zondag 25 juni 2023

AZC 2.0 voor het dorp Oostrum?

AZC 2.0 voor het dorp Oostrum?

Ook in Oostrum worden serieuze vraagtekens gezet bij de locatiekeuze voor flexwoningen. Het dorp voelt zich inmiddels het afvoerputje van Venray. Het houdt niet op wat daar volgens het college van B&W telkens weer moet landen. De zienswijze van Emma Palmen vat dit mooi samen.

Het dorp Oostrum heeft hetzelfde gevoel, namelijk dat voorgekookte plannen er snel worden doorgedrukt en dat een fatsoenlijke dialoog met bewoners niet nodig wordt geacht bij de totstandkoming van de locatiekeuze. Morele principes (maatschappelijk verantwoord ondernemen) worden maar even terzijde geschoven. Dit past meer bij een autoritaire overheid, is de mening. Oostrum heeft daar een visie op.

De samenlevingen in Oirlo, Oostrum en de Brabander hebben inmiddels heel duidelijk aangegeven wat er gevonden wordt van de gang van zaken. Via Venray[1]Transparant hierbij nog een bijdrage wat ingaat op de locatiekeuze en de dubieuze gang van zaken hierbij.

Onderstaand een ”sfeerimpressie” voor de locatie Oostrum.

Sfeerimpressie locatie Oostrum

 

In onderstaand plaatje zijn de grondposities voor het plangebied weergegeven. Het grote perceel 5021 is al geruime tijd van BPD Ontwikkeling B.V. uit Amsterdam. Wat opvalt is een groot aantal wisselingen van rechtspersoon sinds 2011. Er is veel “balletje, balletje” gespeeld met dit perceel.

 

Oostrum gronpositie

De percelen 4667, 4754, 4953 en 5022 in geel gemarkeerd zijn van Ronald Hoex Holding B.V.

De percelen 4754 & 5022 met een gezamenlijk oppervlak van 3.445 m2 zijn op 30 december 2022 aangekocht. Schijnbaar hebbend de ambtenaren al zoveel zekerheid en voorkennis gegeven dat Hoex B.V. maar snel even deze gronden heeft gekocht.

Niet fris en handelen met voorkennis wordt hiermee de wind in de zeilen gegeven. Dit zijn fossiele en corrupte gedragingen die toch echt eens een keer definitief uit de wereld moeten in Venray!

Opmerkelijk is dat perceel 4751 ook in 2022 van eigenaar is gewisseld. Dit op 5 april 2022. Het is duidelijk dat dit perceel gesandwiched wordt aan drie zijden door het plan van flexwoningen. Net na aankoop geconfronteerd met deze ontwikkeling en van drie zijden inkijk op jouw perceel lijkt niet aantrekkelijk. Maar wellicht hebben onze ambtenaren al goed overleg gehad met deze belanghebbenden en zo niet zal Hoex dit als goede buren gedaan hebben. De door gemeente Venray zo geprezen omgevingsdialoog verplicht dit, toch?

Afgelopen donderdag 22 juni 2023 hebben 22 personen de gemeente en gemeenteraad laten weten hoe er gedacht wordt over de plannen. Het zag er niet fraai uit. 22 personen is waarschijnlijk een triest en beschamend record.

Zo gaan we niet met elkaar om ambtenaren van de gemeente Venray, B&W van gemeente Venray en gemeenteraad van gemeente Venray!