donderdag 24 juni 2021

Uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State

GREENPORT - Vandaag een uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel m.b.t. een in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning. De Raad weigerde het BP op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is (terecht) ongegrond verklaard.

Bekijk of download hier de bijlage.
Lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 (groen gemarkeerd in de marge).

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde BP Industrieterrein Loobeekdal ligt voor de hand en is m.i. 1 op 1 toepasbaar op deze casus.
Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid / ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.