Overige media

Overige media

Uit een uitgebreid rapport geproduceerd door het onderzoeksinstituut Follow the Money (FTM) blijkt dat het Europese subsidiebeleid ongelijkheid onder boeren vergroot. Dit komt omdat sinds de jaren 90 het subsidiebedrag afhankelijk is van het aantal hectares dat een boerenbedrijf bezit en bewerkt. Het effect is een perverse prikkel om zo veel mogelijk grond te bezitten. Als dat niet lukt , rest nog de noodzaak om door intensivering (lees: verhoging van het aantal dieren) het financiële hoofd boven water te houden. De Rabobank heeft jarenlang geprofiteerd van deze drang tot investeren in schaalvergroting. In het betreffende rapport van FTM staat een link naar de lijst van agrarische bedrijven per regio. Binnen de gemeente Venray gaat de meeste subsidie naar de grote melkveehouderijen. Gezien de recente verdubbelen van de melkprijs zullen we daar zeker blije gezichten zien. Wat vooral duidelijk wordt is dat zonder de gigantische subsidies bepaalde sectoren van de Nederlandse landbouw er heel wat minder rooskleurig bij zouden staan.

FTM heeft data 2014 - 2022 ter beschikking gesteld waarmee regionaal de toppers in subsidievangers kunnen worden geïdentificeerd. Venray Transparant heeft dit eens voor de gemeente Venray uitgezocht.

Wilt u het volledige artikel lezen dan nodigen wij u uit om navolgende webadres te bezoeken.

Landbouwmiljonairs en minimumlonen: Europees subsidiebeleid vergroot ongelijkheid onder boeren - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl)

De hoofdbevindingen luiden:

  • Landbouwmiljonairs en minimumlonen: Europees subsidiebeleid vergroot ongelijkheid onder boeren;
  • De grootste subsidiepotten stellen nauwelijks voorwaarden;
  • De ene boer is miljonair, de andere zit onder het minimumloon;
  • Honderden miljoenen om de grutto te beschermen – zonder succes;
  • Geen boeren onder de grootste ontvangers, wel boerencoöperaties;
  • Landbouwsubsidie naar Quote 500;
  • Miljarden voor boeren met koeien;

Onze top 5 uit Venray is in onderstaande grafiekje weergegeven.

Afbeelding1

Dus we hebben de subsidietoppers in de gemeente Venray transparant gemaakt. Gezien de stikstofcrisis moeten we concluderen dat we de uit de hand gelopen situatie ook nog met z’n alle hebben gefinancierd middels subsidies. Leve Europa! Wellicht dat de stikstof crisis ook op een natuurlijke weg gekeerd kan worden. Simpelweg door de subsidiekraan dicht te draaien. De markt zal dan zijn werk doen en de met subsidie overeind gehouden sector zal als vanzelf krimpen.

Wil je zelf nog eens puzzelen download de lijst van Venray via onderstaande link.

GLB landbouwsubsidies 2014 - 2021 - Aleph (ftm.nl)

BESTE VENRAYNAREN,

Met regelmaat krijgen wij berichten van u, berichten waarin u uw beklag doet over hoe u wordt behandeld door het bestuurlijk management van de gemeente Venray.

U wordt bij oprechte klachten niet gehoord, nee zelfs genegeerd. Er worden u dwangsommen opgelegd, u doet er niet toe! Als burger wordt u een kopje kleiner gemaakt als u uw mond niet houdt.

Dit kan niet de bedoeling zijn. Een gemeente staat ten dienste van de burgers. Proactieve medewerking mag men verwachten.

De redactie van Venray Transparant biedt u de mogelijkheid om anoniem van u te laten horen op onze site! Komt u met uw klacht bij de gemeente niet verder deel het met ons.

Alleen de redactie kent uw naam!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LOOBEEKDAL - Het Waterschap Limburg gaat de regels bij grondtransacties aanscherpen om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit gebeurt naar aanleiding van een omstreden gronddeal in Venray.

Zo moet het waterschap bij alle gesprekken over de aan- en/of verkoop van grond met twee personen aanwezig zijn en moeten er van alle gesprekken schriftelijke verslagen gemaakt worden. Zijn bijvoorbeeld wethouders of gedeputeerden als privépersonen bij de onderhandelingen met waterschap betrokken, dan wordt de burgemeester respectievelijk de commissaris van de koning daarvan vertrouwelijk op de hoogte gesteld.

Met de strengere regels wil het waterschap alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen. ‘Want de ‘schijn van’ doet net zozeer afbreuk aan het vertrouwen in het Waterschap Limburg als een daadwerkelijke schending van de integriteitsregels’, aldus het dagelijks bestuur.

Integriteitscoördinator
Behalve het aanpunten van de regels, stelt het dagelijks bestuur voor de integriteitscommissie uit te breiden van drie naar vijf leden en een integriteitscoördinator aan te stellen.

Het waterschap past de regels aan naar aanleiding van onderzoeken naar een gronddeal in het Loobeekdal in Venray. De toenmalige Venrayse wethouder Jan Loonen en diens broer kochten daar als privépersonen tientallen hectares grond van het waterschap. Daarbij werden gesprekken gevoerd tussen de familie Loonen en de toenmalige dijkgraaf zonder dat daar ambtenaren van het waterschap bij aanwezig waren.

Hoffmann
Het waterschap concludeerde toen naar aanleiding van een onderzoek van het bureau Hoffmann dat er geen regels overtreden waren, omdat die er toen niet waren. Die komen er nu dus wel.

Lees ook: Niks aan het handje, maar intussen moet er wel veel anders bij het Waterschap Limburg

Jan Loonen moest in Venray vertrekken als wethouder na een door de gemeente ingesteld onderzoek van bureau Berenschot. Die concludeerde dat er op drie punten sprake zou kunnen zijn van ‘enige’ schijn van belangenverstrengeling.

Lees ook: Weggestuurde Venrayse wethouder Jan Loonen: ‘Ik ben voor het vuurpeloton gaan staan zonder blinddoek’

Het Algemeen Bestuur van het waterschap bespreekt de aangescherpte integriteitsregels woensdag 29 september in zijn vergadering.

Bron: De Limburger
Foto: Het Loobeekdal in Venray.Afbeelding: archief Gé Hirdes