vrijdag 08 maart 2024

Stinkdossier Loobeekdal deel 2: het besluit last onder dwangsom door GS Limburg

Stinkdossier Loobeekdal deel 2: het besluit last onder dwangsom door GS Limburg
Op 17 november 2023 is er door Gedeputeerde Staten (GS) een voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom verstuurd. Dit aan de daders van grootschalige illegale ontgrondingen in het Loobeekdal waaronder Waterschap Limburg, de voormalige wethouder J.W.G.M. (Jan) Loonen en de neefjes W. en G. Loonen. Deze partijen hebben toen een zienswijze ingediend op het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom.
 
Er is nu, eind februari 2024, door GS van Limburg een definitieve last onder dwangsom opgelegd. Het ziet er nu naar uit dat eindelijk eens een overheidsinstantie zegt stop tot hier en niet verder. De zienswijze van de familie Loonen wordt net boven de grond volledig afgezaagd door GS. Dit net als vele landschapselementen zoals EHS bosjes en bomenrijen door en ten bate van het melkveebedrijf van de familie Loonen. Geen enkel onderdeel van de ingediende zienswijzen is als relevant bestempeld door GS.
 
(ps. Meneer Roemer let je nog een beetje op? Aanleidingen genoeg voor aangifte bij het Openbaar Ministerie? Tip: Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek).
 
Besl prov Loonen pag 1

Besl prov Loonen pag 2

Besl prov Loonen pag 3

Besl prov Loonen pag 4

Besl prov Loonen pag 5

Besl prov Loonen pag 6

Besl prov Loonen pag 7

Besl prov Loonen pag 8

Besl prov Loonen pag 9

Besl prov Loonen pag 10

Besl prov Loonen pag 11