Toon items op tag: natuur

maandag 08 februari 2021 13:37

Is Venray wel Transparant?

VENRAY TRANSPARANT - Er komen meer en meer reacties binnen bij Venray Transparant. Naast tips en aanwijzingen ook reacties dat “er eindelijk eens wat gedaan wordt”. Dit sterkt Venray Transparant in het beeld dat er behoefte is aan een platform dat zich buiten de gebaande paden begeeft.

Eerlijk is eerlijk, er komen ook berichten binnen waarin gemeld wordt dat het maar een wazig clubje wordt gevonden. “Ze moeten zich maar eens bekend maken”. Een snel onderzoekje leert dan dat het meestal personen betreft uit de politieke hoek. Men weet niet goed op wie de pijlen te richten.

Venray Transparant heeft er geen enkele moeite mee dat er met het wijsvingertje gewezen wordt. Maar als het goed is, als de vingers nog compleet zijn, wijzen er drie naar jezelf. Deze drie vingers geven altijd goede raad. Kijk eens eerst bij jezelf voordat je met het vingertje gaat wijzen.

Je zou bijvoorbeeld eens bij jezelf te raden kunnen gaan, hoe het mogelijk is dat er een voedingsbodem is ontstaan voor initiatieven als Venray Transparant? Wat gaat hier mis?

Hieronder enkele aanwijzingen die wellicht helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Hoe gaan wij bij de gemeente Venray om met belanghebbenden? De burgers mogen ervan uit gaan dat een gemeente voor de burgers actief is en het algemene belang dient. De gemeenteraad heeft zijn rol en er zijn in theorie mechanismes ingebouwd die een afgewogen beslissing zouden moeten brengen. De burgers en milieuclubs mogen zelfs hun zegje komen doen op het sprekersplein.

De werkelijkheid is dat veel plannen reeds in vergaande mate voorgekookt zijn. Dit voorkoken gebeurt door heel ander volk met eigen belangen, niet in de laatste plaats ook ambtenaren op provinciaal en gemeentelijk niveau. Burgers en milieuclubs worden in het voortraject weg gehouden omdat dit de businesscase kan schade. Dat gezeur over natuur en milieu is maar lastig. Nee milieu en natuur laten ze zelf wel even onderzoeken. De vraagspecificatie stellen ze zelf wel op en het toetsen laten ze wel even over aan de ambtenaar van de Gemeente. Vervolgens de Natuurvergunning even laten aftikken bij de provincie in de vakantieperiode.

Gevolg is dat de belangen van de businesscase worden gediend en de planbeschrijvingen verkopen ze als het dienen van het openbare belang. Er is een zeer ongezonde situatie ontstaan in Nederland. In het verleden werden Natuurontheffingen afgegeven door de ministeries. Dit is echter verlegd naar de Provincie die niet meer als neutraal en onafhankelijk orgaan kan worden gezien. De slagers keuren hun eigen vlees ten dienste van de businesscase. Als de burgers en milieuclubs nog wat willen moeten ze 1 minuut voor 12 maar naar de rechter.

Is het vreemd dat burgers de gebaande paden verlaten en constateren dat “als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan?".

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten