschapen.

In een interview met L1 na het event in de gangen van het gemeentehuis deed burgemeester Winants ook nog een duit in het zakje. Hij had als gevolg van zijn onvermurwbare vertrouwen in Loonen een schot voor de boeg gekregen van de gemeenteraad. Een motie van afkeuring was zijn deel. De reporter vroeg hem of hij dit als kras op zijn ziel ervaarde. Dit was onzin, vond hij, deze motie was maar een futiliteit. Hij wees hem feitelijk af. De gemeenteraad zal dit met gefronste wenkbrauwen hebben aanschouwd.

Al met al een beschamende vertoning door het CDA. Geen enkele zelfreflectie of vragen waarom de situatie was ontstaan.

Als we er iets positiefs uit moeten halen is het wel dat er uitstekend lesmateriaal is ontstaan voor communicatiedeskundigen en psychologen. De opname van de raadsvergadering en de opnames door L1 kunnen uitstekend gebruikt worden voor trainingen en presentaties. Verder somde L1 kristalhelder op waar wethouder Loonen bevoordeeld is. Compensatiegronden kreeg hij in factor 2,1 de andere boeren met factor 1,2. Het is niet vreemd dat de andere boeren in het Loobeekdal “zich genaaid voelen”. Loonen is superieur bediend en de overige boeren zijn met de standaard vergoedingen het bos in gestuurd.

Door de zwaar defensieve houding van het CDA hebben ze wellicht de hoop dat ze als slachtoffer worden gezien. De wereld is echter veranderd en de burgers van Venray weten echt wel wat er speelt. Onlangs trok de adviescommissie onder leiding van Herman Kaiser (oud- burgemeester van Arnhem en Roermond) ook die conclusie. Hij onderzocht in opdracht van het CDA Limburg de bestuurscultuur van de afdeling. Aanleiding vormde de reeks van integriteitsaffaires met hoofdrollen voor christendemocraten.

De adviescommissie van Kaiser meldt, “Het Limburgse CDA moet af van de opvatting dat alles wat niet verboden is, toegestaan is. De partij dient een halt toe te roepen aan het stapelen en vervlechten van (neven-) functies door volksvertegenwoordigers en bestuurders. Bovendien moet er ruimte komen voor interne kritiek, elkaar willen en durven tegenspreken”. De interne cultuur moet veranderen. „Nu durft men elkaar niet af te vallen”, constateert Kaiser. „Je hebt elkaar altijd nog een keer nodig. Dat is geen cultuur waarin integriteit kan gedijen.”

De vertoning door CDA Venray tijdens de raadsvergadering staat haaks op de richting die de partij volgens Kaiser uit moet. Kaiser zou CDA Venray ongetwijfeld classificeren als " een klef kliekje". Het leeft in een reeds vergane bubbel. De wereld is veranderd, ook voor het CDA, en deze fossiele gedragingen moeten tot het verleden gaan behoren.

Waar is het ook al weer begonnen? Het stinkdossier werd geopend door een aantal burgers die bij de Peel & Maas binnenstapten met bijzondere Loobeekdal-informatie. Het klopte niet wat daar gebeurde. Een wethouder die als privé persoon 37 ha grond koopt. Er werden vragen gesteld. De gemeenteraad van Venray had op dat moment geen enkel besef van wat er allemaal in dat Loobeekdal gebeurde. Ondanks dat de CDA fractie het als framing bestempelde is er toch een onderzoek opgestart.

Ondertussen ging het goed mis op provinciaal en landelijk niveau. Een reeks van integriteitsaffaires met hoofdrollen voor christendemocraten, leidde tot het aftreden van het volledige Limburgse provinciebestuur. De achterbakse behandeling van kamerlid Pieter Omtzigt door het landelijke CDA bestuur stortte het CDA in een identiteitscrisis. Kortom het CDA vertoont in de hele kolom van landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek systeemrot.

Naast het nodeloos verkwisten van gemeenschapsgelden aan landbouwinrichting heeft er nog een ramp plaatsgevonden in het Loobeekdal en dat is de schade aan de natuur. Het Loobeekdal is ooit door een Venrayenaar beschreven als een mooie vrouw die onder de gecultiveerde landbouw eenheidsworst ligt verborgen. Dit is na de herinrichting helaas niet meer het geval. De mooie vrouw is geëgaliseerd en door het aanbrengen van drainages kapot getrokken ter hoogte van de veebedrijven.

