Toon items op tag: misstappen

vrijdag 07 januari 2022 19:44

Thielen wil met het CDA weer vooruit

CDA-KLIEK - Luidde de titel van een interview met de oud-wethouder en huidige lijstrekker van CDA Venray in de kerstspecial Peel en Maas. De oud-wethouder heeft de blik vooruit gericht. Terwijl nederigheid zou sieren refereert Anne aan de gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk die in november jongsleden plaatsvonden. Dit omdat verschillende gemeenten fuseerden tot een grote gemeente. Het CDA werd de grote winnaar van deze verkiezingen, dit laat volgens haar zien dat het mogelijk is om de grootste partij te worden. Het is niet te hopen, maar het lijkt er wel op dat ze met “de grootste” ook meteen bedoeld “de machtigste”. Als dit het geval is heeft Anne niet goed begrepen wat er allemaal het laatste politieke jaar in Venray is gebeurd. In het interview lezen we nergens iets over nieuw elan, afstand nemen van wat er is gebeurd en het delen van de gedane zelfreflectie. Jammer.

Tijdens de verkiezingsavond van het Land van Cuijk kwam een professor aan het woord die heel geïnteresseerd de gemeenteraadsverkiezingen had gevolgd, hij verklaarde het succes van het CDA. Allereerst was er sprake van een herindelingsverkiezing. Alhoewel je in de oude gemeentes struikelde over de verkiezingsborden leek wel of niemand deze verkiezingen interesseerde. Volgens de professor wisten de kiezers niets van de meeste partijen en kandidaten. Weet iemand uit Grave wat er in Boxmeer is gebeurd of iemand uit Vierlingsbeek of een politicus in Mill een scheve schaats heeft gereden? Nieuwe partijen werden opgericht met kandidaten uit een oude gemeente en kandidaten wisselden van partij, onduidelijkheid troef. Landelijke aandacht was er nauwelijks, dus ook de nationale politiek waaronder flaters als de toeslagenaffaire en het laten vallen van Pieter Omtzigt had niet veel invloed. Zelfs het meedoen van FvD met hun standpunt tegen het coronabeleid leek nauwelijks iemand op te vallen. Neen, de kiezer koos voor zekerheid, voor bekende vertrouwde gezichten in hun eigen oude gemeente. Voor mensen die veel betekenden voor de gemeenschap of gewoonweg veel vrienden en bekenden wisten te mobiliseren, voor een partij die er voor de verkiezingen al was en liet zien te beschikken over een juiste PR-tactiek. Geen stemmen op grond van een programma, geen goed- of afkeuring van beleid, geen afrekening en ook niet het kiezen voor nieuw elan.

Het lijkt erop dat het CDA in Venray, de eerste verkiezingsborden zijn al gesignaleerd en een kalender met daarin zelfs de verkiezingsdatum als een nieuwe feestdag vermeld viel in de Venrayse brievenbussen, goed naar het CDA Land van Cuijk heeft gekeken. De lijst met kandidaten lijkt garant te staan voor veel stemmen van vrienden en relaties. Of deze lijst ook staat voor nieuw elan is maar de vraag. Naast de al besproken lijsttrekker zien we ook nog een huidig gemeenteraadslid die met hand en tand de misstappen van wethouder Loonen heeft verdedigd en weigerde de hand in eigen boezem te steken.

Misschien niet de opvallendste kandidaat maar op een prominente plaats zie we de kandidaat die naast bestuurslid van het CDA lid is van het algemene bestuur van Waterschap Limburg. Hoezo een andere cultuur, hoezo zelfreflectie?

Ook degene die als CDA-prominent de knuppel in het hoenderhok gooide lijkt weer terug in het gelid. De familiebanden zijn doorgesneden, geen Loonens meer op de lijst. Hoera voor de vernieuwing! Een nieuwe voorzitter die zijn liefde voor de veehouderij niet onder stoelen of banken steekt trekt voortaan de kar. De vraag blijft wel wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt en of het weer niet een marionettentheater wordt.

In Boxmeer is het CDA altijd prominent in het bestuur aanwezig geweest. Hier heeft deze partij laten zien dat men wil samenwerken (o.a. college met SP), ver weg is gebleven van integriteitskwesties en ook open staat voor ideeën betreffende natuur en milieu en niet slechts de belangen dient van haar achterban, agrariërs, mestfabrieken en zandboeren. Geen wethouder die vrienden tevreden wil houden als is gebeurd in De Spurkt en Oostrumsche Heide om nog maar niet te spreken over het dossier Loobeekdal. Geen wethouder die zonder goed plan wil bezuinigen bij de mensen die het toch al niet breed hebben. Logisch dat veel mensen of deze partij hebben gestemd. In dezelfde editie van de Peel en Maas staat het bericht dat het CDA in de Gemeente Land van Cuijk een coalitie wil met vier partijen waaronder ook de PVDA/Groen Links. Alhoewel de meeste zetels lijkt men zich ervan bewust dat “de grootste” niet betekent “de machtigste”. Wie weet een wijze les, wraak en wraak en wrok zijn immers een slechte leidraad.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk