Toon items op tag: klakkeloosindemedia

maandag 13 september 2021 08:01

Gemeente Venray pleegt boekhoudfraude!

VENRAY - Dit is de stelling van Drs. L.W.Verhoef Registeraccountant. Volgens hem zijn de jaarrekeningen van gemeente Venray en vele andere gemeenten misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijkheid. Wel goedkeurende accountantsverklaringen ondanks het geknoei met de cijfers!

Enkele voorbeelden:

  • Het gemeentebestuur Venray meldde in de jaarrekening 2005 een overschot van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,1 miljoen.
  • De jaarrekening 2009 spant de kroon. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 20,7 miljoen (waarvan winst van € 17,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,3 miljoen was dus totaal overbodig. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
  • Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2019 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

Voor een volledig overzicht van Verhoef betreffende de gemeente Venray een verwijzing naar: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/venray.html

Dhr. Verhoef heeft de Venrayse gemeenteraad 10 * schriftelijk gewezen op de frauduleuze handelingen door de gemeente Venray. Het laatste bericht van hem kunt u vinden op: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/venray/venray20160922.html

Boekhoudfraude, oftewel valsheid in geschrifte in jaarrekeningen, is strafbaar (maximum: zeven jaar gevangenisstraf). Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 225 - 227).

Het openbaar maken van onware, dus misleidende, jaarrekeningen is strafbaar (maximum: zes jaar gevangenisstraf). Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikel 336).

Waarom zouden de burgers van Venray zich hier druk om moeten maken? De persberichten van gemeentebesturen over hun (vermeende) jaarlijkse financiële overschotten of tekorten worden door de reguliere pers en media doorlopend klakkeloos, zonder eigen onderzoek, in hun media overgenomen. Hierdoor blijft een gigantische boekhoudfraude bij veel gemeenten onbesproken. Hierdoor blijft onbesproken dat veel gemeentebesturen hun gemeenteraden zwaar misleiden. Hierdoor blijft dus ook onbesproken dat veel gemeentebesturen ook hun burgers zwaar misleiden. Doordat de jaarrekening ongunstig wordt gepresenteerd kan een veel te hoge rekening voor onroerendezaakbelasting bij de burgers neergelegd worden. Naast de mogelijk illegale boekhoudpraktijken is dus de burger weer kind van de rekening via de opgelegde belastingen.

Voor uitgebreide informatie zie: http://www.leoverhoef.nl/index.html

Gepubliceerd in Ingezonden stuk