zondag 24 maart 2024

Stinkdossier Loobeekdal deel 3: het besluit van GS op het handhavingsverzoek vanuit het Loobeekdal.

Stinkdossier Loobeekdal deel 3: het besluit van GS op het handhavingsverzoek vanuit het Loobeekdal.

Zoals u in deel 1 hebt kunt lezen verzoekt de indiener van het handhavingsverzoek:

  • De percelen die zonder omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning zijn ontgrond moeten weer naar de oorspronkelijke staat (de beekdalglooiing met weer hersteld worden);
  • De grondwaterstanden moeten weer worden hersteld naar de oorspronkelijke waarden.

Deze twee herstelmaatregelen zouden er toe moeten leiden dat de grondzettingen en schadevorming aan de huizen gestopt zouden worden. Een heel redelijke oorzaak en gevolg redenering volgens Venray-Transparant.

Het handhavingsverzoek heeft klip en klaar aan het licht gebracht dat er géén ontgrondingvergunning is afgegeven voor de ontgrondingen. Een deugdelijk vergunningentraject had de eigenaren van de schadewoningen in staat gesteld een zienswijze in te dienen en hun zorgen vooraf kenbaar te maken. In Nederland is het gebruikelijk dat er deugdelijke omgevingsdialogen worden gevoerd  voordat er een ingreep wordt vergund. Dit om alle belangen te wegen rondom vergunningplichtige activiteiten. Deze gang van zaken onderscheid een goed functionerende samenleving van een bananenrepubliek.

In het besluit van GS staat dat de ontgrondingswet is overtreden. Door 5 partijen. Deze partijen hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Er wordt dus handhavend opgetreden.

Echter het deel om het beekdal met grondwaterhuishouding te herstellen wordt afgewezen. Het is volgens GS ook erg moeilijk om een veroorzaker aan te wijzen omdat het er 5 zijn. Dus samengevat laat GS hier weten dat de burgers met schade aan huizen het maar moeten uitzoeken. GS gaat hier niets in betekenen. Dit gaat toch weer een beetje naar de genoemde bananenrepubliek waar Limburg steeds meer kenmerken van heeft. Net als in de beschamende toeslagaffaire waar burgers gewoon zijn kapot gedraaid in overheidsprocedures kunnen deze burger het weer uitzoeken. Er wordt gemeld als de verzoeker tot handhaving het niet eens is met het besluit er een bezwaarschrift kan worden ingediend. Hierop is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De burger mag weer gaan procederen als ze wat wil….. De overheid hoopt dat ze moedeloos afhaken. We hebben inmiddels vernomen dat er bezwaar wordt gemaakt.

Knipsel1

Knipsel2

Knipsel3

Knipsel4

Knipsel5

Knipsel6

Knipsel7

Knipsel8