Ingezonden stuk

Ingezonden stuk

Onlangs kreeg Venray Transparant een vraag of er niet een soort van alternatieve  “Ondernemer van het jaar” georganiseerd kon worden. Dit om ondernemers die  uitzonderlijke prestaties hebben geleverd of opvallende resultaten hebben behaald in de etalage te zetten. Een belangrijk criterium is hierbij dat ze met kop en schouders boven de middelmaat uitsteken.

Deze handschoen hebben we opgenomen. Venray Transparant dankt de inzender van de heldere berekening waarmee de prestatie van deze ondernemer transparant is gemaakt.

De ondernemer die de anderen zijn hielen laat zien heeft in 2021 uitgeblonken in het maken van een gronddeal. Het geval gaat over een onderhandse aankoop van 37 ha grond van een overheidsinstantie ergens in een beekdal te Venray.

Middels het rekensommetje hieronder is in beeld gebracht wat de prestatie precies behelst.

De 37 ha grond wordt gekocht voor de vriendenprijs van € 1,07 /m2, wat een voordeel brengt van € 2.600.0000,-- t.o.v. gangbare grondprijzen. Dit kan men zien als een gift.

Er is een éénmalige subsidie gevangen over 37 ha * € 15.000,-- = € 550.000,--

Jaarlijkse opbrengst per ha:

Ruige stalmest  €    250,--
Pacht €    800,--
SKNL subsidie   €    200,--
Totaal belastingvrij  € 1.250,--


Opbrengst per jaar over de 37 ha is € 46.250,--

Inkomsten over de periode 2021 – 2049

01-01-2021 / 01-01-2028

€ 46.250,-- * 7 * 2

€ 647.500,--

01-01-2028 / 01-01-2035

€ 647.500,-- * 2

€ 1.295.000,--

01-01-2035 / 01-01-2042

€ 1.295.000,-- * 2

€ 2.590.000,--

01-01-2042 / 01-01-2049

€ 2.590.000,-- * 2

€ 5.180.000,--

Een vast rendement van € 46.250,-- per jaar (37 * 1.250,--) verdubbeld zich iedere 7 jaar.

Dus samengevat belastingvrij:

De gift €  2.600.000,--
Eenmalige subsidie         €     550.000,--
Inkomsten over de periode 2021 – 2049   €   5.180.000,--
Totaal        
€  8.330.000,--

 

 

 Bovenop de financiële prestatie is de deal natuurlijk buitengewoon. Gewoon één op één onderhandelen met de verkopende overheidsinstantie en een lekkere gift in de wacht slepen. Geweldig hoe dat deze overheid de overige geïnteresseerde partijen in slaap heeft gehouden tot de deal rond was.

Stel dat u de geschetste situatie herkent en u bent als belanghebbende in de onderhandse gunning gepasseerd dan kunt u hulp aanvragen.

Voor psychische hulp kunt u contact opnemen met https://www.slachtofferhulp.nl/

Pikt u het niet dan verwijzen wij u graag door naar https://rechtsbijstandsloket.nl/

Leest u ook nog eens de uitspraak en de FAQ over het Didam-arrest.

ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123 (rechtspraak.nl)

https://www.stibbe.com/en/news/2022/january/faq-gevolgen-van-het-didam-arrest-voor-de-verkoop-van-onroerende-zaken-door-overheden

In het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond.

Dus komt de overheidsinstantie en ondernemer er mee weg dan is een nominatie voor ondernemer van het jaar 2021 zeker op z’n plaats. Zijn business case ziet er zeer rooskleurig uit voor de toekomst. 

Onlangs viel er een brief van de gemeente Venray op de deurmat. Ik dacht leuk, de gemeente heeft wat te melden. Bij het openen van de brief stond er “aanslag gemeentelijke heffingen”. Blijkt dat de WOZ waarde van onze woning 42% hoger is bepaald dan de afgelopen jaren. Ik dacht dat kan toch niet. Er moet vast een ambtenaar met zijn hoofd op de plusknop van zijn toetsenbord zijn gevallen. Er eens een telefoontje aan gewijd om de gemeente te vragen wat er aan de hand is. Een, toch aardige, ambtenaar melde mij dat dit uit een zogenaamd taxatierapport naar voren is gekomen. De ambtenaar melde dat ze er ook niets aan kon doen, zo werkt het systeem nu eenmaal. Als ik bezwaar had kon ik dat formeel melden aan de gemeente. Dus dit werkt zoals de belastingdienst te werk gaat. Die slaan gewoon aan en als het anders zit dan moet je dat maar aantonen. Vreemd omdat we hier toch in een cultuur leven waar je pas schuldig bent als dat onomstotelijk is aangetoond. De belastingdienst en de gemeente Venray werken in dit geval andersom. Ze kunnen het niet leuker maken. De burgers krijgen gewoon aanslagen om de oren en als het niet bevalt kan je zelf gaan aantonen dat het niet klopt. Een schuldig verklaring vanuit autocratisch gedrag door overheidsinstanties in Nederland met de toeslagaffaire als absolute dieptepunt.

Enfin, de bezwaren zijn geformuleerd en een no-cure bureautje ingeschakeld om de schade te gaan beperken.

Deze grap van de gemeente komt bovenop de exorbitante verhogingen van energietarieven. Ik durf de auto bijna niet meer te nemen omdat ik mijn portemonnee leeg rij aan brandstofkosten. De overheidsbalans wordt altijd gecorrigeerd via de melkkoe zijnde de gewone burger. Die zelfde overheid verwacht daarnaast ook nog dat de burger zelf investeert in energiebesparende maatregelen om er voor te zorgen dat de aarde niet op termijn af fikt. Nu die centen zijn er bij mij niet meer na de recente belastingtechnische afroomacties.

Gaat dit veranderen? De kans is groot. De stationering van de F35 komt naderbij. Naar verwachting zullen de huizen in de gemeente Venray rap in prijs kelderen. Ook ons pandje. De F35 correctie voor de gemeente in de WOZ inkomsten zal niet mals zijn. Ook hier zal weer dezelfde reflex komen als het je niet bevalt toon je het maar aan. Nu dat moesten we maar eens gaan doen als het zover is. Ik zou Venray transparant willen vragen om na te denken over een collectief van burgers die bezwaar gaan maken op de waardedaling van de woningen. Dit met deugdelijke juridische ondersteuning waarvan de kosten ook verhaald moeten gaan worden op de overheid.  Woningen in Vredepeel, Ysselsteyn, Heide en zeker Merselo zullen onverkoopbaar worden. Dat is schade die ons wordt aangebracht en die zal verhaald moeten worden. De waardedaling zal zijn uitwerking krijgen in de WOZ de gemeente Venray heeft grote kans een artikel 12 gemeente te worden door de financiële tekorten.

Dus om in de komende jaren niet individueel uit elkaar gespeeld te worden door de overheid moeten we ons gaan verenigen om een vuist te kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat de rekening weer bij de burger van Venray terecht komt.

CDA-KLIEK - Venray Transparant nodigt mensen uit om te reageren op de inhoud van haar site. Onlangs heeft Ger Driessen een reactie gezonden. Venray Transparant vindt het wel zo sportief ook deze zienswijze te delen met de bezoekers van de site. Venray Transparant begrijpt dat er mensen getergd kunnen zijn door haar publicaties. Echter Venray Transparant is een symptoom, een tegenbeweging op onfrisse bestuurlijke acties. Leest u nog eens “Venray Transparant” wat is dat eigenlijk?

De sluitende woorden onder het bovengenoemde artikel luiden “Dus de meest efficiënte manier om van VT af te komen is ervoor te zorgen dat er niets meer is om de klok over te luiden. Dus gewoon een overheid die voor de samenleving werkt en niet voor de vrienden binnen een vriendenrepubliek”.

Wist u trouwens dat Venray Transparant een zusje heeft gekregen. Bezoekt u ook eens
https://www.venlo-transparant.nl/

Naam: ger driessen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ger driessen

Uw bericht: Ik reageer op uw wijze van handelen, dat zich etaleert bij diverse artikelen. Concreet geldt dat het samenspel van onwaarheden culmineert in de zaak Loonen en de transacties in het
Loobeekdal meerdere artikelen op uw site, zoals zaken betreffende het Loobeekdal, waarin u mij aanspreekt.

