dinsdag 08 maart 2022

CDA Venray boter op het hoofd

CDA Venray boter op het hoofd

CDA-KLIEK -

Venray Transparant krijgt met regelmaat ingezonden stukken. Onderstaand een bijdrage van een burger van Venray. Het stuk lezende ontstaat toch de indruk dat CDA Venray boter op het hoofd heeft. Als je boter op je hoofd hebt, is bedoeld dat je wel veel aanmerkingen op anderen hebt, maar zelf ook bepaald niet onschuldig bent. Jouzelf valt dus ook het een en ander te verwijten.

CDA Venray start online petitie voor behoud pendeldienst ziekenhuis.

Zo luidt het bericht van CDA Venray op haar website en facebook. Maar is dit wel gemeend of is het een poging tot het winnen van stemmen?

In het bericht waar deze petitie bekend wordt gemaakt, wordt vermeld: Per 10 mei a.s. stopt VieCuri ziekenhuis met de pendeldienst tussen de locaties Venray en Venlo.  De pendeldienst is oorspronkelijk bedoeld als vervoer voor medewerkers van Viecuri, maar is ook uitgegroeid als vervoermiddel voor kwetsbare oudere Venraynaren die zelf geen vervoer hebben naar het ziekenhuis in Venray.

Het CDA Venray is een online petitie gestart waar men oproept deze te ondertekenen. Jammer genoeg, misschien door de drukte rond de verkiezingen, is deze petitie gedeeltelijk in het Engels.

Je zou zeggen een goed idee, wie heeft immers niet het beste voor met de oudere Venraynaren.

In hun oproep kan men het niet nalaten om wethouder Nijkerken, je weet wel, die wethouder van buitenaf die het vertrek van wethouder Thielen en Loonen moet opvullen, een flinke veeg uit de pan te geven. Zij lijkt niet geluisterd te hebben naar de CDA oproep om met VieCuri hierover in gesprek te gaan. Jammer zo maak je, natrappend, deze actie tot iets politieks.

Het CDA geeft aan dat men niet wil dat de ouderen weer afhankelijk worden gemaakt van anderen.

Behalve dat men blijkbaar geen idee heeft wie deze pendeldienst moet betalen en zelf weergeeft dat de pendeldienst volgens VieCuri nauwelijks gebruikt wordt, lijkt deze petitie en zeker het moment hiervan ingegeven te zijn door de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Men wil niet dat de ouderen weer afhankelijk worden gemaakt van anderen. Hier zijn wij het mee eens maar willen we wel het CDA Venray en met name Anne Thielen eraan herinneren dat onder haar verantwoordelijkheid enorme bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein zijn voorgesteld. Bezuinigingen die zeker de ouderen maar ook de mensen die afhankelijk van hulp zijn dreigen te raken.

Zo werd door Anne voorgesteld om flink te bezuinigen op huishoudelijke hulp. Dit zou door gesprekken aan de keukentafel moeten gebeuren. Familie buren en bekenden moesten maar een deel van de hulp op zich nemen. Ook een scootmobiel zou niet meer vanzelfsprekend zijn en in ieder geval een stuk duurder. Deze bezuinigingen zouden onder andere nodig zijn omdat ouderen langer thuis wonen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad Anne teruggefloten maar of ze straks, als ze weer op het door haar verheerlijkte pluche zit, deze plannen weer uit de lade haalt is niet uitgesloten.

Het is maar hoe je het leest. Wat zeker zwart en wit op papier staat is hetgeen te lezen is in “de Schakel” het informatieblad van de centrale van de Ouderenverenigingen van Venray van 30 oktober 2020:                        

De gemeente Venray vindt het geen goed idee dat de Centrale van Ouderenverenigingen (CvO) stichting Logeerhuis Kapstok steunt om in deze crisistijd tijdelijk beroepskrachten in te zetten. Ook het idee om ouderencentrum De Kemphaan komend jaar te helpen bij het plaatsen van een nieuw ventilatiesysteem hoeft niet op bijval van de gemeente te rekenen. Dit heeft wethouder Anne Thielen tijdens het regulier overleg met de Centrale duidelijk gemaakt.

Op dat moment was het nog heel ver tot de gemeenteraadsverkiezingen, zat Anne op de stoel van de wethouder die men nu beschuldigt te weinig te doen voor thuiswonenden ouderen en bestond er dus klaarblijkelijk geen reden om hiertegen een petitie te starten.  

Als wethouder verantwoordelijk voor het sociaal domein had Anne trouwens vaak de hulp nodig van kwartiermakers. Dit waren dure mensen waarbij de rekeningen keer op keer werden betaald door de gewone Venrayse burgers.

Hopelijk doorziet de kiezer en zeker degenen over wiens rug men nu stemmen probeert te veroveren deze verkiezingsretoriek.