Is er ook goed nieuws? Zeker! Het is de uitgelezen kans om afscheid te gaan nemen van de oude arrogante regentenpolitiek in Venray. De boeren in het Loobeekdal hebben de angst voor het CDA Venray van zich afgeworpen en hebben zich geroerd. Komend jaar zijn er verkiezingen en het is tijd voor verandering. Aan het voornamelijk bedienen van ondernemers met XXL hallen, strontverwerking, megastallen, zandafgravingen, windmolens moet een halt worden toegeroepen. Mens, gezondheid en milieu moeten leidend worden. Leefklimaat, duurzame landbouw met natuurversterking en betaalbare woningbouw voor onze jeugd waarbij de opportunisten en graaiers buiten de deur worden gehouden.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
zaterdag 11 juni 2022 11:56

Catch and Kill

De provincie heeft tijdelijk een meldpunt over vermeende onregelmatigheden op het gebied van bestuurscultuur en integriteit geopend. Daar kunnen mensen zich opnieuw melden die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun eerdere melding door de commissie die de bestuurscultuur in Limburg tussen 2011 en 2021 heeft onderzocht. In totaal ging het toen om 286 meldingen afkomstig van 144 personen. Het Limburgs Parlement had op 1 april jl. via een motie erop aangedrongen om ontevreden melders alsnog de gelegenheid te geven te worden gehoord. Daarop heeft gouverneur Roemer besloten tot 31 mei mensen die zich onvoldoende gehoord voelen de mogelijkheid te bieden opnieuw hun melding bij de provincie te doen. Daarbij zullen zoveel mogelijk de bestaande procedures worden toegepast. Het gaat dan om de klachtenregeling en de regeling integriteit. De gouverneur ziet daarbij toe op een goed verloop van het proces. Even terug in de tijd. Op vrijdag 28 januari jl. had gouverneur Emile Roemer, als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, het eindrapport van de Commissie Bestuurscultuur in ontvangst genomen. Het rapport had de titel ‘Engelen bestaan niet’. Een hoofdconclusie werd getrokken dat er geen systematisch patroon van omvangrijke integriteitsschendingen in Limburg. En evenmin zijn er zaken aan het licht gekomen die mogelijk tot strafrechtelijke vervolgingen kunnen leiden. Dus 286 meldingen en niets aan de hand? Dit is natuurlijk belachelijk. Hebben we hier een gevalletje ‘Catch and Kill’? Catch and Kill is een term die gebruikt wordt om informatie af te vangen en daarna vakkundig het gebruik ervan te elimineren. Veel meldingen kwamen uit onmacht. Had het bestuur beter uitleg gegeven over hoe de besluitvorming was gegaan, was er wellicht niets aan de hand geweest, zo werd gesteld. Dus dat een wethouder grondzaken van de gemeente Venray onderhands 37 ha grond koopt van het Waterschap tegen een vriendenprijs als privépersoon, kan worden uitgelegd? Welnu, de bestuurder die dit gaat doen moet nog opstaan. Leg het eens uit op een manier zodat de burger en de collega boer die ook interesse had in die grond het nog snapt. Als waterschapsbelastingbetaler en sponsor van dit succesverhaal voor de betreffende wethouder hebben we daar recht op. Het Limburgs Parlement heeft dus op 1 april via een motie aangedrongen om ontevreden melders alsnog de gelegenheid te geven te worden gehoord. Inmiddels schijnt de teller weer op 80 zaken te staan. Mensen maken flink gebruik van meldpunt provincie om integriteitskwesties opnieuw te laten bekijken. Blijkbaar is het uitleggen van besluitvormingsprocessen niet echt goed gelukt. De onmacht is onverminderd aanwezig en gezien de grote hoeveelheid meldingen is er daadwerkelijk wat aan de hand. Inmiddels is ook een nieuw boek van de verslaggevers Joep Dohmen en Paul van der Steen beschikbaar gekomen. In dit boek staan veel schimmige praktijken in Limburg beschreven en onderbouwd. Het is tevens in begrijpelijke taal gepresenteerd. Deze heren nemen wel de moeite om zaken te onderzoeken zoals het moet. Hier kunnen onze bestuurders een voorbeeld aan nemen. Gouverneur Emile Roemer heeft een exemplaar van het boek in ontvangst genomen tijdens een boekpresentatie te Horst. Wellicht helpt dit Roemer om toch maar eens deugdelijk onderzoek te laten doen. Hij wil met de provincie vooruit! Dat kan dus alleen op vaste grond met gesloten dossiers die niet meer kunnen na-pruttelen vanuit een beerput. Venray-Transparant is het ter ore gekomen dat er ook vanuit de gemeente Venray wederom meldingen zijn gedaan. Een tweede poging van ‘Catch and Kill’ zal niet worden geaccepteerd. Roemer heeft toegezegd zich persoonlijk te verdiepen in de meldingen. Belofte maakt schuld en er wordt met interesse uitgekeken naar zijn bevindingen.
Gepubliceerd in Ingezonden stuk