Uw opmerkingen gaan in belangrijke maken over het beschuldigen en het zwart maken van mensen, waarbij u onvoldoende de moeite neemt om objectief feitenonderzoek te doen en de zaken in de context te bekijken en niet onbelangrijk waarheidsgetrouw te publiceren en daarbij hoor en
wederhoor te plegen.

U geeft via deze site de mogelijkheid om meningen en opmerkingen te plaatsen bij uw publicaties. Ik merk daarbij vooraf dat de wijze waarop u beweringen doet onethisch is, omdat u zich altijd richt op het negatieve, waar of niet waar, insinuerend en zonder bekend te maken wie deze site vertegenwoordigt met als klap op de vuurpijl u zelf transparant durft te noemen. Als u zichzelf serieus neemt en erop vertrouwt dat uw aantijgingen hoe dan ook altijd de waarheid bevatten, waarom durft u dan uw ware herkenbare gezicht niet te tonen?

Ik maak graag gebruik van uw uitnodiging om te reageren op uw site. En om dit niet via een wellesnietes spelletje te laten verlopen via email verkeer, nodig ik u uit om met mij in gesprek te gaan over
de Loobeekdeal en in het bijzonder uw beelden en mijn feitenverhaal om op die wijze geobjectiveerd aan waarheidsvinding te doen en afscheid te nemen van onterechte beschuldigingen en
verdachtmakingen. Dit met het doel om de mensen waarvoor u zegt het te doen, de gemeenschap van Venray, van waarheidsgetrouwe feiten te voorzien.

En dit gesprek doe ik graag op een sportieve wijze, niet met mensen die hun identiteit verhullen en die hun gezicht niet durven te laten zien.

Ik durf dit wel, weet je, ik ben Ger Driessen, degene die volgens jullie de vermaledijde zaak gedaan zou hebben over de Loobeek. Graag ga ik publiek met jullie in debat over deze zaak. Dan halen we feiten boven tafel en dat is ten ene male beter dan tendentieuze berichtgeving.

De Corona maatregelen zijn hopen we vanaf morgen voorbij, ik ben bereid een mooie locatie te huren, jullie gaan met me in debat, je mag al jullie medestanders uitnodigen als applausmachine en
we zullen een onafhankelijke hoogleraar vragen als gespreksleider en laten we dan de discussie voeren over feiten en omstandigheden.

Ik verheug me daarop, jullie zullen toch niet afzeggen, angstig zijn voor een inhoudelijk debat en je zult toch ook bereid zijn te tonen wie en hoe transparant jullie zijn.

Op deze wijze krijg je de kans publiekelijk te laten zien wie er achter transparant steekt en op welke wijze jullie inzet plegen voor de zaken die voor Venray van belang zijn en dat jullie niet enkel bezig zijn bijna maniakaal om mensen zwart te maken. Dat laatste is sowieso verfoeilijk.

Ik wacht jullie reactie af en verheug me het gezicht te zien achter transparant en nog meer de legitimatie van jullie verhaal.

Met vriendelijke groet,
Ger Driessen

Meer over Ger Driessen leest u hier.

CDA-KLIEK - Luidde de titel van een interview met de oud-wethouder en huidige lijstrekker van CDA Venray in de kerstspecial Peel en Maas. De oud-wethouder heeft de blik vooruit gericht. Terwijl nederigheid zou sieren refereert Anne aan de gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk die in november jongsleden plaatsvonden. Dit omdat verschillende gemeenten fuseerden tot een grote gemeente. Het CDA werd de grote winnaar van deze verkiezingen, dit laat volgens haar zien dat het mogelijk is om de grootste partij te worden. Het is niet te hopen, maar het lijkt er wel op dat ze met “de grootste” ook meteen bedoeld “de machtigste”. Als dit het geval is heeft Anne niet goed begrepen wat er allemaal het laatste politieke jaar in Venray is gebeurd. In het interview lezen we nergens iets over nieuw elan, afstand nemen van wat er is gebeurd en het delen van de gedane zelfreflectie. Jammer.

Tijdens de verkiezingsavond van het Land van Cuijk kwam een professor aan het woord die heel geïnteresseerd de gemeenteraadsverkiezingen had gevolgd, hij verklaarde het succes van het CDA. Allereerst was er sprake van een herindelingsverkiezing. Alhoewel je in de oude gemeentes struikelde over de verkiezingsborden leek wel of niemand deze verkiezingen interesseerde. Volgens de professor wisten de kiezers niets van de meeste partijen en kandidaten. Weet iemand uit Grave wat er in Boxmeer is gebeurd of iemand uit Vierlingsbeek of een politicus in Mill een scheve schaats heeft gereden? Nieuwe partijen werden opgericht met kandidaten uit een oude gemeente en kandidaten wisselden van partij, onduidelijkheid troef. Landelijke aandacht was er nauwelijks, dus ook de nationale politiek waaronder flaters als de toeslagenaffaire en het laten vallen van Pieter Omtzigt had niet veel invloed. Zelfs het meedoen van FvD met hun standpunt tegen het coronabeleid leek nauwelijks iemand op te vallen. Neen, de kiezer koos voor zekerheid, voor bekende vertrouwde gezichten in hun eigen oude gemeente. Voor mensen die veel betekenden voor de gemeenschap of gewoonweg veel vrienden en bekenden wisten te mobiliseren, voor een partij die er voor de verkiezingen al was en liet zien te beschikken over een juiste PR-tactiek. Geen stemmen op grond van een programma, geen goed- of afkeuring van beleid, geen afrekening en ook niet het kiezen voor nieuw elan.

Het lijkt erop dat het CDA in Venray, de eerste verkiezingsborden zijn al gesignaleerd en een kalender met daarin zelfs de verkiezingsdatum als een nieuwe feestdag vermeld viel in de Venrayse brievenbussen, goed naar het CDA Land van Cuijk heeft gekeken. De lijst met kandidaten lijkt garant te staan voor veel stemmen van vrienden en relaties. Of deze lijst ook staat voor nieuw elan is maar de vraag. Naast de al besproken lijsttrekker zien we ook nog een huidig gemeenteraadslid die met hand en tand de misstappen van wethouder Loonen heeft verdedigd en weigerde de hand in eigen boezem te steken.

Misschien niet de opvallendste kandidaat maar op een prominente plaats zie we de kandidaat die naast bestuurslid van het CDA lid is van het algemene bestuur van Waterschap Limburg. Hoezo een andere cultuur, hoezo zelfreflectie?

Ook degene die als CDA-prominent de knuppel in het hoenderhok gooide lijkt weer terug in het gelid. De familiebanden zijn doorgesneden, geen Loonens meer op de lijst. Hoera voor de vernieuwing! Een nieuwe voorzitter die zijn liefde voor de veehouderij niet onder stoelen of banken steekt trekt voortaan de kar. De vraag blijft wel wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt en of het weer niet een marionettentheater wordt.

In Boxmeer is het CDA altijd prominent in het bestuur aanwezig geweest. Hier heeft deze partij laten zien dat men wil samenwerken (o.a. college met SP), ver weg is gebleven van integriteitskwesties en ook open staat voor ideeën betreffende natuur en milieu en niet slechts de belangen dient van haar achterban, agrariërs, mestfabrieken en zandboeren. Geen wethouder die vrienden tevreden wil houden als is gebeurd in De Spurkt en Oostrumsche Heide om nog maar niet te spreken over het dossier Loobeekdal. Geen wethouder die zonder goed plan wil bezuinigen bij de mensen die het toch al niet breed hebben. Logisch dat veel mensen of deze partij hebben gestemd. In dezelfde editie van de Peel en Maas staat het bericht dat het CDA in de Gemeente Land van Cuijk een coalitie wil met vier partijen waaronder ook de PVDA/Groen Links. Alhoewel de meeste zetels lijkt men zich ervan bewust dat “de grootste” niet betekent “de machtigste”. Wie weet een wijze les, wraak en wraak en wrok zijn immers een slechte leidraad.

ST. ANNAPARK - Ten eerst een dank aan Venray Transparant voor het beschikbaar stellen van dit platform.

