zondag 20 augustus 2023

Gemeente Venray corrupt of incompetent?

Gemeente Venray corrupt of incompetent?

Gemeente Venray corrupt of incompetent?

De gemeente Venray staat bekend om zijn zeer welwillende instelling om illegale situaties rondom agrarische bedrijven te legaliseren.

Op Venray Transparant is hier al een aantal maal aandacht voor geweest. Leest u nog eens:

Onlangs is er weer een volgende geval gepubliceerd. Het College van Burgemeester en Wethouders hebben weer een stevig besluit genomen en er ligt een ontwerpbesluit ter inzage. Er moet dus weer wat gelegaliseerd worden. 

Afbeelding HZ OMV 2022 0180

Hier zien we weer een “masterclass legaliseren” van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Venray.

Onderstaand Ontwerpbesluit waar ook zaken werden gelegaliseerd stamt uit 2015. Destijds was er gewoon een mestsilo op een perceel in eigendom van de gemeente gebouwd. Om het probleem op te lossen verkoopt de gemeente het perceel aan de dader om de weg naar legaliseren open te stellen. Ongelofelijk!

Afbeelding verkoop perceel

Wat is hier aan de hand? Kunnen we hier inmiddels de stelling neerleggen dat het ambtenaren korps en/of het college van B&W corrupt is (‘misbruik van een publiek ambt voor het eigen gewin’)? Of hebben we hier te doen met een door en door incompetente publieke gemeentelijke instantie? In dat geval maakt een ondernemer misbruik van een amateuristische publieke organisatie voor eigen gewin. Laten we eerlijk zijn, gewoon stallen en mestbassins bouwen in de wetenschap dat een college van B&W slaafs op de rug gaat liggen en het pad van legaliseren moet nemen is ook schandalig. Dit scheelt de ondernemer lastige vraagstukken om tot een vergunning te komen. Stikstof uitstoot, landschappelijke waarden, ecologische waarden, archeologische waarden etc. zijn na de bouw natuurlijk geen issue meer. Het moet maar weer kunnen!

Dus wat voor de bouw een beperking voor de vergunningsaanvraag vooraf was, wordt door de gemeente Venray vrolijk weggepoetst in een legalisatietraject. Een traject met aanleidingen voor strafrechtelijke vervolging wordt gemeden, want na een legalisatietraject zijn we weer allemaal vriendjes, toch? Ligt het “eigen gewin” van B&W op het vlak van de minst pijnlijke weg nl. legaliseren i.p.v. handhaven? Hebben we hier bij bestuurlijk Venray eigenlijk wel de ballen om te handhaven en een streep te trekken, tot hier en niet verder? Wordt hier onderscheid gemaakt tussen het aanpakken van de kleine man en de grote machtige ondernemers met veel juridische slagkracht achter de hand?

Er kan worden gesteld dat het instrument achteraf legaliseren stelselmatig in stelling wordt gebracht. Dit is een gevolg van iets. Gevolgen vinden hun oorsprong in oorzaken, dus is een gedegen oorzaak-en-gevolg analyse op z’n plaats. In het Engels ook wel “Root Cause Analysis” genoemd. Analyse van de onderliggende oorzaak is een nuttig proces om een probleem zoals het voorliggende te begrijpen en op te lossen. Zoek uit welke negatieve gebeurtenissen zich voordoen. Kijk vervolgens naar de complexe systemen rond die problemen en identificeer de belangrijkste punten waarop iets misgaat. Bepaal ten slotte oplossingen om die belangrijke punten, of hoofdoorzaken, aan te pakken en de nieuwe handelswijze te implementeren.

Voilà een gemeente die op dat vlak dan weer deugdelijk functioneert!

Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en dient te controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. Bijvoorbeeld, een clubje ambtenaren dat met het achteraf legaliseren geen problemen heeft voldoet niet aan de eisen. Een college van B&W dat dit soort ambtelijke voorstellen regelmatig voorbij ziet komen en hier niets aan doet en zich verschuilt acter het advies van ambtenatren voldoet eveneens niet aan de eisen. Een gemeenteraad die zich van bovenstaande misstanden bewust is moet zich afvragen wat haar te doen staat.

Gelukkig zijn er nu wel signalen dat, op z’n minst, een aantal fracties uit de gemeenteraad de wenkbrauwen gefronst hebben. Er worden vragen gesteld. Een welgemeend advies aan de gemeenteraad is om nu eens door te bijten met een gedegen “Root Cause Analysis”. Anders blijven we op een corrupte en/of incompetente wijze doormodderen. Voor een goed onderzoek is een grondige analyse van documenten en processen nodig. Omdat het college van B&W in het verleden de gemeenteraad met ontwijkende, nietszeggende en juridisch getinte antwoorden op gestelde vragen het bos in stuurde, is er een andere weg noodzakelijk. Voor dit doel heeft Venray Transparant een Woo-verzoek formulier uitgewerkt. U ziet, wij leggen niet alleen vingers op zere plekken maar geven ook instrumenten en richting aan oplossingen!

Ook voor burgers die wel eens wat meer willen weten over wat er zich achter de coulissen heeft afgespeeld is het Woo verzoek goed bruikbaar. Laad het naar uw computer, print het uit, vul het aan en geef het af aan de balie van uw gemeentehuis (vergeet niet een ontvangstbevestiging te vragen!)

Ook voor de agrarische ondernemer die zich afvraagt hoe het toch kan dat een aantal dekselse ondernemers er in slaagt om telkens weer de gemeente voor hun karretje te spannen is een Woo-verzoek aanbevolen. Je wordt er immers nooit dommer van. Beter slim informatie verzameld dan zwaar betaald bij uw eigen adviseur die het ook allemaal niet zo goed snapt.

Tenslotte ook voor de verslaggever of onderzoeksjournalist die waarheidsvinding hoog in het vaandel heeft staan. Dus tast toe, download uw eigen Woo verzoek en onderneem actie. Het is nog hard nodig in onze gemeente.

Download hier uw Woo verzoek.