Toon items op tag: gslimburg

Zoals u in deel 1 hebt kunt lezen verzoekt de indiener van het handhavingsverzoek:

  • De percelen die zonder omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning zijn ontgrond moeten weer naar de oorspronkelijke staat (de beekdalglooiing met weer hersteld worden);
  • De grondwaterstanden moeten weer worden hersteld naar de oorspronkelijke waarden.

Deze twee herstelmaatregelen zouden er toe moeten leiden dat de grondzettingen en schadevorming aan de huizen gestopt zouden worden. Een heel redelijke oorzaak en gevolg redenering volgens Venray-Transparant.

Het handhavingsverzoek heeft klip en klaar aan het licht gebracht dat er géén ontgrondingvergunning is afgegeven voor de ontgrondingen. Een deugdelijk vergunningentraject had de eigenaren van de schadewoningen in staat gesteld een zienswijze in te dienen en hun zorgen vooraf kenbaar te maken. In Nederland is het gebruikelijk dat er deugdelijke omgevingsdialogen worden gevoerd  voordat er een ingreep wordt vergund. Dit om alle belangen te wegen rondom vergunningplichtige activiteiten. Deze gang van zaken onderscheid een goed functionerende samenleving van een bananenrepubliek.

In het besluit van GS staat dat de ontgrondingswet is overtreden. Door 5 partijen. Deze partijen hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Er wordt dus handhavend opgetreden.

Echter het deel om het beekdal met grondwaterhuishouding te herstellen wordt afgewezen. Het is volgens GS ook erg moeilijk om een veroorzaker aan te wijzen omdat het er 5 zijn. Dus samengevat laat GS hier weten dat de burgers met schade aan huizen het maar moeten uitzoeken. GS gaat hier niets in betekenen. Dit gaat toch weer een beetje naar de genoemde bananenrepubliek waar Limburg steeds meer kenmerken van heeft. Net als in de beschamende toeslagaffaire waar burgers gewoon zijn kapot gedraaid in overheidsprocedures kunnen deze burger het weer uitzoeken. Er wordt gemeld als de verzoeker tot handhaving het niet eens is met het besluit er een bezwaarschrift kan worden ingediend. Hierop is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De burger mag weer gaan procederen als ze wat wil….. De overheid hoopt dat ze moedeloos afhaken. We hebben inmiddels vernomen dat er bezwaar wordt gemaakt.

Knipsel1

Knipsel2

Knipsel3

Knipsel4

Knipsel5

Knipsel6

Knipsel7

Knipsel8

Gepubliceerd in Opinie

In de vorige artikelen “Stinkdossier Loobeekdal” hebt u kunnen lezen over het handhavingsverzoek op de illegale ontgrondingen en het definitieve besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg.

De gedupeerde burgers, met schade aan huizen als gevolg van de ontgrondingen, hadden GS verzocht om te handhaven op onderstaande twee punten:

  1. Er dient door de Provincie Limburg een aanwijzing gegeven te worden aan de perceeleigenaren om alle percelen weer terug te brengen naar de oorspronkelijke terreinhoogte(n) van 1-6-2018.
  2. Er dient door de Provincie Limburg een aanwijzing gegeven te worden aan de perceeleigenaren, waarbij er door de perceeleigenaren aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om de grondwaterstanden op het perceel aan de Endepoel weer terug te brengen op het oorspronkelijke niveau van 2018.

Het besluit van GS is een slap aftreksel geworden, gezien vanuit het verzoek dat de gedupeerde burgers voor ogen hadden. GS is niet verder gekomen dan het opleggen van een last onder dwangsom. Deze last onder dwangsom moet voorkomen dat de daders wederom illegaal gaan ontgronden. De burgers moeten het verder maar uitzoeken via andere wegen, is de stelling van GS. Met de belangen van de burgers heeft GS niet veel op, zo te zien. GS verschuilt zich achter de kwestie met formaliteiten.

Uiteraard wordt er nu bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS. GS kan zich niet onder handhaving uitwerken.

De familie Loonen is van mening dat het allemaal aan anderen ligt. Er wordt zelfs gemeld dat bepaalde ambtenaren corrupt zijn! "Er is sprake van zware integriteitsschendingen bij bestuurders en ambtenaren van de diverse (semi-)overheden".

Zou het niet zo kunnen zijn dat de bedrijven in Venray misbruik maken van de incompetentie van het gemeentelijke apparaat? Door de agrarische adviesbureaus wordt aan de voorzijde van een project al bepaald dat het achteraf zeker moet worden gelegaliseerd. Bij illegale bouwsels is B&W verplicht te onderzoeken of de kwestie te legaliseren is! B&W Venray krijgt dan slappe knieën, kiest de makkelijke weg, en gaat altijd tot legalisatie over als het kan. “Pffff onze jurist zegt gelukkig dat het te legaliseren is…”

Verder in dit artikel de volledige zienswijze van de familie Loonen, inclusief het verslag van het gesprek met de Provincie d.d. 27 juli 2023. Interessante kost, omdat de familie Loonen zich in een slachtofferrol manoeuvreert. Houd hierbij in gedachte dat de ex-wethouder, de strateeg van de familie, exact weet wanneer er welke vergunningen noodzakelijk zijn. Over integer handelen gesproken.

ZienswLoon 1

ZienswLoon 2

ZienswLoon 3

ZienswLoon 4

ZienswLoon 5

ZienswLoon 6

ZienswLoon 7

ZienswLoon 8

ZienswLoon 9

ZienswLoon 10

ZienswLoon 11

ZienswLoon 12

ZienswLoon 13a

 

 

ZienswLoon 14

ZienswLoon 15

ZienswLoon 16a

ZienswLoon 17

ZienswLoon 18a

 

Gepubliceerd in Opinie