Bekend is dat de firma Renschdael vrij spel heeft gekregen van de gemeente Venray om ruimhartig het St. Annapark te verbouwen. Vanaf 2009 heeft er een glijpartij plaatsgevonden waarbij de firma Renschdeal en de gemeente Venray met droge ogen tot een plan voor het St. Annapark zijn gekomen.

St Annapark verlost van zijn knellende dwangbuis maar tegen welke prijs? Welke rol speelt de gemeente Venray en welke belangen worden hier gediend? Die van de gemiddelde Venrayse burger of die van een projectontwikkelaar?

Het St. Annapark blijft niet voor eeuwig groen (sorry Lei). Ik neem u mee in de tijd en maken deze glijpartij helder.

12-05-2009 – In mei 2009 heeft de gemeenteraad het Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St. Anna vastgesteld.

01-01-2013 – Zo heeft de gemeente eind 2013 in haar strategische visie onderstaande tekst opgenomen: “Binnen Venray is volgens de gesprekspartners een bijzondere plek die de komende tijd onze gezamenlijk aandacht vraagt en dat is het St. Annaterrein”.

Ook daar kunnen we niet blijven denken in blauwdrukken, hoe graag we dit ook zouden willen. Die tijd ligt achter ons. Ook hier is de opgave organisch en vraaggericht. Strak vasthouden aan het Globaal Stedenbouwkundig Plan St. Anna is niet aan de orde. Kleinschalige kansen zien, oppakken en daarmee een impuls geven aan het gebied is het credo.”

01-01-2014 – In het collegeprogramma 2014-2018 is dan ook opgenomen dat we samen met eigenaar en partners opnieuw naar de mogelijkheden van het St. Annaterrein kijken, en dat het GSP daarbij geen belemmering mag zijn voor goede initiatieven en ontwikkelingen op het St. Annaterrein. In een motie eind 2014 heeft de raad het college opgeroepen om actief aan de slag te gaan met het aanpassen van de stedenbouwkundige kaders.

30-07-2015 – Raadsbesluit dat de gemeenteraad op 12 mei 2009 de Structuurvisie Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St. Anna heeft vastgesteld;

 • dat dit GSP gekenmerkt wordt door een eenzijdig woningbouwprogramma en een stedenbouwkundig eindbeeld waaraan anno 2015 geen behoefte blijkt te zijn, waardoor het Annaterrein al jaren ligt te wachten op een toekomstige invulling;
 • dat de eigenaar Vincent van Gogh Instituut samen met Wonen Limburg het initiatief heeft genomen om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen resulterend in het Ambitiedocument St. Annapark;
 • dat dit ambitiedocument een toekomstvisie, de kernwaarden en het strategisch ruimtelijk kader bevat die als basis dienen om het St. Annapark door te kunnen ontwikkelen in de huidige en toekomstige marktsituatie;
 • gelezen het advies van B en W van 26 mei 2015;
 • gelezen het advies van de commissie Wonen van 9 juni 2015;


besluit:

 1. De structuurvisie GSP St. Anna dd. 12 mei 2009 in te trekken
 2. In te stemmen met het Ambitiedocument St. Annapark Venray dd. 18 mei 2015 als vertrekpunt voor een organische gebiedsontwikkeling van St. Anna


Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2015.
https://smakterheidevenray.nl/onewebmedia/BenW+26052015+bijlage+2+ambitiedocument+St+Anna.pdf
https://venray.raadsinformatie.nl/document/2144230/1/raadsvoorstel_Ambitiedocument_St_Annapark_Venray
https://venray.raadsinformatie.nl/document/2144230/1/raadsbesluit_Ambitiedocument_St_Annapark_Venray

23-05-2017 – Stedenbouwkundige- en landschapsvisie St. Annapark Venray d.d. 23 mei 2017 opgesteld door Renschdael Groep, door college van B&W op 29 mei 2017 vastgesteld.
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0984.BP17015-on01/b_NL.IMRO.0984.BP17015-on01_tb1.pdf

29-05-2017 – St. Annapark Stedenbouwkundige- en Landschapsvisie - adviesnota van ambtenaren

05-01-2018 – Heeft Alpha International Properties Benelux B.V. (betrokken Renschdael Groep C.V.) de terreinen op het St. Annapark in eigendom gekregen.

23-04-2019 – Voortgangsrapportage St. Annapark van B en W

08-07-2019 – Anterieure overeenkomst exploitatie St. Annapark tussen gemeente Venray en Landgoed Sint Anna B.V. / Renschdael groep C.V.
8 juli 2019 Anterieure overeenkomst exploitatie st Annapark.pdf

Het Ambitiedocument, in 2015 tot stand gekomen vanuit een intentieovereenkomst tussen Vincent van Gogh en Wonen Limburg, is door de exploitant (Renschdael) in nauw overleg met Vincent van Gogh en de Gemeente uitgewerkt in een planvisie "Stedenbouwkundige- en landschapsvisie St. Annapark Venray d.d. 23 mei 2017".

08-07-2019 – B en W Adviesnota ter kennisname aan Commissie Wonen en Raad betreffende "overeenkomst exploitatie St. Annapark" bijdrage €400.000,-- uit algemene reserve van de gemeente Venray programma begroting 2020.

Adviesnota openbaar en bijlage (Anterieure overeenkomst) niet openbaar.

Artikel 3 in de anterieure overeenkomst voorziet in een vergoeding van € 400.000,-- als overeengekomen in artikel 2 als een éénmalige tegemoetkoming voor het totale beheer en onderhoud van het op bijlage 3 aangegeven publieke toegankelijke gedeelte van het St. Annapark.

17-09-2019 –
Vaststelling bestemmingsplan St. Annapark (NL.IMRO.0984.BP17015-va01)
Vaststelling beeldkwaliteitsplan St. Annapark door gemeenteraad
Voor volledige dossier: https://venray.raadsinformatie.nl/dossiers/41066
Anterieure overeenkomst is niet in de raadsstukken voor 17-09-2019 opgenomen!
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0984.BP17015-va01/t_NL.IMRO.0984.BP17015-va01.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0984.BP17015-va01/vb_NL.IMRO.0984.BP17015-va01.pdf

Een snelle analyse op de glijpartij is dat de verplichtingen en kaders voor sociale woningbouw heel geraffineerd zijn uitgefaseerd. De woningbouwvereniging Wonen Limburg heeft zijn biezen gepakt en daarmee is de prikkel om sociale woningbouw op te nemen in het plan verdwenen. Het Globaal Stedenbouwkundige Plan is vakkundig geëlimineerd en vervangen door een kader, Stedenbouwkundige- en Landschapsvisie van de Renschdaelgroep, waarbinnen de projectontwikkelaar helemaal los kan gaan. Woningbouw en appartementen voor de happy few in de groene long van Venray. Sociale woningbouw voor onze jeugd en mindergestelden in Venray doen ze maar ergens anders en in projecten waar de gemeente de procedures wel strikt volgt.

Wie is hier de echte winnaar?, de projectontwikkelaar of het algemene belang van de samenleving Venray?

Voor de geweldenaar die er in geslaagd is om tot onder aan dit artikel door te lezen alvast het vooruitzicht naar een verdieping in de Anterieure overeenkomst exploitatie St. Annapark tussen gemeente Venray en Landgoed Sint Anna B.V. / Renschdael groep C.V. Deze Anterieure overeenkomst is zorgvuldig bij de gemeenteraad weg gehouden. We hebben er in Venray heel veel ambtenarenuren en geld ingeschoven. Dus we hebben ook recht op de details… toch?

GREENPORT - Het is bekend dat Ontwikkelbedrijf Greenport wellicht een strop van 16 miljoen euro heeft opgelopen bij het niet doorgaan van industrieterrein Spurkt. Directeur Ruud van Heugten heeft aangekondigd deze schade te gaan verhalen op de gemeente Venray (dus ook burgers van Venray).

De gemeenteraad van Venray is inmiddels uitgenodigd en op bezoek geweest bij van Heugten en dus “op het matje geweest”.

Het is voor de gemeenteraad belangrijk om te doorgronden wat voor een man van Heugten is. Hij heeft de leden van de gemeenteraad immers bedreigd op 30 maart  2021. Quote: “Ik zal uw besluitvorming nauwlettend volgen en zo nodig voor de belangen van het Ontwikkelbedrijf opkomen, langs welke weg dan ook”.

