vrijdag 19 mei 2023

Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Een artikel op Venray Transparant trok mijn aandacht. Het ging over legaliseren en opzouten*. Het opzouten van ambtenaren die willen handhaven zal figuurlijk zijn bedoeld 😉. Toch even een  verdieping op het legaliseren door de gemeente om onder problemen uit te komen.

Het legaliseren van illegale bebouwingen en ruimtelijke veranderingen voor bedrijven kan een vernietigend effect hebben op het vertrouwen van burgers in de overheid en het rechtssysteem. Dit is omdat illegale bebouwingen vaak worden gezien als een overtreding van de wet en een schending van de rechten van andere burgers en gemeenschappen.

Wanneer bedrijven worden toegestaan om hun illegale activiteiten voort te zetten of te legaliseren, kan dit de perceptie versterken dat er sprake is van een tweedeling in de samenleving, waarbij bepaalde bedrijven privileges krijgen die niet beschikbaar zijn voor gewone burgers. Een bedrijf heeft vaak de middelen om juridische expertise in te zetten waarmee gelijk wordt gehaald. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en onrechtvaardigheid onder de bevolking, en kan het vertrouwen van burgers in de overheid ernstig ondermijnen.

Bovendien kan de legalisatie van illegale bebouwingen door bedrijven leiden tot een domino-effect, waarbij andere bedrijven het voorbeeld volgen en ook illegale activiteiten ondernemen, in de hoop dezelfde behandeling te krijgen. Dit kan leiden tot een cultuur van straffeloosheid en een gebrek aan respect voor de wet. Het lijkt erop dat we in Venray op dit punt zijn beland.

Het is daarom van cruciaal belang dat de overheid een duidelijk en consistent beleid hanteert ten aanzien van illegale bebouwingen door bedrijven en ervoor zorgt dat de wetten en voorschriften die zijn opgesteld om het publieke belang te beschermen, worden nageleefd. Dit zal helpen om het vertrouwen van burgers in Venray in de overheid en het rechtssysteem te herstellen en te behouden, en ervoor te zorgen dat alle bedrijven op gelijke voet worden behandeld.

Het overrulen van gemeentelijke instanties door hogere instanties, zoals de provincie, schaadt het vertrouwen van burgers in de politiek. Dit komt omdat het in strijd kan zijn met het principe van lokale autonomie, waarbij lokale overheden de bevoegdheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen op basis van hun specifieke behoeften en omstandigheden. Dus in geval een gemeente in zijn hok wordt gestuurd door de provincie is dat zeer schadelijk.

Als hogere instanties de beslissingen van lokale overheden herzien of tenietdoen, kan dit de indruk wekken dat lokale overheden niet in staat zijn om effectief te handelen en dat hogere instanties het beter weten. Dit kan leiden tot frustratie en ongenoegen onder burgers, die het gevoel hebben dat hun lokale overheid niet wordt gerespecteerd of serieus wordt genomen.

Als een gemeente niet handhaaft bij illegale bebouwingen en activiteiten door bedrijven kan de regelgeving dan maar het beste los gelaten worden?

Nee, het loslaten van regelgeving is geen oplossing voor het niet handhaven van de wet door de gemeente bij illegale bebouwingen en activiteiten door bedrijven. Regels en voorschriften zijn namelijk van essentieel belang voor een goed functionerende samenleving en dienen te worden nageleefd om de rechten van burgers en gemeenschappen te beschermen.

Het niet handhaven van de wet door de gemeente kan weliswaar leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid en ongelijkheid onder burgers, maar het opgeven van regelgeving zou een nog groter probleem kunnen veroorzaken. Het zou namelijk betekenen dat bedrijven vrij spel hebben om te doen wat ze willen zonder enige beperking of controle. Dit kan leiden tot misbruik van macht en middelen, wat uiteindelijk kan leiden tot schade voor burgers, gemeenschappen en het milieu.

In plaats van het loslaten van regelgeving is het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan haar wettelijke verplichtingen om de wet te handhaven. Als de huidige regelgeving niet voldoende effectief is, kan de gemeente ervoor kiezen om deze aan te passen om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van burgers en gemeenschappen. Door op deze manier de regelgeving te verbeteren en te handhaven, kan de gemeente ervoor zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden en dat de rechten van burgers en gemeenschappen worden beschermd.

Dus beste college van Burgemeester en Wethouders van Venray en niet te vergeten de gemeenteraad van Venray, waar zijn we beland in Venray? Tijd voor een rechte rug en verandering?

(*) opzouten Synoniem: ophoepelen. Synoniemen. inmaken inpekelen inzouten opkroppen.