maandag 26 juni 2023

Flexmanie in Venray

Flexmanie in Venray

In 2008 presenteerde het Bestuur van Sint Anna en Sint Servaas ambitieuze woningbouwplannen voor hun respectievelijke locaties in Venray.

In overleg en met goedkeuring van de Gemeentelijke overheid ontwikkelde deze publieke zorginstelling op hun terreinen in totaal een 800-tal woningen en appartementen bedoeld voor een groot aantal categorieën woningzoekenden in Venray.

De bouwvergunningen waren verleend.

P2

Enkele geselecteerde (sociale) marktpartijen konden op basis van een groot aantal stringente (financiële) voorwaarden een bod uitbrengen.

Het ontwikkelings- en gunningstraject van deze plannen hebben van de Gemeente/Zorginstellingen/ Belastingbetaler en marktpartijen, een substantieel bedrag gevergd.

Van al deze plannen is echter tot nu toe niets terecht gekomen. Ook is niet transparant hoe er in dezen is omgegaan met belastinggeld.

In het stedenbouwkundig plan voor het voormalige voetbalterrein, onderdeel van het plan Servaashof, alleen al waren 150 stuks appartementen gepland. Meer informatie kunt u vinden op de website van Urbanmanagement ‘Servaashof: Samen Leven in Servaashof’.

Momenteel worden er op dit deel van het terrein enkele 10-tallen caravans/flexwoningen voor een periode van 5 jaar geplaatst.

Weer een gemiste kans voor nieuwbouw op korte termijn en een blokkade voor de lange termijn. Wederom is ook hier de vraag wat de financiële aspecten zijn.

De praktijk leert dat de termijn van 5 jaar vaak wordt opgerekt waardoor permanente nieuwbouw nog uitzichtlozer wordt. Een ding is zeker: de bouwers en verhuurders van de caravans/flexwoningen varen er wel bij.

Ondertussen is het Sint Anna terrein voor een appel en een ei en onder extreem gunstige voorwaarden onderhands aan een partij uit het belastingparadijs Monaco van de hand gedaan. De woningen die daar in de oorspronkelijke plannen zouden worden gerealiseerd zijn van de baan. De eigenaar heeft van de Gemeente carte blanche gekregen en mag nagenoeg geheel naar eigen inzicht en in eigen belang het woningbouwprogramma invulling geven en het realisatie tempo hiervan bepalen.

In een straal van 1200 meter rond het Chinese bedrijf Inalfa, gelegen op het industrieterrein de Hulst, als startpunt liggen momenteel 5 opvang locaties en twee locaties zijn “in voorbereiding”. Van een evenwichtige spreiding over de Gemeente Venray is geen sprake. Buurtbewoners van het Venray’s ziekenhuis, een toekomstige bouwlocatie, hebben o.a. via Peel en Maas succesvol laten weten wat voor hen behaaglijk wonen inhoudt.

Het proces om tot een redelijk gevoel van behaaglijkheid te komen bij de omwonenden van de drie flexwoninglocaties moet echter volgens het college nog beginnen. Ze zullen intussen wel hebben begrepen dat ze in hun haast om het braafste jongetje van de klas te zijn iets te voortvarend te werk zijn gegaan. De oplossing zit hem vooral in totale transparantie omtrent de locatiekeuzes en de bereidheid rekening te houden met de vaak terechte bezwaren. Dit in het belang van flexbewoners en omwonenden.

P3