In het kader van “ken uw opponenten” is er een kleine internetverkenning uitgevoerd naar de betreffende bedreiger van de gemeenteraadsleden. We moeten de beste man dus ook nauwlettend in de gaten houden. De resultaten van deze verkenning zijn hieronder weergeven. Het zijn veelal stukjes informatie met links naar interessante weblocaties en natuurlijk de vriendenrepubliek zoals die om een rechtgeaarde CDA coryfee aanwezig is. Daag de onderzoeker die in u zit eens uit. Kijk eens naar de connecties, netwerken en de belangen die in elkaar verweven zijn vanuit de verschillende posities. Zit van Heugten met Greenport in de ideale habitat om ook de belangen van de afvalvrienden te bedienen? Interessant om te volgen wat er bij de afvalcontracten op de industrieterreinen gaat gebeuren in de nabije toekomst, toch? Have fun!

Ruud (Rudolf Antonius Cornelis) van Heugten, oud-wethouder, -tweede kamerlid en -gedeputeerde CDA Noord-Brabant, heeft in Venlo logistiek gestudeerd en is werkzaam geweest bij o.a. de AVL (Afval Verwijdering Limburg) het latere Essent Milieu.

Directeur, bestuurder sinds 2017 van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo. Benoemd door gedeputeerde Twan Beurskens VVD.

Sinds 2021 ook bestuurder bij beleggingsmaatschappij Rino BV
https://drimble.nl/bedrijf/deurne/9482245/beleggingsmaatschappij-rino-bv.html

Sinds 2020 ook commissaris bij 'familiebedrijf' Ortessa Groep BV in Eindhoven waar weer 4 bedrijven onder hangen, allemaal in de afvalbranche Limburg, Brabant en België.
https://drimble.nl/bedrijf/eindhoven/47459379/ortessa-groep-bv.htm

https://www.ortessa.com/nl/onze-bedrijven/

Hij is op LinkedIn behoorlijk actief i.r.t. Rob van Gansewinkel (bestuurslid Ortessa) en de vier onder Ortessa vallende bedrijven:

 1. Van Kaathoven BV
 2. Lammertyn.net
 3. Rondo BV
 4. Valor BV


CFO Math Toonen en CEO Rob Meulendijks van Ortessa Groep BV hebben beiden een lang verleden bij het afvalbedrijf Van Gansewinkel.

Ruud van Heugten, eerder commissaris bij volgende bv’s

Tot 2009
https://drimble.nl/bedrijf/helmond/19976895/suytkade-beheer-bv.html

Tot 2006
https://drimble.nl/bedrijf/helmond/16223837/automotive-facilities-brainport-holding-nv.html

Er lopen de nodige lijntjes richting de gemeente Venlo, o.a. programmamanager Serge van Dellen die tot de aanstelling van Ruud van Heugten in 2017 bestuurder van beide bv’s was. Was eerder projectmanager en Afdelingshoofd van het Ontwikkelbedrijf van de gemeente Venlo. Werd door inmiddels gemeentesecretaris Twan Beurskens gepromoveerd tot programmamanager.

Leon Frissen, oud-tweede kamerlid, -burgemeester en -gouverneur CDA Limburg

Leonardus Johannes Petrus Maria Frissen

Commissaris bij BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo sinds 2017.

Lijntje richting Brabant als bestuurder, samen met Willem Vermeend, oud-tweede kamerlid, -staatssecretaris en -minister PvdA.
https://drimble.nl/bedrijf/waalre/20111711/2-b-financed.html

Willem Vermeend was van 2006-2013 commissaris bij de Regio Venlo Floriade 2012 BV. Leon Frissen was als burgemeester van Horst aan de Maas bij de toewijzing van de Floriade betrokken, en gaf als gouverneur van Limburg weer de aanzet tot de 3 grote campussen in Limburg.

Willem Vermeend komt als bestuurder en commissaris voor bij een waslijst van bedrijven. Hij is fiscaal jurist.

Bedrijven werden na de Floriade met provinciale financiële lokkertjes naar het Floriadeterrein gehaald om de kantoren te vullen. Feitelijk betaalden ze dan een aantal jaren geen huur. Sinds einde van de Floriade zijn wellicht tientallen miljoenen, voornamelijk vanuit de portefeuille van gedeputeerde Twan Beurskens VVD (huidig directeur/secretaris gemeente Venlo) in de ontwikkeling gepompt.

IKL zit sinds 2019 in de VillaFlora. Opening door o.a. Herman Vrehen en Hubert Mackus.
https://www.ikl-limburg.nl/nieuws/opening-locatie-ikl-en-plattelandscooperatie-op-brightlands-campus-greenport-venlo/

En Ger Driessen CDA houdt kantoor in de Innovatoren.

Afvalverwerking
https://drimble.nl/bedrijf/venlo/20157932/regio-venlo-floriade-2012-bv.html

Daar broeit (wellicht) wat met de ophaal en verwerking van afval: Van Kaathoven / Ortessa / Greenport / Ruud van Heugten

ASL: mandaat van 30 Limburgse gemeenten
https://afvalsamenwerkinglimburg.nl/ Zie bijlage vergadering 28 april:

Daarom is het doel van ASL om per 1 januari 2022 over te stappen op een andere regeling en het huidige contract met Veolia niet te verlengen.
https://www.1limburg.nl/limburg-wil-alle-huishoudelijk-afval-opnieuw-gebruiken

ASL is inmiddels in gesprek met de Greenport-campus in Venlo en de Chemelot-campus in Sittard-Geleen om na te gaan welke rol zij kunnen spelen.'
https://mlabusiness.nl/2020/12/08/van-kaathoven-biedt-bedrijven-en-gemeenten-duurzame-totaaloplossinge/

'Zoals bij het distributiecentrum van Michael Kors in Venlo. “In een magazijn van 100.000 vierkante meter mogen wij de gehele dienstverlening verzorgen”, zegt algemeen directeur Rob Meulendijks.'

Recente foute aanbesteding gemeente Roermond en Van Kaathoven
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210402_95450330
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210412_96779600

Ruud van Heugten was tot juni 2015 gedeputeerde in Brabant met de volgende portefeuille:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Land- en tuinbouw (dec 2009 - apr 2011)
 • Mobiliteit en Financiën (apr 2011 - jun 2015)


In die periode zijn veel vergunningen afgegeven aan Van Kaathoven Groep en tevens een subsidie.

Archief provincie Brabant:
https://brabant.archiefweb.eu/#search.1619885958916

De stukken van de provincie m.b.t. subsidies (en al dan niet van Heugten als portefeuillehouder) zijn niet direct te vinden. Archief gaat maar terug tot 2016.
https://www.brabant.nl/loket/subsidies/openbaar-subsidieregister

VENRAY - Dit is de stelling van Drs. L.W.Verhoef Registeraccountant. Volgens hem zijn de jaarrekeningen van gemeente Venray en vele andere gemeenten misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijkheid. Wel goedkeurende accountantsverklaringen ondanks het geknoei met de cijfers!

Enkele voorbeelden:

 • Het gemeentebestuur Venray meldde in de jaarrekening 2005 een overschot van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,1 miljoen.
 • De jaarrekening 2009 spant de kroon. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 20,7 miljoen (waarvan winst van € 17,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,3 miljoen was dus totaal overbodig. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
 • Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2019 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

Voor een volledig overzicht van Verhoef betreffende de gemeente Venray een verwijzing naar: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/venray.html

Dhr. Verhoef heeft de Venrayse gemeenteraad 10 * schriftelijk gewezen op de frauduleuze handelingen door de gemeente Venray. Het laatste bericht van hem kunt u vinden op: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/venray/venray20160922.html

Boekhoudfraude, oftewel valsheid in geschrifte in jaarrekeningen, is strafbaar (maximum: zeven jaar gevangenisstraf). Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 225 - 227).

Het openbaar maken van onware, dus misleidende, jaarrekeningen is strafbaar (maximum: zes jaar gevangenisstraf). Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikel 336).

