Toon items op tag: emileroemer

“Het slot de Stalberg bestreek de hele loop van de Maas te Well en was daardoor een gevreesd punt voor de schepen, die in de middeleeuwen een levendig handelsverkeer onderhielden, naar de landzijde was het een geduchte sterkte voor de ridders, die veilig in hun toren huisden. Niet alleen de schepen, die de rivier bevoeren, ook de wagens, die den landweg volgden, werden vaak door de heeren van Stalbergen aangevallen, die zich veilig voelden in hun hechte sterkte.

Van ouder tot ouder heeft men altijd weten te vertellen, dat de Stalberg bewoond werd door edellieden, die zich naar hun bezittingen "van Stalbergen" noemden, maar die hun adel tot oneer, het allesbehalve edele bedrijf van roofridder uitoefenden.

Volgens de sage lieten de roofgierigen enige van hun paarden averechts beslaan, zodat de sporen van de hoefijzers op de lossen grond nooit het juiste spoor aanduiden. Zo kon men denken, dat de heren afwezig waren, terwijl zij juist in hun toren op de loer lagen en omgekeerd, waren zij op rooftocht, dan herleidde men uit de verse sporen van de paardenhoeven, dat zij pas hun versterking waren binnengereden”.

Bovenstaande komt uit het Limburgs sagenboek “Roovers en Vreemd Krijgsvolk”.

Zijn er uit bovenstaande tekst parallellen te trekken naar de huidige tijd? Zijn er moderne roofridders onder ons die op nog veel geraffineerdere wijze te werk gaan dan hun broeders in het verleden? Met het uitkomen van het boek “De vrienden reünie : Limburgse praktijken” van Joep Dohmen en Paul van der Steen is er een eigentijds sagenboek beschikbaar gekomen. Het boek beschrijft de achterkamertjes praktijken van bestuurders in Limburg.

Na de publicatie zijn de roofridder praktijken onverminderd doorgegaan. Bestuurders communiceren openlijk over de manier om sponsorgelden van zand- en grindwinningsfirma’s op de rekening te krijgen van hun favoriete clan.

CDA-sponsoring Knops & Koopmans

Na de gronddeal in Venray is er nu weer een stinkdossier grondverkoop Californië BV in Horst-aan-de-Maas boven water gekomen. In plaats van met zwaarden en schilden hebben deze moderne roofridders echter macht en invloed als hun wapens. Ze zijn corrupte bestuurders die misbruik maken van hun positie om persoonlijk gewin te verkrijgen, ten koste van het volk.

Net als de roofridders uit het verleden gebruiken deze moderne roofridders bedrieglijke methoden om hun doelen te bereiken. Ze stelen publieke middelen, nemen steekpenningen aan en bevoordelen hun vrienden en families. Deze daden van corruptie bedreigen de integriteit van onze samenleving en ondermijnen het vertrouwen in onze overheid.

Het is aan ons als samenleving om ervoor te zorgen dat deze moderne roofridders worden gestopt. We moeten onze stemmen verheffen en eisen dat onze overheden verantwoording afleggen. We moeten transparantie en integriteit eisen en corruptie bestrijden waar we het tegenkomen. Alleen dan kunnen we een eerlijker en rechtvaardiger samenleving bouwen voor alle mensen.

Het is echter belangrijk om je te realiseren dat deze moderne roofridders niet onverslaanbaar zijn. Door op te komen tegen corruptie en door transparantie en verantwoording te eisen, kunnen burgers helpen om corruptie aan te pakken en te voorkomen. Dit kan door middel van betrokkenheid bij politieke processen, het steunen van organisaties die zich inzetten tegen corruptie, en door het rapporteren van vermoedelijke corruptiepraktijken.

In feite is het de plicht van elke burger om op te staan tegen corruptie en de macht van de moderne roofridders te breken. Alleen op deze manier kunnen we een rechtvaardige en eerlijke samenleving creëren voor iedereen.

Onze gouverneur heeft veel nieuwe meldingen gekregen in 2022 op het opnieuw opengestelde meldpunt. Roemer zegde toe persoonlijk naar de klacht te zullen kijken (L1 07/04/2022). "Als mensen nog steeds het gevoel hebben dat hun melding onvoldoende is bekeken, meld je dan opnieuw via het meldpunt van de provincie. Dan komen ze bij mij terecht. Ik zal dan kijken of het terecht is afgehandeld, of dat het onvoldoende is geweest", aldus de commissaris van de Koning.

Hij wil de moderne roofridders onder ons dan ook echt aanpakken!

Er zijn echter tekenen dat de afhandeling wederom niet vlekkeloos en volgens afspraken verloopt. Hopelijk draait het niet weer uit op een gevalletje "See no evil, hear no evil" zoals de meldingen tijdens de vorige ronde. Door onze moderne roofridders niet aan te pakken worden deze bevoordeeld. De bestuurders die op dat vlak niet doorpakken leveren ook gewoon een vriendendienst. Dit zullen dan vermoedelijk de moderne wapenknechten zijn…..

Dus beste Emile, laat zien dat jouw woorden niet hol zijn. Laat op jouw woorden acties volgen. Niet alleen voor zaken in de toekomst maar ook op de afrekening met het verleden.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
Getagged onder