Toon items op tag: maessen

zondag 09 juli 2023 09:16

Flexwoningen Venray vs. Wet open overheid

Het is inmiddels bekend dat het “powerplay-plannetje” flexwoningen van de ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders van Venray gesneuveld is. De burgers uit Oostrum, Oirlo en de Brabander hebben een streep getrokken. Zo ga je niet met elkaar om! De gemeenteraad heeft dat begrepen en geeft het college van B&W opdracht om op het einde van 2023 met een nieuw plan te komen.

Dit geeft ruimte voor reflectie en het onderzoeken van de weg die naar het plan heeft geleid.

Een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) is een middel om informatie bij de gemeente Venray op te vragen. U mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dit is een middel om transparantie te creëren. Vertrouwen is goed maar controle is beter! Het vertrouwen is bij velen geschaad dus controleren blijft in Venray noodzaak. 

U stuurt een Woo-verzoek naar de organisatie waarvan u informatie wilt ontvangen. Of beter nog u geeft het verzoek af aan de balie van het gemeentehuis en vraagt daarbij om een ontvangstbevestiging.

Venray-Transparant heeft een Woo verzoek voor u voorbereid. U als burger, wijkvertegenwoordiger, raadslid, verslaggever kunt actie ondernemen. Laat middels het indienen van jouw Woo verzoek weten dat het menens is. Een goede start is om het traject “flexwoningen Venray” tot nu toe transparant te krijgen. Een Woo verzoek is daartoe een middel.

Download onder aan de pagina uw eigen Woo verzoek, vul uw persoonlijke gegevens in. Maak er een dorps- of wijkactie van door zoveel als mogelijk van deze verzoeken in te dienen. Maak het een verdere statement dat de gang van zaken in het dossier tot nu toe helder op tafel moet. Dit geeft een prikkel om er voor te zorgen dat bij de voorbereidingen voor het 2e plan transparanter gewerkt gaat worden door de ambtenaren en bestuurders.

Doet U mee?

Download hier uw Woo brief Flexwoningen gemeente Venray.

Gepubliceerd in Overige media
zaterdag 17 juni 2023 15:23

Mosquito Park Oirlo

Onze ambtenaren van de gemeente Venray hebben een voorstel/advies neergelegd bij de raad om een oplossing te bieden aan de behoefte om asielzoekers, statushouders én vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, zogenaamde “ontheemden”. Er wordt aan de raad geadviseerd om B&W opdracht te geven om 250 flexwoningen te ontwikkelen aan de Stationsweg te Oostrum, Pauwweg/Oirloseweg te Oirlo en Brabander/Korte Broekweg te Venray.

Wat opvalt is dat in de mix van woningzoekenden ook nog wordt geschreven over “Venrayse woningzoekenden”. Onze jeugd wordt schijnbaar voor het gemak maar even toegevoegd aan de “mix” van ontheemden. De gemeente Venray wil flexibel zijn qua opvang en doelgroepen. Hierbij wordt de visie gehanteerd dat “Venray staat voor haar opgave. Menswaardig, duurzaam en samen met haar partners”.

Dit artikel gaat allereerst in op de locatie Pauwweg/Oirloseweg. Op onderstaand plaatje is de beoogde locatie weergegeven.

Plan park PM

In eerste instantie lijkt het een mooie opzet maar het is niets anders dan een trailerpark met eenheidsworst units zoals voor buitenlandse werknemers in Venray gebruikelijk is. Ook de horrenverkoper zal gelukkig zijn want bij het rijkelijk aanbrengen van poeltjes met stilstaand water geeft een ideale habitat voor muggen. Wellicht kan hier dan meteen inspiratie uitgehaald worden voor de naam van de wijk bijvoorbeeld “Mosquito Park”. Dit is volgens de normen van B&W dus menswaardig.

Vanaf de Pauwweg is het maar een korte route naar het XXL habitat industrieterrein de Blakt waar de ontheemden welkom zullen zijn in de XXL hallen. Hoe tot de keuze gekomen is om deze locatie voor te stellen is geheim. Bijlage 2  "Afwegingsmatrix locatiekeuze" van het voorstel is niet openbaar en blijkbaar te spannend om met de belanghebbenden te delen. Over een transparante overheid gesproken!

De ambtenaren van Venray zijn er in geslaagd om een betrouwbare partner te vinden nl. Wonen Limburg. Met geen woord wordt gerept over de andere “betrouwbare partner” die hier nog in het spel is nl. Harry Maessen.

Harry Maessen is eigenaar van de percelen tussen de Pauwweg/Oirloseweg. Harrie staat bekend om via zijn grondspeculaties sterke posities te verwerven in het zicht van toekomstige ontwikkelingen. Met deze praktijken heeft hij grip gekregen op de ontwikkeling van industrieterrein de Blakt en het haventerrein Wanssum. Het onderstaande plaatje biedt inzicht in de grondbezittingen van Maessen nabij industrieterrein de Blakt. De ontwikkeling van de flexwoningen is op de percelen 1456 & 2467 voorzien.

Gronden Harry Blakt

In 2022 heeft Harry een poging gedaan om in de hoek Pauwweg/Oirloseweg meer gronden te verwerven. U kunt dit nog eens nalezen in het artikel Òzze Harrie.

Harry heeft altijd warme contacten onderhouden met bestuurders en ambtenaren van de gemeente Venray. De fijne samenwerking en informatievoorziening gaf Harry een leuke voorsprong om strategisch posities in te nemen. Harry beweegt zich altijd op de achtergrond en achter de coulissen. Hierbij een link naar een artikel in de Peel & Maas over de fijne samenwerking met onze bestuurders van de gemeente Venray en de Provincie. Harry en twee ex wethouders beklinken tevreden een deal.

Eén van de eisen van Harry zal zijn dat hij maximaal betrokken zal worden bij de ontwikkeling van het plan Pauwweg/Oirloseweg. Hij gaat de zaak bouwrijp maken en kan daar dan meteen weer een leuke cent verdienen omdat dichtbij toevallig ook nog een leuk zand-/grindputje ligt. Leest U nog eens de artikelen: Wat gebeurt er eigenlijk op de Oostrumsche Heide - deel 1, 2 en 3.

Inmiddels is bekend dat het dorp Oirlo flink op de barricade gaat. Terecht, hier wordt weer een hapklare brok uitgeserveerd voorgekookt door Venrayse ambtenaren die blijkbaar in oude patronen blijven hangen. De burgers worden nog steeds als lastige vliegen gezien die met ver uitgewerkte plannen plat geslagen kunnen worden. Venray staat voor menswaardig, duurzaam en samen met haar partners. Echter de Oirlosche samenleving wordt in Venray gepasseerd en nog lang niet erkend als partner.

Extra kwalijk is ook nog eens dat er van de 3 locaties wellicht één locatie kan afvallen. Effect hiervan is extra verzet. Deze mogelijkheid zal aangegrepen worden om tegenwerking te organiseren. Dit is het uit elkaar spelen en tegen elkaar opzetten van Venrayse burgers. De eerste tekenen zijn al aan de wand. Oirlo en de Brabander zijn in verzet en Oostrum zal volgen. Dit is een beschamende ontwikkeling aangezet door het ambtenarenkorps van de gemeente Venray. U maait wat u zaait!

Reacties welkom…..

 

 

Gepubliceerd in Opinie