Waarom zouden de burgers van Venray zich hier druk om moeten maken? De persberichten van gemeentebesturen over hun (vermeende) jaarlijkse financiële overschotten of tekorten worden door de reguliere pers en media doorlopend klakkeloos, zonder eigen onderzoek, in hun media overgenomen. Hierdoor blijft een gigantische boekhoudfraude bij veel gemeenten onbesproken. Hierdoor blijft onbesproken dat veel gemeentebesturen hun gemeenteraden zwaar misleiden. Hierdoor blijft dus ook onbesproken dat veel gemeentebesturen ook hun burgers zwaar misleiden. Doordat de jaarrekening ongunstig wordt gepresenteerd kan een veel te hoge rekening voor onroerendezaakbelasting bij de burgers neergelegd worden. Naast de mogelijk illegale boekhoudpraktijken is dus de burger weer kind van de rekening via de opgelegde belastingen.

Voor uitgebreide informatie zie: http://www.leoverhoef.nl/index.html

VENRAY - De gemeente Venray geeft een cursus voor inwoners over de manier waarop politiek wordt bedreven.

Hoe zit de gemeente in elkaar? Wat zijn taken van de gemeenteraad? Hoe gaan raadsleden te werk? Welke rol kunt u daarin hebben? Het zijn een paar van de onderwerpen die aan bod komen in de cursus ‘Politiek Actief’.

De cursus is gratis en wordt op de dinsdagavonden van 15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober en 20 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Venray gegeven. Als hoofddocent treedt burgemeester Winants op, hij verzorgt het onderdeel tonen van onpartijdigheid en goed leiden van raadsvergaderingen. Hij wordt bijgestaan door de gastdocenten Guus Reintjes (onderdeel woordvoeren en begrijpend lezen), Jan Loonen (onderdeel integriteit) en Anne Thielen (onderdeel ruggengraat tonen en wachtgeldregeling). Via een beeldverbinding zal Ger Koopmans een gastcollege geven over grindboeren, architecten te Maastricht en het gebruik van email.

Voor vragen of aanmeldingen kan er een e-mail worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden kan tot en met zondag 5 september. Er is een beperkt aantal plekken.

GREENPORT - Vandaag een uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel m.b.t. een in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning. De Raad weigerde het BP op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is (terecht) ongegrond verklaard.

Bekijk of download hier de bijlage.
Lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 (groen gemarkeerd in de marge).

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde BP Industrieterrein Loobeekdal ligt voor de hand en is m.i. 1 op 1 toepasbaar op deze casus.
Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid / ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.

LOOBEEKDAL - Zoals bekend wordt het Loobeekdal in Venray heringericht. Dit project, in opdracht van Waterschap Limburg, staat bekend om zijn verdachte grondtransacties en CDA vriendendiensten binnen de inrichting. Naast het waterschap spelen de gemeente Venray, de provincie Limburg, Staatsbosbeheer en de LLTB een rol. In dit artikel wordt een geweldig stukje vriendendienst transparant gemaakt.

Even een stapje naar provinciaal niveau. Zoals bekend is door de affaire Vrehen het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Limburg, inclusief CDA gouverneur Theo Bovens opgestapt. De aanleiding was wederom een stinkdossier binnen de CDA vriendenrepubliek. In de debatten en artikelen in de kranten kwamen de termen netwerkcorruptie, en schaduwparlement CDA voorbij. Herman Vrehen, die eerder moest opstappen als IKL-directeur, is nu ook ontslagen als bestuurder van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Tegelijk is de directeur van de coöperatie Eppo Timmer ontslagen. Ook Bram Derikx, de directeur van een tweede landschapsstichting in de provincie, is op non-actief gezet. Deze stichting Natuurinclusieve Landbouw is eveneens gelieerd aan de LLTB en voerde samen met stichting IKL projecten uit, zegt de krant.

Het CDA zit in Limburg op onfrisse en dominante wijze verweven in de publieke organisaties zoals de gemeente Venray, de provincie, de LLTB en het Waterschap. De werkelijke macht wordt bepaald in achterkamertjes, aan de bar en bij de borrels. Via stichtingen en coöperaties wordt gestuurd en zuigen zich bestuurders vast in de subsidiestromen die binnen de provincie rijkelijk vloeien. Beleid en regels worden maximaal gekneed om middels gelegaliseerde constructies voordeel te behalen. De vriendenrepubliek zoals beschreven in 1996 door Joep Dohmen is nog in volle werking.

Dit brengt ons weer bij het Loobeekdal. De contouren van een dergelijke onfrisse netwerkconstructie worden steeds zichtbaarder. Het is duidelijk dat de architecten Driessen en Loonen beleid hebben gekneed en afspraken hebben gemaakt om een melkveebedrijf maximaal voordeel te bieden binnen de herinrichting van het Loobeekdal. In een eerder artikel op deze website, “De gronddeal in het Loobeekdal verder onder de loep genomen”, hebt u kunnen lezen welke top-deal wethouder Loonen privé heeft gesloten met het Waterschap.

Door niet aflatend graafwerk van een aantal burgers is aangetoond dat de architectuur rondom het melkveebedrijf vóór 2010 al tot stand is gekomen. Een sterke aanwijzing hiervoor is het sneuvelen van een aantal bosjes die behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze bosjes lagen dicht op het melkveebedrijf aan de Boterpot en dat bedreigde natuurlijk de bedrijfsvoering. Er stond immers nog een mestvergister en uitbreiding van de veestapel op het verlanglijstje van het melkveebedrijf.

Op een functiekaart van de gemeente Venray van 20 januari 2010 is te zien dat de EHS bosjes gingen sneuvelen en uitgeruild zouden worden voor zogenaamde “nieuwe landbouw”. Dat is op dit moment goed te zien. Het melkveebedrijf ligt als een lelijke kale puist midden in het Loobeekdal temidden van de eindeloze grasvlakten van het bedrijf. Gemeente Venray verplicht normaal gesproken ondernemers bij dergelijke plannen tot een beplantingsplan. Dit om op z’n minst wat visuele vervuiling van het object op te heffen. Binnen de vriendenrepubliek hoeft dat natuurlijk niet.

Het ruimen van de EHS bosjes maakt de weg vrij voor verdere ontwikkeling van het melkveebedrijf aan de Boterpot. De EHS bosjes hadden de functie van stapstenen waarlangs dieren zich konden verplaatsten in het Loobeekdal. Dit voor een ecologisch sterke verbinding van de Smakt naar het Rouwkuilengebied.
Door de grondposities van de familie Loonen, onder andere door twee door wethouder Loonen in 2008 aangekochte percelen, kan de nieuwe beekloop afgedwongen worden door de Loonens. Wethouder Loonen heeft ten zuiden van de Beekweg en ten noorden van de Beekweg uitstekende posities om bepalend te zijn hoe dat de Loobeek komt te liggen. Dat dit zo gelopen is valt te lezen in de acte Z9396. Binnen de vriendenrepubliek is het instrument onteigening in de kast gelaten. Zo gaan de vrienden natuurlijk niet met elkaar om.

Verder moet er melding van gemaakt worden dat in de acte Z9396 verwezen wordt naar de “notitie afrondend gesprek de dato vijf november tweeduizend zestien inclusief aanvullingen van de heer Ger Driessen en Jan Loonen”. Deze notitie is niet te achterhalen bij het Kadaster en is niet ter beschikking gesteld door het waterschap. Het vermoeden is dat hierin in detail te lezen is welke deal Driessen en Loonen al hadden voordat de zaken geformaliseerd zouden worden. Deze notitie heeft het kadaster niet in bezit en is niet opvraagbaar bij de akte. Driessen was rond 2015 in aanloop naar de levering van de verkoop aan Loonen dijkgraaf bij het waterschap Peel en Maasvallei.

Bekijk of download hier de 'Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen Z9396'

Verdere aanwijzingen dat de zaak goed voorgekookt was staan te lezen in het document “Bestemmingsplan ‘Loobeekdal, deelgebieden De Spurkt en Venrays Broek’ Eindrapport zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 17 september 2018”. De familie Loonen heeft ook een zienswijze ingediend. De gemeente Venray verwijst in haar reactie op de zienswijzen veelal naar “afspraken die in het verleden reeds zijn gemaakt”. De Loonens worden goed bediend door de gemeente. Binnen de CDA netwerken, ook binnen de gemeente Venray, is blijkbaar alles al goed voorgekookt en in de formele stukken verwerkt. In de zienswijze van de familie Loonen (reclamanten nr.7) staat gewoon geschreven dat alles al “in het verleden is uit onderhandeld”. Ook de gemeente Venray verwijst steeds naar privaatrechtelijke afspraken uit het verleden en die nemen ze uiteraard kritiekloos over.

Bekijk of download hier het 'Eindrapport zienswijze De Spurkt en Venrays Broek 17 september 2018

Vóór 2010 was de inrichting van het Loobeekdal ter hoogte van het Loonen territorium al bepaald door de architecten Driessen en Loonen. Dit gaf aan dat de architecten al op detailniveau bezig waren. De samenwerking tussen het waterschap, de provincie, de gemeente Venray en de familie Loonen was al in volle bloei.

Dus zoals een echte boer is er door de architecten flink gezaaid tijdens de planvorming en wordt er nu in Venrays Broek flink geoogst door de familie Loonen. Een prachtig voorbeeld van een CDA vriendenrepubliek. Over de neiging om dit soort boeren maar het natuurbeheer in handen te geven moet nog eens goed nagedacht worden. Wij zijn er overigens wel ervan overtuigd dat die er zijn, boeren met een natuurhart!

In onderstaande figuur de huidige grondposities. Geel eigendom Maatschap Loonen, rood eigendom Wethouder Loonen, groen Waterschap. Een heel stuk Loo-(nen-)beek gekenmerkt door kaalheid en ontdaan van landschapselementen of beekdalelementen. Dus eigenlijk een troosteloze woestijn.

Prent Loonenbeek 18 04 2021

LOOBEEKDAL - Bureau Berenschot is onderzoek aan het uitvoeren naar een gronddeal uit 2016 met het Waterschap Limburg waar wethouder Jan Loonen (CDA) als privépersoon bij betrokken is. Centrale vraag daarbij is of Loonen integer heeft gehandeld. Is Loonen financieel bevoordeeld bij deze deal en is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling? Deze kwestie is in de NRC gepubliceerd en voor de acht partijen in de gemeenteraad van Venray was dat aanleiding om een onderzoek te laten instellen. Men vond dit de enige manier om de lucht te klaren. Ook Loonen zelf heeft op zo’n onafhankelijk onderzoek aangedrongen en zijn volledige medewerking toegezegd.

De gemeenteraad heeft voor Bureau Berenschot gekozen. Quote :”Dat moet een bureau van topklasse worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezers en de samenleving". Voor dit onderzoek is ca. 34.000,-- euro uitgetrokken (bron: 1limburg 9 feb 2021). Maar wat kan een Berenschot voor dit bedrag? Hoe werken die eigenlijk? Krijgen we hier topkwaliteit of alleen topkwaliteit binnen budget?

Om u een idee te geven zou dit bedrag op navolgende wijze verbrand kunnen worden:
- 300 uur junior/stagiaire á € 75,00 is € 22.500,00
- 30 uur adviseurs en juristen á € 350,00 is € 10.500,00
- Bureaukosten € 1.000,00

De goedkope krachten worden voorop gestuurd en verzamelen informatie waarna de dure krachten screenen, analyseren en concluderen.

Berenschot is met de vragen op pad gestuurd. De hoofdvraag is: In hoeverre heeft wethouder J.W.G.M. Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 inzake het dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal met het Waterschap in 2016 gehandeld in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en eventueel andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Welke aanbevelingen voor de gemeente (zijnde raad, college en organisatie) volgen uit het onderzoek?

Verder zijn er nog specifieke vragen geformuleerd over feiten en omstandigheden, de beoordeling van de handelwijze van wethouder Loonen en aanbevelingen. De volledige vragenlijst vindt u
in dit persbericht.

Het zal u duidelijk zijn dat als Berenschot binnen budget moet blijven het moeilijk zal zijn om de onderste steen boven te krijgen. U heeft op deze website kunnen lezen dat we hier te maken hebben met mogelijke CDA netwerkcorruptie. Dat betreft het waterschap, de provincie, LLTB en gemeente Venray. Eén van de kenmerken is dat de corruptie vaak verstopt zit in het kneden van beleid en regels om er op termijn de vruchten van te plukken. Dus er is een kans dat Berenschot de onderzoeksvragen gaat toetsen aan de regels die door netwerkcorruptie tot stand zijn gekomen. Zeg maar gelegaliseerde corruptie. Voor de inrichting van het Loobeekdal en met name een melkveebedrijf aan de Boterpot, is er door de CDA architecten al aangelegd tussen 2005 en 2010. Om dit soort beerputdossiers helder te krijgen zijn onderzoeksjournalisten vaak jaren aan het puzzelen.

Dus gemeenteraad Venray, je maait wat je zaait. In dit geval maai je wat je in de vorm van € 34.000,00 hebt gezaaid. Van belang is in elk geval dat de deal tussen Ger Driessen en Jan Loonen boven water komt. Concreet de “notitie afrondend gesprek de dato vijf november tweeduizend zestien inclusief aanvullingen van de heer Ger Driessen en Jan Loonen”. Ook van belang is dat transparant wordt wat de gemeente in de reactie op de zienswijzen Venray bedoelt met “afspraken die in het verleden reeds zijn gemaakt”.

Bovenstaande informatie moet in een handomdraai te vinden zijn. Wethouder Loonen kan de notitie aanleveren omdat hij volledige medewerking heeft toegezegd. De ambtenaren kunnend de “afspraken uit het verleden” uitgraven. Uiteraard zou ook het waterschap even geconsulteerd kunnen worden over waar hun onderzoek op is gestuit.

Verder heeft onze nieuwe gouverneur Remkes aangegeven dat er schoon schip gemaakt moet worden. Hij is een doorgewinterde bestuurder en herkent de patronen van netwerkcorruptie natuurlijk in de Loobeekdal case. Hij gaat met alle burgemeesters gesprekken aan onder meer op het thema integriteit. Er moet een einde komen aan de graaiende CDA Vriendenrepubliek.

CDA-KLIEK - Zaterdag 27 maart, bericht op de Telegraaf: SP vraagt “Wil de minister ingrijpen in Limburg?”, “ Is de positie van gouverneur Theo Bovens nog houdbaar?“.
De bestuurlijke situatie in Limburg is naar aanleiding van de IKL-subsidiekwestie weer landelijk nieuws geworden. Wederom een door het CDA gedreven schandaal dat verbijsterend is.

Donderdag 25 maart stonden de acteurs binnen de diverse schandalen met naam en toenaam uitgestald in de Limburger.

Club van 8 CDA vlegels
1- Herman Vrehen, voormalig CDA gedeputeerde, graait tonnen uit de Limburgse subsidiepot ;
2- Ger Koopmans, CDA gedeputeerde promotor van BosWerkt BV (Vrehen) in het CDA verkiezingsprogramma als vriend van de republiek;
3- Hubert Mackus, CDA gedeputeerde, promotor BosWerkt BV in het CDA verkiezingsprogramma als vriend van de republiek;
4- Patrick van der Broek, dijkgraaf, besluit om BosWerkt BV 250 ha bos te laten onderhouden anderhalve maand voordat het bedrijf officieel bestaat;
5- Dieudonné Akkermans, voorzitter Raad van Toezicht IKL, haalt de graaiende directeur Vrehen binnen;
6- Raymnond Knops, staatssecretaris, koopt lekker goedkoop grond van de provincie en de gemeente Horst knijpt een oogje dicht op bouwregels;
7- Jan Loonen, wethouder, koopt 35 ha grond als privépersoon van het Waterschap alwaar Ger Driesen en Patrick van den Broeck in de beslissingsboom zaten;
8- Mirjam Depondt, lid Provinciale Staten voor het CDA, onfrisse zaken binnen het L1 commissariaat.

Gelukkig zijn de campagneborden van het CDA langs de wegen verwijderd. De slogan “Nu doorpakken” begon een heel speciale lading te krijgen. Het begon echt een beetje op horizonvervuiling te lijken.

Op de site van het CDA staat uitgelegd wat de slogan zou moeten betekenen nl.:

Door te investeren in een sterke en eerlijke economie, een betrouwbare en dienstbare overheid en een krachtige samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Er liggen meer dan genoeg kansen. Onze plannen liggen klaar. Nu doorpakken!

Pic Nu doorpakken 2
Het blijkt dat door het CDA Limburg een geheel eigen invulling aan deze slogan wordt gekoppeld. Van eerlijkheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid is geen sprake meer. Krachtige samenleving, ja, maar we denken vooraleerst aan ons zelf en onze vrienden. Kansen, prima, maar CDA coryfeeën eerst. De plannen liggen zeker klaar en zodanig gevormd dat er formeel juridisch niets aan de hand is. We kunnen gewoon legaal graaien wat we willen. Morele statements zijn alleen maar iets voor in de folder als er campagne gevoerd moet worden.

Het doorpakken gebeurt volgens de bekende oude patronen beschreven in de Vriendenrepubliek Limburgse Kringen van Joep Dohmen. Vriendendiensten binnen de CDA kliek. Tonnen aan subsidies wegsluizen waarbij de raad van toezicht toevallig even een andere kant op keek. Even regelen dat er 35ha aan grond gekocht kan worden bij het waterschap terwijl onteigenen een veel goedkoper instrument was.

Kortom de morele ruggengraat is bij deze club niet meer aanwezig. Bij kritiek of vervelende vragen wordt “het is allemaal volgens de regels gegaan” in stelling gebracht. Zelfverrijking en vriendendiensten zijn een vanzelfsprekendheid geworden.

Het lijkt wel of we de goede oude tijden van De Vriendenrepubliek Limburgse kringen aan het herleven zijn. Zeg maar de versie 2.0 met een nieuwe generatie graaiers uit het CDA nest. De tekenen zijn overal aanwezig.

Laatste optekening met een CDA reukje was de boodschap van het Horster college. Dit college laat weten duizend nieuwe woningen te willen hebben gebouwd in 2025. De verantwoordelijke CDA wethouder wil maximaal ruimte om met de aannemers in zee te gaan waar hij “al fijn mee heeft samengewerkt”. Op basis van goed vertrouwen en een maximale vrijheid richting de aanbestedingsregels ziet hij wel zitten. Is hier nummer 9 voor het illustere rijtje hierboven in de maak? Deze insteek moet alle alarmbellen in Horst en het provinciehuis doen laten afgaan. Vertrouwen is goed maar controle is beter als tip aan de Horster gemeenteraad.

Het wordt voor Limburg tijd dat er een post-CDA tijdperk wordt ingeluid. Deze club is niet in staat integer te handelen. Dus een advies aan de minister is dan ook ingrijpen en uitmesten die handel. De eerste ratten hebben alvast het schip verlaten. Het is nu in de toekomst oppassen. Deze politieke vrienden hebben altijd wel weer een adviesbureautje achter de hand waarmee ze zich weer in de subsidiestromen kunnen vastzuigen.

LOOBEEKDAL - Lang geleden woonde er eens een familie varkens ergens op de hei. Een vader, moeder en vier opgroeiende biggen. Hun leven was lang niet slecht, want ze konden genoeg voedsel vinden in de buurt van hun slaapplek. Verstopt onder de heidestruiken zaten genoeg hagedissen, regenwormen en insecten, terwijl de her en der verspreide eikenbomen meer dan voldoende eikels lieten vallen om er het hele jaar op te kunnen teren. Onder leiding van papa Beer en mama Zeug struinden de vier biggen dan ook dagelijks de omgeving af op zoek naar lekkere hapjes. Het lekkerst vonden de vier biggen altijd de modderpoelen die ze onderweg tegenkwamen en waarin ze dan heerlijk konden ravotten en in het zonnetje liggen.

Maar ja, dan moet het wel geregend hebben natuurlijk en dat was niet altijd het geval. Vooral in de lente en de zomer waren de modderpoelen veranderd in los zand en stof. Het was er dan veel te heet en stoffig. Vooral de middelste twee biggen baalden daar steeds meer van en op een dag besloten ze de groep te verlaten om op zoek te gaan naar nattere plekken. We moeten gewoon naar lager gelegen gebied lopen, moedigden ze elkaar aan. We zijn al bijna beer, dus we hoeven voor niemand bang te zijn. Trouwens, we hebben altijd nog de Bere God om ons te beschermen. Dit geloof in de Bere God hadden Knir en Knar van huis uit meegekregen.

Na een tijdje in de volle zon rond gezworven te hebben voelde hun tere, roze huid pijnlijk en verdroogd aan en verlangde heel erg naar een modderbad. Plotseling zagen ze in de verte iets glinsteren. Het lijkt wel een beekje, zei Knar, want zo noemde zijn broer hem. Het is een beekje, riep Knir, want zo noemde zijn broer hem. Ze renden in volle vaart in de richting van het verlossende water totdat hun korte poten het water deden opspatten en ze zich uitgeput lieten vallen om nooit meer te willen opstaan. Hier wil ik nooit meer weg, dit is het varkensparadijs, riep Knar. Dit was inderdaad het beloofde land van de Bere God.

Dan blijven we toch, zei Knir, wat houdt ons tegen? WIJ BIJVOORBEELD, klonk het onverwacht van alle kanten. In hun enthousiasme hadden de twee bijna-beren niet opgemerkt dat de beek eigenlijk al bezet was. Wie zijn jullie dan wel, vroegen Knir en Knar.

Ik ben Das, zei de das. En ik ben Bever, zei de bever. Ja, en ik ben Ree, zei de ree. Wij wonen hier al heel lang en dit is onze beek. Met wij bedoel ik ons, maar ook alle andere kleine land- en waterdieren, vogels, bomen en struiken en planten. Wij zitten echt niet te wachten op een stel ruwe varkens die de hele boel overhoop halen en alles verstoren. Dus hoepel maar snel weer op!
Dat zullen we nog wel eens zien, zei Knar zo stoer mogelijk en hij ging zo hoog mogelijk op zijn poten staan om maar veel indruk te maken. Aan de kant jullie, anders snij ik je aan stukken met mijn hoektanden!

DAT ZAL NIET NODIG ZIJN, klonk het plotseling met veel gezag. Das, bever en ree begrijpen al dat ze hier niets te zoeken hebben, of niet, heren? Drie enorme beren met gekrulde hoektanden die uit schuimende bekken staken vulden het pad.

beren

Zo veel dreiging en intimidatie waren de vredelievende dieren niet gewend en zwijgend dropen ze af. Knar kende die stem ergens van, maar waarvan? Hij is wel eens bij ons op bezoek geweest! Dat was het, vroeger op de hei kwamen ze met zijn drieën wel eens langs. Hij herinnerde zich de stoere verhalen die ze vertelden over levensgrote modderpoelen die ze hadden uitgegraven, bossen die ze hadden omgeploegd en holen en burchten die geplunderd hadden. Twee van hen hadden dezelfde naam, Gerr. Het waren twee uiterst sluwe beren die je slechts uit elkaar kon houden door heel goed te kijken wie de lelijkste varkenskop had. De derde zag er wat beschaafder uit en viel op omdat hij altijd kadootjes gaf om maar in de smaak te vallen en de baas te mogen zijn.

Kijk, zo doe je dat, zei Gerr de lelijkste. Als ze jullie weer lastig vallen, dan geef maar een knor en dan lossen wij het wel voor je op.

Zo gebeurde het dat Knir en Knar heer en meester werden over een groot gebied aan weerskanten van de beek. Elke dag woelden ze weer een ander stuk helemaal om, zoals varkens dat het liefste doen en ze knaagden aan jonge boompjes. Na verloop van tijd stond er in de buurt van de beek geen enkele boom meer en door al dat gewoel waren de meeste planten verdwenen, behalve het oersterke Engels raaigras. Dat slaagde vrijwel als enige er in om stand te houden tegen al dat geweld. De andere dieren hadden zich na enkele mislukte pogingen wijselijk teruggetrokken in verder afgelegen gebieden en zinden op wraak.

Nadat de inmiddels tot beer uitgegroeide Knir een rondzwervende zeug had weten te verleiden tot paren vond hij het toch wel tijd geworden om een eigen plek te zoeken. Met zijn tweeën volgden zij de beek oostwaarts totdat ze na enkele kilometers op een kunstmatige heuvel stuitten met een groot hek er omheen. VERBODEN TOEGANG stond er op een bord en eronder in kleinere letters Pas op Gifbelt! Even verder stond nog een bord. RUIMTE VOOR RUIMTE . Wat nu? Ze staken allebei hun snuit in de zompige aarde en roken eens goed. Prima geurtje, niets aan de hand. Er is hier genoeg ruimte, zo te zien. Laten we hier maar gaan wonen, zei Knir. En zo kwam het dat een maand later daar talloze biggetjes rondhuppelden van de ene modderpoel naar de andere.

De andere dieren hadden echter ondertussen ook niet stil gezeten en zich verzameld op een grote open plek bij een groot ven. Alle dieren te land, te water en in de lucht hadden een vertegenwoordiger gestuurd en onder voorzitterschap van Oehoe de uil kwamen zij eensgezind tot de conclusie dat de varkens nu echt te ver waren gegaan en er drastische maatregelen moesten volgen.

Dierenrijk


De koeien boden aan om de straf ten uitvoer te gaan brengen, want zij waren per slot van rekening groter en sterker inhadden scherpe hoorns. Daar konden de beren met hun hoektanden niet tegen op. Bovendien hadden de koeien nog een extra appeltje te schillen met dat stelletje vernielers van de biodiversiteit, want doordat er rond de beek alleen nog maar Engels raaigras groeide konden de koeien daar niet meer genieten van hun kruidenrijke graslanden.

De volgende dag gingen de koeien al voor dag en dauw op pad om de beren te verrassen terwijl ze hun modderbad aan het nemen waren. De andere dieren volgden met een grote drijfkooi om de varkens in samen te drijven en te vangen. Al van verre hoorden ze luid geknor en gekrijs, want toevallig was Knar met zijn zeug en big net op bezoek bij Knir en druk bezig met modderbaden. Voordat ze het goed en wel in de gaten hadden zaten ze reeds in de val. Verontwaardigd zagen ze hoe de uil zich op de rand van de kooi nestelde en hen begon toe te spreken.

Varkens, luister goed, begon hij. Wat jullie de andere dieren aangedaan hebben is onvergeeflijk en daarom krijgen jullie de allerzwaarste straf: jullie worden uitgeleverd aan de mensen en die stoppen jullie in donkere hokken waar je nooit meer uit komt, behalve wanneer je naar het slachthuis gaat. Jullie twee, Knir en Knar, hebben nog geluk, want misschien gaan ze wel fokken met jullie en dan leef je nog wat langer en mag je af en toe een modderbad nemen. De beek en het beekdal worden weer aan de natuur teruggegeven en zijn dus voortaan weer van ons. Wij zullen er heel wat beter voor zorgen dan jullie gedaan hebben.

Oehoe, de uil, was uitgesproken en het vonnis werd uitgevoerd. Nooit werd hierna ooit nog een varken in de vrije natuur aangetroffen.

BEDRIJVENTERREIN DE SPURKT - CDA Gouverneur Bovens komt de gemeenteraad op 30 maart een hart onder de riem steken in deze barre Coronatijden.

Toevallig precies op het moment dat een zeer belangrijke beslissing genomen moet worden in de gemeenteraad. Namelijk niet vaststellen bestemmingsplan De Spurkt. Onder agendapunt 10 staat Ontwikkeling bedrijventerrein De Spurkt op het programma.

Op 30 oktober 2020 heeft de gemeente Venray met het Ontwikkelbedrijf een anterieure overeenkomst gesloten over de grondexploitatie in het gebied de Spurkt. In deze anterieure overeenkomst is voor de gemeente een inspanningsverplichting opgenomen om het bedrijventerrein De Spurkt mogelijk te maken. Ook wordt in de considerans van deze anterieure overeenkomst verwezen naar de gemaakte afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst. Ten aanzien van de verhouding tussen de deelnemende partijen in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de provincie Limburg voor 58,6% aandeelhouder is in het Ontwikkelbedrijf, de gemeente Venlo voor 27,7 %, de gemeente Horst aan de Maas voor 8,3% en de Venray voor 5,4%.

Het is duidelijk dat de verantwoordelijke wethouder de raad op het verkeerde been heeft gezet en zelfs voorgelogen over het plan Spurkt. Een groot deel van de fractisch is dit nu duidelijk geworden en een industrieterrein op basis van het voorliggende bestemmingplan is onacceptabel.

Bovens Cavalarie 2Schijnbaar wordt de CDA vriendenrepubliek, Loonen, Winants, Voorn, Bovens ingeschakeld om druk uit te oefenen rondom het dossier Spurkt. Is hier sprake van het zogenaamde strategisch management om nog even een gepaste waarschuwing af te geven aan de fracties?

Een onfrisse gang van zaken!

Beste fracties en raadsleden, laat je niet intimideren door dit CDA georganiseerde machtsvertoon. Houd koers en schiet het onzalige plan Spurkt naar de eeuwige jachtvelden.

LOOBEEKDAL - Schriftelijke vragen over gronddeal Waterschap Limburg met wethouder gemeente Venray.

Download ze hier.

CDA-KLIEK - Door de toestanden in bestuurlijk Venray heb ik onlangs weer eens een boek op zolder afgestoft en er wat in gelezen. Het boek van Joep Dohmen is uitgegeven in 1996 en heeft de titel “De Vriendenrepubliek Limburgse kringen”. Het beschrijft hoe dat provinciale en regionale bestuurders en ambtenaren, hoofdzakelijk uit het CDA nest, zich te buiten gingen aan de geldstromen uit den Haag.
Deze geldstromen kwamen op gang na de sluiting van de mijnen. Honderden miljoenen aan guldens stroomden via diverse stromen naar Limburg. Dit om de pijn te verlichten en de klap van de mijnsluiting op te vangen. Rijksdiensten als CBS en ABP kwamen naar Limburg en schiepen banen.
De geldstromen werden via de provincie gekanaliseerd door commissies. Het CDA zat overal aan de stuurknuppels. De bestuurders en ambtenaren zogen zich als parasieten vast in deze geldstromen en deden er privé hun voordeel mee. Deze corruptie ging niet direct maar speelden zich veelal via de aannemerij af. De aannemers werden beschermd door het buiten de boot houden van concurrentie. Aanbestedingen werden gemanipuleerd waarbij veel te hoge prijzen werden geaccepteerd. Er was geen concurrentie tussen de aannemers en de opdrachten werden verdeeld. De welvaart vloeide via steekpenningen, reisjes, verbouwingen weer retour naar de bestuurders die de touwtjes in handen hadden. De corruptie zat werkelijk overal in de haarvaten van bestuurlijk Limburg.

Het verleden kan ons wat leren over het heden. De geldstromen zijn er nog steeds. Hieronder een korte selectie van de honderden projecten waarin bestuurlijk Limburg een rol speelt:

 • Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar;
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum;
 • Greenport Venlo;
 • De Maasgaard;
 • Waterhuishouding Griendtsveen;
 • Herinrichting Loobeekdal;
 • Regions4Food;
 • Etc. etc. etc.


Bestuurder prent 3De vraag is of de oude gedragingen van de bestuurders nog bestaan. De aanwijzingen zijn veelzeggend. Meest recente regenteske gedraging van een overheidsbedrijf Greenport Venlo is het naast zich neerleggen van een rechterlijke uitspraak. De Provincie Limburg, als mede-eigenaar, treedt niet op tegen de strijdige activiteit van Greenport. De Provincie is naast aandeelhouder ook nog vergunningverlener en handhaver. Ieder weldenkend mens snapt dat dat een zeer onwenselijke situatie is.
Ook al is de corruptie en manipulatie nog maar 5% van wat zich toen heeft afgespeeld, dan nog is het onacceptabel.
Publieke gelden dienen doelmatig te worden besteed. Er dient geen eurocent van de geldstromen in bestuurlijke jaszakken te belanden.
Het kan niet zo zijn dat belastingcenten opgehaald in de maatschappij belanden bij personen die allerminst recht hebben op deze centen.
Zeker in het licht van de toeslagenaffaire waar geldgebrek door onterechte belastingaanslagen mensen uiteindelijk zover heeft gedreven dat ze uit het leven zijn gestapt.

Het boek van Joep Dohmen, verplichte kost voor ieder raadslid of bestuurder.